Trouw heeft de lijst van 100 duurzaamste nederlanders gepubliceerd.

Bovenaan de lijst prijkt Marjan Minnesma van Urgenda, die streeft om in 2050:

 • Heeft Nederland een CO2-vrije energievoorziening, die robuust, betrouwbaar, leveringszeker en betaalbaar is (dus kernenergie?)
 • Is Nederland klimaat- en waterrobuust (ook voorbereid op strenge winters?)
 • Wordt een groot deel van de energievraag van Europa via een nieuw energienetwerk geleverd uit grote zonne-energie centrales in de Sahara en mega-windmolenparken in de Noordzee, naast de toegenomen decentrale opwekking m.b.v. woningen, bedrijfsgebouwen en andere oppervlakten. (in strijd met het eerste doel)
 • Heeft Nederland een circulaire economie, gebaseerd op duurzame energie en groene grondstoffen (autarkie is onhaalbaar, zie Ridley)
 • Heeft het Bruto Nationaal Product plaatsgemaakt voor het Bruto Nationaal Welzijn (niet mee te rekenen)
 • Is in Nederland een nieuwe maak- en kennisindustrie ontstaan rondom duurzaamheid met als speerpunten: klimaatadaptief ontwikkelen, deltatechnologie, groene chemie, duurzaam vervoer en kennis”bedrijven” (duur)
 • Zijn alle huizen en kantoren kleine energiefabriekjes geworden (duur)
 • Gebruiken vliegtuigen geen fossiele brandstoffen meer maar accu’s of algen (algen zijn zeer oppervlakteintensief)
 • Is de meerderheid van de Nederlanders vegetariër; rood vlees is een zeldzaamheid (blijf dromen)
 • Is 10% van het landbouwareaal in gebruik voor zilte landbouw (eindelijk een goed plan!)
 • Zijn boeren meer dan nu natuurbeheerders geworden, naast boer. Op het platteland is een nieuwe dynamiek en nieuwe groene werkgelegenheid ontstaan. (werkgelegenheid = arbeidskrachten = kostenstijging = duurder)

Deze utopistische dame uit de greenpeace-stal (campagnedirecteur tussen 1998 en 2001) blijkt een protege van Pier Vellinga te zijn:

Pier Vellinga, hoogleraar klimaatwetenschappen. Baas van Minnesma bij het Instituut voor Milieuvraagstukken, VU (IVM)

Ik was onder de indruk van haar helderheid en no-nonsense-instelling. Ze kwam bij mij werken eind jaren negentig, net zwanger. Ik had genoeg van de principiële en politiserende standpunten van de milieubeweging van dat moment. Niets mocht, alles was slecht voor het milieu. Marjan was anders; veel praktischer en ze zag overal kansen. Ze bedacht slimme oplossingen. Dat was de green economy zoals we die nu kennen, maar in die tijd was dat nog niet zo’n belangrijke stroming. Ze trok zich niets aan van de mainstream. Ik nam haar aan omdat ze kennis gemakkelijk om kon zetten in bedrijvigheid. Ik ben haar blijven volgen, ik zit nu in het bestuur van haar stichting. Ik heb haar op een gegeven moment op het hart gedrukt dat ze uit de schaduw moest treden van de mannen waar ze mee werkte. ‘Marjan, dit kan je zelf’, zei ik. In die zin is ze veranderd. De laatste drie jaar moet ze mij introduceren in plaats van andersom. Ik ben heel trots.

Bron:
http://www.trouw.nl/tr/nl/7844/De-Duurzame-100/article/detail/3010690/2011/11/04/Marjan-Minnesma-nr-1-Ik-ben-een-verleider-een-verbinder—geen-vechter.dhtml

Biografie:
http://www.urgenda.nl/documents/20-23-P+%2037-biography.pdf

Afsluitend een bericht van Rypke & Hajo:

Beste mede-sceptici,

Op korte termijn willen wij los met een nieuwe website duurzame100.nl waarin we “wat kanttekeningen” plaatsen bij het Hosannah-gezang van Trouw en waar we de 100 op de lijst uitnodigen een online vragenlijst in te vullen en ook het brede publiek deze “duurzame” enquête kan invullen. Van de resultaten volgen dan weer persberichten etc.. Het moet een jaarlijks mediacircus worden. Om dit snel te kunnen opstarten is een donatie van 4000 euro nodig. Of natuurlijk 2 van 2000 of 4 van 1000. Je donatie is ANBI aftrekbaar via de Groene Rekenkamer.

Wie biedt? Mail naar info@ wat je wilt doen alleen of met enkele vrienden. Wij nemen dan contact met je op.

Groeten,
Rypke & Hajo

PS Kom in de reactiestroom en in de mail naar info@ ajb niet met aanbiedingen van tientjes. Dat zet op dit moment nog onvoldoende zoden aan de dijk voor grotere wat duurdere projecten.