Gerbrand Komen schreef:

De stelling luidde:

“Climate scientists must communicate uncertainties and their consequences.”

In mijn inleiding had ik er dit over gezegd:

“The first proposition concerns something very general, but seems typical for the divide between skeptics and alarmists, in the USA and elsewhere, and it amazes me that this is not discussed more explicitly. Therefore, I think it is useful to address this general point, and I would really like to hear opinions on this.”

Ik vond het opvallend – en een beetje teleurstellend – dat Singer helemaal niet op de stelling in ging. Ook nu lijkt de discussie een heel andere kant op te gaan.

Ik ben nog steeds benieuwd naar reacties op de stelling. Is iedereen het met de stelling eens?

Gerbrand je kent vast de uitspraak van Stephen Schneider:

    On the one hand, as scientists we are ethically bound to the scientific method, in effect promising to tell the truth, the whole truth, and nothing but – which means that we must include all the doubts, the caveats, the ifs, ands, and buts. On the other hand…

Ik vind dat klimaatwetenschappers zich de laatste twintig jaar veel te veel bezig hebben gehouden met “the other hand”, en niet met “the one hand”. “The one hand” is wetenschap, “the other hand” is activisme. Waar dat toe heeft geleid zien we aan Hansen en Trenberth.

Dus het antwoord op je stelling is:

But, of course, that’s science innit?

Ik vermoed dat de reden waarom Fred Singer er niet op in ging eenvoudig is omdat de stelling een open deur is. Iedere oprechte wetenschapper handelt er naar. Schneider maakte niet voor niets het onderscheid tussen “honest scientists” en “effective scientists”.

“Effective scientists” zijn dus per definitie niet “honest”.