Geld is vies. Als sceptici geld krijgen is het verdacht. Sceptici zijn bij voorbaat al veroordeeld en als ze geld krijgen dan is dat voor liberal of links publiek schokkend. Dus nu kan Martijn van Calmthout koppen met “Scepticus Marcel Crok gefinancierd”. Nee het zal toch niet? En nota bene vanuit het Ministerie van M&I, waar natuurlijk nog grotendeels ambtenaren rondlopen uit de tijd dat het onder Jacqueline Cramer gewoon een milieufeestje was (zo’n soort feestje als Al Gore ervan maakt bij Apple).

Bah, bah en nog eens bah! Dat je geld aanneemt om freelance de lijvige IPCC boekwerken kritisch tegen het licht het houden met mogelijk miljarden aan besparingen voor de belastingbetaler als gevolg. Bah, dat je als je werk de samenleving tientallen miljarden aan uitgaven bespaart, dat je dan een uurtariefje mag declareren. Bah, bah en nog eens bah. Waar zijn de tijden van de nobel in bittere armoede voortploeterende sceptici gebleven?

Hieronder het hele Telegraaf artikel…

Klimaatcriticus adviseert Atsma

door Inge Lengton

DEN HAAG, donderdag

Een klimaatkenner gaat in opdracht van het kabinet de klimaatrapporten van het VN-panel IPCC tegen het licht houden. Dat gebeurt op aanraden van staatssecretaris Atsma (Milieu) die er voor honderd procent zeker van wil zijn dat de rapporten van de VN-club dit keer wel deugen.

Het IPCC, dat regeringen adviseert om klimaatmaatregelen te nemen, raakte enkele jaren geleden in opspraak. In de rapporten werd de menselijke invloed op het broeikaseffect schromelijk overdreven. Burgers zouden met hun ’vieze’ auto’s en fabrieken te veel CO2 uitstoten en daarmee de opwarming van de aarde veroorzaken. Critici stellen dat daar geen wetenschappelijk bewijs voor is. De opwarming van de aarde kan door tal van andere zaken worden veroorzaakt, menen zij. De affaire is de boeken ingegaan als ’climategate’.

Verziekt
Om in het klimaatdebat een evenwichtiger geluid te laten doorklinken, heeft Atsma besloten voortaan de Nederlandse chemicus Marcel Crok in de arm te nemen. Deze klimaatkenner wordt straks betaald door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Crok heeft de instructie gekregen ook bij andere klimaatsceptici zijn oor te luister te leggen. Hij leverde een aanzienlijke bijdrage aan het blootleggen van climategate. Ook schreef hij een boek over het wereldwijde klimaatonderzoek dat volgens hem wordt verziekt door vriendjespolitiek, gedram en misleiding.

Het in dienst nemen van Crok gebeurt in opdracht van de Tweede Kamer. De VVD-fractie diende in 2010 een motie in waarin de regering werd opgeroepen na het IPCC-debacle meer broeikascriticasters bij het debat te betrekken. Alle partijen steunden dit, op GroenLinks en PvdD na.

Ook bij het IPCC zijn maatregelen genomen. Zo moeten alle wetenschappers die door het panel worden geraadpleegd kenbaar maken voor welke instanties ze werken. Dit moet hun belangen in kaart brengen.

De vlag kan uit! Een mijlpaal.

PS Wel slap van die Atsma dat hij als een patiënt die van een louche, stelende, frauderende en bedriegende tandarts vlak voor een BBQ-feest te horen krijgt dat al zijn tanden eruit moeten, dat hij dan een tandarts met onbevlekt blazoen om een second opinion vraagt! Jammer, we hadden een kans om alle kolencentrales uit te zetten. Zo maar. Grappig toch… nu blijven ze misschien draaien…