duurzaam, duurzaam, duurzaam, duurzaam, duurzaam

Afgelopen zaterdag vond de landelijke Roofvogeldag weer plaats in Meppel van de Werkgroep Roofvogels, waarvan ecoloog Rob Bijlsma drijvende kracht is. Bijlsma is bevriend met sceptische klimatoloog Henk Tennekes, die een eerder boek van Bijlsma op Climategate.nl recenseerde.

De laatste natuuronderzoeker in het bos
Bijlsma is één van de weinige onafhankelijke wetenschappers, die natuur bestudeert door de natuur te bestuderen. Dit in plaats van andermans werk/beweringen te herkauwen met klimaatsausje er over. Hoewel hij volgens mij niet is afgestudeerd als ecoloog, produceert hij meer ecologisch feitenmateriaal met zijn onderzoek dan het gilde der Wageningse klimaatprostituees. Hier omgedoopt tot ‘Federatie tot bederf der Natuurinteresse’

Duurzaamheid verklaard
Ik kijk uit naar het verschijnen van Bijlsma’s nieuwe boek, waar hij op eigen onafhankelijke wijze de bureaucratisering van natuur in Nederland beschrijft, met zelfrelativering die klimaatmissionarissen als bioloog Arnold van VLiet zo missen. Daarin komt een alfabetische verklarende woordenlijst van bureaucratenproza als ‘biodiversiteit’, ‘draagvlak’, en ’taskforce’. Ik mag die lijst hier nog niet tonen, maar kon het niet laten om als ’teaser’zijn recensie te tonen van’duurzaamheid’, de meest treffende die ik in tijden las

Duurzaam: haha, hahaha, duurzaam!


Daar hoef je niets meer aan toe te voegen, en wie Bijlsma kent zal er smakelijk om lachen..

Toen ik bij het Hawk Mountain Sanctuary logeerde in Pennsylvania en in de grootste bibliotheek met roofvogelecologie neusde, viel op hoe vaak zijn naam werd geciteerd en genoemd. En hoe weinig ecologen echt continue feiten verzamelen, hoe weinig geld daar voor vrijkomt. Klimaatprostituees krijgen veel meer onderzoeksgeld terwijl ze aan onze kennis niets toevoegen, behalve dan over de opportunistische aard van Homo sapiens klimatensis.

best bird book 2010 met feiten en 25 jaar veldonderzoek

Living on the Edge
Toegankelijke aanrader is zijn monumentale werk met Eddy Wymenga, en Leo Zwarts over trekvogels in de Sahel, waaruit ik hier vaker citeerde dankzij de nauwkeurige beschrijving van droogtecycli en klimaatveranderingen in de Sahel. Henk Tennekes recenceerde dat boek hier.

Bijlsma verloor ooit dankzij mij Staatsbosbeheer als klant, omdat ik zijn onderzoek openbaar maakte naar de kelderende vogelstand in de Oostvaardersplassen door (over)begrazing. Ik mag dus best wat extra reclame maken voor zijn werk. Bij deze dan.