Verkoop nu eindelijk al die eilanden aan buitenlandse investeerders. Of nodig Turkije uit het heft weer in handen te nemen. Maar ga niet naar Berlijn om de gehersenspoelde Duitsers zo gek te krijgen tientallen miljarden te investeren in landschapsvernietigende zonnepanelen.  Helaas is Papandreou wel zo van God los en zijn de Duitsers zo verstandeloos dat ze serieus bezig lijken met het Helios getitelde project, dat in de plaats moet komen van het knotsgekke Desertec waarover Woedende Kok al gastblogde.

Het zorgelijke Volkskrant artikel eindigt met:

Maragoudakis wijst erop dat Duitse energie-experts ook tot de drijvende krachten behoorden achter een futuristisch plan om in de Sahara op grote schaal zonnepanelen te installeren. ‘Wij hebben hier minder zon dan de Sahara, maat een stuk meer dan in Duitsland. Waarom zou het niet kunnen? Dit plan lijkt mij ge makkelijker te realiseren dan het project in Noord-Afrika.’

Tja, dit is de groene economie 2.0: als je plan net iets minder knotsgek is en waarschijnlijk slechts tientallen miljarden in plaats van honderden miljarden belastinggeld over de balk smijt, dan heb je echt een super business plan.

Hieronder het hele Volkskrant artikel dat geheel en al voldoet aan Rypkes omschrijving van de treurige staat van de journalistiek:

Een echte journalist neemt de temperatuur op van de meest dominante opinies, peilt daarvan het gevoelsgemiddelde en schrijft dat op om toch ‘genuanceerd en gebalanceerd’te lijken. Dan ben je ‘kwaliteitskrant’.

Athene en de euro Griekenland heeft niet veel, maar wel zon

Grieken vestigen hun hoop op de zonnegod

Van onze correspondent Arjen van der Ziel

ATHENE Hoe moet hët verder met de imploderende Griekse econo mie? Hoe kunnende Grieken zich zelf uit het moeras trekken? Als het aan de Griekse premier George Papandreou ligt, is het antwoord te vinden in klimaattabellen.

Griekenland heeft zo’n 300 dagen per jaar zon en is volgens Papandreou ideaal voor de grootscheepse productie van zonne-energie. De premier kondigde onlangs aan dat hij de productie van zonne-energie in zijn land drastisch wil opvoeren.

Zo’n 12 procent van de elektriciteit in Griekenland wordt duurzaam geproduceerd en Papandreou wil dat opschroeven naar 40 procent in 2020. De premier is momenteel in Duitsland om te praten over het plan. Volgens Papandreou hebbende Duitsers enorme interesse’.

Het ambitieuze plan, ‘Helios genaamd naar de zonnegod uit de Griekse Oudheid, behelst 20 miljard aan investeringen en moet 30 tot 60 duizend banen opleveren. De Duitse regering zou er warm voor lopen om dat zij haar kerncentrales gaat sluiten en daarom op zoek moet naar andere elektriciteitsbronnen. ‘Er was een zonne-energieproject in de Sahara, maar dat is in gevaar door de politieke chaos’, aldus Papandreou. ‘Wij kunnende Duitsers 10 tot 15 duizend megawatt leveren.’

Is dit het zoveelste luchtkasteel van de op de rand van een faillissement balancerende Griekse rege ring? Of is het gewoon een goed idee? Een flink deel van de groene stroom in Griekenland wordt nu in grote waterkrachtcentrales geproduceerd door een verlieslijdend staatsbedrijf. En ook de private productie van groene stroom worstelt met problemen.

Commerciële producenten krijgen van de Griekse staat een kunstmatig hoge prijs voor hun groene stroom. Die wordt in principe doorberekend aan de consument. Hoe groener de stroom, hoe meer de klant betaalt. Maar de regering van premier Papan dreou heeft die hogere prijs de laatste jaren, uit vrees voor protesten van de achterban, niet doorgegeven aan de consument. De staatsnetbeheerder, die de kunstmatig hoge prijs moet betalen, kampt daardoor met een begrotingstekort van honderden miljoenen euro’s.

Bovendien is Griekenland door staatsbemoeienis, bureaucratie en corruptie een ingewikkeld land voor buitenlandse investeerders. Volgens de pressiegroep Transparency International is Griekenland het corrupste land van de Europese Unie. En op een ranglijst van de Wereldbank die aangeeft hoe lastig het is om in diverse landen zaken te doen, bezet Griekenland plaats 109 van 183 landen.

‘Het Helios-plan heeft alleen kans van slagen als de wijze van zaken doen in Griekenland volledig verandert’, zegt Svetoslav Danchev, energie-expert van een denktank in Athene. ‘Griekenland zal totaal moeten veranderen. Anders komt er niets van terecht.’

Griekenland kan het plan ook niet zelf financieren. De Grieken hopen Duitsland daarom over te halen om in het project te investeren. ‘De Duitsers zijn natuurlijk niet gek’; zegt energie-expert Danchev. ‘Als Duits land hier miljarden in stopt, zullen die vooral gaan naar Duitse bedrijven. Duitse firma’s bouwen dan de zonnepanelen en leggen de stroomkabels aan. Het Helios-project wordt nu gepresenteerd als een marshallplan voor Griekenland. Maar als het doorgaat, is het voor Duitsland ook een manier om de eigen bedrijven te steunen.’

Ondanks alle obstakels houdt Manolis Maragoudakis, topman van het Griekse bedrijf Terna Energy, de moed erin. Terna is een van de grote spelers in de duurzame stroomproductie in Griekenland en exploiteert een flink aantal windmolenparken. ‘HetHelios-plan is een win-winsituatie’, zegt Maragoudakis. ‘Jullie in Noord-Europa hebben het geld en de techniek, en wij in Griekenland zijn gezegend met veel zon. Als we samenwerken, profiteren we allebei.’

Maragoudakis wijst erop dat Duitse energie-experts ook tot de drijvende krachten behoorden achter een futuristisch plan om in de Sahara op grote schaal zonnepanelen te installeren. ‘Wij hebben hier minder zon dan de Sahara, maat een stuk meer dan in Duitsland. Waarom zou het niet kunnen? Dit plan lijkt mij ge makkelijker te realiseren dan het project in Noord-Afrika.’