De enige straks toegestane visserijmethode op de Noordzee; achter het net vissen


Er zijn nog steeds té veel middelmatige academici met groene warpaint en té veel bureaucraten die de strijd tegen ‘opwarming’ doorzetten tot de hel bevriest. Dus de klimaatmolensteen rond onze nek blijft groeien.

Lees deze strategie voor de Noordzee-commissie 2020, die mij opviel nu uit overleg uit FIMPAS lijkt te komen dat mijn eerdere voorspellingen uitkomen: meer windparken op de Doggersbank, zoals die ook al in ander Natura 2000-gebied op zee verschijnen. Vooral de Britten willen hun molens op de Doggersbank kwijt. De zogenaamde ‘maritime spatial planning’, een eufemisme voor het reserveren van ruimte voor windmolens is in handen van Wageningen oder de naam Maspnose

Het document van 25 bladzijden telt 60 maal het woord ‘climate’en visserij wordt alleen genoemd als vorm van milieucriminaliteit. Wat we ook weer zien is de bekende Neo Malthusiaanse geloofsbelijdenis die als rechtvaardiging dient voor top down opgelegde EU-bureaucratie:

Economic development and the increasing incursions of man have placed a great burden on the ecosystem (OH JA, VAN DE DOGGERSBANK ONTBREKEN ECOLOGISCHE DATA, MEN IS DAAROM ALARMISTISCH UIT VOORZORG RZ) and led to major environmental problems: the contamination of sea and beaches (including plastic waste contamination), increased pollution of waters with chemicals and heavy metals and from shipping (BIJ MIJN WETEN IS HET WATER SCHONER GEWORDEN< ZIE TOENAME ZEEHONDEN ENZ, KADERRICHTLIJN WATER ENZ) and the extraction of natural gas and oil in the sea (WAT IS DAAR MILIEUPROBLEMATISCH AAN). Other problems include eutrophication of the coasts (DIE IS AL VERDWENEN SINDS DE JAREN '80, lees proefschrift Folkert de Jong, het was nooit ee probleem), breeding failure of birds (ZE BEDOELEN TIJDELIJKE INSTORING VAN SOMMIGE KOLONIES MAAR KENNEN DE OORZAAK NIET), impacts of climate change (1-2° C)(WAAROM TIJDELIJKE TEMPERATUURVERANDERING EEN ENORM MILIEUPROBLEEM?).

Neo Malthusianen verjagen visserij van Doggersbank
Onder leiding van Ton IJlstra van het Ministerie van ELI en zijn grote vriend Han Lindeboom, de Neo Malthusiaan en oplichter van Wageningen Universiteit, wordt van deze belangrijke visgrond de Doggersbank alle (boomkor)visserij zoveel mogelijk verwijderd in het kader van FIMPAS. Dit FIMPAS- ‘overleg’(lees eenzijdig inwilligen eisen milieuclubs) laat hierbij niets aan de verbeelding over. Visserij moet weg, omdat men gelooft dat er dan meer langer levende schelpdieren komen op de Doggersbank. Waarom dat nodig is, die vraag vermijdt men angstvallig. Al heeft men nauwelijks ecologische data van de Doggersbank volgens ICES geen data van, en adviseerde ICES in 2008 nog .

Because of conflicting interests between nature conservation and fishing and the lack of evidence for conservation benefits due to the historical extent of impact, no concrete management measures for the Doggerbank was recommended.


Vissers voor windmolens wisseltrofee
In het strategiedocument voor 2020 van de Noordzee commissie géén woord over triviale zaken als voedselvoorziening: Terwijl voedselveiligheid op mondiaal niveau al lang een belangrijker thema is gaan we rond de Noordzee vrolijk verder met… Offshorewindmolens en het gevecht tegen Manbearpig, waarbij de Noordzee Commissie zichzelf een centraal coordinerende rol toebedeeld ziet.

One of the main challenges facing the North Sea Region is climate change, with the adaptation and mitigation measures that this will require. Increased precipitation and flooding in the North (parts of the North Sea will be un-der sea level), coupled with increased temperatures and aridity in the South will cause significant changes to both physical and human geography in Europe.

In hun strijd tegen spoken hebben de heren en dames van het genootschap der Academische Middelmaat het volgende uitgedokterd om u- groene spaarvarkentjes- leeg te schudden. Geniet er van..

Climate Proof Areas (ze hebben een website)aims to create a portfolio of climate adoption strategies for the North Sea Region. This will be done by carrying out multi-focused pilot projects across the NSR in order to analyse the impacts of climate changes as a first step. Subsequently, diverse climate adoption strategies will be developed, implemented and tested. In addition, the project will foster political support established by the Memorandum of Understanding of the North Sea Commission, triggering future investments on a transnational level35.

Ligt het nu aan mij of is dit vergelijkbaar met wat Schotse presbyteraanse theologen predikten om de meest wazige passage uit Openbaringen toch nog zinvol te doen lijken. Iets in de geest van ‘maar het woord werd vlees, doordat de geest in het vlees werd verlost van de zonde. Maar de zonde was niet onder Hem die in het vlees uit de geest was, door verlossing van het bloed in de geest tot de zonde gekomen.’ Jaaa….Kortom, we hebben hier zuivere klimaattheologie te pakken.

CCS. www.ccs-skagerrakkattegat.eu
The project aims at identifying a basis for a common infrastructure and solutions for capture, transport and storage of CO2 from large sources in the region. The project also indentifies the prerequisites for the industry using this infrastructure. Develop competence and knowledge on the value chain from leak to capture to transport and storage to find common solutions and thereby contribute to reduction of CO2 in the region36.

Bezwering van de CO2-geest. Ik wacht in Nederland nog op een René Leegte die met vol enthousiasme plots aankondigt dat ons land de spil wordt in de CO2-rotonde van Europa en voortrekker in CO2-opslag, zoals ook Rutte ‘windmolens moet je niet in investeren’het aantal windmolens plots verdrievoudigen wil.

Supergrid komt er en men lanceert propagandacampagne om weerstand te verlagen
Ook zij hebben al ee prachtige website www.power-cluster.net

Developing the North Sea Offshore Wind Power Cluster. (ook met website)The POWER cluster is centred on the development of a strong Offshore Wind Industry (OWI) cluster in the NSR. Core activities include a strengthened stakeholder and business-to-business network, energy grid reinforcement across the NSR, developed skills training courses (including higher educa-tion and addressing unemployment) and raising acceptance among the wider public as a basis for wider roll-out of wind energy installations43.

Men gaat gewoon vrolijk door

Renewable energy and North Sea energy grid. The energy challenge is one of the greatest tests facing today‟s Europe. The NRS should substantially contribute to the reduction of greenhouse gases and other pollutants. Depleted oil and gas fields may have the potential to be used to store greenhouse gases. A co-ordinated approach in the NSR in response to the growth and demand for renewable energy could lead to economies of scale, making renewable energy more accessible to all of Europe. This brings with it a press-ing need for collaboration between Member States, regions and private partners on energy and major power generation infrastructure32. If the necessary progress towards smart grids takes place, the strengths of renewable energy generation could make the NSR a pilot region for e-Mobility.

Climategate-ontkenning
Een tientallen miljarden euro’s kostend project dat offshoreparken moet aansluiten. Dit onder het motto: wind is wisselvallig maar dat lossen we op door zoveel mogelijk windparken te bouwen.

De zelfde logica als ‘Een groot bureaucratisch Europa is niet slagvaardig genoeg om de financiele crisis op te lossen, dus maken we het nog groter en bureaucratischer en dan lukt het wel’. Beleid gebaseerd op hoop in plaats van ratio, ontstaan door de afwezigheid van een consistente levensvisie. En ons ceremoniele parlement staat er bij en kijkt er naar, zo stelde Syp Winia in Elsevier al vast.

Ik zie het donkergroen in, de klimaatmolensteen rond onze nek blijft groeien, onze voedselvoorziening krimpt en ook de greep op onze eigen levens wordt in toenemende mate door anderen overgenomen.