De Ierse invulling van EU-klimaatplannen zou landschappen als dit Donegal National Park toetakelen en dat is illegaal

Succesvol blokkeren van nationale grootschalige windmolenplannen én een aanklacht tegen desinformatie over ‘renewables’door de EU is juridisch mogelijk met EU-wetgeving, zo bleek op de ontgroeningsgdag bij de lezing van de Ier Pat Swords, ooit werkzaam bij de EU Technical Aid.

   Met 3 pijlers van de

Hier te downloaden

  Aarhus Conventie uit 1998 in de hand, heeft hij de grootste aanslag op het Ierse vakantielandschap in de geschiedenis voorlopig stilgelegd: het Irish Wind Energy Programme. Pat Swords is daarmee een ware ‘hero of the planet’.

Vernietiging Ierse nationale parken met windturbines
Meer dan 4000 windturbines en meer dan 5000 kilometer hoogspanningsleiding zou dit programma de natuur verwoesten, zoals hierboven van Donegal National Park waar ik jaren terug een roofvogelbioloog bezocht die steenarenden uitzette. Die natuurverwoesting zou 30 miljard euro kosten, en 1,3 miljard is al uitgegeven. Alle vergunningen waren al vergeven: maar Dowell stak daar bij de Ierse Westkust voorlopig een stokje voor.

Hoe deed hij dat? Succesvolle toepassing Aarhus Conventie
Zowel de Europese Unie met de in gauwigheid doorgeduwde 20-20-20-doelen (‘nice poetry, zoals Dowell opmerkte)als de Ierse regering, én ook de onze zijn illegaal bezig geweest omdat ze álle bepalingen uit de in 1998 opgestelde Aarhus Conventie aan hun laars lapten.

De 202020 doelen werden er binnen 1 jaar doorgeramd en de verplichte Impact Assessement is door alle EU-lidstaten weggelaten bij nationale plannen. Met name door het verstrekken van valse informatie over windenergie overtreden onze overheid, de Ierse en de EU de wet. Dus, welke jurist neemt de handschoen op? En welke rijke stinkerd die ons land wil beschermen doneert daarvoor?

Hier volgt een uitleg van de juridische gaten

Samengevat eist de Aarhus Conventie

 1. openheid van informatie en feitelijk accurate informatie
 2. de mogelijkheid tot participatie in besluitvorming
 3. rechtstoegang naar het Europese Hof

Wat ontbrak in het Ierse 2020-programma, en in de meeste nationale programma’s, dat is voor al op punt 1 en 2 van toepassing. Punt 3 komt er op neer, dat burgers met bezwaren tegen een muur lopen en geen kans maken om een juridische zaak te maken. Bovendien is er veel geld nodig om te procederen, dat is alleen voorbehouden aan rijke groene multinationals als Greenpeace.

Wat eist de Aarhus Conventie

 • transparantie van overheidsplannen, die ontbreekt bij de invoering van 202020
 • Er moet een toetsing voor staatststeun plaatsvinden, die de EU én nationale regeringen aan hun laars lappen.

In Ierland werd al 1,7 miljard over de balk gegooid, waarvan 110 miljoen aan een bedrijf dat een verbindingslijn legt van Ierland naar Wales. Bij ons krijgt windmolenboer Bard zomaar 5,1 miljard euro staatssteun. Wie weet zijn dus de MEP en SDE ook terug te draaien omdat ze gaan om ongeoorloofde staatssteun van 18 miljard euro. Niemand die er naar keek.

 • – een impact op het milieu van het landelijke plan én het EU 202020 ontbreekt, terwijl de Aarhusconventie eist dat er een toetsing plaatsvindt van het plan op biodiversiteit, lawaai, gezondheid.

In het geval van Ierland, daar werden net steenarenden uitgezet waarover ik toen schreef voor de Standaard. Die worden nu doormidden gehakt door windmolens, net als zee-arenden. Een oliemaatschappij die net zoveel vogelslachtoffers zou maken als windmolens zou Greenpeace achter zich aan krijgen.

 • De overheid verstrekt valse informatie en overtreedt daarmee EU-directive 2003/4EC die verplicht tot eerlijke informatie.

Men stelt in ALLE plannen voor dat 1 MW opgestelde windmolens de CO2-emissies vervangt van 1 MW aan gas/kolencentrales. Terwijl beide een totaal verschillend rendement hebben. In werkelijkheid vervangt 12 procent aan windenergie in het Ierse geval maximaal 5 procent aan fossiel vermogen. De Duitse regering claimt dat in een jaar voor windparken op land 3000 vollasturen mogelijk zijn (door gunstige wind) met daardoor jaarlijks 34 procent rendement van het opgestelde vermogen terwijl de gemeten opbrengst maximaal 20 procent is. In Nederlandse metingen komt dat zelfde rendement, 20 procent uit de bus.

Europese Commissie subsidieert verstrekking valse informatie
Die misleiding vindt Europabreed plaats met EU-staatssteun via Windfacts op de website windenergythefacts windvan de European Wind Energy Association, die met 7,73 ton euro in de lucht werd gehouden waarbij de EU de helft betaalde. Daarmee breekt de EU haar eigen wetten.

Roofvogels als de pas geintroduceerde steenarend zijn kwetsbaar voor grootschalige windplannen, maar de Ierse regering verzuimde een impact assessment, van het nationale plan, onze eigen Nederlandse regering ook

Pijler 2: Eu directive 2001/42/EC
De transparantie ontbreekt, de gene die het plan doorduwt moet:

 • Aantonen hoeveel Co2 er wordt bespaard bij hoeveel wind
 • Aantonen dat alternatieven niet beter zijn tegen minder kosten
 • De staat van het milieu werkelijk slechter af is dan zonder invoering
 • De impact op het lanschap in kaart brengen
 • Plannen moeten een jaar ter inzage blijven, de Ierse regering verborg ze 2 weken op ee website


Pijler 3: de rechtstoegang
Waarom kunnen we winnen en het Brusselse monster in haar hok terugduwen met haar eigen regels uit dat 170.000 pagina’s tellende EU-wetboek? De autoriteit moet bewijzen dat de informatie die zijn aanvoer accuraat is, hij hoeft niet te bewijzen dat je benadeeld wordt.

Of succesvolle toepassing van de Aarhus Conventie tot meer kan leiden dan vertraging van de Europabrede landschapsverkrachting met ‘groene energie’is nog de vraag. Maar Dowell toont dat hij succes heeft geboekt dat navolging verdient. Wie pakt de handschoen op? Moeten wij als Climategate niet coordinerend zijn, samen met de Groene Rekenkamer.

Aanval is de beste verdediging tegen de groene wals uit Brussel
Ik besef nu wat een kracht een Climategate-community kan zijn. Als onze 1000 lezers en reageerders nu alle valse overheidsinformatie verzamelen over windmolens door alle met staatssteun gebouwde websites af te grazen, bouwen we al een mooi dossier op. Laten we er tegenaan gaan, niet alleen via reageren en stukjes schrijven. Want al die groene gansjes bij media lezen toch niet, en ze snappen het niet: ik zat naast een journalist die 13 jaar voor het milieublad Ode werkte, en hij kende nog niet de technische basisbeginselen over windenergie. Dat onbenul is bij 99 procent van alle journalisten aanwezig, zoals Jaffe Vink ook al toont.

We moeten een stunt veroorzaken voor het tij keert, nu gaat de groene wals uit Brussel gewoon door. Maar…De Groene Gekte kan gedempt worden met juridische anti-psychotica, voordat Europa definitief economisch zelfmoord pleegt.