Bezuinigen op klimaatbeleid lijkt blinde vlek

De wakkere Rypke heeft ons op Prinsjesdag geopenbaard dat wij geen cent zouden hoeven bezuinigen als we alle klimaat- en duurzaamheidsbeleid zouden schrappen.

Dan is het toch wel opmerkelijk als je op de derde dinsdag in de Volkskrant een schitterend overzicht ziet de mate waarin Nederlanders wensen dat de “noodzakelijke” bezuinigingen op alle mogelijke beleidsterreinen worden afgewenteld. Alle? Nee, het is net Asterix en Obelix: er is één beleidsterrein dat zich buiten de TNS Nipo enquête heeft weten te houden en zich zo onzichtbaar heeft gemaakt.

Panoramix heeft blijkbaar een toverdrank gebrouwen die ons nuchtere Hollanders in een magische vervoering heeft gebracht. Het voorzorgsprincipe schijnt er iets mee te maken te hebben. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat wij zo blind kunnen zijn geworden voor de krankzinnig hoge totaal nutteloze klimaatuitgaven?

Door |2011-09-20T23:35:10+00:0020 september 2011|17 Reacties

17 Comments

 1. Boels069 22 september 2011 om 11:33 - Antwoorden

  Ivo schreef:

  Nu is dat 11,5% exclusief water en parken volgens het CBS. Laten we dat als ondergrens aanhouden. Dat het beheer daarvan geld kost is begrijpelijk en daar ben ik het mee eens.

  Ik kan daar mee leven als het beheer zich beperkt tot het voorkomen van vernielingen en het plaatsen van comfortabele zitmeubelen.

  Maar, bijvoorbeeld, het uitbaggeren van vennen en plassen om vervening te voorkomen is onnatuurlijk.

  Die activiteit past beter in stadsparken.

 2. Theo Wolters
  Theo Wolters 22 september 2011 om 12:39 - Antwoorden

  @Boels

  Je laat je verleiden tot een romantisch-idealistische opmerking. Lief van je maar een beetje dom ;-).

  De natuur in Nederland ís een park. Er is geen oernatuur die zichzelf wel in stand houdt. Als we niks doen houden we een rommelig en erg eenzijdig groen gebied over. Dat was waarschijnlijk ook zo vóór de mens hier kwam, de mooiste natuur is het gevolg van menselijk ingrijpen (zie de prachtige documentaire van brompot Van Rossem: "Een reis door de oudste cultuurlandschappen van Nederland").

  Willen we de diversiteit bewaren die hier een eeuw geleden was, zullen we wel degelijk moeten zorgen voor een afwisselend en verbonden biotoop. Toevallig heb ik als jochie allerlei reptielen en amphibieën gehouden en gekweekt (slangen, hazelwormen, salamanders, kikkers en zelfs de beschermde vuursalamander), en deze fantastische dieren holden zienderogen achteruit, door de rigoreuze herverkaveling tbv de landbouw, destijds uniek in de wereld, maar desastreus voor de flora en fauna. Destijds werd er al heel veel bereikt door de Herpetologische Studiegroepen, die zonder openlijk actie maar achter de schermen wisten te bereiken dat de NS geen gif meer spoot over de enige vuursalamander populatie, dat overheden weer poeltjes aanlegden, en biotopen weer op elkaar lieten aansluiten zodat migrerende beestjes niet verloren gingen.

  Natura 2000 (dat hierop gebaseerd lijkt) is dus een goed en terecht plan, dat de grootschalige natuurvernietiging uit de herverkavelingstijd een halt toe roept en zelfs ten dele ongedaan kan maken.

  Het probleem is dat ook dit goede middel door allerlei lieden wordt aangegrepen voor hun eigen agenda, die een soort kruistocht tegen boeren, vissers en ondernemers in het algemeen lijkt in te houden, en dat de ambtenarij daar actief aan lijkt mee te werken.

  De VVD is gemotiveerd om hier wat aan te doen, de (vroegere…) achterban van het CDA beslist ook (sommige CDA politici lijken helaas wat in de war), en ik kan me niet voorstellen dat de PVV er bezwaar tegen zou hebben. Dus is het een kwestie van aankaarten.

  Rypke doet daarbij fantastisch werk.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK