Een 'maatschappelijke organisatie' zonder maatschappelijk draagvlak

Tweets van Wyke Smit- lobbyiste in Den Haag voor 11 groene fondsenwervende bedrijven als Greenpeace- zijn voor Climategate, wat tweets van Wilders zijn voor de voormalige kwaliteitskrant NRC: een potentiele aanleiding voor nieuws. Al doen wij het kalmer aan dan NRC: we hitsen onze lezer niet op met iedere digitale scheet van onze tegenpool. Maar deze vond ik, Groene Rypke de Duurzaamste, grappig genoeg:

Wyke Smit (@wykegroene11)
18-01-12 10:34
PvdD:”We stoppen heel veel belastinggeld in het leegvissen van de zee! Een sector die je met subsidies in de benen moet houden klopt niet.”

Toen ik Wyke in Den Haag ontmoette keek ze heerlijk ‘gutmensch/moreel juist’, net als die advocate Anna Jonkhoff die iedere bontgebefte blauwpijper tot procedurekampioen verheft tegen ondernemers: maar heeft ze dan toch zelfspot?

Helemaal mee eens, Wyke, je klimaatclubs die met subsidies op de been blijven..
Of bedoel je dat niet: wat is de reden dat je lobbiet in Den Haag? Om subsidies te werven voor je achterban..Toch? Neem per direct bijvoorbeeld de subsidie af van Stichting de Noordzee/ Bakvissen voor Bruinvissen: bijna 1 miljoen euro per jaar (981.911 Euro subsidie) volgens hun eigen jaarverslag, voor het verspreiden van eigen interpretaties van derdehandskennis.De overheid geeft dus geld aan deze club om zich te laten belobbyen voor het krijgen van geld.

Krijgt het Wereldnatuurfonds ook niet jaarlijks liefst 5 miljoen euro projectsubsidies, Natuurmonumenten tot voor kort jaarlijks 33 miljoen euro, en miljarden euro’s gratis grondbezit? Niet dat ik daar principieel tegen ben, ik steun iedere club die zinloze asfaltering van Nederlands groengebied tegenhoudt maar ehhh..

Bakvissen voor Bruinvissen
Lees hier hoe ze de conclusies van genuanceerde wetenschappers in eigen rapporten alarmistisch verdraaien in persberichten, en mijn ironische sfeerbeschrijving van het kantoor ter Drieharingstraat. Vond ik mezelf wel lollig..

Dat geld zou je in waardevol onderzoek en dataverzameling over het mariene milieu kunnen steken
Instituten als Imares steken veel minder tijd en geld in onderzoeksschepen dan hun voorloper het RIVO. Maar campagnewetenschappers als Han Lindeboom van Imares/Greenpeace hebben ook geen data nodig om gelijk te krijgen, het voorzorgprincipe, politieke invloed met Lintje van Beatrix en hun communicatieafdeling volstaan om de wereld onder water naar je hand te zetten.

Imares reageert op Climategate
Imares heeft op de WUR-site een weerwoord geplaatst op onze ‘Waarheid op het Wad’blogreeks, waarin we het werk van onze Han Lindeboom zo positief recenseren. Dezelfde blog die hij hier overigens schreef als gastblogger. Sportief is Lindeboom wel, moet gezegd worden.

Die 12 miljoen euro Europese subsidie die de totale vissector in NL krijgt- van vele duizenden werknemers (vergelijk dat met 1 miljoen euro voor 11 Stichting de Noordzee-medewerkers) gaat vooral naar innovatie voor…Duurzaamheid, en bestuurszaken, waarbij wordt aangetekend dat na bezuiniging op die steun het Produktschap Vis al verdwijnt.

Vissers vertelden me dat voorvrouw Christien Absil van Stichting de Noordzee als gast aan boord nog geen tong van een schol kon onderscheiden. Zo iemand heeft meer invloed bij de overheid op de sector dan vissers zelf, zoals we zagen bij het Natura 2000-dossier..

Over dat ‘leegvissen’hebben we hier op Climategate al geschreven in ‘visvattingen over de zee’, zoals van Pauly de Viskabouter zijn ‘fishing down the foodweb’: de enige wetenschapper die Esther Ouwehand van de dierknuffelarij kent, omdat hij de zwartste scenario’s verkondigt. Han Lindeboom citeert hem ook steeds in zijn inauguratierede over het ‘antropoceen‘, dus weet je uit welke hoek de wind waait.

Zou Natuurmonumenten zonder subsidie verder kunnen trouwens?
En wat doet het Wereldnatuurfonds met een subsidiebedrag dat mondiaal een vijfde van haar inkomen bedraagt van een half miljard euro? Kortom, laten we niet meten met twee maten.

Ik sta als Groene Rypke de Duurzaamste overigens sympathiek ten opzichte van de doelstellingen van het vroegere Natuurmonumenten: toen ze nog echt met natuurbescherming bezig waren in de geest van Thijsse in plaats van geobsedeerd door ‘draagvlak’, wat weinig anders betekent dan fondsenwerving, geld naar ‘communicatie’ en subsidieslorpen. Jaren vrijwilliger geweest als excursieleider in het Naardermeer..

En in plaats van wat mee te roepen met klimaatcampagnes als Hier, dat indirect door steun aan windparken de natuur vernietigt, en zeevogels uit de lucht mept. Veel beter zou je alle klimaatsubsidies (18 miljard euro MEP/SDE) voor windmolens in natuur steken, en verfraaiing van ons landschap. Waaronder ook ons culturele erfgoed.

Eén laatste opmerking

    Alle staatssteun aan bonuskoningen en bankmanagers stelt naast de 4 miljard subsidie aan windmolenboer Bard, de 800 miljoen euro subsidie aan windpark Q10 voor de Noordzeekust natuurlijk ieder ander subsidiebedrag in de schaduw. We moeten wel reeel blijven: deze blog is ook een beetje om te plagen natuurlijk.