Klimaatactivist/NIOO-directrice Louise Vet heeft haar kritische zin verloren door teveel CO2

Je hebt nog maar net bericht over de verdwenen 18 miljard euro SDE en MEP subsidies, en dan twittert Louise Vet de klimaat-Cassandra/directeur van het NIOO in Wageningen verlekkerd naar haar collegastrijder tegen weersverandering Wubbo Ockels:

@Ockels Perverse subsidies voor fossiele brandstof = € 7,5 miljard/jaar in Nederland. Duurzame energie is full cost. Niet eerlijk! #duurzaam

KNAW-lid Louise Vet is tevens lid van adviesraad van Club van Rome en close friends met door NAM gesubsidieerde Wouter van Dieren
We laten hier zien waarom Louise Vet niet bij de KNAW thuishoort maar bij Greenpeace: die misbruiken ook de autoriteit van wetenschap voor aandacht en fondsenwerving. Anders zou ze ook niet weglopen met de neomalthusiaans marketing-tool de Ecologische Voetafdruk, zoals hierboven. Leest u maar mee..

De bron van deze ‘miljardensubsidies aan de fossiele energie’ is een WC-eendonderzoek van het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving
Dat verscheen 14 sepbember over ‘milieuschadelijke subsidies’.

Het Planbureau doet zelf toch geen onderzoek?
Dat klopt. Zij zijn een wetenschap-opbestelling-instelling voor de ministeries van ELI en Milieu die willen horen dat wij van WC-eend WC eend willen (net als Imares). Zij shoppen getallen bij elkaar die van pas komen uit andermans werk. Wat zijn dus hun bronnen?

Wat is de bron van de 7,5 miljard ‘subsidies’ aan fossiele energie?
Het betreft een studie van de Delftenaar Cees Beers uit 2009 in Ambio. Die kun je hier downloaden.

Bij nadere beschouwing van deze studie blijken onderstaande  ‘subsidies’ aan ‘fossiele energie’ helemaal geen subsidies aan fossiele energie te zijn:

1. Minimum price milk 1400

Dat is inkomenssteun aan boeren om voedselzekerheid te garanderen, terwijl boeren dankzij mestboekhouding en administratieve lasten al op bestaansminimun zitten;

2. Low VAT rate on meat 336

Deze lagere BTW geldt voor ALLE voedsel, niet alleen voor vlees;

3. Designation of agricultural land in land use planning 800

Dat is een vrijstelling onroerendezaak-belasting voor landbouwgrond bij overdracht: bij mijn weten hebben we daar ook van geprofiteerd bij aankoop land voor natuur voor de Ecologische Hoofdstructuur- de link met steun aan de olie-industrie lijkt me op zijn minst vergezoch;

4. Exemption energy tax for large users 1568

Ik berichtte net nog over de enorme energiebelasting in absolute zin die grootverbruikers al moeten betalen, en die de papierindustrie al ons land uitjoeg: die maatregel is er niet als steun aan fossiel energieverbruik, maar om de economie competatief te houden ten opzichte van China. Nederland heeft al ’s werelds hoogste energiebelasting en om niet alle bedrijven te verjagen geldt voor grootverbruikers aanpassing: het is een stimulering van werkgelegenheid, geen directe steun aan de olie-industrie zoals SDE en MEP wel directe steun zijn aan niet-renderende windparkuitbaters;

5. Incomplete coverage of rail infrastructure costs 2000

De grootste ‘subsidie aan fossiele brandstof’ die geen subsidie is, betreft steun aan de infrastructuur van treinverkeer en NS: bij mijn weten was openbaar vervoer toch de natte droom van iedere groene activist? Ging klimaatkoningin Jaqueline Cramer daarom niet per trein voor de pers naar Kopenhagen (en met privéjet als de pers niet keek);

6. Tax deduction for use of public transport in commuter traffic 147

Die maatregel is ingevoerd voor vermindering filedruk en VERMINDERING fossiele brandstof-uitstoot. Dus subsidie aan vermindering van fossiele energie is subsidie aan de vermeerdering van fossiele energie volgens Cees Beers;

7. Exemption from excise tax for aviation fuels 1200

Dit is de enige directe vrijstelling op energieverbruik, maar die is niet bedoeld om het VERBRUIK van fossiele energie te stimuleren zoals SDE en MEP kunstmatig vraag moet afdwingen door aanbod te creeren. Het is bedoeld om Nederland aantrekkelijk te maken voor vliegverkeer, zodat Louise Vet, Maurits Groe en Wouter van Dieren goedkoop naar al hun conferenties kunnen vliegen)

8. Low profitability of government’s share in Schiphol airport 80

Laag ten opzichte van wat? Als dit het stimuleren van de olieindustrie is met subsidie, dan is het stimuleren van de Zorg, zodat mensen langer blijven leven en langer auto blijven rijden en dus meer benzine verbruiken ook een verborgen subsidie aan de olie-industrie. Sterker: iedereen zit in een groot complot met de olie-industrie.

Cargo Cult Science van Cees Beers

En zo opgeteld tikken wij af op: Total 7531 Kind kan de was doen.

Dit gaat tegenwoordig door voor ‘wetenschap’. Het getal 7,5 miljard euro was via ‘Duurzaamnieuws’in 2009 al in omloop, om de geesten rijp te maken voor de Club van Rome-conferentie, die het Ministerie van VROM Sponsorde, en waar Louise Vet ook aanwezig was. Dat werd waarschijnlijk in Nederland gehouden zodat Klimaatactivist James Hansen hier goedkoop kon landen, nadat hij zijn CO2-loze vlucht nam.

Tijdens de bijeenkomst van de Club van Rome in Amsterdam vatte klimaatwetenschapper Jim Hansen de situatie als volgt samen:

Despite the rhetoric about a planet in peril, the reality is that fossil fuel companies are still calling the tune. We, the taxpayers, are still subsidizing fossil fuels. And fossil fuel companies are not made to pay for the damage that they do to human health or the planet’s health. etc etc bla bla

Louise Vet, wat ben je een gansje.
Wanneer je niet door missionair fanatisme was verblind zou je – als je nog bioloog en wetenschapper bent- jezelf kunnen afvragen:

  • Wat is de schade van CO2, als je weet dat CO2-bemesting de plantengroei stimuleert (zie de FACE-experimenten van Ainsworth et al en vele anderen) en dat dit effect aanhoudt tot boven 1000 ppm;
  • Wat is de schade van CO2 tot nu toe, zelfs als je de getallen van het IPCC gelooft en de helft van de gemeten opwarming van 0,8 graden in een eeuw door menselijke invloed is veroorzaakt? Dus wat voor ‘schade’veroorzaakt een onmerkbare 0,4 graden opwarming?

En reken aub ook de schade mee die duurzaam veroorzaakt:

  • Dankzij 18 miljard euro klimaatsubsidies (MEP en SDE) moeten we nu bezuinigen op natuur, cultuur, wetenschap, zorg;
  • Die SDE en MEP stimuleren de bouw van windparken in natuurgebied met wel direct meetbare schade die niet in de prijs zit verwerkt;
  • Enkele miljarden euro’s MEP gaat naar de bijstook van biomassa als palmolie, wat tot ontginning van miljoenen hectares regenwoud leidt op Borneo, zo meldde het CIFOR al toen ik in Wageningen was.

Wat mij betreft worden KNAW-leden eens doorgelicht op hun bijgelovigheden, zodat zij hun wetenschappelijke autoriteit niet langer misbruiken voor dit soort onzin. Ook Theunis Piersma is alle kritische zin ten aanzien van eigen opvattingen al kwijtgeraakt sinds hij daar een luie stoel kreeg.

En dat het Planbureau voor de Leefomgeving van vriend Leo Meyer veruit de beste kandidaat is voor rigoureuze bezuinigingen had ik al eerder aangegeven. Het zijn de cheerleaders van het lopende beleid van hun geldverstrekkers.