Dat het duurzaamheidscircus een soort Rotary is voor moreel superieure zakkenvullers wisten we al. Toch verbaas je je over een video als de bovenstaande. Utrecht en New Delhi gaan samenwerken op gebied van duurzaamheid. Met Utrecht bedoelen we dan de stad, de provincie en de universiteit. Wie casht? IPCC-voorzitter Rajendra belangenverstrengeling Pachauri. Zijn TERI heeft een aan Prins Claus opgedragen onderzoeksfonds verworven.

Zo is het lijntje met het Koningshuis snel gevonden. Nu nog even iemand die de Jacqueline Cramer connectie blootlegt. Je weet wel die echte klimaatjomanda voor wie na haar falende milieuminsterschap in Utrecht een compleet nieuw onderzoeksinstituut Aarde en Duurzaamheid uit de grond werd gestampt. Misschien kan de PVV Utrecht er even achterheen. Zij stelden onlangs in het provinciehuis al lastige vragen (PVVvragen28).