NAM-station met opslagtanks gascondensaat bij Froombosch/Slochteren

Ik reis door Nederland op zoek naar De Ernstige Gevolgen van Dé Klimaatverandering. Die moeten onderhand toch ook zichtbaar zijn buiten de computer van milieuactivisten. Gisteren raakte ik verzeild in Slochteren, in het prachtige Groningse boerenland, waar deze fotoserie is genomen. Hier ligt onze welvaart opgeslagen in 280 miljoen jaar oud zandsteen, met een iets jonger zoutdeksel er op. Echte biobrandstof dat aardgas, ontstaan uit vergane plantenresten.

Welvaart Nederland gebaseerd op 1 molecuul: CH4
Hoe anders had Nederland er uit gezien als hier op 22 juli 1959 niet de Groningenbel was gevonden van liefst 2800 Miljard kuub? 16 miljoen Nederlanders kunnen op die bel 7 jaar lang onafgebroken heet douchen, bij verbruik van ongeveer 1 kuub per 20 minuten.


Dus dat je een jonge Duitse blonde slavin in dienst neemt (uit logistieke overwegingen kiezen we ons buurland), die je al douchend 7 jaar lang voorziet van ontbijt, koffie, avondeten en inkomen om er dan ’s avonds ook bij te gaan staan. Uiteraard om op de stookkosten van een aparte douche te bezuinigen.

Of meer politiek juist: Bij een gemiddeld Nederlands jaarverbruik per huishouden van 1200 kuub kunnen 2,3 miljard gezinnen een jaar lang zo de Westerse levensstijl ervaren. Maar dat is onzin, want in die warme tropische landen hoeven ze niet zo te stoken als bij ons. Die Afrikanen, dié hebben makkelijk praten…

De Geertsemaheerd, een antieke herenboerderij: ook zonder gas heeft Slochteren zijn plekjes

De fossiele energie-industrie van de NAM subsidieert de overheid dit jaar met 12 miljard euro. Zonder dat de overheid daar iets voor hoeft te doen. Dan rekenen we de accijns op energie nog niet eens mee, zoals het Kwartje van Kok op benzine (in Duitsland is het goedkoper), en de ruime kwart van onze energierekening die Vadertje Staat incasseert dankzij fossiele energie, op elektrische energie is meer dan de helft zelfs accijns. (En windmolenaars betalen géén BTW, zó oneerlijk) De gigantische inkomsten die olie en kolen aan de schatkist bijdragen hebben we dan nog niet meegerekend.

BSIK-gelden voor academisch onderzoek komen van Slochterengeld, ook klimaatpraatonderzoek (ik bedoel hier niet het echte klimaatonderzoek van de KNMI dat om iedere euro moet vechten, maar het klimaatgeleuter in de Ruimte van de Vellinga's)

Klimaatactivistische academici krijgen Bsik-gelden uit de Slochterenbel, zoals Pier Vellinga zijn Klimaat voor Ruimte, het onderzoek dat klimaatbeleid moest ondersteunen: 30 miljoen euro, om een dam van rapporten op te werpen tegen een overdreven zeespiegelstijging. Wat kreeg hij in totaal al: 100 miljoen euro?

Waarschijnlijk ook de blanco cheque die Stichting Kennis voor Klimaat in Utrecht kreeg van 30 miljoen euro in maart 2009 van het toenmalige Ministerie van VROM, om Nederlanders eenzijdig maar wel in glossy format voor te lichten: groeten uit Slochteren.

Ik kick echt op industriele installaties, het zijn net levende organismen. Deze maakte ook een ritmisch geluid, je kreeg er automatisch soulliedjes van in je hoofd

Er is dus geen mysterieus ‘complot van de olielobby’nodig om klimaatconferenties als in Kopenhagen te laten mislukken. De nuchtere feiten volstaan. Zonder fossiele energie uit Slochteren zou ons land al lang failliet zijn….

Rest mij verder nog te verwijzen naar wat toeristische plaatjes en tips.
Ik was nog nooit in Slochteren geweest, en vond het oude agrolandschap en geschiedenis mooi. Op de Fraeylamaborg (Groningers hebben ‘borgen’, Friezen ‘states’) heeft Gasunie nog een expositie, omdat in 2009 het 50-jarig Slochterenjubileum werd gevierd. De website Gasinbeeld vertelt de verhalen van 50 jaar Slochteren, en je kunt bij de Freylamaborg ook eten.

Ik miste de technische informatie over gaswinning, en meer geologie van de ondergrond: misschien hebben we een ingenieur van de NAM (winning), of Gasunie (distributie) onder onze lezers die kan vertellen wat de installatie bij Froombosch precies is en welke onderdelen we zien?

Ook aardig, onderstaande Borg de SLochterschans is restant van een State die in de 16de eeuw een belangrijke rol speelde bij de Slag van Heiligerlee. Waarna de hertog van Alfa boos werd, en het zaakje uitroeide. Toch hadden ze even hun moment van Gronings glorie.

Gotisch Romantische kant van Slochteren

Verder is het ’s winters een dooie boel in Slochteren, en gezien kwaliteit van de Groningse keuken verwacht ik dat velen al op jonge leeftijd er de brui aan geven.

Gotisch graf bij Slochterschans: memento mori