De jeugd heeft weer eens de toekomst. Gravend in de historie van het web, zag ik dat al ruim vóór Climategate, het Global Warming-schip zinkende was, een speeltje van babyboomers met een over-datum-mening, Trouwlezers en bureaucraten bij VROM en de EU.

Duurzaam vooral duur
ZIe maar: van de 80.000 ge-enqueteerde Nederlandse jongeren (tot 35 jaar) tijdens De Nationale Dialoog van zomer 2009- dus VOOR Climategate- vindt ruim 60 procent dat ‘duurzaam’veel te duur is. Tijdens de enquete was ik 33 en ook nog ‘jongere’, en dan hadden ze mijn mening nog niet eens gevraagd. Dus ik had voor een zeker ’tipping point’kunnen zorgen.

Uit een selectie van 18 onderwerpen die jongeren belangrijk vinden, bungelt ‘de klimaatverandering’qua prioriteiten bijna geheel onderaan, op plaats 15. Slechts 8 procent maakt zich nu zorgen over klimaat, terwijl zaken als het functioneren van de overheid voor 24 procent tekenen, criminaliteit voor 36 procent. Jongeren zijn kortom meer begaan met mensen dan met Neo-Malthusiaans gejeremieer over Moeder Aarde. Dat is zo babyboom.

Zorgen over klimaatverandering minderheidsstandpunt bij jongeren
Zie het klimaatrapport. Op de extreem klimaatsceptische stelling ‘Klimaatverandering is een volledig natuurlijk verschijnsel- de mens heeft daar géén invloed op’, antwoordt liefst 41 procent bevestigend, en 10 procent weet het niet.

Slechts een minderheid van 49 procent is het daarmee oneens, ondanks het aanhoudende klimaatbombardement via media.


Stel dat de stelling minder extreem sceptisch was, dus ‘mensen hebben maar weinig invloed op het klimaat’dan was een ruime meerderheid voor geweest. Dus met de lukewarmers erbij – mensen als ik die de invloed onderschrijven, maar zich geen enkele zorgen maken en zelfs voordelen zien – komt het aandeel gezonde scepcis ruim over de helft en zien we dat de jeugd weer te toekomst heeft.

Jongeren kunnen dus toch realistisch rekenen
Na Climategate, zal het aandeel klimaatsceptische jongeren nog vele malen groter zijn.
Dat duurzaam vooral duur is, dat is feitelijk juist. Want zoals ik al meldde besteedt ons land 18 miljard euro – een even groot bedrag als wij moeten bezuinigen aan prijsvervalsing van ‘Duurzame’ energie via de MEP en SDE-regeling. Zoals via de Green Debt Deal van Verhagen en Rutte, waaraan zij overigens niets kunnen doen: dat is beleid dat is opgedrongen door bureaucraten in Brussel en klimaattsaar Connie Hedegaard.

Het Wereldnatuurfonds liegt net niet tijdens Nationale Dialoog
Zie verder hoe energieconsultant in China voor het WWF Donald Pols de jeugd voor de gek probeert te houden als hij zegt

“Kijk naar de Chinezen,” zegt Pols. “Zij produceren ieder uur, dag en nacht, een windmolen. In 2020 is 20 procent van alle energie daar duurzaam.”

Trek de stekker uit het Wereldnatuurfonds
Dan suggereert hij dat dit met windmolens is. Maar de meeste ‘duurzame’energie (in de klimaatactivistische definitie betekent dat zonder CO2-productie) komt toch echt uit de Drieklovendam die het historische landschap van de Gele Rivier doet verzuipen. En die mede dankzij onze klimaatschuldencompensatie CDM wordt betaald. En via de vele kerncentrales die China bij bouwt. NIET uit die paar windmolens. Bovendien hebben de Chinezen het meeste last van de enorme chemische vervuiling die ontstaat bij de winning van rare earth metals voor windmolens.

En sinds wanneer hebben panda’s groene stroom nodig in hun bamboebos Donald? Kortom, het is tijd om de stekker uit die club te trekken. Het Wereldnatuurfonds is ook over datum. Ze moeten NATUUR beschermen, niet alleen hun eigen kasstroom.