Artikel in Trouw over eerste ontgroeningsdag (klik voor leesbaar formaat)

De eerste Nationale Ontgroeningsdag was vorig jaar een groot succes mede dankzij een bezoek en videoverslag van Rutger Castricum van Geenstijl. Hierboven een enthousiaste column in Trouw over de geslaagde eendagsconferentie. Volgende week dinsdag 1 november is het weer zo ver en jij kunt erbij zijn!

Alle Climategate.nl lezers zijn van harte uitgenodigd. Kom op dinsdag 1 november 2011 van 13.00-17.00 uur naar ‘t Veerhuis in Nieuwegein (route). De entree bedraagt € 20,- Donateurs van de Groene Rekenkamer krijgen € 10,- korting. Aanmelding vooraf is noodzakelijk. Dat kan door hier te klikken. 

Het programma ziet er als volgt uit (volgorde nog niet definitief):

Pat Swords: De Conventie van Aarhus in de strijd tegen windenergie.

In 1998 adopteerde de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden. Dat gebeurde allemaal in de Deense stad Aarhus ( Klik hier om te horen hoe je dat uit spreekt) en sindsdien staat het verdrag dan ook bekend als  het verdrag/de conventie van Aarhus. Het is door 44 partijen geratificeerd (waaronder de EU en de meeste landen daarin). Er werd destijds gevreesd dat dit verdrag de zoveelste poging was om ons de groene duimschroeven aan te draaien, maar de Ierse chemisch ingenieur Pat Swords, BE CEng FIChemE CEnvMIEMA, lijkt nu een middel gevonden te hebben om het verdrag te gebruiken in de strijd tegen windenergie.

De Aarhus-conventie gaat vooral over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van milieuinformatie voor gewone burgers en biedt mogelijkheden om deze af te dwingen. Bijvoorbeeld: De ontdekking (van LePair/Udo/DeGroot) dat windmolens geen CO2 besparen wordt hier weggewuifd door overheden en andere betrokkenen. Sterker nog: in de officiële plannen voor windenergie wordt welhet aantal megawatt genoemd dat nodig is voor het CO2 besparende beleid, maar de kolom met hoeveel CO2 die daar dan daadwerkelijk mee wordt bespaard wordt simpelweg blanko gelaten. Volgens de Aarhus conventie kan dit soort zaken helemaal niet en kunnen overheden gedwongen worden deze informatie te produceren. Er moet dus eerst bij de EU en/of de nationale overheid een beroep gedaan worden op de Conventie van Aarhus, en waar dat niets oplevert zou een beroep bij de VN mogelijk zijn. Swords is al ver gevorderd in een dergelijke procedure en is optimistisch over het slagen ervan. Hij lijkt overtuigd van de onafhankelijkheid van de VN-juristen die het uiteindelijke oordeel zullen vellen.

Marcel Crok: De staat van het klimaat(debat)
Eerlijk is eerlijk, het merendeel van de klimaatwetenschappers gelooft ook na climategate en de in het IPCC-rapport ontdekte fouten nog in een dominante rol van broeikasgassen op het klimaat. Maar de scepsis groeit wel, niet in de laatste plaats omdat er de laatste tien jaar niet of nauwelijks opwarming heeft plaatsgevonden. Waarom zijn aanhangers van de broeikashypothese zo overtuigd van hun zaak? En wat zijn de voornaamste bezwaren die critici van de IPCC-visie hebben? En wat zijn hun alternatieven?

Marcel Crok won in 2005 de Glazen Griffioen voor een artikel over de beruchte hockeystickgrafiek. Sindsdien heeft het klimaatdebat hem niet meer los gelaten. In 2008 gaf hij zijn baan bij Natuurwetenschap & Techniek op om fulltime aan een boek over het klimaatdebat te gaan werken. Dat resulteerde eind 2010 in de publicatie van het boek De staat van het klimaat, Een koele blik op een verhit debat.

Jaffe Vink: Het mediaschandaal van de Probo Koala
In de zomer van 2006 arriveerde de olietanker Probo Koala, na een tussenstop in Amsterdam, in de Ivoriaanse havenstad Abidjan. Daar werd het scheepsafval door een lokaal bedrijf gedumpt op allerlei plekken in de stad. Het afval stonk weerzinwekkend. Volgens de media vielen er zeventien doden en tienduizenden gewonden door ‘de extreem giftige stoffen’. De Volkskrant schreef dat ‘als dit afval in het centrum van Londen zou zijn gedumpt, het effect zou hebben gehad op miljoenen mensen’. Greenpeace: ‘Europa vergiftigt Afrika’.

Maar is het waar? Wat zat er precies in het afval? Journalist en filosoof  Jaffe Vink ging op onderzoek en schreef er onder de titel ‘Het Gifschip’ een meeslepend boek over dat onlangs verscheen. Het gaat over de rol van de media, de politiek en de milieubeweging en over de rechtszaak tegen oliehandelaar Trafigura. ‘Het is duidelijk dat het afval nooit zo gedumpt had mogen worden. Het was een stinkende en bijtende smurrie. Maar er zat geen dodelijk gif in het afval. De Volkskrant en Greenpeace zijn handelaren in angst.’

Jaffe Vink was jarenlang chef van de bijlage Letter & Geest van dagblad Trouw en richtte daarna het tijdschrift Opinio op.

Theo Richel: Stralingstekort – een update
Deze zomer verscheen bij de Groene Rekenkamer het boek ‘Stralingstekort’ van Ed Hiserodt en Theo Richel.Maar het boek was nog niet van de pers gerold of nieuwe aanwijzingen stroomden binnen. Dat de gunstige werking van straling eigenlijk al begin jaren 50 bekend was Ook worden er steeds meer plekken bekend waar de straling van nature toch wel erg hoog is, maar van negatieve gezondheidseffecten blijkt evenwel niets. Er wordt geclaimd dat radon wel degelijk een belangrijke kankerverwekker is, maar hoe goed is dat bewijs? Ondertussen claimen artsen dat een CT-scan eigenlijk net zo gezond is als sporten en dat een stevige dosis straling diabetes kan voorkomenOok: wat vindt Greenpeace van de claim dat straling helemaal niet zo gevaarlijk is? Kortom: een update van wat er sinds het verschijnen van ‘Stralingstekort’ is gebeurd. 

Klik hier om je in te schrijven voor de Tweede Ontgroeningsdag