Groene Energie kan niet zonder fossiele brandstof

Volgens NOS en milieubeweging zou zonne-energie al goedkoper zijn dan gewone energie. Dat kan via creatief goochelen met getallen. En doordat je als producent BELASTINGVRIJ zonne-energie teruglevert, terwijl je als consument per kWh afgenomen stroom 200 procent belasting betaalt per door producenten geleverde kWh.

Per kWh afgenomen stroom betaal je 200 procent belasting aan Vadertje Staat
Dat Nederlandse belastingklimaat maakt concurreren als stroomproducent op prijs bijna zinloos. (gewone stroom kost 8,54ct, dus 6,9 procent ex BTW, directe belasting is 13,54 cent). Daaruit volgt onvermijdelijk de volgende constatering:

    De winst die je uit zonne-energie haalt bestaat uit belastingvoordeel, en lokale subsidieprogramma’s zoals ‘zonopjedak‘in Amsterdam (100 euro per vierkante meter paneel). .

400 euro per meter paneel
Aanschaf van een vierkante meter paneel kost 400 euro, volgens zonnecellen.be, ex subsidies.

Overheid staat garant voor lening investering zonne-energie
Een vierkante meter zonnepaneel met piekvermogen van 130 Watt Piekvermogen zou 111 kWh energie leveren per jaar volgens de Belgen. Een gemiddeld huishouden (2,4 personen) van 3500 kWh heeft dan 31,5 vierkante meter paneel nodig om eigen verbruik te compenseren: installatiekosten van 12.600 euro.

Nederlandse sites als Heijnen.nl geven voor een netgekoppeld PV-systeem 80 kWh per vierkante meter. Dus dan heb je 44 vierkante meter nodig, een investering van 17500 euro. Die aanschaf wordt niet overal vergoed, wel kun je volgens de ‘Meer met Minder’-regeling een lening met lage rente krijgen, omdat de overheid garant staat. Of je moet dus in een subsidiegemeente wonen.


Bedrijven en boeren kunnen daarnaast de gemaakte kosten aftrekken, volgens de Energie Investerings Aftrek. Om energieleverancier met PV-panelen te worden moet je een ‘slimme meter’installeren van 90 eu, en betaal je per jaar 40 euro extra kosten.

Zonder belastingvoordelen (ex inflatie) terugverdientijd van 58 jaar
Wanneer ik gemiddeld verbruik bij normale stroom kom ik ex netbeheer en belasting bij 3500 kWh op 3500 x stroomprijs 8,54 cent = 298,90 euro inclusief BTW. Dus om de werkelijke leveringskosten voor gewone energie volledig te compenseren met zonne-energie, zonder dat Vadertje Staat de markt bederft zou ik 58 jaar met mijn paneeltjes kostenloos stroom moeten opwekken om die 17.500 terug te winnen. De levensduur is 20 jaar.

Nu komt de overheid er bij: met belastingvoordeel 22 jaar
Vadertje Staat heeft energie als melkkoe ontdekt. De totale hoeveelheid belasting – BTW meegerekend- over uw stroomverbruik bedraagt dus ongeveer 200 procent.Een gemiddeld gezin betaalt per jaar liefst 476 euro extra ‘elektriciteits’belasting.

Als PV loont, dan dus bij gratie van ons belastingklimaat, niet die magere 1500 zonuren, waarvan leveranciers als zonnepanelen-info 1000 uren productief rekenen.

De terugverdientijd ex inflatie komt inclusief maximaal belastingvoordeel (dus wanneer je alle 3500 kWh per jaar zelf opwekt, en géén enkele kWh afneemt) op 22 jaar. Met subsidies erbij ligt het verhaal nog weer gunstiger.

Addertje Rendement en extra kosten
Sites als Deltaohm waarschuwen voor rendementsverlies op zomerdagen: bij temperaturen boven de 25 verlies je 0,5 procent per graad, terwijl juist op warme zondagen de daktemperatuur oploopt tot 65 graden. Dus 20 procent extra verlies.

Offgrid beter?
Ook moet je hoe dan ook bij een energieboer aangesloten blijven en hou je netwerkkosten. Netwerkbeheerder moet jouw stroom afnemen als jij over hebt (overdag op het werk zijn de panelen actief, als je thuis bent ’s avonds is er geen zon meer), terwijl jij de stroom van de energieboer afneemt. Bovenstaande scenario van volledige zelfvoorziening in stroom is dus niet reeel. Wel kun je offgrid gaan.

Eerder aangehaalde site geeft bij Offgrid 40 kWh per vierkante meter paneel vanwege conversieverlies naar accu-opslag. Je investeringen bedragen dan het dubbele. (je hebt voor zelfde vermogen twee maal zoveel panelen nodig)

Conclusie: zonder de SDE-regeling en lokale subsidieregelingen zagen we bij particuleren GEEN paneeltjes op het dak.

Zonder fossiele energie geen zonnepanelen
De fabricage van PV-systemen kost grote hoeveelheden fossiele energie. Deze studie van Australia National University geeft een energie-input bij fabricage van 1060 kWh per vierkante meter PV-paneel. Allemaal fossiele energie.

Een ‘gemiddeld’huishouden heeft 2,4 personen. In Nederland wonen 17 miljoen mensen. Er zijn dus – ruw genomen en voor het rekengemak- 7 miljoen gemiddelde huishoudens. Stel dat die allemaal al hun gemiddelde verbruik willen dekken met zonnepanelen. Dat komt dan neer op 7 miljoen x 44 (vierkante meter) = 308 miljoen vierkante meter zonnepaneel.

Stel dat onze PV-idealisten die paneeltjes fabriceren door Slochterengas te verstoken, dat 32 Megajoule per kuub levert.

Een kWh (1000 joule/seconde x 3600 seconde) = 3,6 Megajoule.

Voor 1 vierkante meter PV cel moet je in de fabriek dus 3,6 Megajoule x 1066 (kWh per zonnepaneel) = 3837,6 Megajoule verstoken. Dat is gelijk aan 120 kuub Slochterengas. 44 paneeltjes vragen dus een equivalent van 5280 kuub aardgas per huishouden, ongeveer 4 jaren gemiddeld gasverbruik van een huishouden. Voor heel Nederland komt dat neer op 37 miljard kuub. Dat is ongeveer 1,3 procent van de Slochterenbel.

Niet dat ik TEUGEN zonne-energie ben. Ik ben ook niet tegen zout water, of tegen volkorenbrood. Maar laten we wel eerlijk zijn over de kosten, en niet doen alsof zuurzame energie uitkan zonder marktbederf door de overheid.