Klik voor volledig leesbaar artikel

Voorpagina AD vandaag (lees helemaal voor opmerkelijke negatieve framing van global warming) en ernaast een artikel van economiepagina 17. De privéjest naar Groning airport hoppende Goracle en wat zijn religieuze donderpreken ons (nog gaan) kosten. Aanleiding voor kamervragen van Richard de Mos aan staatssecretaris Joop – ik heb Marcel’s boek in week 1 al gelezen – Atsma.

Hieronder de kamervragen en de volledige tekst van beide artikelen…

PVV: Geen belastingcent naar lezing Al Gore!

De Partij voor de Vrijheid is verbolgen over het feit dat overheidsdiensten klimaathysterie financieren door een lezing van Al Gore aan de Rijksuniversiteit van Groningen te sponsoren.

PVV-Kamerlid Richard de Mos: “Het CBS, de Belastingdienst, de gemeente Groningen en de semipublieke Rijksuniversiteit Groningen geven Al Gore een podium om mensen angst aan te praten. Energiegrootverbruiker Gore stelt dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde en voorspelt sinds zijn verloren presidentscampagne tevergeefs metershoge zeespiegelstijgingen, verzengende hittegolven en andere apocalyptische rampen. Doemscenario’s waar hij en de klimaatindustrie al jaren miljoenen mee verdienen”.

De PVV wil dat er geen cent belastinggeld aan de komst van Gore wordt gespendeerd.

“Bij de gedachte aan een lezing van deze klimaatzwetser in Nederland krijg ik de rillingen over mijn rug, maar als daar ook nog eens belastinggeld mee gemoeid is, dan moet daar direct een klimaatsceptische actie op volgen”, aldus De Mos.

Vragen van het lid de Mos (PVV) aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat Al Gore een lezing komt geven aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

1. Bent u bekend met de lezing van Al Gore aan de Rijksuniversiteit van Groningen op 29 september 2011? (1)

2. Bent u bekend met feit dat het CBS, de Belastingdienst, de gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen als sponsoren van de lezing optreden? Zo ja, kunt u de Nederlander uitleggen wat deze organisaties van doen hebben met het klimaatbeleid?

3. Bent u bekend met de titel van het congres: ‘Reboot, responsible leadership, responsible growth’.(2) Deelt u de mening dat Al Gore wel de laatste persoon is die ‘responsible leadership’ toont door mensen angst aan te praten door een voorstelling van zaken te geven alsof de wereld bijna vergaat als de mens niet snel zijn leefwijze aanpast?

4. Hoeveel euro ontvangt deze klimaatzwetser voor zijn praatje aan de Rijksuniversiteit van Groningen en hoeveel van deze euro’s komen direct of indirect uit de staatskas?

5. Bent u bekend met de negen, door het High Court in Londen aangemerkte, leugens uit de film “An Inconvient Truth” en bent u bekend met Al Gore’s energieverbruik in 2007 en 2009 dat tot twintig maal hoger was dan het Amerikaanse gemiddelde? (3)(4) Zo ja, deelt u de mening dat het onwenselijk is dat de Nederlandse belastingbetaler moet meebetalen aan een lezing aan de Rijksuniversiteit, waardoor Nederlandse studenten een eenzijdig beeld krijgen van het klimaatdebat?

6. Bent u bereid om het bedrag dat de belastingbetaler via de sponsoren meebetaalt aan deze lezing, in te houden op de jaarlijkse rijksgelden aan diezelfde sponsoren? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.rtvnoord.nl/home/pagina.asp?pid=102256 .(2) http://www.ebfgroningen.nl/ebf-conference/home . (3) http://www.martiniplaza.nl/nieuws/nobelprijswinnaar-al-gore-naar-martiniplaza . (4) http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/2153179/Al-Gores-electricity-bill-goes-through-the-insulated-roof.html en(5) http://news.bbc.co.uk/2/hi/7037671.stm

Beide AD-artikelen

PVV woest over komst Al Gore naar Groningen

GRONINGEN * De PVV-fractie in Groningen trekt fel van leer teg de komst op 29 oktober van Al Gore naar de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Zeg maar de Amerikaanse Jomanda op klimaatgebied die met zijn kletspraat miljoenen verdient,” stelt de partij. Op de site van de PVV Groningen prijkt een foto van Gore met een grote Pinokkio-neus.

De vicepresident onder Bill Clinton en oud-presidentskandidaat van de Verenigde Staten is volgens fractieleider Van Resteren een leugenaar die mensen bang maakt en zo zijn zakken vult.

Gore’s lezingen over de opwarming van de aarde zijn ‘bangmakerij van een man die zeil in een privéjet de wereld rondreist ,,Indirect betaalt de Groninger dus via de belasting mee aan deze reizende fabeltjeskrant, omdat de RUG het bezoek van Al Gore zal betalen uit de subsidies die zij jaarlijks ontvangt aldus de PVV’er. De partij betwist ‘de bangmakerij en geldkloppeyij van de klimaathysterie en de milieumaffia die het vooral op de subsidiestroom hebben gemunt

 

Fotobijschrift: Al Gore is volgens de PVV ‘de Jomanda op klimaatgebied’.

 

 

Vliegen duurder door CO2- belasting

ROTTERDAM • Vliegen wordt per ticket 2 tot 12 euro duurder door een nieuwe Europese CO2-heffing. De heffing gaat volgend jaar in en raakt alle Europese maatschappijen plus alle niet-Europese die op Europa vliegen.

KLM-topffian Peter Hartman, sinds afgelopen juni ook topman van de internationale luchtvaartorganisatie IATA, schreeuwt moord en brand. Hij vreest tienduizenden ontslagen in de Europese luchtvaart en tickets die ‘enkele tientjes’ duurder worden. Europees klimaatcommissaris Connie Hedegaard vindt dat zwaar overdreven.

De luchtvaart krijgt volgend jaar voor 2,3 miljard gratis emissierechten en tot 2020 voor meer dan 20 miljard. Berekenen de vliegmaat schappijen ook die gratis rechten stiekem door aan hun klanten, dan wordt een ticket voor een transatlantische of andere lange-afstands vlucht 12 euro duurdér, anders nog geen 2 euro. Europese maatschap pij en boos dat er al een CO2-heffing komt voordat er wereldwijde af spraken zijn, maar Brussel vindt dat het daarop niet kan wachten. De luchtvaart is nu nog geen heel grote, maar vergeleken met andere sectoren wel een snelgroeiende CO2 -vervuiler.