Klimaattoppen als nu in Durban zullen altijd floppen, en daar is geen mysterieus complot van de fossiele energieindustrie voor nodig. Een geschatte 14 miljard euro aardgasbaten dit jaar, de hoogste gasinkomsten ooit zijn voldoende om het zaakje te duiden: zonder fossiele energie-inkomsten was er geen klimaattop, klimaatbeleid noch klimaatonderzoek. Hoe symbolisch dat oliestaat Qatar de volgende COP18 mag huisvesten.

Fossiele energie is de brandstof van klimaatonderzoek
Klimaatbeleid wordt bij ons betaald met aardgas, ook Pier Vellinga’s Klimaat voor Ruimte werd betaald met tientallen miljoen euro’s BSIK-gelden, dat zijn aardgasbaten. Met de duiding van 4 populaire klimaatsprookjes laat ik zien dat het tijd is de stekker te trekken uit verdere klimaattoppen, en dat alles waar het woord ‘klimaat’ en ‘duurzaam’in staat in NL rijp is voor rigoureus bezuinigen.

Klimaatsprookje 1:

Wetenschappers kunnen vertrouwen van burger herwinnen met ‘betere communicatie’
Zelfs bureau-academici als de Wageningse socioloog Arthur Mol zien Climategate nu als game-changer. Dat bleek bij zijn lezing op de met Waddengasgeld betaalde Waddenacademie van klimaatonderzoeker Pavel Kabat in Leeuwarden afgelopen donderdag. Volgens Mol is Climategate- de naamgever van deze site- een belangrijk evenement dat aantoont dat de autoriteit van wetenschappers niet meer vanzelfsprekend is. Ook toonde hij dat het publieke vertrouwen in de informatie die milieuclubs geven kelderde met 20 procent van 1992 tot 2007. Het zal anno 2012 zeker met 30 procent gekelderd zijn.

Het verlies van autoriteit komt echter niet doordat burgers lijden aan een mysterieuze vertrouwensfobie. Dat hebben milieuclubs en de klimaatvariaties op Diederik Stapel als Michael ‘Hockeystick’Mann (zelfs Trouw besteedde er 2 december haar eerste eerlijke artikel aan) volledig aan zichzelf te wijten. Ze verspreiden valse informatie en -gedwongen door politiek- valse zekerheid.(zie de volgende 3)Climategate ontmaskerde dat.

Klimaatsprookje 2:

De olielobby is het brein achter klimaatscepcis, en klimaatactivisten zijn dus olieslachtoffer.
De stelling klinkt als populaire Occupy-logica van wietrokende uitkeringtrekkers en links liberale (ex) drugsgebruikers die zich bij media en overheid opwerkten. Zelfs anders kritische journalisten tuinen er in, zie Frits Bloemendaal’s promotie van Jan Paul Van Soest zijn complotdenken in ‘Klompen in de Machinerie’. Dankzij onze voor 90 procent links-liberale media is deze drugsgebruikerslogica wijd verbreid. Maar, is het ook waar?

Ik sprak een ingenieur Upstream van Shell, die de complottheorie van de duurbetaalde klimaatconsultant Jan Paul van Soest en Naomi Oreskes had gelezen, en begon te twijfelen. Kun je nagaan, zelfs bij Shell is het schotschrift ‘klompen in de machinerie’van klimaatprofiteur Van Soest doorgelekt!


De mysterieuze olielobby zou het brein zou zijn achter klimaatscepcis. Onze eigen Raad voor de Leefomgeving hielp deze aperte onzin de wereld in. Uiteraard is ‘George W Bush’ het kwade genius, en ‘ze hebben ook 40 jaar doen geloven dat roken niet schadelijk is’, zo stelde de ingenieur. Al kon je zien dat hij er niet écht in geloofde.
Tegengif: Hyping Health Risks
Ik heb de Shell-ingenieur met Geoffrey Kabat’s ‘Hyping Health Risks’naar huis gestuurd om uit te leggen dat Van Soest en Oreskes doelbewust geen onderscheid maken tussen direct roken en ‘passive smoking’. Wel vertoonde de fanatieke anti-rooklobby veel overeenkomsten met de klimaatlobby. Hij had De Staat van het Klimaat wél gelezen, gaf al aan niets met complotverhalen te hebben en zal nu van zijn twijfel verlost zijn.
Natuurlijk hoeft de olie-industrie niet te lobbyen om haar spul kwijt te kunnen
Het beste bewijs daarvoor is dat 10.000 klimaatprofiteurs nu naar Durban zijn gevlogen met kerosine slurpende vliegtuigen. Olie verkoopt zichzelf.

Wat Climategate toont is dat mainstream-klimaatwetenschappers een tienvoudig bedrag kregen van oliemaatschappijen als BP. Klimaatlobbyist Wouter van Dieren, waarvan Van Soest de tovenaarsleerling is werd onder andere rijk van de NAM, die hij ter verdediging ‘een respectabel bedrijf’noemde. Van Soest zelf wordt betaald door (fossiele) energiebedrijven, als bemiddelaar met milieuclubs.

    • Klimaatsprookje 3: Overheden geven miljarden euro’s aan subsidies voor fossiele brandstoffen.

De ingenieur van Shell was er ook bijna ingetuind, gewoon omdat de staat van de milieujournalistiek zo erbarmelijk is. Het omgekeerde is waar: de economie en schatkist kunnen niet zonder de olieindustrie. In mijn eerdere blog ontmaskerde ik deze mythe al. Niet omdat ik lijd aan een vertrouwensfobie of Oedipuscomplex, maar omdat ik de feiten controleer.

Subsidies aan fossiele brandstof zijn geen subsidies aan fossiele brandstof
Ze bestaan alleen doordat het Planbureau voor de Leefomgeving de definitie oprekt. Men rekent in Nederland zelfs subsidie aan Prorail, Landbouw en woonwerkverkeer mee als ‘subsidie aan fossiele brandstof’, om maar op 7,5 miljard euro per jaar te komen. Met zo’n ruime definitie is kinderbijslag ook subsidie aan fossiele brandstof. De olieindustrie zelf krijgt nul euro subsidie, zij subsidieert de welvaartstaat die anders duurzaam uiteen zou vallen.

‘Duurzaam’krijgt wél directe subsidie
Aan klimaatsubsidies hebben we al meer dan 18 miljard euro uitstaan, en windmolenaars betalen geen BTW. Eén windpark Q10 voor de Hollandse kust vangt al bijna 1 miljard euro subsidie, windmolenaar Bard krijgt voor één windpark liefst 4 miljard euro. Duurzaam is alleen maar duur, en dat is ook de enige reden waarom niemand op ‘duurzaam’zit te wachten. Daar is geen mysterieus complot voor nodig, nuchtere economie volstaat.

    • Klimaatsprookje 4: We hebben een nieuwe overkoepelende maatschappelijke visie nodig en dat is ‘Duurzaamheid’.

Bij links liberale bestuurders in het post-christelijke Westen kom je deze mythe vaak tegen, ook op de Waddenacademie werd dit aangehangen door bestuurder Margreeth Boer als ‘visie’. Die roep om zuurzaamheid is geen uiting van visie maar geeft de vermoeidheid en toenemende irrelevantie van Europa aan op het wereldtoneel.
De rest van de wereld heeft geen boodschap aan zuurzaam doen. Dé overkoepelende visie voor de mensheid –buiten de kongsi van rentseeking liberals- is natuurlijk het uitbannen van ondervoeding en toename van ontwikkeling en welvaart voor alle mensen op de wereld. De mens is het meest boeiende wezen op aarde, die hoort bij alle beleid op 1 te staan. Geklaag over Moeder Aarde is voor zieligerds en Greenpeace.

Nieuw werkwoord voor rentseeking-gedrag: ‘Vergooten’
Klimaat houdt wel vele academici van de straat. Zoals onze klimaatkosmopoliet Maas Goote van D66 (de partij van links liberale romantiseerders van de drugsroes) is namens de EU hard bezig onze staatsschuld maximaal te vergroten. Vergooten, is misschien een mooi nieuw werkwoord voor links liberaal rentseeking-gedrag.

Namens de EU wil hij een grotere blanco miljardencheque geven (Klimaatfonds van 100 miljard euro voor 2020) aan nu in Durban samenscholende NGO’s en hulpclubjes. Die staan te trappelen ons klimaatschuldcomplex in de Derde Wereld af te lossen.

Oliestaat Qatar is gast van COP18 volgend jaar
Waar bewoners een 30 procent hogere CO2-emissie hebben dan Amerikanen, daarnaast draagt de Verenigde Staten nog maar 18 procent van de totale CO2-emissies bij en dat aandeel daalt met de verdere opkomst van China, India, Brazilie en vele andere landen. Er zijn gewoon géén rationele argumenten voor de Nederlandse Gemeenschap meer om nog langer door te gaan met klimaattoppen. Er zijn alleen rationele argumenten voor de kongsi van banken, bureaucraten en andere takken die via CO2-taks, emissiehandel zichzelf mogen verrijken.