In Marcel’s klimaatklassieker ‘De staat van het klimaat’ schreef ik – voor mijn bekering tot De Duurzaamheid- als afsluiting van het biodiversiteitshoofdstuk het volgende, dat mijn scepcis samenvatte naar de moderne milieubeweging:

Meer dan klimaat zelf kon de grootste bedreiging voor biodiversiteit dus wel eens de aandacht voor klimaat zijn. Die leidt politieke aandacht en geld af van de aanhoudende destructie van leefgebied: dé grootste bedreiging voor de diversiteit van leven op aarde.

Precies, wat een polariserende, tendentieuze en ongefundeerde stellingname. Dat was voor mijn bekering tot De Duurzaamheid, zoals u weet ben ik nu officieel Goed Doel geworden: Groene Rypke De Duurzaamste (gironummer bij de redactie bekend).

Oceaanverzuurder Ken Caldeira gelooft er ook niet meer in
Kijk dan nu naar dit citaat van de voor oudgediende Climategaters bekende oceaanverzuurder Ken Caldeira, zoals weergegeven op het blog van klimaatwetenschapper Roger Pielke Sr, die al langer wijst op het belang van veranderend landgebruik bij klimaatverandering. En zoek de verschillen. Ken Caldeira, ecoloog van Stanford University die pionierde in oceaanverzuren, plaatste daar via emails een gastpost en hij schrijft

We shouldn’t forget in all of this that climate change is only one of several important factors affecting our environment. The biggest changes to date have really come from direct effects of conversion of land from natural ecosystems to agricultural systems, with the resulting loss of biodiversity.

The oceans have also undergone vast ecological change as a result of overfishing. So far, the environmental damage from climate change is a pittance when compared with the direct damage to these systems.

Even into the future, cutting down a forest is likely to do more environmental damage directly (i.e., by destroying the forest) than indirectly (i.e, through the impact of CO2 releases on climate and thereby on other more distant ecosystems).

So, it is important to think about the influence of land-cover change on climate, but climate does not have to be the lens through which everything is viewed.

Wat zegt u?
Caldeira is vast omgekocht door de olie-industrie. Precies. Het is een ontkenner geworden! Hij gooit klompen in de machinerie. Hij polariseert. Die toonzetting! Hij sluit zich zo af van De Dialoog met Steekhoolders. Hij remt de Groene Toekomst. Vindt u niet?