Het begint er naar uit te zien dat de met veel bombarie door verblinde alarmisten gebrachte Heartland affaire keihard op hen terug zal slaan. Wereldwijd reageren de sceptici verbaasd en enigszins geamuseerd op al deze gratis publiciteit. Mijn blog was één van de vele die wezen op de enorme verschillen tussen de beide lobby’s. Jarenlang hebben we geprobeerd dit onder de andacht van het publiek te brengen, en nooit is dat gelukt.
Nu onze waarde opponenten dit doen lukt het opeens wel.  Prachtig!
Bovenstaand plaatje komt van de site van Joanna Nova,  die breed uitpakt over de affaire. Het verschil in geldstroom tussen beide lobby’s is bijna hilarisch. Maar die conclusie is net iets te gemakkelijk.

Vandaar een iets inhoudelijkere zondagsoverweging.                     

Heartland is een rechtse lobbygroep
Sceptici en alarmisten zijn het er denk ik over eens dat het Heartland Instituut een rechts, libertarisch politiek doel heeft met het steunen van de sceptici; dat hun financiering ook afkomstig is uit die hoek van de maatschappij; dat ze zelf geen klimaatinstituut zijn; en dat ze als lobbyorganisatie op allerlei (in de VS gebruikelijke) manieren aan de weg timmeren om hun doel te bereiken. Uitgebreide uitleg hierover vindt u in een blog dat ik twee jaar geleden schreef, lang voordat er enige ophef over Heartland was.
Dat mogen de alarmisten vervelend vinden, maar daarom is het nog niet laakbaar.

Tegenover dit kleine clubje, overigens het enige in de wereld dat sceptici ondersteunt, staan ontelbare links georiënteerde organisaties die voor het alarmistische standpunt lobbyen, waarvan alleen Greenpeace en het WWF jaarlijks samen al richting de miljard dollar aan inkomsten gaan. Ze beïnvloeden intensief alle instituten die erover gaan (nationale parlementen, EU, VN), en zitten zeer prominent in het IPCC, alsof ze een wetenschappelijke status of agenda zouden hebben.

Beide lobbies zijn dus in aard vergelijkbaar, alleen is de geldstroom in de alarmistische lobby minimaal duizend maal groter dan in de sceptische kring, en is hun invloed veel structureler.

Voor de ethische beoordeling van beide lobby’s, in relatie tot de geldstroom,  gaat het erom welke middelen beiden hanteren.

Daarvan geef ik twee voorbeelden:
Het intimideren van kinderen met doemscenario’s door de alarmisten is één van de aspecten in het klimaatdebat waar ik het snelste emotioneel over word.
Ik acht dit pedagogisch volstrekt verwerpelijk, en juich het zeer toe dat Heartland daar iets tegenover wil stellen. Ik heb het zelf meerdere malen overwogen.

– Het door de alarmistische lobby op grote schaal manipuleren van het peer-review proces binnen het IPCC, en het decennia lang uit de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften weren van kritische artikelen, zijn het bewijs van de gecorrumpeerde klimaatwetenschap. Hierdoor kan niet meer gebouwd worden op de resultaten ervan. De vrije wetenschappelijke waarheidsvinding is immers decennia lang op grote schaal ernstig belemmerd.
Het door het Heartland geadopteerde NIPCC project (hun werk was al bijna af op het moment dat het Heartland in beeld kwam) heeft een enorm uitgebreid rapport opgeleverd (900 pagina’s) dat door de vooraanstaande echte klimaatwetenschappers uit het alarmistische kamp als goede peer reviewed wetenschap wordt betiteld. Eenzijdig, maar wetenschappelijk correct.
(Prof Van de Hurk, KNMI; Dr Drijfhout, KNMI; Bart Strengers, PBL; Dr Gerbrand Komen, voormalig directeur KNMI).

Dat het rapport door alarmistische actievoerders als fake-wetenschap wordt betiteld, en dat zij telkens weer roepen dat sceptici nooit iets aan peer-reviewed wetenschap hebben gepubliceerd, is dus een onjuiste voorstelling van zaken.

In mijn ogen toont de Heartland affaire duidelijk aan dat het geldstroomargument uiterst nadelig uitpakt voor de alarmisten, en dat ook  het inhoudelijke argument over zuivere wetenschap in het voordeel van het NIPCC rapport uitvalt.