Bij de Tour zijn Nederlanders zelden tete de la course, maar op Natura 2000 gebied verslaan we de Fransen


Wyke Smit, lobbyiste voor 11 groene fondsenwervende bedrijven in Den Haag twittert al dat Nederland (162) zo ‘weinig’Natura 2000 gebieden zou hebben aangemeld in vergelijking met Frankrijk (bij mijn weten 1755).

Wat heeft Wyke vergeten?
Precies..Iedereen die de Tour de France kijkt (met aan landschapsporno grenzende toerisme-shots), weet: Je zou – bij wijze van administratieve efficientie- beter heel Frankrijk kunnen aanmelden als één groot Natura 2000 gebied, met wat uitzonderingsbepalingen.

Correctie bevolking en oppervlak: Nederland ligt weer op kop
Groen vakantieland Frankrijk (550.000 km2, met slechts 0,28 procent wateroppervlak) is ruim 15 maal zo groot als Nederland en heeft slechts 60 miljoen inwoners.Nederland (ex Antillen inclusief wateroppervlak 18 procent zee en IJsselmeer) telt ongeveer 36000 km2 met 17 miljoen mensen. Het is samen met Singapore en nog wat vlekjes ’s wereld’s dichtstbevolkte land. Wanneer Frankrijk even dichtbevolkt was als Nederland woonden er ongeveer 250 miljoen mensen.

    Relatief gezien – met correctie voor oppervlak en bevolking- heeft Nederland dus bijna anderhalf maal zoveel Natura 2000 gebieden aangemeld als Frankrijk.

Le belle pays wel CO2-kampioen dankzij kernenergie
Frankrijk is dankzij 80 procent kernenergie wél het meest CO2-vrije energieland van Europa, samen met Zweden (kernenergie en Hydro). Maar ik geloof dat Wyke daar ook afkeurend over twittert, en het liefste ziet dat le Belle Pays één groot windmolenpark wordt. Mon Dieu!