Al Gore vervalst een simpel CO2-experiment - klik om hele verhaal te lezen

Hedenochtend geeft Al Gore een lezing op de fout duurzame ebfconference in Groningen. Volgens Marcel Crok – die als neutrale internationale global warming expert moeite heeft het hoofd boven water te houden – is de prijs van een lezing van the Goracle gedaald naar slechts 145.000 euro. Een lezing dus van een man die op 15 november jl. nog een compleet vervalste video de wereld in slingerde met een zogenaamd high school physics experiment dat het broeikaseffect zou bewijzen. Het verslag van de ontmaskering van deze vervalsing is must read.

Richard de Mos en de Groningse PVV hebben de nodige kritiek geoogst (zie artikel Nieuwsblad van Noorden) na hun gepeperde veroordeling van de komst van Al Gore naar Groningen. Zij verrijkten daarbij onze taal met een mooie kreet als “Jomanda van het klimaat”.

Voor wie een dermate antipathie tegen de PVV heeft, dat men door de gebezigde volkstaal, de boodschap niet meer hoort, zijn er legio voorbeelden van academische nette typeringen van grootste hypocriete klimaatwereldreiziger met een ton boter op zijn hoofd op aarde. De mooiste daarvan was van de scheidende hoogleraar Rudy Rabbinge in Wageningen World.

Internationale topdogs gedragen zich lang niet altijd ecologisch verantwoord. Wie is niet zuiver op de graat? 

‘Al Gore vind ik een typisch voorbeeld van iemand die waterdrinken predikt en zelf aan de wijn zit. Zijn levens stijl is behoorlijk uitbundig: kijk hoe bijwoont, hoe hij reist. Als je dan zon grote mond hebt over het milieu… En dan de gages die hij vraagt. Voor een inleiding in Rotterdam van een half uur op een of andere bijeenkomst vroeg hij 900 duizend dollar. Zelfs als dat geld bedoeld was voor klimaatonderzoek vind ik het nog onacceptabel. Ik ben helemaal op die man afgeknapt.

‘Het kan ook anders. Drie maanden daarna zegde een spreker afvoor de opening van het academisch jaar van onze universiteit in Wageningen. Ik heb toen Kofi Annan gebeld. Hij had weliswaar allerlei verplichtigen, maar ik heb hem toch kunnen overhalen. Daarna belden we de koningin. Hij moet bij mij logeren’, zei ze hartelijk. Ik heb Kofi Annan opgehaald van Schiphol met de beveiliging en de dienstauto van het Koninklijk Huis. We gingen eerst naar het torentje voor een gesprek met Balkenende, daarna zijn we doorgereden naar Wageningen. Het honorarium en de vliegreis waren gratis, want Kofi zei: Dit is een vriendendienst.’ Dus toen de plaatselijke krant mij vroeg wat het bezoek van Kofi Annan wel niet had gekost, zei ik: dat kostte niets. Dat wilden ze niet geloven.’  (Bron: Wageningen World nr3 2011)

En Rudy Rabbinge is toch echt niet de eerste de beste

RUDY RABBINGE

Rudy Rabbinge is universiteitsboogleraar Duurzame ontwikkeling en voedselveiligheid aan Wageningen University, en adviseur van de raad van bestuur. Hij is afgestudeerd in Fytopathologie, Entomologie, Theoretische productie ecolngie en Wetenschapsfilosofie aan Wageningen University.

Rabbinge is voorzitter van het High Level Panel of Experts van de Commission on Food Security van de Verenigde Naties. Hij is verder onder meer lid van de raad van bestuur van de Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) en voorzitter van de Raad Aard- en levenswetenschap pen van de KNAW. Rabbinge zit nok in de raad van bestuur van meerdere bedrijven in de agribusiness,

Rabbinge was verder onder meer voorzit ter van de raad van toezicht van twee OGIAR-centra (Oonsultative Group on International Agricultural Research) en voorzitter van de Science Council van de OGIAR. Ook was hij voorzitter van het Inter-Academy Panel on Food Security and Agricultural Productivity in Africa, en van het bestuur van het International Soil Fertility Development Centre (IFDC).

Rabbinge was lid van de Eerste Kamer en is voorzitter van de raad van commissarissen van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, KIT. Hij heeft leiding gegeven aan verschillende missies en landbouwprogramma’s in ontwikkelingslanden en was redacteur van verschillende wetenschappelijke tijdschriften. (Bron: Wageningen World nr3 2011)