De Sint is vertrokken maar de klimaatsint en zijn pakjesboot Agentschap.nl blijven liggen. Morgen komen ECN en Gasunie voor hem zingen!

Kerst komt er aan, maar de klimaatsint blijft hier nog jaren, zolang geld geen rol speelt om ‘het milieu’ te sparen. Zingen over ‘biomassa’ maakt de klimaatsint bij dit kabinet erg blij, om papieren klimaatdoelen te halen voor 2020, dat stond voor de Green Deal er bij.

Welke kinderkens zijn zo braaf geweest dat zij een graai pepernoten en pakjes mogen uit de SDE+klimaatsubsidie-regeling?
Morgen in Amsterdam bij de perslunch van ECN komen ze voor u, brave pietenslaven zingen! Jan Willem Erisman, unitmanager Biomassa bij ECN en Ulco Vermeulen, voorzitter van de Stichting Groen Gas Nederland en baassie bij Gasunie.

Zij lobbyen oa voor een ‘groene’gasrotonde, een gasvoorziening waarin volgens propagandasite Groengasmobiel.nl tot 12 procent van alle gas voor 2020 afkomstig is uit de vergisting van biomassa: groen gas, dat bij aardgas wordt gemengd. Nu is dat aandeel biogas een achtste van een procent. De overheid garandeert 62 eurocent pepernoten per kuub en past bij huidige gasprijs dus 40 cent SDE+-subsidie bij. Bij een SDE+-looptijd van 12 jaar kost groengas ons dan..

    24 miljard Euro.

Het Holland Innovation Team (vernieuwen lukt pas echt in het Engels) heeft dat voorgerekend, en stuurde me hun rapportje na de blog hier over het energie- milieu- en kostenrendement van biomassa van Diederik Samsom. Zij schreven ‘dat het nog veel erger is dan je schreef’. Je mag dat rapport hier zelf doorlezen en in de comments je conclusies trekken.

De baaiobeest iekonnomie
We hadden al een houtkachel van Essent- de Amercentrale- die 5000 euro MEP- subsidie per uur verbrandt. Wie had ooit gedacht dat een open haard als innovatie zou door gaan…. Deze kan daar nog wel bij, dat noemen we dan biobeest iekonomie bij Agentschap.nl. Dat is de klimaatpakjesboot van Economische Zaken die SDE-subsidies uitdeelt. Biobased. Terug naar de Middeleeuwen klinkt innovatiever wanneer je het Engels formuleert.

Wat schreef uw ontkenner?
Het kost 200-300 liter dieselolie per hectare om biomassa te telen, 43 kuub aardgas, 17 kilo fosfaat. Om mondiaal een 20 procent ‘baaiobeest’energie-economie te draaien van 100 Ejoule verbruik je dan 6- 8 dagen wereldolieproductie, 8 procent van alle fosfaatproductie en meer dan een kwart van alle beste landbouwgrond, plus het aardgasverbruik van de totale Benelux. Grote kans dus dat je meer CO2 emissies veroorzaakt dan uitspaart, want ik rekende niet mee dat biovergisters aardgas verbruiken, én ik rekende transport niet mee.

Let wel, het Holland Innovation Team heeft déze upstreamkant dan NIET meegerekend.
Holland Innovation ijvert voor bio-LNG, een bijna net zo slecht idee wanneer je zoals ik doe het upstream-verhaal meerekent. Ze keken alleen naar het DIRECTE subsidiedeel, waarna LNG beter uit de bus komt. Dan nog concluderen ze:

Aanbeveling
Ongeacht alle argumenten is het wellicht beter een dergelijke discussie nu te voeren dan een parlementaire enquête af te wachten over de vraag waarom er voor een omslachtige € 25 miljard duurdere groen gas route is gekozen (tov BIO-lng, dat zij willen aanprijze maar volgens mij net zo inefficient is RZ) Nu kunnen we nog terug. Beter tijdig gekeerd, dan vasthouden aan deze tunnelvisie.

Hebben zij ook al last van ontkennersgedrag en een oedipuscomplex? Of gewoon een gezond stel hersens en een rekenmachine. U mag kiezen..

Waarom zou Bart Verheggen van ECN toch zo ijverig verkondigen dat De Klimaatverandering zo’n grote bedreiging is?
Binnenkort hebben we hier op Climategate een gastblogger/ex-werknemer van ECN die dat met liefde uit de doeken zal doen. Zal ik een hint geven? Het woord begint met een g, het eindigt op een d, daarvoor staat en l, en de klinker is een e.

Hebt u een joker nodig of is het zo te raden?