De sprekers op het symposium: Marcel Crok, Dick Thoenes, Theo Wolters, Bas van Geel en Arthur Rörsch

Herhaalde oproep voor symposium van aanstaande maandag
Schrijf u snel in, we zijn inmiddels naar de grootste zaal uitgeweken, nu geldt echt: vol is vol!

Achtergrond
Ondanks de storm van protest die opstak na het uitkomen van de klimaatbrochure, en de brief van 23 wetenschappers en klimaatdeskundigen waarin op terugtrekking ervan werd aangedrongen, blijft het oorverdovend stil vanuit de KNAW. Nog steeds ligt dit misleidende en eenzijdige document als zijnde “de harde feiten over klimaatverandering” bij het parlement en de pers.
Om iets tegenover de eenzijdige IPCC benadering van de KNAW te stellen, is vanuit de groep wetenschappers achter de brief het initiatief genomen tot een symposium in Nieuwspoort, waarin getracht wordt om een eerlijker beeld te schetsen van de stand van de klimaatwetenschap op dit moment, dan in de brochure wordt verkondigd.                

Ik mag daarbij nog eens in het kort uitleggen waarom er geen andere optie is voor de KNAW dan terugtrekking van de brochure. Daardoor kunnen de andere sprekers zich richten op de klimaatwetenschap en het klimaatdebat zelf. Het worden korte presentaties (20 à 30 minuten) met uitgebreide gelegenheid tot discussie.

We hopen uiteraard op de aanwezigheid van politici en pers.
Maar het wordt zowieso een zeer informatieve middag voor ieder die geïnteresseerd is in de echte stand van de klimaatwetenschap. Zoals u, beste lezer, zo mag ik aannemen! Dit biedt ons ook de mogelijkheid om elkaar eens a-virtueel te ontmoeten. We hopen dan ook op een flinke opkomst.

Als voorbereiding kun je dit artikel lezen van Arthur Rörsch in Spil, en uiteraard mijn blogs over de KNAW klimaatbrochure, met name de eerste en de tweede.

 

De officiële aankondiging:
Klimaatseminar in Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag
12 december 2011,
13.00 uur – 17.00u
Entree € 10,-
Klik hier om een plaatsje te reserveren.

 

De Groene Rekenkamer nodigt U graag uit voor een bijeenkomst onder de titel:

Klimaatdebat op scherp – dilemma’s in de discussie over klimaatverandering

in het Haagse Perscentrum Nieuwspoort op maandag 12 december 2011 vanaf 13.00 uur .

De bijeenkomst vindt plaats naar aanleiding van de brochure van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), getiteld  ‘KLIMAATVERANDERING; WETENSCHAP EN DEBAT’

In het voorjaar van 2010 hield de KNAW een wetenschappelijke bijeenkomst als aanzet voor een klimaatdiscussie en publiceerde vervolgens een brochure daarover, die uitnodigt tot voortzetting van het debat. De brochure werd 4 oktober 2011 aan de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu aangeboden. Het in de brochure gepresenteerde wetenschappelijke standpunt wordt echter door ruim 20 wetenschappers als zeer eenzijdig beschouwd en onvoldoende informatief over uiteenlopende visies. (Zie hun brief aan de KNAW).
De ‘staat van het klimaatonderzoek’ verdient een meer objectieve voorlichting.
.
De bijeenkomst in Nieuwspoort begint met een inleiding van wetenschapsjournalist
Marcel Crok:
“Waar blijft de opwarming van de aarde?”

De volgende twee sprekers gaan in op de kritiek die op de KNAW brochure is geuit

Prof. (em) dr ir Dick Thoenes:
“Meningsverschillen in de klimaatwetenschap”

Ir Theo Wolters:
“Geen harde feiten in de
KNAW klimaatbrochure” 

Na een zaaldiscussie wordt in het tweede deel van de bijeenkomst een bredere kijk op de oorzaken van klimaatverandering gegeven dan door het Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC) aan de lidstaten van de Verenigde Naties tot op heden is gepresenteerd.

Dr . Bas van Geel:
“Zon en klimaat: een les uit het verleden”

Prof. (em) dr ir Arthur Rörsch:
“Wolken, wind en water, stabiliseren het mondiale klimaat”

Het klimaatdebat staat op scherp omdat steeds meer twijfel rijst over de vraag of de toegenomen CO2 concentratie in de atmosfeer werkelijk verantwoordelijk kan worden gesteld voor de waargenomen gemiddelde mondiale temperatuurstijging tijdens de vorige eeuw. De opwarming is te gering om een hoge klimaatgevoeligheid voor CO2 te veronderstellen. Klimaatmodellen overschatten de rol van CO2 en zijn nog onvoldoende betrouwbaar om voorspellingen mee te doen. 

De bijeenkomst begint om 13.00 uur en vindt plaats in Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag. De entree bedraagt € 10,-. Er wordt bij binnenkomst afgerekend.
Vooraf reserveren is noodzakelijk, volg daarvoor deze link.

.