Vergelijking fossiel brandstofverbruik per energiebron. Zie vooral het hoge verbruik van zonnecellen, dat te wijten is aan productie

Bij Climategate maken we ons meer zorgen over het intellectuele klimaat, dan de milde opwarming van afgelopen eeuw waarbij CO2 een rol kan spelen. In NRC Handelsblad gisteren een nieuw voorbeeld: Onder aanvoering van de Rotterdamse activist Jan Rotmans van protestgroep Urgenda protesteren nog 68 milieuactivist-hoogleraren tegen een nieuwe CO2-uitsparende kerncentrale in de voormalige kwaliteitskrant . Plotseling maken ze zich hier wél zorgen over rentabiliteit en investeringsrendement, terwijl bij wind- en zonne-energie iedere kostenbaten-analyse afwezig blijft. Daarover morgen meer.

Jan Rotmans heeft het niet zo op logica.
Pleit Rotmans eerder via twitter voor het volzetten van de Noordzee met windmolens- ik meende dat hij 6 gieg aan windvermogen wilde BIJ-bouwen: corrigeer me Jan als ik er een giegje naast zit aub. Wat is zijn belangrijkste argument tégen een nieuwe CO2-uitsparende kerncentrale, die wél kolencentrales zou kunnen VERVANGEN, omdat ze CONSTANT vermogen kunnen leveren, in plaats van wisselvallig?

1 Overbodig

Nederland is nu al netto exporteur van stroom. Dit zal de komende tien jaar alleen maar toenemen (dankzij de bouw van kolencentrales op oa Maasvlakte en Eemshavengebied waar Jaqueline Cramer toestemming voor gaf, of heb ik dat niet goed?RZ). Naar schatting is er een overschot van ruim 30 procent aan elektriciteit in 2020, de stijgende vraag meegenomen. Een tweede kerncentrale zorgt voor nóg meer overproductie.

Hoe noem je zoiets? Een gelegenheidsargument.
Jan Rotmans, als er NU al overcapaciteit is. Waarom zijn er dan volgens jouw wél extra windmolens nodig.

Tot nu toe werden enkel kolencentrales BIJgebouwd, ondanks de groei in duurzaam: dus een eerlijke onafhankelijke berekening hoeveel fossiele energie windmolens uitsparen tegen welke kosten is geen overbodige luxe. En zoals je kunt zien in bovenstaande tabel is voor constructie fossiele brandstof nodig, omdat we olie nodig hebben om van olie af te komen. Dus met meer constructie neemt de uitstoot van CO2 TOE, terwijl Rotmans vast ook terugwil naar 350 ppm. (waarom precies zoveel is me een raadsel, alsof de exacte klimaatgevoeligheid voor CO2 bekend is…)

Zie ook dat GEMIS bij windfarms alleen de energie meerekent voor constructie, en niet de veel grotere energielasten die je nodig hebt door de wisselvalligheid van wind op te vangen via bijschakelen van gascentrales. Komen we morgen nog op.

Hoe kan zo’n man nu geloofwaardig hoogleraar zijn, vertel me dat eens… Het zal iets te maken hebben met goede connecties, naieve media en veel subsidie schat ik. Verontrustend is dat Greenpeace en geestverwanten in Nederland nog steeds de baas denken te zijn. Kijk wat old-time antikernactivist Peer de Rijk (close friend Wijnand Duyvendak) triomfantelijk twittert

peer de rijk (@peerderijk)
21-12-11 18:25
Morgen wordt Delta directeur Boerma tot ontslag gedwongen en (vrijwel zeker) stekker uit 2e kerncentrale getrokken. 12 uur champagne M’burg

Volgens mij zou je veel eerder je klimaatdoelen halen door een paar sceptici aan het werk te zetten…Gewoon kijken waar je efficienter kan omgaan met fossiele brandstof en dan zonder geklaag over het klimaat door ideologisch blinden.

De wind bewijst zelf waarom zij - zonder opslagcapaciteit geen substantieel deel kan uitmaken van de landelijke energiemix.