Is Climategate 2.0 meer van het zelfde?

Tot nu toe liet ik Climategate 2.0 nog wat bezinken, de nieuwe gelekte/gehackte 5000 emails uit IPCC-epicentrum de CRU.
Zou er meer nieuwe info naar boven komen, dan het feit dat wetenschappers intern wél kritisch zijn op de lage kwaliteit van het werk Michael ‘Hockeystick’Mann en zijn klimaatblufpoker? Terwijl ze naar buiten toe pretenderen dat de zaak is beklonken.

In The Weekly Standard staat alvast een aardig artikel ‘Scientists behaving Badly part 2’, dat voor de zondag een goede poging doet Climategate 2.0 te duiden. Lees dat hier.Volgende quote vond ik zelf van belang: in plaats van aan skeptic-bashing te doen zouden klimaatwetenschappers vaker de uitlatingen van groene actiegroepen moeten corrigeren.

Intern zijn veel wetenschappers het namelijk wél eens, dat groene clubs de feiten verdraaien voor hun ideologische agenda.

The lesson of the Climategate saga is that scientists who become advocates, or allow themselves to become adjuncts to an advocacy campaign, damage science and policy-making alike. They end up being neither effective nor honest.
One of the poignant revelations of the new emails is that some of the scientists seem to grasp this. Tommy Wils, a British climate researcher at the University of Swansea, wrote in a 2007 note to a large list of recipients: “Politicians like Al Gore are abusing the fear of global warming to get into power (while having a huge carbon footprint himself).”

About Michael Grubb, a prominent climate campaigner in Britain, Tom Wigley (a prominent figure in U.S. climate research circles) wrote in 2000: “Grubb is good at impressing ignorant people. .  .  . Eileen Claussen [then-head of the Pew Climate Center] thinks he is a jerk. .  .  . Basically he is a ‘greenie’; and he bends his ‘science’ to suit his ideological agenda.”

  Did any of the leading climate scientists ever say this publicly, or call out environmental activist organizations for their reckless distortions of climate change? Had the climate scientists been more honest about their doubts, and more willing to discipline their allies, they might not be going through the present agony of having their dirty laundry exposed

In Nederland zien we ook dat de wetenschap veel te lief is naar de milieubeweging en haar vrinden. Zo klommen employees van het Planbureau voor een Bureaucratische Leefomgeving (PBL) direct in de pen om de sceptische film ‘The Great Global Warming Swindle’te veroordelen, terwijl ze benzineslurper/airmiles-spaarder Al Gore met zijn 32 wetenschappelijke fouten in een dik uur tijd ongemoeid lieten. Voor ‘The Cause’, zullen we maar denken.

Door |2011-12-04T10:38:32+00:004 december 2011|20 Reacties

20 Comments

 1. Boels069 4 december 2011 om 12:36 - Antwoorden

  Bij afwezigheid van een "wie-snoept-uit-welke-ruif"-register blijft het gissen naar de oorzaak.

  Naar mijn idee hoort een wetenschapper uitsluitend als wetenschapper te functioneren binnen een wetenschappelijk instelling.

  Daar zijn, naar ik mag hopen, voldoende waarborgen tegen onwetenschappelijk gedrag.

  Dat kan best geregeld worden bij de koffieautomaat in de sfeer van ouwejongenskrentenbrood.

  Een publieke aanval op collega's wordt kennelijk gezien als "not-done".

  Daarmee wordt wel het vertrouwen in de wetenschap aangetast.

 2. Hajo 4 december 2011 om 18:03 - Antwoorden

  Deze vind ik wel heftig: "Wigley writes to Hulme and Jones: "must get rid of von Storch too"

  http://tomnelson.blogspot.com/2011/12/wigley-writ

 3. Turris 5 december 2011 om 10:39 - Antwoorden

  Climate scientist behaving badly II:

  Deze toepasselijke IPCC-sceptische documentaire (reeds uit 1990 !!) heet “The Greenhouse Conspiracy”:

  http://video.google.com/videoplay?docid=-59490348

  21 jaar geleden, lang voor Al Gore IPCC-4R en CRU-climategate waren al deze conclusies te lezen door sceptische klimaatonderzoekers zoals Newell, Spencer, Jonas:

  * The notice of accelerated global warming is politically drilled in!

  * The global warming subject is made into an ethical issue, in which both sides hate each other.

  * Alarmist climate report conclusion are incentives for more budget allocation.

  * Historical weather data are inconsistent, any conclusion for the future for any purpose may be drawn.

  * Above that weather stations are unevenly distributed on land, no sea stations are taken into data

  * There is an Urban Heat Effect data distortion of approx. 1% or 2% in the data series

  * Satellite data show no global temperature increase in lower orbit at all.

  * There is no cyclone increase.

  * The is no sealevel rise acceleration visible.

  * Polar ice surface concentrations have no significant changes.

  * Historical CO2 levels follow warming/cooling with 880 years.

  * IPCC and other applied climate models are far from usable for long time climate forecasting.

  * Climate science is stretched for political purpose abuse.

  Ik vind deze TV-docu “The Greenhouse Conspiracy” beter dan "The great Global Warming Swindle", omdat de toonzetting veel minder politiek gekleurd/gedreven is.

  Een aanrader hem helemaal uit te zien! Uit 1990!!!???

 4. oude sok 5 december 2011 om 11:58 - Antwoorden

  In de Nederlandse pers en ook niet hier lees ik aandacht voor de Durban conference waar, geloof ik, dat de EU, integenstelling tot de meeste andere deelnemers het Kyoto protocol zou willen continueren. Eenzijdig zou dat een behoorlijk dreun zijn voor onze concurrentiepositie, afgezien van het feit dat het pure waanzin is, alleen een andere vorm van ontwikkelingshulp.

 5. Hans Labohm 5 december 2011 om 12:17 - Antwoorden

  Turris,Ik heb die documentaire bekeken. Inderdaad erg goed! En nog steeds actueel!

 6. Turris 5 december 2011 om 12:29 - Antwoorden

  Climate scientist behaving badly III:

  According to “FOIA,” the online name of the hacker/leaker behind the release of these emails, there are another 220,000 emails still out there, blocked by a heavily encrypted password that “FOIA” vaguely threatens or promises to release at some future date. Stay tuned for -Climategate III.

 7. JanWaalwijk 5 december 2011 om 22:57 - Antwoorden

  @Oude sok, neuh, afgezien van het "heard it all before" netjes overgetypt persberichtje over nog steeds smeltende ijsberen en pinguins door "ongekende opwarming" waarschijnlijk tegenwoordig alleen nog bedoeld om mensen zoals ons op de kast te jagen, blijft het stil, zelfs mijn oude held Bono slaagt er niet in de headlines te halen, al heeft die goede bedoelingen met Afrika alleen op deze conferentie om de totaal verkeerde redenen.

  Een ander iets, ik gaf meestal wel iets aan 3FM in hun Glazen Huis maar sinds die Rode Kruis pipo klimaatalarmistisch gebral uit begon te slaan kunnen ze toch heel cynisch naar mijn centen fluiten dit jaar.

 8. Arnout 6 december 2011 om 00:51 - Antwoorden

  "Deze toepasselijke IPCC-sceptische documentaire (reeds uit 1990 !!) heet “The Greenhouse Conspiracy”

  Wow! Ik zou willen dat ik deze docu 21 jaar geleden al zou hebben gezien. Elk puntje wordt aangestipt en blootgelegd.

  Tegelijkertijd kun je je afvragen waar we al die jaren aan verspild hebben terwijl het toen eigenlijk al duidelijk te maken was dat we voor de gek worden gehouden.

  Hoewel het einde in zicht lijkt van de grote klimaatfraude (vooral m.b.v. climategate II) kan het me geen dag te vroeg komen dat de boel nu eens en voor altijd gestopt wordt.

 9. jc 6 december 2011 om 02:04 - Antwoorden

  Ja, waarom zouden wetenschappers nu vaker en feller reageren op sceptici dan op milieuactivisten? Ze zullen toch niet denken dat ze het recht hebben om zich te verdedigen tegen de stelselmatige aanvallen, verwijten en beschuldigingen die ze vanuit de sceptische hoek om de oren krijgen?

 10. Boels069 6 december 2011 om 11:41 - Antwoorden

  @jc:

  Toch niet: soort zoekt soort?

  Het vreemde is dat de wetenschappers die zich bezig houden met de afgeleiden van AGW zich het meest roeren en ferventer dan de IPCC-WG1 betrokkenen proberen AR4 in steen te beitelen.

  In WG1 wordt op z'n minst de schijn opgehouden dat het om wetenschap gaat; dus met alle mitsen en maren die er bij horen en met alle gebruikelijke kritiek achteraf.

  Dat soort onzekerheden en voorbehouden worden totaal genegeerd door degenen die zich bezig houden met de gevolgen van de AR4-versie van AGW.

  De WG1-wetenschap is bepaald niet "settled", hoe graag de "meelifters" dat ook zouden willen.

 11. jc 6 december 2011 om 14:50 - Antwoorden

  @ Boels069

  Ik snap helemaal niks van je reactie.

  Ik probeerde alleen maar duidelijk te maken dat het heel logisch is dat klimaatwetenschappers vooral op sceptici reageren. Gewoon een kwestie van "wie kaatst moet de bal verwachten".

  Ik heb geen flauw idee wat je bedoelt met "soort zoekt soort" en snap nog minder waarom je IPCC-WG1 en AR4 erbij haalt.

 12. Boels069 6 december 2011 om 20:50 - Antwoorden

  @jc:

  Waarom zou een wetenschapper een milieu activist niet op z'n vingers tikken als die aperte onzin uitkraamt?

  Zou dat misschien de "zaak" niet dienen?

  Of zijn er andere verborgen verbanden?

  Overal merk je dat de groene vertegenwoordigers in het parlement en in de media de zaken overtrekken en onjuiste riedels ten beste geven.

  Ik noem dat misleidende propaganda en geen AGW-wetenschapper die zich er tegen verzet.

  Ik vind het verder prima dat er schriftelijke klappen kunnen worden uitgedeeld door beide "kampen".

  Dat houdt ons allen scherp.

 13. jc 7 december 2011 om 00:29 - Antwoorden

  @ boels069

  Klimaatwetenschappers wijzen activisten ook op fouten. Er zijn bijvoorbeeld verschillende wetenschappers geweest die wezen of fouten in de Al Gore film. Als ik het me goed herinner waren ze met hun kritiek de sceptici zelfs voor.

  Maar het valt niet te ontkennen dat de reacties op sceptici groter in aantal en talrijker zijn. Ik denk dat daar drie redenen voor zijn:

  1. Zoals ik eerder al schreef willen wetenschappers zich verdedigen tegen aanvallen, beschuldigen en verdachtmakingen van sceptici.

  2. Sceptici kramen simpelweg meer onzin uit dan activisten. Onzin in de buitencategorie als "CO2 absorbeert weliswaar IR straling in het lab, maar dat wil nog niet zeggen dat die moleculen zich in het wild ook zo gedragen" of "CO2 is goed voor de planten en dus kan het onmogelijk schadelijke effecten hebben" hoor ik zelden of nooit van milieuactivisten en zeer regelmatig van sceptici.

  3. Sceptici hebben de irritante gewoonte om, als ze op fouten gewezen zijn, die fouten toch gewoon te blijven herhalen. Ik heb de indruk dat milieuactivisten dat veel minder doen.

 14. Boels069 7 december 2011 om 10:39 - Antwoorden

  @jc:

  Een belangrijke exponent in het AGW-verhaal is Michael Mann, wetenschapper en activist.

  Dat schuurt nogal.

  Hetzelfde geldt voor wetenschappers die schnabbelen voor NGO's.

  Nog steeds worden de bevindingen van AR4 door (neven) klimaatwetenschappers en activisten als uitgangspunt genomen, terwijl de laatste IPCC-publicatie "AGW-gevolgen voor dummies" al een afgezwakter beeld schetst.

  Door het AGW-verhaal te laten vertellen door een VN-organisatie is de problematiek vermengd met belangen die onverenigbaar zijn met wetenschappelijke waarheidsvinding.

  Dat is de reden waarom (sommige?) skeptici het hebben over een AGW-religie.

  Het CO2-verhaal is zeker nog niet ten einde.

  Juist door te middelen over de hele aardbol gaat men al in de fout, net als met de gemiddelde globale temperatuur.

  Prima rekentruuk, maar het representeert helemaal niets.

  De kernvraag blijft of men met de huidige onzekerheden al moet denken aan het voorzorgprincipe.

  Ik vind van niet en daarom zit ik in het skeptische kamp.

 15. Boels069 7 december 2011 om 11:42 - Antwoorden

  Met "AGW for dummies" doelde ik op:

  "Special Report on Managing the Risks of Extreme Events

  and Disasters to Advance Climate Change Adaptation.

  Summary for Policymakers"
  http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/ipcc34/SR

  De "Generic Presentation":

  http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/srex/SREX

 16. Willem Jansen 7 december 2011 om 11:42 - Antwoorden

  Gewerkt hebbend bij een groen en duurzaam instituut in de duinen bij Petten, kan ik hier wel een boek over vol schrijven. Wat ik ook gedaan heb;
  http://www.lezerspunt.nl/product_reviews_info/naa

  Het ergste van dat onderzoeksinstituut is nog niet eens dat ze aan iets werken (terugdringen CO2) dat zinloos is.

  Het is veeleer de manier waarop ze werken. Allemachtig veel geld wordt er verspild met ambtenarij. Schokkend inkijkje in het reilen en zeilen van een 'topinstituut'.

 17. jc 7 december 2011 om 15:10 - Antwoorden

  @ Boels069

  Je reactie is aan mij gericht, maar je reageert helemaal niet op wat ik schreef. Je gooit er gewoon weer wat andere sceptische verhaaltjes in. Ik weet hoe het werkt: als ik daar op in ga krijg ik weer geen inhoudelijk antwoord, maar weer een aantal andere argumenten uit het sceptische repertoire. Enzovoort. Die beker laat ik maar aan me voorbijgaan.

 18. Rypke Zeilmaker 7 december 2011 om 15:59 - Antwoorden

  @Willem Janssen

  Schrijf er een vlammend gastblog over voor Climategate. Dat onderzoeksinstituut in de duinen had al tijden mijn aandacht, ze vreten vol uit de klimaatsubisdieruif zonder echte oplossingen te bedenken die juist bij de Van Andels van deze wereld vandaan komen, Matthijs Hisschemoller kwam er al mee: weet je hoeveel subsidie ze verslinden?

  met name over dit

  A. wordt in de gaten gehouden door Slomp de nieuwe P&O man, het bedrijf moet immers bezuinigen. Slomp vindt A maar een nietsnut, ontdekt dat hij veel aan zijn roman werkt onder werktijd en erg veel met zijn coach H mailt. Maar als hij stappen wilt ondernemen mag dat niet, A blijkt iets te weten wat uitermate negatief is voor het bedrijf is en mogelijk zelf de ondergang van Z kan betekenen als dit uitlekt… en A weet dat de leidinggevenden dit weten…

  Wat volgt is een kat en muis spel dat steeds grimmiger wordt tot het gigantisch spetterende einde…

 19. Willem Jansen 7 december 2011 om 16:26 - Antwoorden

  Ja zeg. Ik ben er net weg; ontslagen in januari, niet wegens inloyaliteit maar door massa-ontslag. (afname subdisies).
  Heb nog emotionele band met die gasten.

  Maar anderzijds het moet maar eens openbaar gaan worden.
  Sjoemelen met de pensioenen, directeuren die exorbitant veel geld krijgen. En ook nog eens met erg weinig vindingen komen.

  Wat dat betreft: alle grote instituten in Nederland (TNO etc) krijgen aan subsidies net zoveel als alle universiteiten tesamen. Die laatsten moeten ook nog onderwijs geven. De eersten hoeven eigenlijk bijzonder weinig; er is nauwelijks controle.

  Evenwel het is zinloos; daar gaat mijn boek Naar Oessem en Terug ook over. Je druk maken is enkel vermoeiend, levert zo weinig op. Wie kan het wat schelen dat er in de duinen van Petten miljarden zijn verspild (instituut bestaat meer dan 50 jaar, overigens in het begin viel het wel mee, toen de boekhouders de macht grepen, ging het bergafwaarts).
  "wij herkennen ons hier niet in"
  'we hadden het altijd al gedacht'
  ''Er zijn zoveel plekken in Nederland waar miljarden zijn verspild."

  Maar als jullie er blij mee zijn, wil ik wel een stukkie schrijven.

 20. Willem Jansen 7 december 2011 om 17:05 - Antwoorden

  Wat vond Noor van Andel van dat instituut in de duinen van Petten? Om me goed over de streep te trekken

Geef een reactie

Solve : *
26 − 9 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK