Pas op voor aardige mensen met goede bedoelingen


Geachte Henk Bleker, leest u mee? Uit naam van Natura 2000 wordt door uw ambtenaren beleid doorgedrukt dat volledig in strijd is met de geest van uw natuuropvattingen.

Op donderdag 8 september ..
..sprak ik twee uur lang in Breukelen met Ton IJlstra van het Ministerie van ELI. Nadat ik op 8 februari mijn blogserie startte over Natura 2000 na het drama/Vibeg-presentatie in Trebol Harlingen was ik benieuwd naar de leidinggevende bij het Ministerie die dit met Natura 2000 en ‘Europa’als excuus uitvoert: het offeren van 25 procent visgrond aan Greenpeace en geestverwanten.
En waarom hij Han Lindeboom (Imares) de Natura 2000-rapportage laat schrijven, de anti-visserij-lobbyist in Greenpeacefilms, die hier op Climategate ook een gastblog schreef.

Ook wilde ik zijn reactie weten op mijn essays in Visserijnieuws, deel 1 over de ideologische kleuring van het overheidsbeleid, en deel 2 over de pseudowetenschappelijke onderbouwing door Imares van het voornemen om Wad en Noordzee te sluiten voor visserij.

Ik zegde toe niet te zullen bloggen over het gesprek.
De insteek was persoonlijke interesse, en ik hou normaal woord. Maar IJlstra deed ook de toezegging binnen één week een inhoudelijke reactie te geven op de argumentatie in de Visserijnieuws-essays. Ook na herinnering geeft hij aan ze gewoon domweg niet te lezen om stug zijn agenda door te duwen: terwijl de essays NU van belang zijn. Vandaar dat ik mij ook niet langer verplicht voel mij aan mijn toezegging te houden. Het belang van de door onze overheid gedupeerde werkende mensen- die hun bestaan verliezen- laat ik daarbij zwaarder wegen.

Ik ga niet voor de populariteitsprijs, maar wat ik schrijf moet gezegd worden.
Pas als mijn schrijven niet omstreden is, ben ik verbaasd. Hier dus als eerste de mail die ik na afloop naar IJlstra stuurde, om het gesprek tussen ons samen te vatten. Later volgt op Climategate de Ton IJlstra-week, zoals de wijze waarop IJlstra eerder de Maasvlakte-natuurcompensatie afwentelde op visserij met wetenschap-op-besteling-instelling Imares.

Ik ben gewoon om bij mondelinge (zakelijke) gesprekken een reflectie op papier te zetten. Dit om de bestede tijd niet te doen verdampen in een gezelligheidsevenement. Zo ook van ons gesprek van gisteren. Daarbij viel me op dat je op teleurstellende wijze van start ging (door je bijvoorbeeld niet te verdiepen in wat ik schreef in Visserijnieuws en schotsen te springen bij argumenten) maar later toch soms eerlijker en opener werd.

Niettemin benadrukte ik dat ik je positie begrijp: je bent ambtenaar en dient met een gegeven politieke werkelijkheid beleid te bakken, waarbij je het nooit helemaal goed zal doen voor niemand. Op je eigen manier geloof je zelfs dat je de visserij helpt.


Resumerend kunnen we echter vaststellen

 • wat ik in mijn blogs schreef (en Visserijnieuws) klopt voor 99 procent
  De overheid wendt Natura 2000 aan om een andere agenda door te duwen die niets met de oorspronkelijke bedoeling van Natura 2000 te maken heeft, waaronder jouw ‘vernieuwingsagenda’. Waarbij je milieuclubs laat definieren wat die vernieuwing mag inhouden met ondefinieerbare termen als ‘De Duurzaamheid’.
 • De noodzaak tot vernieuwing is vooral veroorzaakt door de overheid zelf: omdat de NMA duurzaam beheer vanuit vissers zelf blokkeert via onderlinge afspraken met symboolpolitiek geef je de milieubeweging nu volmacht.
 • Zoals gewoon bij de overheid torpedeert men de zwakste partij om voor de buhne te scoren met persberichten en al, waarbij men de schadelijke partijen laat lopen. IN dit geval zet je vissers nu voor het blok met Natura 2000. Waarbij je een uitdunning van vissersbestand forceert door mensen failliet te laten gaan/visgrond af te pakken voor de milieubeweging: en dat is dan het innovatiebeleid van de overheid tav visserij. Waarbij je ook restbeleid op één hoop veegt om bij deze gelegenheid door te duwen (Ospar 1997 IBN 2015, de vissers voor windmolens-wisseltrofee). Zie mijn opmerkingen over legitimiteit van de overheid in Visserijnieuws.

 • Je ontbeert voldoende kritisch vermogen richting clubs als Stichting de Noordzee (die je met meer dan een miljoen euro per jaar subsidieert) en Lindeboom.
 • Je neemt het gros van wat Han Lindeboom en co dicteren integraal over, voert zijn agenda uit en weet dat ook, en zal geen afstand van hem nemen omdat je een persoonlijke relatie onderhoudt. Ookal ben je van zijn gekleurde visie op de hoogte. De afwezigheid van inhoudelijk tegenwicht bij de overheid is een centraal probleem dat ook bij andere sectoren speelt

  Hierbij sprak je jezelf herhaaldelijk tegen.
  Je had uitvluchten als ‘We hebben geen andere keuze dan Imares’. Die hebben jullie misschien wel meer dan je zegt om het evenwicht te bewaren, Wim Wolff heb je zelf de rapportage laten keuren, bij nieuw onderzoek tav boomkor -waarbij ik de uitkomst al zonder onderzoek kan voorspellen- heb je plots wel iemand anders kunnen vinden. Je zou kunnen eisen dat Lindeboom met zijn gekleurde visie géén deelname heeft. Je, noemt zijn ‘wetenschap’betrouwbaar terwijl hij niet reproduceerbare ontoetsbare beweringen tot beleid verheft omdat Imares de piketpalen slaat voor Natura 2000 (je mag best gekleurd zijn, iedereen heeft kleuring maar het gaat om toetsbaarheid)

  Je beweerde dat jullie wel degelijk kritisch toetsen, maar dat moest van Wim Wolff komen met zijn vernietigende commentaar op Jak en Lindeboom 2009 over de ondefinieerbaarheid van natuurdoelen (die volledig overlapt met wat ik vond. BIj mijn weten heb je NIETS gedaan met de kritiek van Wolff,

 • Er treedt géén ecologische verbetering op bij voorgenomen beleid,. Het faalt omdat iedere toetsbaarheid van de natuurdoelen ontbreekt en deze op soms absurdistische gronden zijn gebaseerd (Zie Mardik Leopold met zijn zee-eenden). Door gebrek aan toetsbare kwantificering ontbreekt iedere onderscheid tussen ‘schade’en invloed, deze berusten vooral op de smaakoordelen van Imares en blijven altijd geldig door het voorzorgprincipe
 • Gebiedssluiting heeft NIETS te maken met Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn Natura 2000
  Dat andere landen nu volgens jouw ook tot gebiedssluiting overgaan heeft opnieuw NIETS met Natura 2000 te maken, wel hoogst waarschijnlijk met compensatiemaatregelen om toch groen te lijken (Duitsland zal ook de natuurschade windparken afwentelen via compensatie op de zwakste partij die het minste kost in gebied de Doggersbank waar toch al weinig Duitsers visten.)
 • Zoals je zelf al deed als kartrekker bij de Tweede Maasvlakte, die handelswijze is ‘normaal’.

  In Nederland komen deze maatregelen dan ook NIET voort uit habitatrichtlijn en vogelrichtlijn (ja tenzij) maar koppeling Natuurbeschermingswet (nee tenzij). Dat – je voorbeeld over de mening van EU personeel- in Brussel vele EU-ambtenaren zijn platgelobbiet door groene NGO’s (op kosten van de belastingbetaler) en dus de mening van milieuclubs delen, wil niet zeggen dat die liefde voor gebiedssluiting ook oorspronkelijk de bedoeling van Natura 2000 was

 • Dat je bij Natura 2000 niet transparant handelt, en een agenda doorvoert ten koste van kleine ondernemers die al moeilijk gaan lijk je via een ander dossier te compenseren via een meer ontspannen benadering bij de bruinvis.(die massaal toeneemt, waardoor idd het vreemd lijkt een ‘beschermingsplan’op te stellen)
 • Maar dat versterkt andermaal de logische inconsistentie van de overheid, die haar tot onbetrouwbare partner maakt. Beter kun je – wat mij betreft dan- per dossier transparant handelen op basis van eigenlijke argumenten die logisch volgbaar en toetsbaar zijn, in plaats van het falen van het ene te compenseren via handjeklap bij het andere. Zo maak je vijanden bij visserij én natuur. Al snap ik ook dat we niet leven in de ideale werkelijkheid maar de politieke werkelijkheid waarin waarheid vloeibaar is

  op zijn manier ook begaan met visserij, en in de ogen van groene jongens als Bruno Ens doet hij het óók weer niet goed

  Dat je toch zegt hart voor visserij te hebben, en dat ook deels echt hebt is aardig. Toch zie ik gebeuren dat je

  • Zal proberen zonder compensatie gebiedssluiting te forceren waarbij je tevens écht duurzaam ondernemen onmogelijk maakt omdat het volledig aan de milieubeweging en Imares is welke visser per ijkpunt mag blijven.

  Dit is niet een aanval op jezelf als persoon (je leek me verder ee prima mens op jouw manier), maar op je handelen. Dat is wat mij betreft een fundamenteel verschil, dat bij de meeste mensen snel vergaat omdat ze niet zakelijk kunnen omgaan met scherpe analyse..Die ik niet als mijn mening beschouw maar als feitelijk toetsbaar verslag (waarbij ik toetsing van eigen motivaties aan jezelf overlaat).

  Dan: Wat we deelden aan uitgangspunt

 • De visserij moet zelf haar expertise op ecologisch gebied beter organiseren.
 • En ik ben ook van mening dat de belastingbetaler niet hoeft bij te springen voor een sector die economisch niet rendeert
 • Al is dat na de miljardensubsidies aan niet-renderende energie (windmolens) een vloeibaar begrip geworden. Zo ben ik ook van mening dat de overheid geen clubs als Stichting de Noordzee moet subsidieren met meer dan een miljoen euro per jaar, terwijl niemand om hun aanwezigheid heeft gevraagd, behalve enkele groengezinde ambtenaren bij ELI.

   Het is JULLIE keuze en JULLIE verantwoordelijkheid dat je de agenda van Greenpeace/Stichting de Noordzee/ Martijn de Jong integraal adopteert.

  Ook is overheidsbeleid als kaderrichtlijn water potentieel schadelijk voor het halen van visserij- én natuurdoelen, maar door ideologische kleuring beleid (holistische termen als ‘gezonde zee’) wil men dat niet zien

   Samengevat: De overheid is in toenemende mate een onberekenbare partner die potentieel schadelijk beleid uitvoert als resultaat van lobby, waarbij de gene met het meeste geld en (media)macht wint ten koste van de financieel minst draagkrachtige partij.

  Bovenstaande zal ik conform afspraak niet op een blog publiceren, ik stuur het wel door naar enkele SWNM-leden die wat mij betreft partner horen te zijn in het VIBEG-overleg om tegenwicht te bieden aan een Natura 2000 dat natuurbeleid ten koste van mensen maakt en in de toekomst verder draagvlak voor natuur ondermijnt.

  Mijn persoonlijke insteek/belang ligt NIET bij visserij maar op dat natuurvlak. Ik ben kritisch op moderne natuurclubs omdat deze voor geld handelen en eigen continuiteit, en minder voor resultaat in echte natuur. Daarnaast groeit bij mij de weerzin tegen een overheid die een loopje neemt met integriteit en zichzelf vermarkt aan burgers met oneigenlijke argumenten.

  Op persoonlijk vlak denk ik niettemin dat we het prima konden vinden en de locatie was prima

  Ik vind het jammer dat het zo moet, maar laat me ook weer niet als gekke Gerrit wegzetten.