We sluiten de kwestie van het klimaatstandpunt van D66 af met de mailwisseling tussen betrokkenen en oceanograaf CdV, die zijn partijlidmaatschap opzegde toen hij een artikel van Bram Bregman op de D66 website ontdekte. Dat artikel heb ik onlangs op humoristische wijze hier gefileerd. We kwamen er toen achter dat het artikel van Bregman, klimaatlobbyïst te Den Haag en tegenwoordig ook hoogleraar te – waar anders – Nijmegen, al enkele jaren oud was uit het vervlogen pre-climategate tijdperk.

Door en door verrot
Des te interessanter is het te zien hoe Bregman nú  heeft gereageerd op de opzegging van CdV. Zou hij inmiddels hebben gebroken met het IPCC – nu we bijvoorbeeld in het prachtige nieuwe boek van Donna Laframboise kunnen zien hoe door en door verrot die organisatie is? Nee dat boek is nog iets te vers van de pers. Maar Marcels boek moet hij toch hebben gelezen?

Maar helaas. In de e-mail die hieronder volgt leren we Bregman kennen als een opportunistische tot spindoctor verworden ex-wetenenschapper. Hij speelt het spel van geven en nemen ook op zijn KNMI-profielpagina, hij hij zou een waar PR-genie een woordkunstenaar zijn als hij maar niet de zijde zou blijven kiezen van een totaal verloren positie.

En dan nu snel de e-mail….

Naar aanleiding van CdV opzegging van zijn partijlidmaatschap van D66 ontving hij deze reactie:

From: “Bregman, Bram (KNMI) <bram.bregman@knmi.nl>
Date: 9 October 2011 18:01:15 CEST
To: “CdeV” <xxxxx@gmail.com>
Subject: RE: toelichting opzegging

Beste C,

het is je goed recht. Voor elke complexe materie geldt dat de feiten voor zich behoren te spreken. Het IPCC doet niets anders dan de feiten verzamelen. In de wetenschappelijke gemeenschappen zoals je dat zelf typeert gaat het er erg fel aan toe. Voor klimaatalarmisme is daar geen plaats. Jammer dat je daar een geheel eigen beeld van hebt. Ik weet niet op basis waarvan je dat concludeert, maar ik heb na 15 jaar wetenschap toch een heel ander beeld. Klimaatwetenschappers hekelen klimaatalarmisme, evenals klimaatsceptisme. Dat laatste geeft mij altijd een erg raar gevoel. Elke wetenschapper is sceptisch. Dit is een wijdverbreid misverstand.

Dat het “IPCC” (vaak weten mensen niet wat ze hiermee bedoelen) de zaken ongelukkig duidt is ze dat aan te spreken (bv het special report over Renewables – SREN). En dat keur ik niet goed. Maar dat heeft niets met de achterliggende wetenschap te maken. Mensen die de IPCC structuur kennen weten wat ik hiermee bedoel. We werken achter de schermen hard aan de IPCC structuur op dit punt aan te passen.

Vriendelijke groet,
Bram Bregman

————————————————–

Bram Bregman

Climate Change Science and Policy
Professor at Radboud University, Nijmegen

Strategic Advisor at:
Ministry of Infrastructure and Environment
Royal NL Met-Office

P/A: PO Box 201, 3037 AE, De Bilt, NL

Mail: bregman@knmi.nl

——————————————————

Grappig die innerlijke tegenspraak: “geen ruimte voor scepticisme” maar ook “elke wetenschapper is sceptisch!”. En geen ruimte voor alarmisme? Met die claim weet CdV prachtig raad. Zie zijn mail hieronder. Moet ik Bram ten overvloede uitleggen dat iets niet níet alarmistisch wordt door enkele kanttekeningen te plaatsen en afstand te nemen van de meest bizarre voorspellingen. Als een wetenschapper meldt dat het zoutzuur in onze maag op termijn een onhoudbare situatie is waarvoor een stofwisselingsaanpassing nodig is, maar dat het ook weer niet zo is dat we morgen uit elkaar spatten, dan is dit niet niet alarmistisch. Ik roep Bram bij deze op het boek van Donna Laframboise te proberen met droge ogen te lezen.

From: CdV <xxxxxx@gmail.com>
Date: 10 October 2011 12:47:05 CEST
To: “Bregman, Bram (KNMI)” <bram.bregman@knmi.nl>
Subject: Re: toelichting opzegging

Beste Bram

bedankt voor je reactie.

ik ben het helemaal met je eens dat er nog wetenschappers zijn in dit vak die gewoon proberen om hun vak zo goed mogelijk te doen, maar het IPCC zie ik in de kern als een politieke organisatie waarin mensen hun vakkennis gebruiken om politiek te bedrijven. Ik zie trouwens zelden kritiek op alarmisme vanuit de wetenschap, en integendeel, best veel hele rare beweringen van de kant van experts in de pers, de Jim Hansen’s, zeg maar. Ik heb het gevoel dat het multidisciplinaire karakter van IPCC daar ook een oorzaak van is (het leid er toe dat deelnemers zich geroepen voelen om het totaalprobleem in 1 keer met z’n allen op te lossen en alternatieve gezichtspunten buiten beeld raken, waardoor de politiek alleen nog maar een stempeltje kan zetten). En er is uiteindelijk toch een feedback naar het het onderzoek, ik denk dat dat onvermijdbaar is en ook duidelijk zichtbaar

Vriendelijke groeten,
C

Nu nog even kijken naar wat D66 te melden had:

Geachte heer CdV,

Hartelijk dank voor uw mail. Namens D66 mag ik u van een antwoord voorzien. Het is natuurlijk spijtig om leden te verliezen, maar desalniettemin goed om de beweegredenen hierachter te horen. Het klimaat en de veranderingen die op dit moment wel / niet plaatsvinden zijn lastige onderwerpen. Zoals u zelf zegt blijkt voortdurend hoe weinig we weten van het klimaat. Het is inderdaad gewoon moeilijk. Juist daarom stellen wij het op prijs dat u uw visie met ons deelt.

De algemene consensus binnen de wetenschap is dat de CO2 uitstoot een grote impact heeft op ons klimaat. Natuurlijk zijn er ook tegenstanders van deze visie. Tot de dag dat er bewezen wordt waar ons klimaat naartoe gaat zal de politiek zich voor moeten bereiden op de mogelijke gevolgen van CO2 uitstoot. Zoals u zelf ook zegt zijn er slechts aanwijzingen dat onze CO2 emissie niet die effecten heeft. Daartegenover zijn er evenzoveel aanwijzingen dat dit wel het geval is.

Het is niet de taak van de politiek om te discussiëren over de juistheid van wetenschappelijke theorieën. De politiek dient stelling te nemen in maatschappelijke vraagstukken en de mening van het volk te vertegenwoordigen. Dit gebeurt met behulp van allerhande informatiekanalen, waaronder de wetenschap. Wetenschappelijke theorieën bekritiseren en weerleggen is typisch een bezigheid van de wetenschap zelf. Natuurlijk kunnen politici bepaalde wetenschappelijke theorieën aannemen of verwerpen, maar uiteindelijk baseert de politiek haar stelling dikwijls op visies uit de wetenschappelijke wereld. Totdat de wetenschap komt met harde bewijzen waar de CO2 emissie en ons klimaat naartoe gaan zal de politiek het moeten doen met de huidige wetenschappelijke theorieën.

Nogmaals hartelijk dank voor uw mail. Wij stellen het zeer op prijs dat u de tijd heeft genomen om uw visie op papier te zetten. Het is, overigens niet alleen voor democraten, zeer belangrijk om met een kritische blik te blijven kijken. Naar de wetenschap, de politieke beleidsvorming en de toekomst. Wellicht kunnen wij in de toekomst weer op uw stem rekenen!

Met vriendelijke groet,
Ciaran O’Connor
Stagiair
Cluster Groen, ruimte en economie
D66 Tweede Kamerfractie
———————————————————-
E.: c.oconnor@tweedekamer.nl

En de reactie van C:

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: CdV [mailto:xxxxx@gmail.com]
Verzonden: maandag 10 oktober 2011 14:51
Aan: O’Connor C.
Onderwerp: Re: toelichting opzegging

Beste Ciaran,

ik waardeer het bijzonder dat je je zoveel moeite hebt getroost om mijn toelichting te beantwoorden. Het lijkt er echter niet op dat je op mijn bezwaren en argumenten bent ingegaan en ik krijg de indruk dat je niet heel erg thuis bent in deze materie en het nauwelijks bij je lijkt doorgedrongen wat ik bedoelde te zeggen.

Dat verwijt ik je overigens niet persoonlijk; het is ongetwijfeld symptomatisch voor het denken over dit onderwerp, of liever het gebrek daaraan, in de partij. Maar het is naar mijn mening heel hard nodig dat de partij verantwoordelijkheid gaat nemen voor de zaken die haar beslist wel aan gaan, in plaats van zoals uit onderstaand antwoord van Bram Bregman blijkt, het KNMI “achter de schermen hard te laten werken om de structuur van IPCC te verbeteren”, want dat lijkt me een verloren zaak.

Vriendelijke groeten,
CdV

En weer de reactie van de groene stagiaire:

Beste C,

Geen dank. Het heeft mij waarschijnlijk minder moeite gekost dan u denkt. Misschien kunt u uw argumenten nogmaals verwoorden? Volgens mij probeert u duidelijk te maken dat de politiek en in het bijzonder D66 niet zonder na te denken akkoord moet gaan met de theorie dat ons klimaat verandert door CO2 emissie. Hierop is mijn antwoord dat D66 de wetenschappelijke consensus volgt en het niet aan de politiek is om deze wetenschappelijke visie te bestrijden. Dit is de taak van de andersdenkende wetenschappers.

Ik hoor graag van u!

Ciaran O’Connor
Stagiair
Cluster Groen, ruimte en economie
D66 Tweede Kamerfractie
———————————————————-
E.: c.oconnor@tweedekamer.nl

En Kees sluit het weer heerlijk to the point af met:

From: CdV
Date: 11 October 2011 12:34:12 CEST
To: O’Connor C.
Subject: Re: toelichting opzegging
Beste Ciaran,

dat heb ik inderdaad beweerd. Het zou niet nodig moeten zijn natuurlijk, maar als wetenschappers politiek bedrijven kun (en moet) je verwachten dat politici zich met de wetenschap gaan bemoeien, en terecht. In elk geval met de politieke uitlatingen van wetenschappers. En bovendien: over de wenselijkheid van een bepaald klimaat, en met name over de keuze aanpassen vs. beinvloeden gaan politici bij uitstek wel. Als we klimaat doelbewust zouden kunnen veranderen, dan is het aan de volksvertegenwoordigers om daar goed geinformeerd over te discussieren en de beslissingen te nemen.

Over de vermeende consensus en het streven daarnaar heb ik al het nodige gezegd: is meteen al een mooi voorbeeld van de politieke activiteit van wetenschappers binnen en buiten IPCC. En nogmaals, je kunt als politicus nog zo weinig (willen) weten over klimaat, dat is nog geen reden om blind te zijn voor het feit dat IPCC een politieke organisatie is en veel van de participerende en andere bij het onderwerp betrokken wetenschappers zich naar hartelust politiek en activistisch manifesteren; dat zou toch een keer moeten opvallen. Neem alleen al de namens de NL overheid in het IPCC deelnemende ambtenaar en onderzoeker die ook de klimaatvisie van een politieke partij op haar website verwoordt :). Als je me niet kwalijk neemt trek ik me dan maar bescheiden terug uit deze club.

Vriendelijke groeten,
C

Laat de politieke geschiedschijvers en wetenschapsfilosofen hun voordeel doen met dit heen en weer. Inhoudelijk is er na het boek van Donna Laframboise niet meer te zeggen dan dit hele simpele statement:

Ieder persoon en iedere organisatie die niet binnen een maand na verschijnen van Donna’s definitieve IPCC-boek zich niet openlijk totaal heeft gedistantieerd van het IPCC is voor eeuwig een sukkel en mits deze persoon ook maar enige maatschappelijke invloed heeft tevens schuldig aan rabiate kapitaalvernietiging- en welvaartsvermindering voor ons allemaal.

Dus D66 en dus Bram Bregman: de tijd dringt. Het is 5 voor 12. Jump ship before it is too late! Je kunt nu nog de geschiedenisboeken in als een soort Gorbatsjov die op het allerlaatste moment de deuren opende. Doe je het niet dan rest je de vergetelheid. Misschien kun je nu vinden wat je stiekem binnen de IPCC gelederen hebt gezocht: er is roem te behalen!