Gastblog van Jeroen Hetzler

Wie op Euractiv het Brusselse nieuws over milieu en klimaat volgt die ziet dat ons continent aan het afglijden is naar een quasi-ecodictatuur die onze concurrentiepositie om zeep helpt. Het is nog niet te laat om het tij te keren. Wellicht zet onderstaande brief nog wat meer mensen aan het denken…

Noordwijk, 20 oktober 2045

Lieve opa en oma,

Leuk jullie weer eens gezien te hebben. We zien elkaar veel te weinig. De tijden zijn nog roerig, ook al zijn we nu bevrijd. Ik ben heel dankbaar voor jullie steun na het overlijden van Laury. Het is inderdaad bitter te constateren dat het indirect aan de NSDKP te wijten is dat malaria kon oprukken. Goddank is er een eind gekomen aan hun ecodictatuur. Voor Laury is het te laat. Ik kan niet nalaten mijn hart te luchten, al vertel ik jullie niets nieuws. Ik heb nu eenmaal mijn emoties.

Toen ik klein was zag ik vanuit ons huis op ‘t duin in Noordwijk de zee en de vissersboten. Als ik over het strand liep kon ik zeehonden in zee zien spelen. Bij honderden spoelen er nu dode vogels aan en tientallen verdwaalde bruinvissen. Er is ook geen zeehond meer te bekennen. Het uitzicht wordt verpest door die vogelgehaktmolens. Gek word je van die stroboscopische dingen als de zon daalt! De biotoop van de Noordzee is verwoest. Te lang hebben laffe politici zich door milieuorganisaties laten intimideren tot het te laat was.

Onze villa op het duin is door die krengen fors in waarde gedaald. Compensatie hebben wij niet gekregen ondanks eindeloos procederen. Wij werden ten slotte zo door de NSDKP bedreigd, dat we er maar vanaf zagen.

Ironisch genoeg begon die eugenetisch aandoende klimaatverbeweging in Duitsland. De hele wereld heeft 12 jaar gezucht onder de dictatuur van de Nationaal Sociaal Duurzame Klimaat Partij, ooit Greenpeace en Die Grünen. Jullie vonden Greenpeace vroeger zo’n geweldige organisatie. Ik geloof best dat ze dat ooit waren, maar macht corrumpeert. Na hun machtsgreep in 2033 werden kolen- en kerncentrales verboden. De economische, materiële en humanitaire schade die de NSDKP met name in de Derde Wereld heeft aangericht, is nauwelijks te bevatten. Door hun verbod op gewasbeschermende middelen en genetisch gemodificeerd gewas, is de honger nu ongekend.

Dankzij de NSDKP, en haar decennialange belangenverstrengeling met het IPCC, hadden overheden een excuus om sanitaire maatregelen en landbouwinvesteringen achterwege te laten.
Zij beriepen zich terecht op gebrek aan financiële middelen omdat die aan terugdringing van CO2 gedwongen verloren gingen dankzij door milieuorganisaties uit de duim gezogen klimaatrampen; een vadsige Amerikaan, dacht ik, begon ermee. Bovendien bleef DDT ook dankzij de NSDKP verboden. Aldus kon malaria zich opnieuw verspreiden naar onze landen waar ze eeuwen eerder was uitgeroeid. Inmiddels vergt malaria hier ook tienduizenden doden.

Goddank kwam de Derde Wereld in opstand vanwege het biobrandstofschandaal waarbij 49 boeren vermoord werden. Eindelijk werden in het westen politici wakker. Hier ging het nog netjes. De NSDKP werd ontbonden en de leiders zijn aangehouden. Ik heb andere verhalen gehoord. Geen medelijden. De voorzitter van het IPCC is aangehouden op verdenking van misdaden tegen de mensheid. Het valt toe te juichen dat ook de leiders van de NSDKP zijn opgepakt en aangeklaagd voor hetzelfde vergrijp. Ze zullen door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag worden berecht omdat ze zich schuldig gemaakt zouden hebben –voor mij staat dit vast!- aan uitlokking tot deportatie, het belemmeren van voedselproductie, het onthouden van financiële middelen voor ontwikkeling, en het verhinderen van ziektebestrijding i.c. malariabestrijding.

De wederopbouw zal nog jaren duren. Het is geen doen met deze abominabele stroomvoorziening. Wij zijn volledig afhankelijk van windmolen- en zonneparken. Iedereen volgt constant de windverwachting om te weten wanneer de verwarming kan draaien. Als er een zandstorm in de Sahara waait of daar een stammenstrijd woedt, gaat het licht uit. We leven feitelijk in de Middeleeuwen. Elke winter sterven nodeloos duizenden door de kou.

Onze Partij voor duurzaam Herstel is begonnen de puinhopen op te ruimen en te doen waar laffe politici 30 jaar geleden te bang voor waren. Zo zullen per direct oude kolen- en kerncentrales weer in gebruik worden genomen. Op de tweede plaats worden nieuwe kerncentrales van de 5e generatie gebouwd. Pas daarna kunnen we die windmolenparken laten ontmantelen. In de derde plaats is de productie van biobrandstof per direct verboden. Ten vierde wordt genetische modificatie versneld ter hand genomen. En natuurlijk DDT!

Groet,
Jeroen

Jeroen Hetzler werkte jarenlang in de financiële wereld en is tegenwoordig als bosbouweconoom verbonden aan de Wageningen University. Sinds kort is hij bestuurslid van de Groene Rekenkamer. Hij is tevens schrijver en zeiler. Zie Wikipedia.