Fries klimaat-occupytentje

Aan alle Climategaters: laten we dit jaar 2012- waarin volgens sommigen het financieel systeem implodeert- met een stimulerende boodschap beginnen. Allereerst, we leven in NL in een prachtig landje en hebben dus iets om voor op te komen. Het welzijn van de mensen die ons dierbaar zijn en onze welvaart. Als tweede positieve punt: Klimaat is hard op weg totaal van de publieke agenda te verdwijnen

Markus Schmid (@klimaatguru)
14-12-11 16:29
Goh, afgelopen zaterdag bij ‘occupy the climate’ ook al heel weinig mensen. Klimaat is een non issue geworden. #klimaattheater

Ook om mij heen komen steeds meer mensen als klimaatscepticus uit de kast, van Artsen zonder Grenzen tot ondernemers in milieuzaken die nota bene klimaatgelden krijgen van de Europese Commissie.

Tegelijk moeten we reeel blijven.
De klimaattanker van het Bureaucratisch Academisch Complex blijft doorvaren. Velen ter academie, bij overheden en zogeheten ‘NGO’s (extended government) verdienen hun geld nog met het in stand houden van abstracte bureauproblemen, en ‘oplossingen’ zonder praktijktoetsing of evaluatie van effectiviteit. Media blijven hun opgeblazen milieurampscenario’s kritiekloos overnemen.

Wij blijven er op wijzen dat je Malaria niet bestrijdt via windmolens en CO2-emissiehandel maar via goede medische zorg….Natuur bescherm je niet met mega-windfarms of siliciumwoestijnen (‘groene energie’) zoals de groene excuus-industrie, het Wereldnatuurfonds, Greenpeace en onze overheden claimen, maar met natuurreservaten waarin de mens geen museumstuk hoeft te zijn.

Wat mij betreft houdt Climategate.nl hier haar functie voor 2012: De ware kleuren schilderen van ‘Greentopia’
Wij blijven de invalshoek geven bij natuur- en milieuzaken die mainstream media om wat voor reden dan ook missen.. (semi-)Overheden en bedrijven blijven een graantje pikken uit de klimaatsubsidieruif, zoals via Groen Gas. Bij groen gas past ook geinformeerd tegengas. Wij blijven misstanden bij milieubeleid aankaarten, zoals bij de Natura 2000-reeks over visserij.

Dit voorjaar viert Rio Earth Summit ’92 haar 4de lustrum, de dag waarop het UNFCCC-klimaatverdrag werd gestart. Het bureaucratisch academisch complex borduurt in Rio verder op opgeblazen bureaucrises als ‘biodiversiteit’, die vaak een zeepbel blijken wanneer je definities aanscherpt en beweringen toetst aan waarnemingen en de praktijk.

Tipgevers blijven welkom.
We krijgen regelmatig mails van supporters, mensen die een boekje open willen doen over misstanden binnen overheid en bedrijfsleven zoals laatst bij het ECN in Petten.

Wetenschappers die we niet bij naam zullen noemen –sceptisch zijn binnen de moderne academische kudde is slecht voor je imago en carriere- steunen ons met onderzoek en informatie. Laat Climategate hier een bindende factor blijven voor 2012.


Siliciumwoestijn, het grauwe gezicht van groene energie en groentopia

Ik sluit af met een mail die ik laatst kreeg van een lezer, zoals we die vaker krijgen.

Ik volg al enige jaren met genoegen de climategate.nl verhalen, en vaak ben ik het er hartgrondig mee eens. Met name de verhalen die aantonen dat de wetenschap misbruikt of ontkend wordt spreken mijn innerlijke woede hierover aan. Het is eveneens verwonderlijk, om niet te zeggen beangstigend, hoe lang de klimaat alarmerende verhalen door blijven gaan in de reguliere media en hoe weinig kritische geluiden erin doorklinken.

Ik heb pas het nieuwe boek van Frits Bolkestein gelezen (de intellectuele verleiding) die uitlegt hoe gevaarlijk intellectuele ideologie zonder praktijktoetsing kan zijn en hoe dit veel te gemakkelijk gemeengoed kan worden van grote groepen mensen (en hoe moeizaam dit wordt herroepen).
Ik heb ook altijd gevonden dat Piet Vroon in zijn boek Tranen van de krokodil nuttige dingen zegt over de werking van de hersenen en de wisselwerking tussen het menselijk en het dierlijk deel van ons brein (dat tenslotte evolutionair veel ouder en misschien ook wel sterker is dan we zelf zouden willen).

Ook in het vervolg boek -Wolfsklem- gaat hij hierop in om uit te leggen dat mensen niet houden van chaos en onzekerheid en daarom vaak blindelings leiders en ideologieen volgen zonder zelf kritisch na te denken (pag. 324 e.v.). Met name angst werkt heel goed om kuddegedrag en een onkritisch houding te bevorderen, zoals ook vele dictators hebben bewezen.

Onze bestuurders, zoals Eurocommissaris Janez Potocnik hebben niet beslist prioriteiten die goed voor Nederlanders zijn


Dit alles roept bij mij vaak parallellen op met het klimaat debat. Toe ik e.e.a. dezer dagen weer eens wat door las kwam ik nog een sterke parallel tegen in Wolfsklem op pagina 328: over de moeizame en trage revisie van theorieen. Vroon citeert Max Planck: ’theorieen verdwijnen vooral doordat hun aanhangers sterven’, wellicht geen goed nieuws voor het klimaat-verhaal…

De reden van mijn mail is een heel mooi voorbeeld dat ik op dezelfde bladzijde (Wolfsklem-328) tegenkwam over ontkenning/misbruik van de wetenschap over ‘N-stralen’ Ik kende dit verhaal niet maar vind het een sterk verhaal met een sterke gelijkenis met het klimaat-debat. En dat nog wel uit de natuurkunde, de ‘hardste’ van de natuurwetenschappen!

Toen de Duitsers de rontgenstralen hadden ‘ontdekten’ de Fransen de N-stralen die vele volgelingen kreeg, maar compleet nep bleek te zijn. Als je op Wiki zoekt op N-stralen en Rene Blondlot (de Franse onderzoeker) kun je het smakelijke en smadelijke verhaal lezen!
Wellicht is het op een of andere manier van nut voor de climategate-stories.

Tips voor nieuwe onderwerpen en invalshoeken blijven welkom in 2012.