actie in beeld, rapport via link: zo werkt goede medialobby

Een succesvolle manier om je eigen lobbypunten tot agendapunt te verheffen van de moderne Tweede Kamer is via een ‘nieuw onderzoek’ dat media haalt met schokkende conclusies. Meestal is er een ‘ludieke actie’ die de krant haalt, om op het ‘nieuwe onderzoek’aandacht te vestigen. Eénmaal in de kolommen is er vaak een twitterend Cameralid dat wil scoren en een (e)Motie opwerpt.

Eén van de hofleveranciers van het groene doelen/Postcodeloterijsegment is het Amsterdamse bureau Profundo. Voert Greenpeace/Milieudefensie enz een actie, dan levert Profundo er gegevens bij, zoals nu ook weer bij de blokkade van de IJmuider Haven en een rapport over ‘EU Subsidies aan Visserij’. Ze hebben ook een webpagina met verwijzing naar Kamerstukken, waarbij hun ‘onderzoek’agenderend werkte. Zo lobbyen, goed geld maken: daar kunnen vele sceptici nog van leren.

Zuurzame Bankwijzer tegen belegging in fossiele energie (en tegen kernenergie)
Profundo toont op de website Tweede Kamer-debatten waarin discussies lopen die deels zijn aangewakkerd door hun acties/onderzoek. Een mooi voorbeeld van politieke lobby vind ik de ‘ Eerlijke Bankwijzer’ uit 2009 van Milieudefensie, waarop dit voorjaar een vervolg (in media en dus de Tweede Kamer) komt: Banken die toch al in kwaad daglicht stonden, zouden niet meer in de schone fossiele energie mogen beleggen, maar in Zuurzame energie. (kapitaal/landschapvernietigende en rare earth metals consumerende windenergie/zonnefarms)

Uit het ‘Bankwijzer-onderzoek’in opdracht van ondermeer Milieudefensie en Oxfam Novib kwam in december 2009 een motie voort van de Gristenunie, die kamerbreed werd aangenomen. Gelukkig werd daar niets mee gedaan, zo meldt een Gristenunie-parlementarier. Maar de toon is gezet

Een ruime Kamermeerderheid heeftop 17 december 2009 een motie van onder andere de ChristenUnie aangenomen met het verzoek aan de regering om nog voor de zomer van 2010 met Nederlandse banken en pensioenfondsen tot een gemeenschappelijke agenda te komen over de rol van de financiële sector bij het realiseren van een duurzame energievoorziening en maatschappelijk
verantwoord ondernemen in bredere zin. Volgens mij is deze motie nooit echt uitgevoerd. Ik
heb begrepen dat er een dialoog plaatsvindt, maar tot resultaten heeft het tot nu toe niet
geleid.

Stimulering Zuurzame Energie
Ook bij het indienen van moties van Climategate-ontkenner Diederik Samsom over ‘Stimulering Duurzame Energie’(de 18 miljard subsidieverslinding voor wind, biomassa) in april 2011 – ons land zou voor 2050 aan de zuurzaamheid versmald tot CO2 moeten- speelt Profundo met haar rapporten een agenderende rol. Ook de aanloop naar de ‘Green Deal’ die niet groen is omdat duurzaamheid is versmald tot het groene gas CO2.

Door constant aanwezig te zijn met informatie, die op het eerste gezicht zou kunnen kloppen. En dat is genoeg om Kamerleden te overtuigen, die traditioneel geen beta-achtergrond hebben, geen dossierkennis. En die het gebrek daaraan compenseren met moraliseren voor de buhne. Camera-leden zou je ze beter kunnen noemen.

Zo werkt lobby dus.
Waarschijnlijk dit voorjaar dus alweer gedoe in media en politiek over ‘duurzaam beleggen van banken’, waarbij duurzaamheid versmald wordt tot CO2. Netto dragen instellingen als Profundo dus bij aan een lagere milieukwaliteit via het stimuleren van duur symboolbeleid.

De Trawler in IJmuiden aan de ketting van Greenpeace?
Dan heeft Produndo al een rapport gemaakt met ‘EU-subsidies aan de visserij’. Zo heeft een actie die aandacht trekt, altijd een link naar een rapport met gegevens die de lobby dienen. Toch: wie controleert of alle genoemde percentages en redeneringen in Profundo-rapporten. Kloppen ze, en zijn ze relevant? Neem pelagische visserij voor de kust van Mauretanie, waartegen Greenpeace nu ageert.

Uiteindelijk is het de Mauretaanse overheid die alle visrechten verkoopt en daar aan verdient, de bedrijven happen. En alle vis die er zit gaat er hoe dan ook uit, zoniet door bedrijven uit de EU dan wel uit China en Rusland. Of door die zogenaamd zielige kleinschalige Mauretaanse vissers, die de ene na de andere vismeelfabriek de grond uitstampen.

Maar ‘grote monsterschepen die met EU-subsidie de zee leegvissen’ of ‘Vangmachines’, dat bekt lekkerder voor Greenpeace. Een actie die werkelijk invloed op visbestanden beoogt, zou zich dus op de Mauretaanse overheid moeten richten die verantwoordelijk is voor haar eigen visgronden. Maar in Mauretanie zitten geen donateurs, en lelijk doen tegen Afrikaanse overheden past niet in de progressieve levensvisie: Afrikanen zijn immers altijd zielig, en het Westen is de uitbuiter.

Toch vind ik Profundo een erg interessant bureau, en is het knap wat ze doen.