Wat zou het makkelijk zijn om de milieubeweging in Nederland uit te schakelen en een heel land van de duurzaamheidswaan te bevrijden, als er één krant was. één krant met een hoofdredacteur met ballen die gewoon zou zeggen: vanaf vandaag kiezen we partij en doen we net als met Ajax! We schrijven de leugenachtige tegenstander gewoon kapot. Helaas dit is een wensdroom. Ook de Telegraaf kan het zich naar adverteerders niet permitteren om de duurzaamheidsmanie aan de kaak te stellen.

Maar er zijn lichtpuntjes. Vandaag is dat het artikel van Olof van Joolen op p.7. het is voor een journalist ofwel een kleine vergissing ofwel een kleine verzetsdaad om in die kop het woord “nonsens” niet tussen aanhalingstekens te plaatsen. In het artikel komt het woord niet voor. Zou de eindredactie in verband met ruimtegebrek een beslissende quote hebben gewist? Of heeft de journalist echt zelf zijn conclusies getrokken?

Mochten er mensen aanstoot nemen aan een dergelijke “ongenuanceerde” vorm van journalistiek, dan vul ik hier even aan wat er ook had kunnen staan: 80 km zone volksverlakkerij, 80 km zone groene leugen, 80 km zone kiezersbedrog, 80 km zone demoniseert auto, 80 km zone schijnmaatregel, 80 km zone zieke grap, 80 km zone ecodictatuur etc. etc.. Nonsens is gewoon een heel politiek correcte, evenwichtige, zacht uitgedrukte bestempeling van wat de milieubeweging ons allemaal aandoet.

Hieronder Olof’s artikel…

Behoud 80-km-zone nonsens

door Olof van Joolen

AMSTERDAM, donderdag

De vier grote steden en de milieubeweging proberen uit alle macht de 80-kilometerzones bij Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag te redden. Ze waarschuwen voor ernstige milieueffecten wanneer automobilisten er weer 100 mogen. Dat is opvallend, want uit een hele serie onderzoeken is gebleken dat de zones maar een heel beperkt effect hebben gehad.

Begin deze eeuw raakt de overheid meer en meer verstrikt in de uitstootnormen vanuit Brussel. In ons land werd deze regelgeving omgezet in het Besluit Luchtkwaliteit. De voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat pijnlijke conclusie was dat op snelwegen rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de normen werden overtreden. De snelste oplossing was om borden met 80 boven de weg te hangen met permanente trajectcontrole erbij om deze limiet af te dwingen.

De evaluaties van de verschillende 80 km-zones waren aanvankelijk grotendeels juichend. De onderzoekers gaven toe dat er wat geluidsoverlast betreft weinig winst is. Het verschil in decibel is verwaarloosbaar. Maar ze constateren wel dat de hoeveelheid door het wegverkeer uitgestoten stikstofoxiden en fijnstof met 15 tot 35 procent afnam. Dus de lucht is voor omwonenden een stuk schoner geworden. Het ligt echter iets genuanceerder.

Uit metingen bij de ring A10-West in Amsterdam komt in 2006 naar voren dat de auto’s maar iets meer dan een zesde van de luchtvervuiling veroorzaken. De rest is wat de deskundigen aanduiden als achtergrondconcentratie. Dat is bijvoorbeeld uitstoot van de industrie. Per saldo levert de snelheidsverlaging dus maar een voordeel van een paar procent op. Bovendien gaat dit om een gebied van vijftig meter van de weg. Op bijvoorbeeld honderd meter verderop is het positieve effect van de maatregel al grotendeels weggewaaid.

Tegelijkertijd blijkt het verkeer vaak juist slechter uit te zijn bij een lagere snelheid. Bij Voorburg en Rotterdam bijvoorbeeld staan meer files dan in de tijd toen er nog 100 mocht worden gereden. Dat komt volgens de onderzoekers die in 2006 op verzoek van Rijkswaterstaat alle vijf 80 km-zones tegen het licht hielden, omdat automobilisten onvoldoende vaart kunnen maken bij het in- en uitvoegen. Het gevolg is dat er meer wordt geremd en er dus files ontstaan.

Terwijl autorijdend Nederland jarenlang langs de grote steden kruipt, staat de techniek niet stil. Auto’s worden veel schoner. Bovendien zijn veel mensen dankzij subsidies, zoals het vrijstellen van wegenbelasting en bpm, bereid een extra schone wagen te kopen.

Die worden overigens wel in 2014 afgeschaft.

Het resultaat is dat de hoeveelheid stikstofoxiden en fijnstof die het wegverkeer produceert de afgelopen vijf jaar met 20 procent afnam. De oude probleemplekken bij de grote steden vallen hierdoor ruimschoots binnen alle normen. Dit staat in een studie die Rijkswaterstaat dit jaar deed naar het mogelijk weer afschaffen van de 80 km-zones.

In dit licht is het logisch dat de wegbeheerder stelt dat de snelheid weer terug naar 100 kan. En die heeft ook nog nieuws voor de strijders tegen vervuiling. Per saldo krijgen bijvoorbeeld de bewoners van de Rotterdamse wijk Overschie in 2015 grofweg de helft van de schadelijke stoffen binnen als in 2006. Die trend zet zich in de jaren erna nog door. Dankzij de schonere auto’s maakt het bijna niet meer uit of er dan 80 of 100 wordt gereden.