Gisterenmiddag had ik een gedachtenwisseling onder het Postcodeloterij topic met prof. dr ir Ernst Schrama, specialist in satellietwaarneming van de zeespiegel en de ijskappen aan de TU delft. Hij suggereerde verborgen geldschieters achter climategate.nl.

De achtergrond hiervan was een soort rel die uitgebroken was over het Heartland instituut, eigenlijk de enige organisatie in de wereld die openlijk sceptici steunt en daarbij in de vorm van het organiseren van conferenties en het uitgeven van wetenschappelijke rapporten ook echt aan de weg timmert. Vanuit hun klimaatconferentie in Chicago begon mijn carriëre hier op climategate.nl met een zestal blogs (zie mijn blogs van mei en april  2010) .
Indertijd ging ik al in op de politieke kleur en de financiering van Heartland, en de manier waarop in de VS het debat gevoerd wordt.

Hun belangrijkste troef is de hoogbejaarde maar uiterst scherpe en vitale Prof Fred Singer, die dan ook door alarmisten als de duivel zelve wordt afgeschilderd. Hij was onlangs te gast bij een zeer gedenkwaardige bijeenkomst met de KNMI, georganiseerd door Hans Labohm, en voorbereid door Gerbrand Komen.

De Heartland Institute documenten
Bij het Heartland heeft iemand zich uitgegeven voor één van de leden van de board en gevraagd om de stukken van een vergadering naar een ander email adres te sturen. De secretaresse tuinde erin. Makkelijke truc, maar onethisch en ook strafbaar.
Mocht blijken dat de CRU emails van climategate gehackt zijn, dan is dat ook onethisch en strafbaar. Maar inmiddels wordt steeds waarschijnlijker dat de mails door een klokkenluider gelekt zijn van binnenuit als bewijs voor strafbaar gedrag. Dat is wel ethisch toelaatbaar en (in Nederland althans) ook wettelijk toegestaan.
Heartland geeft de diefstal toe, maar voegt daaraan toe dat er ook minstens één gefingeerd belastend document bij de in de openbaarheid gebrachte stukken zit. In andere stukken lijkt gerommeld te zijn.       

Ik heb de documenten zelf niet gezien maar er worden sponsoren in vermeld, waaruit zou blijken dat Heartland onder (vele) anderen gefinancierd wordt door een stichting (Koch Foundation), gerelateerd aan een industriële groep op het gebied van chemie en energie. Koch zou volgens de stukken Heartland honderdduizenden dollars per jaar betalen, maar stelt zelf slechts éénmalig €25.000 te hebben betaald tbv. een medisch project.

Ook blijkt Heartland enige vooraanstaande sceptische wetenschappers (Singer, Idso, Carter) en Antony Watts van WUWT  te betalen voor hun voortdurende bereidheid om de sceptische zaak in de media te steunen.
Dit doet me plezier. Wij zijn deze dappere mannen veel dank verschuldigd, want mede door hun grote inzet en uithoudingsvermogen is via de blogosfeer uiteindelijk de wereldwijde wurggreep van de alarmisten op de media doorbroken.

Nu voel ik zelf niets voor een dergelijke positie als publiciteitsman, maar als mijn bedrijf failliet gaat en ik kan op deze manier in mijn levensonderhoud voorzien, dan zou ik er geen principieel bezwaar tegen hebben. Kun je één internationaal bekende alarmist noemen die ook maar iets uit eigen zak betaalt? Pachauri? Mann? Jones?

In zijn blog schrijft Schrama:

Vannacht is bekend geworden dat een belangrijke belangengroep voor klimaatsceptici, het Heartland Institute,  gefinancierd werd door de Koch Industries wat grote belangen in de olieindustrie heeft. De Huffington post berichtte namelijk dat onder andere de belastingaangifte van het Heartland Instituut op straat is komen te liggen. Tegelijkertijd is ook meer gedetailleerde informatie naar buiten gekomen via de website desmogblog. Kent u climategate nog? Nu zijn de rollen omgedraaid: dit is climate deniers gate. Tot nu toe ontbrak alleen het harde bewijs dat  grote industrielen zoals Koch Industries de activiteiten van klimaatsceptici sponsorden.  Ook bekende Nederlandse klimaatsceptici zoals Hans Labohm en Dick Thoenes zijn volgens desmogblog bij climate deniers gate betrokken.

Toen ik daaronder een reactie aan het plaatsen was, besloot ik om er een open brief van te maken en zo de kwestie hier op de site aan de orde te stellen. Want er spelen toch wel wezenlijke zaken die nadere aandacht verdienen.

Open brief aan Ernst Schrama

Beste Ernst,

Het is begrijpelijk dat je als overtuigd alarmist de Heartland affaire uitgebreid op je blog brengt.
Het verbaast me wel dat je hem ook aangrijpt om zonder enige bezinning of onderzoek twee Nederlandse sceptici verdacht te maken.

Ik stel voor dat we dit als een voorzet voor een serieuze discussie over klimaatdebat, geld en ethiek opvatten.

Dan zijn dit mijn openingsstatements:

1. Dat Thoenes en Labohm meegewerkt hebben aan het uitstekende NIPCC rapport van het Heartland Instituut is een open deur: hun naam staat al sinds 2009 netjes in de inhoudsopgave en bij hun artikelen.

Beiden zijn integere mensen die met veel inzet proberen de klimaatdiscussie in Nederland in objectiever vaarwater te krijgen, en ze behandelen hun opponenten daarbij altijd met respect. Zij verdienen mijns inziens zelf dan ook met respect behandeld te worden.

2. Over het NIPCC rapport heb ik aan vier vooraanstaande klimaatwetenschappers, waarvan drie alarmistisch (Strengers, Van de Hurk, Drijfhout) en één onpartijdig (Komen), gevraagd of ze dit een wetenschappelijke publicatie vonden, en allen bevestigden dat. Wel met de opmerking dat ze de benadering eenzijdig vonden, maar dat het wel degelijk nette peer-reviewd wetenschappelijke literatuur was.

De nu verspreide stukken suggereren dat er sprake is van fake- wetenschap bij het Heartland instituut, maar daarvoor is geen enkele aanwijzing.

3. Het Heartland Institute is geen VN organisatie die pretendeert dat haar klimaatrapporten onafhankelijke, onpartijdige, onbetwiste uitingen van wetenschap zijn.  Ze stellen zelfs openlijk dat ze het sceptische standpunt willen bevorderen. Dit doen ze als lobby organisatie op de in de VS gebruikelijke wijze.
Volgens Roger Pielke jr. valt dit onder een honest brokership: je vertelt er eerlijk bij met welke bias je tot je standpunt komt.

4. Het Heartland instituut is geen klimaatinstituut maar een free-speech organisatie. In de praktijk komt het erop neer dat ze een sterk libertarisch en conservatief deel van de VS vertegenwoordigen. Ze worden onder andere gesteund door de Ayn Rand organisatie, dat zegt genoeg.
Overigens heb ik zelf in 2010 nota bene op climategate.nl deze rechtse financiering van Heartland al naar voren gebracht.

5. In het climategate schandaal zijn door de verspreiders geen emails eigenhandig vervaardigd of vervalst: het CRU heeft toegegeven dat ze allemaal authentiek zijn. In het Heartland geval lijkt er sprake te zijn van bedrog: volgens het instituut is één van de verspreide documenten gefingeerd en is er aan andere mogelijk geknoeid.

6. Het klimaatbudget van het Heartland is 1 à 2 miljoen, het hele Heartland instituut geeft zo’n tien miljoen uit (zie de bovengenoemde link). En dat is dan veruit het grootste en sterkste sceptische bolwerk van de wereld.

Als er iets uit deze rel blijkt, is het wel hoe een belachelijk lage bedragen er rondgaan in de sceptische wereld. Alleen de Stichting Noordzee krijgt al een miljoen per jaar van de Nederlandse regering om in dit kleine landje  actie te voeren voor vermeend zielige scholletjes.
GreenPeace is een multinational met 2400 man in dienst en vangt jaarlijks over de 200.000.000 (tweehonderd miljoen euro!), wat voor een flink deel besteed wordt aan keihard eenzijdige klimaatgerelateerde acties. Ze zitten tot over hun oren in het maken van de IPCC rapporten. Alleen Greenpeace krijgt als één van de radertjes in de alarmistische machine dus al 100x meer dan de Heartland klimaatafdeling.
En de geldstroom naar alarmistische wetenschappers wereldwijd is in de orde van  honderden miljarden.

Ik zie het schokkende dan ook niet in van de onthulling dat het Heartland Institute enige miljoenen in alle openheid besteed aan de sceptische zaak.

7. Ik hoop dat uit de stukken zal blijken dat Thoenes en Labohm goed betaald zijn voor hun artikelen voor het NIPCC, maar ik vrees het ergste. Wat ik in Chicago hoorde over het budget van dit 800 pagina’s dikke serieuze wetenschappelijke werkstuk, was dat het daarbij armoe troef was.

8. Ik weet van in ieder geval een paar van de wetenschappers die meegewerkt hebben aan het NIPCC rapport dat ze bij de uitoefening van hun beroep zwaar voor hun sceptische standpunt hebben moeten boeten. Hun onderzoeksgelden werden teruggetrokken en hun carrières raakten in het slop. Op zo’n moment ging er helaas geen schatkist aan big-oil-geld open. De olieclubs zijn slim (of laf, het is maar hoe je het bekijkt) en geven al jaren wél grote bedragen aan de milieuclubs.

 

Ik ben benieuwd naar de conclusies die jij na het bovenstaande trekt uit de Heartland affaire, door jou climate deniers gate genoemd,  ten aanzien van:

a. de  integriteit van de NIPCC wetenschappers
b. de wetenschappelijke kwaliteit van de NIPCC rapporten
c. de financiering van de sceptische beweging, wereldwijd
d. de integriteit ven de Nederlandse sceptici

Interessant is om dat dan te vergelijken met wat de climategate affaire zegt over
a. de integriteit van de IPCC wetenschappers
b. de wetenschappelijke kwaliteit van de IPCC rapporten

Met vriendelijke groet,

Theo Wolters

 

Cartoon overgenomen van WUWT