Als klimaatscepticus kun je echt genieten van de financiële crisis. De wal keert het schip. En ook ons taalgebruik. De enige klimaatverandering die ons mensen echt deert is die van het financiële klimaat. Zo leert bovenstaand Volkskrant-artikel dat bol staat met wat ik zou willen noemen “meteo-economisch jargon” (zie hieronder).

Bart Jan Spruyt roemt in de nieuwste Elsevier Maxime Verhagen om diens recente toespraak voor het Christelijk Sociaal Congres (link) waarin hij de begrippen rentmeesterschap en duurzaam oprekte in de richting van financieel beheer en het behoud van de “sociale ecologie”. Bijna goed: hij moet deze begrippen niet oprekken maar terug verhuizen. “Duurzaam” is van oorsprong een economisch begrip dat voor het eerst opduikt in de bosbouw eind negentiende eeuw. Heeft niets met CO2 van doen, maar allenig met de mate waarin bosbouw economisch een goede toekomst heeft.

Wij zullen er als mensen uiteindelijk gewoon vrede mee moeten hebben dat wij naast de vier oer-elementen water, vuur, water en lucht nog een vijfde element hebben geschapen: das Kapital!

En daarom wil ik eindelijk eens mijn parafrase wereldkundig maken van het beroemde Indiaanse gezegde – “Pas als de laatste boom gekapt is, de laatste beek vergiftigd en de laatste vis gevangen is, pas dan zullen jullie inzien, dat je geld niet kunt eten”:

Pas als de subsidiestroom voor de laatste windmolen en het laatste zonnepaneel is opgedroogd en de laatste vrije economische activiteit is gesmoord omwille van die ene bedreigde kever of dat laatste beetje CO2, pas dan zullen jullie inzien, dat het zonder vrij kapitalisme en vrije markt slecht kersen eten is.

Hieronder alle financiële klimaatverwijzingen in het Volkskrant artikel:

Voor zover de betrokken bedrijven zelf uitspraken deden in het openbaar over het bijstellen van hun plannen, wezen zij zonder uitzondering op het onzekere economische klimaat.

[….]

Facebook reageerde niet op de berichten in de media, maar de zakenkrant Financial Times haalde mensen rondom het bedrijf aan die beweerden dat het economisch klimaat niets met het uitstel van de plannen van doen had.

[….]

Zelfs als het waar is dat Zuckerberg even geen afleiding kan gebruiken, kan ook Facebook zich niet onttrekken aan het stormachtige gedrag van de financiële markten.

[….]

Maar in het huidige economische klimaat is mei een lichtjaar geleden. […] ’Dat is gewoon niet het klimaat waarin investeerders hun geld in een beursgang gaan steken’, schreef de Amerikaanse investeerder Randy Hawks gisteren op zijn homepage ‘Investeerders willen een gezond economisch klimaat en stabiliteit in de markt.’

[….]

Dat het klimaat voor beursgangen vooral in de tweede helft van dit jaar is verslechterd, blijkt ook uit een recent onderzoek van accountants- en adviesbedrijf Price Waterhouse Coopers (PWC).