Nieuw Natuurakkoord gifbeker van Bleker?

Wie beschermt de natuur tegen de (regionale) overheid?

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer over de nieuwe Natuurwet van Bleker, en zijn beheersafspraken met provicies. Die krijgen vrijwel alle verantwoordelijkheid over natuurbeheer. Natuurorganisaties verliezen oude financiele privileges en beklagen zich-, zoals nu in Vrij Nederland in het artikel ‘natuur is handel in emotie‘door Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten.

Ruimtelijke Wanordening
De Graaff maakt toch een goed punt. Alle natuurbescherming afschuiven op lokale en regionale overheden is bijzonder naief. Onze natuurbescherming was tot nu toe juist wél goed geregeld, en het verschil is te zien bij Nederland en Belgie. Een ritje over de as Zundert-Antwerpen-Brussel geneest je voorgoed van het idee dat decentralisatie je landschap mooi houdt.

De Belgen noemen hun eigen beleid ruimtelijke wanordening. Wij hadden centraal gestuurde ruimtelijke ordening en onze natuurlijke ruimte profiteerde daarvan. Zelfs midden in ons dichtstbevolkte stuk Nederland, vindt je zo nog het Groene Hart, het Gein, de plassen en veenweides. Dat hebben we goed geregeld. Onze duinen zijn door strakke centrale bescherming de mooiste van Europa. In een overvol land van 17 miljoen mensen!


Centrale As/Betuwelijn van het Noorden toont natuurschade door provinciale amateurbestuurders
De Natuurwet beschermt de natuur straks niet meer goed tegen de lokale en regionale overheid, terwijl die altijd geldnood hebben. Meer dan projectontwikkelaars, is de Provinciale Overheid in ongeveer 35 procent van de gevallen de partij die weer groene ruimte opslorpt voor een prestigeproject.
Overheden met geldnood bemand door amateurpolitici zijn het grootste gevaar voor de natuur. Ik breng graag de Betuwelijn van het Noorden in herinnering dwars door Nationaal Landschap de Friese Wouden: prestigeproject van lokale en regionale bestuurders

Villakavels om gemeentekas te vullen
De Graaf noemt de Gooise gemeentes, die steeds een stukje hei willen afsnoepen om er een villawijk neer te zetten. Dat gemeentes steeds stiekem terrein afsnoepten, vertelden boswachters van het Gooise Landschap mij 15 jaar geleden ook al.. En de zogenaamde ‘veldmensen’, de voorzitters van lokale wildbeheereenheden zijn in de Friese Wouden de grootste voorstanders van meer asfalt. Nota bene door eigen jachtgrond. Ergo: zonder strakke wetgeving wordt ons volle land nog eerder een zootje.

Slager keurt eigen juridische vlees
Alleen het lokale bestemmingsplan beschermt straks nog tegen gemeentes met landhonger, die geld willen verdienen aan verkoop van villakavels in het groen. De Wageningse jurist Fred Kistenkas laat zien in Vakblad Natuur Bos en Landschap, hoe gemeentes bij wijzigingen van bestemmingsplannen slagers zijn die eigen vlees keuren. Steeds vaker besteden gemeentes die wijzigingen en juridische afwikkeling uit aan particuliere adviesbureaus. Daarmee ontsnappen ze aan de oplettende groengezinde burger.

Het bureau Stichting Instituut Quatro toont ook hoe noodzakelijke soortbescherming door de Natuurwet op losse schroeven komt. Hun kritiek was opvallend, omdat ze bij Natura 2000 juist kritisch waren op de invulling door Alterra en co.

Afnemen subsidies natuur is wraak van platteland
Ik weet precies wie die korting van natuurorganisaties op zijn geweten heeft. Dat vertelde hij me in geuren en kleuren met grijns op zijn gezicht. Pure wraak van het platteland op de arrogantie van natuurorganisaties, die jarenlang bevoorrecht werden door de overheid. Het onderscheid tussen ecologie en ideologie viel wel eens weg.

Binnenkort 4-baans asfalt om het gehucht Tytsjerk aan te sluiten op de vaart der volkeren, in de hoop dat Chinese containergiganten en Shell dan hun bedrijf planten op het nieuwe bedrijfspark van Quattrebras


In HP de Tijd schreef ik al in 2005 over nieuwe manieren om met minder subsidie meer natuurschoon te behouden, het artikel ‘Scharrelwild’, eindexamentekst Havo in 2008. Daarin uitte ik ook kritiek op dogmatisch geklaag van ecologen, die via overdrijving en rampentaal de overheid onder druk willen zetten. Hou daar eens mee op. En klimaatcampagnevoeren heeft niets met natuurbescherming uit te staan, maar kost wel 18 miljard euro klimaatsubsidies. Daar kun je 3 maal de rest van de EHS mee aanleggen.

Maar je moet ook niet het kind met het badwater weggooien.
Even de natuurorganisaties op haar plaats zetten, dat mag best. Dus dat Chris Kalden van Staatsbosbeheer misschien zijn auto met chauffeur moet inleveren, soi. Maar ik heb liever dat Natuurmonumenten geld krijgt, dan dat we ons natuurbeleid uitkleden, om miljarden euro’s aan Goldman Sachs en failliete Grieken over te kunnen maken.

Als afscheid aan de Friese Wouden nog dit kleinschalige coulissenlandschap, dat nu een gemeentelijk bedrijventerreintje wordt: een warm pleidooi voor centraal gestuurde ruimtelijke ordening. Wie de lege bedrijventerreinen bij Heerenveen ziet aan de A6 weet waarom decentraal, ja ieder dogmatisch beleid averechts kan werken.

Door | 2012-02-19T18:19:31+00:00 20 februari 2012|7 Reacties

7 Reacties

 1. Tuur 20 februari 2012 om 09:14- Antwoorden

  Beste Rypke, kan je mij vertellen wat er bijzonder is aan het groene hart? Ik heb er zelf gewoond en was, als bio-leek, niet bepaald onder de indruk van het natuurschoon aldaar. Het groene hart is vooral groen door het vele gras. In mijn ogen juist een van de missers van de gecentraliseerde ruimtelijke ordening. Wel veel belemmering van economische activiteiten, weinig gewin voor bijzondere natuur. Of zie ik het fout?

  Gr. Arthur

 2. Ivo 20 februari 2012 om 09:57- Antwoorden

  Visieloos natuurbeleid is van alle bestuurslagen. Vorige kabinetten legde een HSL aan op onmogelijke plaatsen en geeft vrij makkelijk een bufferzone op tussen duin en achterland bij vliegveld Valkenburg. Natura2000 is een beheersconcept (het mag niet slechter worden) maar wordt door het rijk ingezet als bouwdoelstelling (we willen de witsnuitlibelle introduceren in de Noord-Hollandse duinen). Boeren moeten van hun land af om ruimte te maken voor de Noordse Woelmuis (Natura2000 Zuidoord, Bernisse). Onder het mom van Natura2000 worden boeren van hun akkers in het Zuiderdiep van de Zuid-Hollandse eilanden gejaagd en dijken doorgestoken. De korenwolf, Zuid-Limburg is het uiterst punt van de habitat die loopt tot aan Mongolië, moet speciale ecocorridors krijgen en fokprogramma's om ze hier weer uit te zetten. Allemaal rijksbeleid dat wel een tandje minder mag.

  Provincie en gemeenten geven misschien te makkelijk ruimte voor mensen en bedrijvigheid, maar het is niet zo dat ze het slechter doen dan het rijk, soms zelfs beter omdat ze het lokale gebied beter kennen.

  Misschien moeten de provincies werken met kengetallen, allereerst uitgaand van de bestaande situatie x% natuur, x% boerennatuur en dan vastleggen dat dit niet minder mag worden.

  Je kan de maatregelen van het kabinet nu niet los zien van de veel te ruime budgetten en natuuropgaven die tot kort geleden gelden. Nog steeds wordt er veel geld uitgetrokken voor natuur.

  En de afweging natuur versus Griekenland is goedkope retoriek waar SP en PVV mee wegkomen, maar ik verwacht hier wat anders.

 3. Turris 20 februari 2012 om 13:59- Antwoorden

  Probleemdefinitie, validiteitsanalise, oplossingen creatie, keuze en prioiteren, wetgeving en uitvoering zijn dikwijls als de slinger van de klok, bij het wisselen van de politieke wacht. Het schiet vaak door in ongewenste en ooportunistische uitersten. We hebben dat kunnen zien bij de GroenLinkse dominantie. Nu weer bij het CDA.

  Waar Bleker doorschiet is de decentralisatie van de bevoegdheden en van het toezicht, dat geen echte besturing is! Waar Bleker tekort schiet is de vergaande korting/bezuiniging op milieuhobbyisme en op subsidies aan gepolitiseerde groene belangenclubjes.

 4. Rypke Zeilmaker 20 februari 2012 om 15:39- Antwoorden

  De veenweides zijn in cultuur-historisch opzicht veel meer bijzonder dan de Veluwe, het gaat om het totaallandschap.

  Toen ik in Amsterdam woonde, heb ik menig dooie zondag mijn fiets gepakt, en via Baambrugge, of Loenen aan de Vecht, de plassen, kijk ook de as Amsterdam Leiden: je moet er oog voor krijgen

  Terwijl ik eerst dacht: nou ja, een beetje weiland.

  Wat Bleker betreft, hij zou beter de bemoeiclubs langs de zijlijn korten ipv het natuurbeheer zelf: Stichting Natuur en Milieu krijgt nog steeds 3 miljoen eu subsidie, St de Noordzee 1 miljoen

  De groenlinkse Waddenvereniging dicteert wat er met het Wad gebeurt op basis van ondeugdelijke bewijsvoering, enz enz

  Zonder Waddenvereniging is er nog steeds het Wad, de Noordzee kan prima zonder die stichting. Maar..zonder Natuurmonumenten zijn er geen Natuurmonumenten

 5. Waarnemer 20 februari 2012 om 15:55- Antwoorden

  De veenweides zijn in cultuur-historisch opzicht veel meer bijzonder dan de Veluwe, zegt Rypke.

  Hmm, ik zie hier genoeg cultuur historische plaatsen in m'n achtertuin. Grafheuvels van het klokbekervolk, ijzersmelterijen uit de late steentijd. Noem maar op.:)

  Terwijl ik eerst dacht: nou ja, een beetje bos….

 6. Turris 20 februari 2012 om 20:39- Antwoorden

  Gaat het slecht in de Nederlandse "natuur"?

  zie : http://waarneming.nl/index.php

 7. Dirk 22 februari 2012 om 14:48- Antwoorden

  Hypocrisie ten top.

  Als ik een boom kap in mijn tuin en het afval wil verbranden heb ik een vergunning nodig, immers CO2 mag je niet zomaar de lucht in laten gaan.

  Maar als ik het hetzelfde hout importeer voor mijn openhaard dan is het plotseling BIOMASS geworden ??

  Wie zijn nou uiteindelijk de vervuilers ??, de milieu maffia toch !!

  

“Hout verbranden wordt klimaatneutraal genoemd, maar dat is het niet”, zegt Rachel Smolker, onderzoeker bij het Global Justice Ecology Project in de VS. Uit onderzoek van de Massachusetts Environmental Energy Alliance blijkt volgens haar dat bij het verbranden van bomen voor energie, 1,5 maal keer meer CO2 vrijkomt dan bij verbranding van kolen en drie keer zoveel als bij aardgas. Daarbij wordt de CO-2 uitstoot die vrijkomt door het kappen en vervoeren van de bomen over een afstand van duizenden kilometers, meegeteld. Het planten van een nieuwe boom compenseert die uitstoot niet.

  Stephen Leahy


Geef een reactie