Er zijn ook nuttige vormen van windenergie, die kostenloos plezier geven

Gisteren bezocht ik weer eens PvdA-wingewest en mijn vroegere woonplaats Amsterdam. In de krantenrekken spatte de windenergie van de pagina’s van Het Parool . De stad wil meeprofiteren met de ‘Green Debt Deal van Verhagen en Rutte (rechts keffen, links belasting heffen)

Wind-erklaas
Natuurlijk, Mark Rutte heeft VVD-kiezers beetgenomen. Maar PvdA-bestuurders zetten altijd een stapje extra in hun ijver om met geld van burgers hun eigen morele prestige op te poetsen:

‘Wij maken een aantal locaties windklaar door alle vergunningen en procedures te regelen en gunnen de grond daarna aan exploitanten.’

Dat is dus op de plek met de duurste bedrijfsgrond van Nederland. Nogmaals, de wind is gratis maar niet goedkoop. Men claimt 150 Megawatt VERMOGEN (de krant schrijft energie, maar zoals alle journalisten beheerst men nog niet de meest elementaire technische details) te gaan leveren voor ‘honderdduizend huishoudens’, maar dat zal geinstalleerd vermogen zijn: in werkelijkheid zullen dus ongeveer 20.000 huishoudens stroom kunnen afnemen als de wind gunstig is.

Maar… u kunt bezwaar maken
De Structuurvisie Wind Amsterdam is in voorbereiding, en ook de Plan MER. En een Notitie Reikwijdte en detailniveau(NDR) MER Windvisie Amsterdam, die je hier volledig kunt downloaden. Die liggen ter inzage sinds 23 september op het Voorlichtingsloket van het gemeentehuis.

De gemeente (B&W) is verplicht te reageren op een ingediende zienswijze (nog 3 weken tijd): die moet je opsturen naar

  Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
  ovv zienswijze NDR MER Windvisie
  pa de directeur van Dienst Ruimtelijke Ordening
  team Juridische en Milieuzaken
  Postbus 2758
  1000 CT Amsterdam

We hebben een team van technische experts bij de hand -gepokt en gemazeld in het bezwaarcircuit- die u van argumenten kunnen voorzien.

Proceduretip: de slechtvalk
Zojuist kwam het blijde bericht dat Jaap Dirkmaat via de rechter heeft afgedwongen dat Henk Bleker alsnog een haasje-over (Verbindingszone) moet maken voor zijn hamsters in Limburg. Dus, waarom zou het ons dan niet lukken, al weet ik dat alle rechters D66 of erger zijn…

Ik zelf maak me enorm zorgen over de populatie slechtvalken die nu vrolijk en veilig broedt op de kolencentrale aan de Hemweg, en de Afval Energie Centrale: tijdens het uitvliegen zijn de jongen vreselijk onhandig en zij komen dan vrijwel zeker in aanraking met al die windmolenwieken. Hoe zit het met het woongenot. En waar windparken verschijnen is het slecht wonen. Dus kan Amsterdam niet beter woningen bijbouwen?

De klimaatmolensteen rond de nek van Nederland verkleinen
Als de milieuterroristen van Greenpeace jarenlang vooruitgang in genetisch gemodificeerde gewassen kunnen frusteren (zonder dat Robbert Dijkgraaf opkomt voor de biotechnologie en zich tegen deze antiwetenschappelijke praktijken uitspreekt), waarom kunnen wij dan via bezwaarprocedures de groeiende klimaatmolensteen rond de nek van Nederland niet remmen?

Zoals eerder geschreven, zonder de MEP/SDE-subsidiegekte waren bezuinigingen op Natuur, wetenschap, cultuur en Defensie niet nodig geweest.

Uiteraard in optimistische jubeltoon, omdat journaille nu eenmaal cheerleaders zijn van de zuurzaamheid, zelfs als ze economisch geschoold zijn.