Viskotters in Harlinger Haven met onvermoed Global Warming Potential volgens klimaathoroscoop van het LEI

Hier op Climategate zetten we regelmatig de kettingzaag in Buckler-onderzoek waarin onderscheid vervalt tussen beweringen en bewijs. En rapportjes met falende onderzoeksmethodiek, zoals eerder Imares met haar Natura 2000-gezwam en IPCC Werkgroep 2. Vandaag het Wageningse Landbouw Economisch Instituut (LEI) en het meest lachwekkende klimaatbegrip dat ik in tijden tegenkwam: Global Warming Potential (..)De onderzoekers shopten wat opinies bij elkaar om het als ‘bewijs’te verkopen: een kind kan de wetenschap doen.

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) is LUI geworden
Zie het nieuwe rapport ‘Environmental Performance of wild-caught North Sea White Fish’, dat het Landbouw Economisch Instituut (LEI= LUI) in elkaar flanste, gefinancierd door het Visserij-Innovatieplatform van het Ministerie van ELI. En pelagische (haring, makreel horsmakreel) visvanger Jaczon.

Het rapport claimt een vergelijking van milieu-impact te maken van Noordzeevisserij ten opzichte van goedkope buitenlandse budgetkweekvis als Tilapia en Pangasius.
Die –zoals ik in het Financieele Dagblad al beschreef- onze hyperschone en moderne aquacultuur met recirculatiesystemen wegconcurreert, door milieukosten op het milieu af te wentelen. Toch komen de grasduiners van het LEI/LUI tot de – breed in media als Visserijnieuws- geventileerde bewering:

The environmental impact of North Sea plaice and cod lies within the same range as that of salmon, tilapia and pangasius from aquaculture, the most important import fish.

Milieu-impactstudie zonder milieuimpact te meten maar mysterieus GLOBAL WARMING POTENTIAL…
In werkelijkheid maken de Lei-grasduiners Van den Burg, Taal, De Boer en co, – geen vergelijking van MILIEUIMPACT maar een vergelijking van ENERGIEVERBRUIK. De tankinhoud van een vissersschip en het stopcontact van een viskweekbedrijf krijgt een milieuig verfje door het te presenteren als…lach niet… Global Warming Potential. Zo wordt het economisch voordelige brandstofbesparing zowaar klimaatsubsidiabel.

Tegelijk negeren ze iedere milieuimpact van viskweek en visserij in een studie die beweert milieuimpact te meten. Je vraagt je af of deze onderzoekers zichzelf nog serieus nemen kunnen..


Lees en huiver bij viskweek:

We have excluded the environmental impact in relation to infrastructure from our analysis.

En bij viskweek eutrofiering, vervuiling (verzuring komt door rioolwater en omzetting organische stof) landconversie weglaten, ach jaaahh: tijd is geld…

Not all studies addressed eutrophication and acidification; only a few studies assessed land use.

Belangrijkste milieu-impact kweekvis laat het luie LEI weg
De impact op visbestanden is voor kweekvis misschien wel zo groot als zeevis, omdat je vismeel/olie en kleine vis voert aan soorten als zalm en Pangasius. En kun je de ontginning wel verwaarlozen van natuurlijke baaien/mangrovebossen en eutrofiering door viskwekerijen in landen zonder milieuwetten, overspringen van ziektes als zeeluis op wilde populaties?

Milieuimpactstudie LEI kweekvis zonder milieuimpact kan zelfs nog van Wereldnatuurfonds lerenKijk dan hoe bijvoorbeeld het Wereldnatuurfonds de milieurisico’s van Pangasiusteelt opsomt in Vietnam, de grootste groeier: van de ruime 1,1 miljoen ton in 2008 zou 40 procent naar de EU gaan. Ik heb- hoewel vaak kritisch op WWF- daar weinig aan toe te voegen:

 • Land use and water use – As new farms are established, sensitive habitat can be destroyed and water often is diverted, which can affect other water users and the environment
 • Water pollution and waste managementExcess waste can pollute the water and negatively affect plant and animal habitat
 • Genetics and biodiversity – Pangasius that escape from aquaculture facilities may compete with wild fish and affect ecosystems, especially in areas where pangasius is not yet established
 • Feed management – Use of fishmeal, fish oil and trash-fish as pangasius feed is resulting in depletion of food sources that other fish rely on. Also, feeding trash-fish to pangasius can cause unsustainable harvesting and water pollution
 • Volgens het luie Lei kun je dat allemaal weglaten, en desondanks beweren dat je een milieu-impactstudie bedrijft naar viskweek van buitenlandse budgetvis. Dat zal door het hogere bewustzijn in Wageningen komen..

  Ontdek ook uw Global Warming Potential met klimaathoroscoop van het LEI

  LUI zijn loont het LEI
  Hoewel brandstofverbruik het makkelijkst meetbaar is, zou CO2/brandstof wel eens de minst relevante milieufactor bij viskweek/visserij kunnen zijn. Maar dat zal wel niet binnen het budget passen. Het is veel moeilijker om echte milieu-impact te meten, zoals de invloed van viskweek en visserij op visbestanden op zee. Zie het ILVO-onderzoek van Hans Polet en Jochem Depestele over visserij-impact op de Noordzee. Die konden niet één antwoord geven.

  LEI: Lagere school-werkstuk in academisch proza
  Het LEI-rapport mist de belangrijkste vraag, die maakt of je conclusies enige geldigheid hebben over wat zij beweren te onderzoeken: milieu-impact. Dat is bij mijn weten de invloed op de fysieke omgeving (het milieu): Hoe kwantificeer je milieu-impact? Dat doe je niet door alle activiteit onder één abstracte noemer te brengen die in werkelijkheid niet meetbaar is. Dat doet het Lei/Lui wel.

  Zo verwarren de Lei-onderzoekers ruimtelijke schalen bij milieu-impact.
  Noordzeevisserij heeft een statistisch significant meetbare invloed op het REGIONALE milieu. Via directe onttrekking van vis en dus voedingsstoffen als fosfaten: de visserij onttrekt evenveel vis als er via natuurlijke predatie jaarlijks verdwijnt. Ook onttrekt zij zo 720 ton fosfaat aan de Noordzee: milieu-impact, zou je zeggen. Niets hierover bij het luie LEI.

  Onzinfactor Global Warming Potential mist ieder raakvlak fysieke milieu
  Het brandstofverbruik van een kotter op de Noordzee heeft bij schone verbranding (zonder zwavel en dito SO2-uitstoot) juist weer GEEN ENKELE significante invloed op het REGIONALE Noordzeemilieu. Het gaat hier immers om dat dekselse CO2, omgedoopt tot het even mysterieuze als lachwekkende (niet naar opwarming kwantificeerbare) Global Warming Potential: een MONDIAAL verschijnsel, dat ‘global warming.

   Mondiaal gezien komt een gigatonnetje of 9 aan koolstofequivalenten vrij uit menselijke bronnen, waarvan 20 procent door landconversie (wat LEI niet meerekent) Je voelt de bui al hangen.
   Wat is de relatieve bijdrage aan dieselolie van 200 Urker en Katwijker kotters in de totale mondiale CO2-uitstoot?

  Het antwoord op die vraag zul je bij het LEI tevergeefs om zoeken. Het zal 0,0000000000nog iets zijn, niet significant dus.

  Kun je de CO2-uitstoot van Urker- en Katwijker kotters wel omrekenen naar een exact aantal graden? (Global Warming Potential )
  Volgens de aannames van het LEI – hun lachwekkende Global Warming Potential- moet dat verband tussen vissersbrandstof en de MONDIALE temperatuur direct lineair meetbaar zijn. Het is namelijk de enige factor die ze als ‘milieu-impact’mee rekenen: dus meetbare fysieke invloed op de omgeving. Nu wordt het echt interessant. Over de klimaatgevoeligheid voor CO2 debatteren klimaatwetenschappers al weer 25 jaar.

  Feit: al 12 jaar is de mondiale temperatuurstijging gestagneerd, de modellen voorspelden meer temperatuurstijging. Rara hoe kan dat met al die Global Warming Potential?

  De LEI-onderzoekers losten in hun gemakzucht dus per ongeluk het belangrijkste klimaatvraagstuk van het decennium op
  Die stagnatie in temperatuur kwam dus doordat het Global Warming Potential van de Urker Visservloot de afgelopen 15 jaar is geslonken, doordat de vloot met 1/3 moest krimpen van de overheid.

  Zullen we Kevin Trenberth en het IPCC mailen, het KNMI inlichten en ze doorverwijzen naar deze toponderzoekers van het LEI?

  ‘Yes Hi Kevin, we know you thought it’s a travesty that you could not account for the lack of global warming since 2001?’Yess? Well, call The Dutch Fishery Innovation Platform and the Ministerie of ELI: They Found the solution! It is the sanering of the Urker Fishing Fleet and their reduced Global Warming Potential.’

  Als het LEI en Ministerie van ELI opschieten, kunnen ze deze bevinding nog meenemen in het vijfde IPCC-rapport, en die klimaatsceptici definitief van repliek dienen! Je zou er licht sarcastisch van worden.

  Heb ik zo voldoende de onzinnigheid van de LEI-aannames geillustreerd?

  Nee? Gaan we nog eens. Tegelijk zal een pangasiuskweker in een Vietnamees estuarium, of pak ‘m beet, een Noorse zalmkwekerij in een Fjord verrassend weinig meetbare invloed hebben op schol in de Nederlandse Noordzeekustzone. (regionale milieuschaal) Terwijl elders in de oceaan voedervispopulaties met Chinese/Russische trawlers (of de trawlers van Jaczon) worden bejaagd om die kweek mogelijk te maken: … Die trawlervisserij zou een kwantificeerbare MILIEUIMPACT zijn, die toch meer invloed heeft op HET MARIENE MILIEU dan een hypothetische en niet significante klimaatinvloed van 0,0000000000000000000001 graad.

   Het Lei verzuimt dus de WAAR-vraag te beantwoorden bij milieu: ze leven bij het LEI dus in een niet bestaand zelfverzonnen milieu.

  Milieu-impact van Noordzeevisserij met viskweek vergelijken via ‘Global Warming Potential’ is dus betekenisloos.
  Je kunt –volgens Lei-methodiek- ook het wasmiddelenverbruik van Urker visservrouwen vergelijken met het aantal geplukte appels in Spanje. Om te claimen dat je dan de milieu-impact van Urk met Spanje vergelijkt.

  Nieuwe milieu-impact indicator op Climategate: de Dreft-Elstarpotential vergelijkt milieuimpact van Urker vissersvrouwen op appeloogst in Spanje
  Je ontwerpt hooguit een onzinfactor om leken te doen geloven dat je ergens verstand van hebt, de Dreft-Elstarpotential: velen schijnen iets wetenschappelijker te vinden in het Engels of als ze het niet begrijpen.
  “Jongens! De Dreft-Elstarpotential van Spanje is hoger dan Urk. Want ze plukken meer appels dan er vissersvrouwen zijn, en appels zijn een natuurproduct.”

   Persberichtje: ‘Spanje milieuvriendelijker dan Urk zegt nieuw onderzoek’. Geheid dat alle runderen van de pers dat integraal overnemen. ‘Johoho, het klinkzoleuk. EUHHH’ : op dergelijke gronden beslist een gemiddelde redactie namelijk wat in de krant komt (en dat is geen grapje).

  LEI doet dus geen Life Cycle Assessment (LCA) maar Lazy Contract-researchers Assessment (Ook LCA)
  Het LEI ontdekt met haar analyse van internationale bureaustudies vooral dat lui op geld gericht contractonderzoek internationaal verbreid is, en ze dus vele waardeloze collegae hebben. Dat zagen we al eerder in het IPCC-rapport werkgroep 2. Zelf vond ik dat de opvallendste en statistisch meest significante vinding van ‘Environmental Performance of Wild Caught North Sea White Fish‘. Voor 80 uur bureauwerk vragen 2 onderzoekers al tegen de 30.000 euro. Voor de helft doe ik beter literatuuronderzoek.

  Ik verbeeld mij dat vissersclub Jaczon niettemin tevreden is.
  Zo kun je groen doen bij de overheid–-door verder te gaan met wat je ook zonder klimaatgebabbel al deed uit economische overwegingen: besparen op schreeuwend dure brandstof. Oh nee, Global Warming Potential. Ik moet zo ook weer even naar de pomp wat global warming potential tanken voor mijn auto. En wat staat de Global Warming Potential in mijn huiskamer lekker te ronken nu het zo vriest buiten.