De Klimaatpropaganda-expres van het Ministerie van VROM: zelf vloog Cramer driemaal per privéjet

Wij van Climategate hebben het interne communicatieplan bemachtigd van het voormalige Ministerie van VROM: een zuivere oefening in eenzijdige klimaatpropaganda door de overheid, dat voormalig Milieuminister Jacqueline Cramer in 2009 ‘in de markt’ moest zetten voor Kopenhagen in december als ‘daadkrachtige’klimaatkoningin met Maas Goote als eerste onderhandelaar. Goote is ook PvdA.

Het heet Projectplan Communicatie Klimaatconferentie Kopenhagen (hier downloaden) gedateerd juli 2009. Leuk is vooral om te zien dat geld geen rol speelde bij de bestuurdersprofilering en beleidsverkoop, met een pennestreek worden zo tonnen euro´s weggezet, de totale kosten voor Cramer/Klimaatpromotie bedroegen miljoenen euro´s, zeker wanneer je de fte’s meerekent.

Cramer spreekt nu in Groningen in de Martinikerk waar voormalig vice-president Al Gore – plaats 6 in top 10 van ’s werelds duurste sprekers – als voorganger voor 4000 euro publiek geld per minuut zijn speech houdt over Man Bear Pig. Wat mij brengt bij de vraag: heeft de vierde macht VROM/Hugo von Meijenveld Al Gore aangehaald?

De Kopenhagen Express, terwijl Cramer met privéjet vloog naar klimaatonderhandelingen
Wie de ‘events’die VROM plande – momenten om met de pers Cramer te verkopen zoals de beroemde klimaattrein naar Kopenhagen- vergelijkt met wat onze pers uitventte, kan maar één ding concluderen. Propaganda-actie geslaagd, pardon het ´draagvlak´ is gecreeerd.

Geld speelde duidelijk geen rol bij de Jaqueline Cramer promotie
Voor één dag, 12-12, een presentatie in Kopenhagen voor klimaatprofiteurs werd al drie ton euro uitgegeven. Er werd 30.000 euro besteed aan de recrutering van zielige negertjes, die last zouden hebben van ´De Klimaatverandering waarvan Eén is en CO2 is Zijn Oorzaak.

Die mochten dan met ‘Big Mama’mee naar Kopenhagen in de klimaattrein, die VROM van de NS huurde (kosten geschat op half miljoen euro, dat trekken we nog na). Als Cramer niet met haar CO2-arme privéjet vloog, wat ze drie maal deed, waaronder naar een klimaatconferentie in Warschau in oktober 2008.

Om jongeren te indoctrineren voor de Kopenhagen werd verder 15.000 euro – een leuke middenklas occassion- met een pennestreek weggezet voor de Big Mama-website. Ik heb nog niet de tijd genomen om die na te trekken, maar reageerders kunnen het vast op het web vinden. Hier alvast de heilige zaak waarvoor ‘draagvlak gecreerd’ moest worden:

2.1 Communicatiedoelen
Nederland wil haar ambities zichtbaar maken, nationaalen internationaal.VROMwil daarom actiever communicerendoor communicatiemomentente identificerenen beter te benutten en extra activiteiten ondernemen met als doel:
1. Actief informeren van pers, burgers, maatschappelijkeorganisaties, bedrijven en politici over de klimaatconferentiein Kopenhagenen de Nederlandse inzet;
2. Minister Cramer een sterk profiel geven en laten zien dat zij zich actief én effectief inzet voor een ambitieus klimaatbeleid en
3. Tijdens de COP Nederland en minister Cramer duidelijk zichtbaar maken en daarmee presenteren als ambitieuze voortrekkeren bruggenbouwer

2.2 Kernboodschap
Nederland zet zich in voor een ambitieus, alomvattenden eerlijkVN klimaatakkoord,zodat de temperatuurstijging beperkt blijft tot maximaal2 graden Celcius. Daarvoor is het nodig dat industrielanden ambitieuze reductiedoelstellingenop zich nemen en er voldoende nieuwe financiering en technologische ondersteuning komt voor klimaatbeleid in ontwikkelingslanden.

Bestuurdersmarketing komt van PvdA
Draagvlak creeren is het eufemisme voor propaganda bij de overheid Het idee dat de overheid haar bestuurders moet ‘vermarkten’, pardon ‘draagvlak vergroten’komt van de PvdA. De explosieve groei van ‘communicatie’bij overheid kwam na de commissie Wallage, culminerend in dure onzin als de glossy Gerda. Maar het zijn meestal progressieven die hun ambities ter verbetering van hun eigen wereldbeeld in marketing omzetten, zie ook de enorme invloed die de PR-manager van Tony Blair had.

Het doel was een ‘eerlijk’akkoord. ´Eerlijk´ betekent compensatie van ressentiment naar het Westen, en houdt in dat ons land sinds het Kopenhagen-akkoord nu 300 miljoen euro betaalt in 3 jaar aan de strijd tegen de klimaatverandering rond de evenaar. Dat woord strijd mag je in door ons land gesteunde bananenrepubliekjes als Burundi vrij letterlijk opvatten. Ik blogde daar al over

‘Het moet niet zo zijn, dat de milieubeweging op de stoel van de macht gaat zitten’
Let wel, Cramer schreef in ´De Groene Golf, Geschiedenis en toekomst van de Milieubeweging´in 1989 nog ´het moet niet zo zijn dat de milieubeweging op de stoel van de macht gaat zitten´. Daar kunnen we het van harte mee eens zijn. Geef mij die oude Cramer maar weer.

De vierde macht werkt ondertussen alweer aan nieuwe creatieve manieren om onze staatsschuld verder te vergroten met een klimaatfonds, zo twittert Maas Goote:

@PaulEMetz :-) Nee hoor. Nieuwe agenda: Kyoto loopt nu echt af, klimaatfonds is nieuwe uitdaging en VS en China hebben andere posities!

Ik krijg alsnog de rillingen van een tweet van hem in de aanloop naar Kopenhagen:

NL klimaatdelegatie vol passie gestart in nieuwe ronde onderhandelingen: VS en China aansporen tot echte besluiten. Voor milieu & economie!

Kunnen deze zeloten niet van het dossier worden afgehaald?