De wakkere Rypke heeft ons op Prinsjesdag geopenbaard dat wij geen cent zouden hoeven bezuinigen als we alle klimaat- en duurzaamheidsbeleid zouden schrappen.

Dan is het toch wel opmerkelijk als je op de derde dinsdag in de Volkskrant een schitterend overzicht ziet de mate waarin Nederlanders wensen dat de “noodzakelijke” bezuinigingen op alle mogelijke beleidsterreinen worden afgewenteld. Alle? Nee, het is net Asterix en Obelix: er is één beleidsterrein dat zich buiten de TNS Nipo enquête heeft weten te houden en zich zo onzichtbaar heeft gemaakt.

Panoramix heeft blijkbaar een toverdrank gebrouwen die ons nuchtere Hollanders in een magische vervoering heeft gebracht. Het voorzorgsprincipe schijnt er iets mee te maken te hebben. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat wij zo blind kunnen zijn geworden voor de krankzinnig hoge totaal nutteloze klimaatuitgaven?