Het desastreuze effect op de economie van de 18 miljard euro klimaatsubsidies voor MEP en SDE – die Joop Atsma voor het Parlement wegmoffelde bij beantwoording Kamervragen- wordt nu al zichtbaar.

Dat meldt directeur Hans Grunfeld van de VEMW, belangenbehartiger van zakelijke verbruikers van energie en water op Energieraad.nl, in een artikel dat wij over het hoofd zagen maar nu weer actueel is. Naast hogere olie/gasprijzen en transporttarieven (komt dat niet dankzij aanpassing net op windmolens?) is de klimaatbelasting de schuldige. Dit jaar moeten kleine ondernemers al 10.000 euro meer betalen, grotere bedrijven zelfs tonnen euro’s meer.

Stijgende Energiekosten hebben desastreuze gevolgen, waardoor bedrijven uiteindelijk hun deuren moeten sluiten. Dit is onder andere gebeurd bij de papierindustrie, waardoor bedrijven de productie elders moeten voortzetten. Dat soort situaties hopen we te voorkomen.

Het belastingtarief voor energie stijgt jaarlijks met 1 procent en de VEMW verwacht een extra stijging dankzij de SDE+-regeling. Grunfeld wil voor grootverbruikers een uitzonderingspositie bedingen om de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven te behouden.

Zelf merk ik dat ook. In Amsterdam betaalde ik in West voor de Nuon per jaar slechts 50 euro, nu in Friesland moet ik 80 euro per maand dokken terwijl ik vrijwel niets verbruik, plus nog 13 euro aan een transporteur Enexis. Ik kan daarbij kiezen uit Enexis, Enexis en Enexis.

De helft van wat ik aan de NUON kwijt ben of meer is alleen maar belasting: daarom heeft de overheid ook geen enkel redelijk belang bij energiebesparing. Net als bij accijns op roken is het beter voor de schatkist als zoveel mogelijk mensen doorroken.

Dat komt bij het feit dat private energiebedrijven geen redelijk belang hebben bij energiebesparing. Dat is het zelfde als een bakker stimuleren om zo weinig mogelijk brood te verkopen.

‘Duurzaam’is juist daarom ook een farce. Het levert alleen maar meer windmolens op en megahoutkachels (biomassacentrales die nu 5000 euro MEP-subsidie per uur verbranden) voor profiteurs en graaiers die het meest gelobbiet hebben bij AgentschapNL.

Voor een iets genuanceerder en meer doortimmerd verhaal dat ik hierover schreef kun je ook ‘Los van het Net’lezen, mijn dwarse dossier in De Ingenieur van een jaartje terug.

    Moraal van het verhaal: energie via centrale distributie wordt zo gierend duur, mede dankzij al maar stijgende belastingen en ondoorzichtige ’transportkosten’dat het voor mensen met een beetje investeringskracht en de juiste fysieke omstandigheden loont om ‘offgrid’te gaan, het zij alleen of via een corporatie van wat rijkere bewoners. Let op, energiebedrijven kunnen nauwelijks winst maken via prijsconcurrentie dankzij de gierend hoge energiebelastingen van onze roverheid. Daarom besparen ze op onderhoud. En als de zaak instort mag U betalen.

Volgens mij zeggen dan steeds meer mensen: dikke vinger.