Het KNMI aan tafel met de Sceptici

Gerbrand Komen, Fred Singer en Sybren Drijfhout genoeglijk in gesprek

Na afloop van de prettig verlopen middag op het KNMI treffen we elkaar aan de lange tafel in het restaurant: Singer, de KNMI sprekers en uiteindelijk maar liefst een twaalftal sceptici. Ook de aanwezigheid van VVD kamerlid Rene Leegte werd bijzonder gewaardeerd. Hoe een intiem dinertje van de organisatoren met de bezoekende Eminence Grise zomaar opeens uit de hand kan lopen!                   

De sfeer was al op het KNMI gezet: open, openhartig, respectvol en vriendschappelijk. De sfeer aan tafel was binnen een kwartier geanimeerd, en er werd in groepjes van wisselende samenstelling heerlijk heftig gediscussieerd. Overigens zou een puur sceptische bijeenkomst precies zo heftige discussies hebben opgeroepen; we zijn nu eenmaal allemaal enthousiast bezig met het onderwerp, en het ook nooit met elkaar eens. Daar ben je scepticus voor!

De kern van de zaak

Wie mijn blogs regelmatig leest, kent mijn fascinatie met de missing hot spot en de blinde vlek die ik daar bij het IPCC en ook het KNMI al tien jaar voor detecteer. Hoe kun je serieus op modellen vertrouwen waarvan de resultaten zo flagrant in strijd zijn met de waarnemingen? Dan ga je toch alles doen om die tegenstelling op te lossen? Het zag er duidelijk niet best uit voor de KNMI-er die het ongeluk had om naast mij terecht te komen! Meewarige blikken vielen professor Bart van de Hurk ten deel toen hij naast mij plaatsnam.

Ik moet zeggen dat ik nog steeds wat beduusd ben van de openhartigheid waarmee we bijna de hele avond hebben gepraat over de modellen en de manier waarop daarmee gewerkt wordt. En ik begrijp nu veel beter hoe het allemaal zo verlopen is.

Convectie fout in de modellen

Allereerst: als er één plaats is waar men kritisch naar de modellen kijkt dan is het wel in de groep die ermee werkt. Men is zich sterk bewust van het feit dat de natuurkundige benadering die de hot spot oplevert de werkelijkheid niet goed beschrijft, en ziet ook dat in die benadering het tijdstip van maximale convectie elke dag uren vroeger valt dan in werkelijkheid, iets wat overduidelijk niet klopt. Dit past overigens precies in het straatje van de sceptici die in een toename van verdamping en convectie de tegenkoppeling zien die de temperatuurstijging door CO2 sterk verkleint, en die niet voldoende in de modellen verwerkt zou zijn.

Men werkt bij het KNMI keihard aan verbetering van de programma’s, waarbij men véél verwacht van het kleiner maken van de resolutie, de kleinste “pixels” van het programma, waardoor de locale convectie veel beter gerepresenteerd kan worden.

Dat men intern ook sterke kritiek heeft op de programma’s stelde me eigenlijk gerust: er is dus geen blinde vlek. Blijft staan dat men niet de conclusie trekt dat alle uitkomsten hiermee vooralsnog als onbetrouwbaar bestempeld moeten worden.

Ingenieurs

De ingenieursbenadering zou zijn: je model klopt principieel niet met de waarnemingen, dus weg ermee, begin maar van nul af aan opnieuw en pak deze keer wel de juiste mechanismen mee.

Hierop volgde een reactie met dezelfde soort hulpeloosheid als Drijfhout ‘s middags had met de solar variation: geef ons alsjeblief een valide theorie! Wat moeten we anders? De modellen zijn het beste wat we hebben, de enige weg om betere uitkomsten te krijgen is de modellen te verfijnen. Tot iemand komt met een duidelijk nieuw, goed fysisch onderbouwd mechanisme dat we erin kunnen bouwen.

Ik snap die opstelling eigenlijk inmiddels ook wel een beetje.

Blijft staan dat als er mensenlevens vanaf zouden hangen, zoals bij mijn werk als ingenieur, deze aanpak ondenkbaar zou zijn.

De aard van de KNMI klimaatmodellen

Ik dacht dat dit ingekochte IPCC modellen waren. Maar ze worden door het KNMI zelf ontwikkeld vanuit een ingekocht weerprogramma. Het doel is ook niet in de eerste plaats om het klimaat te voorspellen ivm de CO2 invloed, maar om op langere termijn de weersvariabiliteit voor Nederland beter te kunnen voorspellen. Deze link met het weer maakt het ook een moeilijke eis om vanaf nul te beginnen. Je begint sowieso met een zeer uitgebreid weerprogramma, dat is al geen nulpunt.

Al pratend kreeg ik veel meer begrip voor de aanpak van de modelmakers, en ik had ook de indruk dat mijn bezwaren veel beter begrepen werden. Eigenlijk was het een heel leuk gesprek, en bleek ook Van den Hurk zeer geïnteresseerd in de nog maar pas ontluikende ideeën over de werking van het klimaat die in het sceptische gezelschap leven waar ik deel van uit maak. Daar gaan we het beslist  binnenkort eens uitgebreid over hebben, zo spraken we af.

De onpartijdigheid van het KNMI

Dit  blog van mij was niet bij iedereen op het KNMI even goed gevallen, maar eenmaal in goed gesprek bleken veel van mijn ideeën over wat idealiter de structuur en de toekomst van het KNMI  zou moeten zijn gewoon onderschreven te worden. Ook werd de constructieve aanpak van Rene Leegte zeer gewaardeerd. Met de houding die ik vandaag voortdurend aantrof bij de KNMI-ers ben ik ronduit optimistisch over een verdere uitbouw van de contacten en een open samenwerking waar dat mogelijk is.

Van Ypersele

Door de aanwezigheid van de Belgische “sceptische delegatie”, Anne Debeil en Lars Myren, die Singer meeneemt naar Brussel om daar morgen zijn lezing te houden, kwam ook het uiterst verwerpelijke optreden van de IPCC vice voorzitter Van Ypersele ter sprake.  Het succesvol onder grote druk zetten van het Waalse KIVI equivalent om de Singer lezing in Brussel af te blazen gaat werkelijk alle perken te buiten. Op actie vanuit Nederland wordt gebroed!

Afsluiting

Hans Labohm, initiatiefnemer van zowel de lezing als het diner, sloot de dag af met een korte toespraak  waarin zijn grote tevredenheid doorklonk over de overduidelijk goede verstandhouding die er tussen alle aanwezigen gegroeid was. Hierbij kon het grote effect van gewoon samen aan tafel gaan niet overschat worden! Het constructieve vaarwater waarin het klimaatdebat in Nederland terechtgekomen is, mag bijzonder genoemd worden. Waarna het glas geheven kon worden op een zeer geslaagde dag!

Hans Labohm brengt een toast uit

Door | 2012-01-28T01:21:23+00:00 1 september 2011|22 Reacties

22 Reacties

 1. Turris 1 september 2011 om 10:00- Antwoorden

  @ Theo, dank voor dit prima verslag. KNMI heeft natuurlijk aardig ook wat butsen opgelopen vanuit kritische hoek in de afgelopen jaren, vanuit Lse4 niet het minst!

  De vraag bij mij is wie / welke vertegenwoordigers van de Groen & Linkse kongsi onder de toehoorders aanwezig was?

 2. Hajo Smit 1 september 2011 om 12:30- Antwoorden

  Blijft staan dat als er mensenlevens vanaf zouden hangen, zoals bij mijn werk als ingenieur, deze aanpak ondenkbaar zou zijn.

  Ik dacht dat zowel alarmisten er stellig van overtuigd zijn dat er mensenlevens mee gemoeid zijn, als de sceptici (nl. de malariadoden etx als we zouden focussen op de achte problemen ipv schijnproblemen).

  Dus waarom je zachtmoedige opstelling? Het siert je als mens, maar doet het recht aan de meningenstrijd die wel degelijk ergens over gaat?

 3. De woedende kok 1 september 2011 om 12:37- Antwoorden

  Bedankt voor dit heldere verslag. En uiteraard felicitaties aan organisatoren en deelnemers die deze bijzondere ontmoeting tot stand brachten.

  Het is als lezer of je er zelf bij bent geweest en je krijgt er bijna een soort kerstgevoel van. Totdat je schrijft: “Blijft staan dat als er mensenlevens vanaf zouden hangen, zoals bij mijn werk als ingenieur, deze aanpak ondenkbaar zou zijn.”

  Dan slaat het welbehagen om in onbehagen.

  Kijk we moet allemaal wel eens roeien met de riemen die we hebben. Maar alles bij elkaar voel ik me elke dag weer bij het openslaan van de krant een figurant in een absurdistische theatervoorstelling.

  Als ik jouw modellenverhaal lees lijken wij op een automobilist die uit voorzorg de reserveband en de krik mee aan boord neemt als hij een dagje gaat zeilen.

 4. De woedende kok 1 september 2011 om 13:11- Antwoorden

  Als je als rodeduimenmens de inhoud van dit verhaal nu geheel onderschrijft pak je je pen. En als je dan helemaal niks te melden hebt, kun je altijd nog vragen: Wat deed Prins Bernard daar?

 5. TINSTAAFL 1 september 2011 om 13:42- Antwoorden

  Prima verslag van de bijeenkomst en hulde voor je positieve opstelling. Ik vraag me wel af wat het KNMI eigenlijk wil. Is men op zoek naar hoe het weer/klimaat werkelijk werkt (als dat überhaupt ook mogelijk is) of is men, wanhopig, op zoek naar modellen die de AGW-theorie (kunnen) ondersteunen. Men kan toch niet ontkennen dat het KNMI altijd een fervent AGW aanhanger is (geweest?).

  Als leek kan ik alleen maar konstateren dat het KNMI eigenlijk geen idee heeft hoe men weers/klimaatvoorspellingen kan doen die verder gaan dan 5 dagen. En achteraf kan ik het zelf ook wel verklaren, daar heb ik geen duur instituut als KNMI voor nodig. (AGW) Klimatologie is op dit moment niet meer dan een zwaar gesubidieerde astronomische wetenschap, die zich door sterk alarmistisch getinte berichtgeving belangrijk tracht te houden. Men werkt verkeerd om en tracht de waarheid aan de modellen aan te passen.

  Het is natuurlijk toe te juichen dat Theo een dergelijk goede respons heeft gekregen van het KNMI, ook gezien zijn positieve opstelling (ik ben het oneens met Hajo, werkt alleen maar contra-productief), echter ik ben nog steeds sceptisch over het motief hiervan; doet men werkelijk aan waarheidsbevinding of probeert men de sceptische klimaat wetenschappers dood te polderen (censureren werkt averechts, zie Singer in Belgie (Hajo!)). De tijd zal het leren.

 6. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 1 september 2011 om 13:42- Antwoorden

  Hans dank voor het diner, en KNMI'ers voor de gesprekken. Van den Hurk deugt in ieder geval en we wisselen nog wel ideeen uit

  Drijfhout bied ik nog mijn excuses aan. Ik heb hem als journalist nog eens wat te openhartig late uitwijden over onzekerheden in klimaatprognoses voor een Parool-verhaal, omdat ik altijd weiger met persvoorlichting te praten. Dat leverde hem problemen op met de directie en hun marketeer,

  Wat andermaal onderstreept: met de wetenschappers bij het KNMI is niets mis, het is de slaafse opdracht om naar de politiek te moeten luisteren (zoals in de duistere Jaqueline Cramer-jaren) die hen hindert om vrij als wetenschapper naar buiten te treden met hun ideeen.

  Je kunt Drijfhout's positie tav modellen ook volledig begrijpen, hij heeft valide argumenten en daarom zou de discussie moeten gaan. Ik kreeg gisteren echt het gevoel dat het einde nadert voor de klimaatbluffers als Van Soest

 7. […] »Singer bij KNMI:een gemiste kansdoor marcel op 1 september 2011%Op Climategate.nl (hier en hier) heeft Theo Wolters al uitgebreid verslag gedaan van de bijeenkomst met Fred Singer bij het […]

 8. Turris 1 september 2011 om 18:41- Antwoorden

  Goed te zien op de foto, dat het klimaat-alarmisme van het IPCC, Al Gore, Jacqueline Cramer, GroenLinks en GreenPeace werd "uitgedronken" door de gezamenlijke wetenschap!

  Cheers! 🙂

 9. Hugo Matthijssen 1 september 2011 om 20:29- Antwoorden

  KNMI staat sterk onder druk en er is dreiging tot privatisering.
  Zij stappen dus (even?) van hun ivoren toren af om met het gepeupel te verkeren.
  Nu kan er opeens wel sprake zijn van uitwisseling van informatie en blijken zij ook te beseffen dat hun modellen rammelen.Als je nu nog eens terugdenkt aan de wijze waarop zij de afgelopen jaren als doorgeefluik van het IPCC hebben gefungeerd. Zij hebben de AGW theorie te vuur en te zwaard hebben verdedigd waarbij, als het even mogelijk was, critici werden aangepakt eerst op inhoud en als dat niet lukte op de persoon. Het isfrappant te zien hoe nu toenadering gezocht wordt.Door deze houding worden we nu overspoeld door windmolens en kan greenpeace zijn sprookje over nieuwe energie met de "autoriteit" van o.a. het KNMI onderbouwen.
  Het wordt tijd om de schade te verhalen in plaats van deze ommezwaai met enthousiasme te begroeten

 10. Hugo Matthijssen 1 september 2011 om 21:23- Antwoorden

  Dit s hun vertaling
  Discussie? http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/start.a

 11. Rypke Zeilmaker 1 september 2011 om 23:48- Antwoorden

  Dan zijn het toch weer klerelijers daar bij het Klimaatportaal en liegen ze: ik zal meteen Bart van den Hurk mailen, ik zou 'm toch al wat literatuur toesturen

  'Singer onderbouwt deze stelling met een voorbeeld uit Californië. Er zijn echter veel grootschalige studies die aangeven dat het stadseffect niet zorgt voor een vertekening van de gemiddelde temperatuur, ook niet op het niveau van de Verenigde Staten. Het is wèl zo dat een deel van de weerstations in de Verenigde Staten niet op de optimale locatie staat.'

  Dat is echt lulkoek, en dan geformuleerd volgens het handboek crisiscommunicatie: nota bene hun eigen Jos de Laat heeft een grote studie gepubliceerd over de relevante relatie urban heat island effect en opwarming

 12. […] derde wereld geldt: duurzaam = giftigDé Ecologische Crisis viert haar veertigjarig jubileumHet KNMI aan tafel met de ScepticiKNMI gaat dialoog aan met top-scepticus Fred SingerGeloof in AGW daalt – alweerChris Thomas […]

 13. Hugo Matthijssen 2 september 2011 om 08:14- Antwoorden

  Rypke

  Tot voor kort werd het klimaatportaal zwaar met informatie ondersteund door het KNMI. Waarom denk je dat dat nu niet zo is?

 14. baksteen 2 september 2011 om 17:43- Antwoorden

  Meer dan goede actie, wordt nederland internationaal voortrekker in de objectivering van het klimaatdebat?, zou wel wat wezen, goed voor de wetenschappelijke reputatie.

  Mogelijk dat nu ook gewerkt kan gaan worden aan het neutraler brengen van het klimaatverhaal in de schoolboeken. Komen onze kinderen straks volledig gehersenspoeld de maatschappij in, blijkt het verhaaltje maar zeer gedeeltelijk waar!

 15. Arnold Fellendans 2 september 2011 om 22:00- Antwoorden

  Fijn dat het diner na afloop partijen dichter bij elkaar heeft gebracht. Dat neemt niet weg dat er tijdens de open bijeenkomst volgens mij geen enkele harde afspraak is gemaakt om in goed wetenschappelijk overleg zo snel mogelijk 'the uncertainty'zo ver mogelijk te verminderen om daarmee 'the risk' aanvaardbaar klein te maken. Als dat niet snel gebeurt zal de uitkomst die de natuur zelf in ieder geval over afzienbare tijd zal tonen schadelijk voor wetenschap en economie zijn. Een eerste stap zou zijn dat het KNMI de pers formeel laat weten dat er geen 'consensus' tussen geleerden bestaat. Dat zou respect afdwingen.

 16. Hugo Matthijssen 3 september 2011 om 08:51- Antwoorden

  Zou er een groep deskundigen gevormd kunnen worden die de schoolboeken van de middelbare school gaat doornemen en hun bevindingen b.v. rapporteren aan de minister ( een soort waarheidscommissie)
  Ook kunnen we beginnen met een site waar bezorgde ouders deze boeken zou kunnen aanmelden

 17. Jeroen Hetzler 5 september 2011 om 22:11- Antwoorden

  Hartverwarmend verslag. Geeft de burger moed dat er wel degelijk van gedachten is te wisselen zonder loopgraven. Dat dit laatste (loopgraven) veelvuldig plaatsvindt is schadelijk voor het vertrouwen van de burger in de wetenschap, en dus voor de onafhankelijk geachte wetenschap zelf. Zo lang de hypothese van menselijke invloed op het klimaat weerlegd noch bevestigd is, is het wenselijk naar elkaar te luisteren en zuivere wetenschap te bedrijven. Dit is hier gebeurd. Niet wenselijk is een ideologie uit te dragen en (economische) maatregelen op te leggen als ware de AGW-hypothese bevestigd. "Better safe than sorry" is hier bovenop een onjuist beginsel, omdat het duurzaamheid,in de zin van financiële middelen voor de generaties na ons, in de weg staat vanwege de klimaatgerelateerde financiële uitgaven nu. Juist dit laatste illustreert The Risk Perception Gap: het inherente ontbreken van alle noodzakelijke informatie om risico's te schatten en dus te kunnen beslissen. We beschikken echter over een deel van de informatie. "Better safe than sorry" pretendeert m.i. ten onrechte kennis van het volledige risico. In werkelijkheid is het gebaseerd op een onbewezen, mogelijk modelmatig bedacht, scenario.

 18. […] alle journalisten. Wij sceptici zijn weer de ´saboteurs´, sabot is Frans voor Klomp Voordat Fred Singer sprak bij het KNMI in De Bilt, zag ik hoe een wat oudere journalist de klimaatprofiteur Jan Paul van Soest liet […]

 19. […] die dan ook door alarmisten als de duivel zelve wordt afgeschilderd. Hij was onlangs te gast bij een zeer gedenkwaardige bijeenkomst met de KNMI, georganiseerd door Hans Labohm, en voorbereid door Gerbrand Komen.De Heartland Institute […]

 20. […] heb ik als journalist goede ervaringen Die hangt ook min of meer het standaard IPCC-verhaal aan: wat hij in een etentje met ons sceptici ook bevestigde. Maar Drijfhout is ook wetenschapper die in feiten is geinteresseerd.Het probleem van politiek en […]

 21. […] een uitstekend geslaagd symposium op het KNMI, met Fred Singer en een aantal KNMI wetenschappers. Het gezellige diner na afloop met alle sprekers was een keerpunt in de Nederlandse […]

 22. […] was de voordracht van de Amerikaanse klimaatscepticus Fred Singer bij het KNMI, die met een gezellig gezamenlijk diner werd […]

Geef een reactie