Overheidsadvertentie tegen ETS: Zoek de verschillen met klimaatdebat, waar werking CO2 op één hoop wordt gegooid met werking op klimaat

Iedere scepticus en alarmist raad ik aan om ‘Hyping Health Risks’te lezen van epidemoloog Geoffrey Kabat van het New York College of medicine. Hoe scepcis en bewijs ondergesneeuwd raakt door sentiment en ‘het goede doel’, juist bij slimme mensen en academici.

    Zonder dat ik het wist: Recent schreef Kabat op Spiked Online ook The feeble consensus on climate change met Robert Adair van de National Academy of Science: Why has it become taboo simply to point out that scientists disagree quite a lot about global warming?

In relatie tot het klimaatdebat is het hoofdstuk ‘The Controversy of passive smoking´ een aha-erlebnis. Kabat’s verslag van Environmental Tobacco Smoke (ETS) legt de anatomie bloot van gepolitiseerde wetenschap, waarbij vanaf het begin al de uitkomst moet vaststaan voor ´de goede zaak´. Leunend op het massieve bewijs voor de carcinogene werking van zelf roken, gingen de anti-tabakskruisvaarders vervolgens doen alsof passief meeroken ook kanker veroorzaakte.

ETS-campagne geleid door Amerikaanse overheid
De campagne werd geleid vanuit overheidsinstellingen als het EPA, het Amerikaanse RIVM en mensen die zorvuldig naar data wilden kijken werden vanaf het begin ondergesneeuwd.

´Zoals ik zal verklaren konden onafhankelijke sceptici van ETS simpelweg niet opboksen tegen de massieve campagne opgezet door de antirooklobby en haar geestverwanten bij de overheid en universiteiten.

Eén van de kenmerken die Kabat aanhaalt, is dat vanaf het begin het onderscheid tussen zelf roken- dat onomstotelijk kankerverwekkend is- en ETS – waarvan de toxiciteit omstreden is- werd verdoezeld in de campagne.

Zo werd ook legitieme kritiek over de carcinogene werking van ETS belachelijk gemaakt of verdoezeld, omdat men dat op één hoop gooide met kritiek op de carcinogene werking van zelf roken: die immers wel vaststond.


Kabat demonstreert dit sentiment bij overheidsinstanties met een advertentie die hij in 1998 aantreft op een Billboard van het Californische equivalent van het RIVM. Een jonge man met niet aangestoken sigaret, vraagt een jonge vrouw die naast hem zit. `Mind if i smoke?´. De vrouw antwoordt. ´Care if i die?´.

Terwijl -zoals epidemoloog Kabat minitieus registreert in het hoofdstuk- het bewijs voor de toename van kanker door passief meeroken flinterdun was. Zelf weerlegde hij dit met James Enstrom in het British Medical Journal in 2003 om vervolgens uitgemaakt te worden voor alles wat vies en voos is. Hij gooide bij wijze van spreken ‘klompen in de machinerie’, zijn werk werd als frustrerend ervaren in de de lange mars naar steeds strengere antirook-wetgeving.

Iedereen die kritiek heeft is zelfzuchtige lakei van industrie
Ook moet Kabat direct in het begin benadrukken dat hij en andere critici NIET betaald werden door ‘de tabakslobby’. We herkennen hier het zelfde mechanisme als bij het debat over CO2 en opwarming. Het fysische effect van CO2 is al 150 jaar bekend en onomstreden. Meer CO2 moet wel een opwarmend effect geven.

Maar er bestaat valide wetenschappelijke kritiek op de vraag hoe dat in het klimaat uitwerkt, de klimaatgevoeligheid waarvan Marcel in ´De Staat van het Klimaat´een goed overzicht gaf, zoals bij modellen achterblijvende opwarming, gebrekkige temperatuurmetingen, missende tropische hotspot, effect van ander landgebruik.

Echter, wie bewijs aanvoert voor een lagere klimaatgevoeligheid voor CO2 dan het mondiale EPA voorschrijft, het IPCC heet al snel ´ontkenner´ en wordt in het publieke debat op één hoop gegooid met mensen die de fysica van CO2 willen ontkennen vanuit zelfzucht. Zij zijn lakei van de tabakslobby/olie-industrie, het Naomi Oreskes-sentiment dat Jan Paul van Soest plagieerde in ´Klompen in de Machinerie´.

Succesvolle strategie
Dit was ook de slagzin, die Pier Vellinga mij wilde opspelden toen ik hem ooit sprak voor een artikel voor HP de Tijd. ´Dat je basale fysica wilt ontkennen, ik vind dat onbegrijpelijk.´Boodschap, wie kritiek heeft op klimaatalarmisme, ontkent de fysische wetten. Die is onverantwoord en tegen onbetwijfelbare wetenschap.

Kabat zelf vóór rookbeperking
Het gaat Kabat niet zozeer om het wel of niet goede van een rookverbod, maar ´de vraag of in het debat álle wetenschap gehoord mag worden´. Hij zag dat bij gebrek aan goede data de ´expert opinion´ging overheersen met een zekere selectiviteit, waarvan Kabat zelf ook slachtoffer werd toen hij het waagde een kritische publicatie te lanceren.

´The deliberate willingness to be careless with data (HOCKEYSTICK!!)- and even worse, the willingness to go on to the next step by distorting and misrepresenting the findings of scientific studies- is the mainspring of a political strategy of hyping an unrealistic risk in order to gain support for tobacco control policies. As such policies become more extreme, they in turn by an irressistable feedback mechanism, require ever more extreme data, or interpretations of the data to support them.

Hear hear