Mijn Kramers Woordenboek geeft voor ‘terreur’ een volgende definitie: ‘de grote of algemene schrik.’ Het woordenboek vertoont helaas grote lacunes bij milieuonderwerpen. Ik presenteer u hier daarom de Climategate Verklarende Woordenlijst voor de Milieubeweging (zie Milieubeweging), als sceptisch baken in deze interessante tijden.

Antropoceen
In Nederland uitgesproken als ‘entroopoosien’. Academisch mythisch tijdvak, bedacht door Dokter Ozon Paul Crutzen. Misantropische tijdzone waarin milieuactivisten en bureaudeskundigen leven, bedoeld om een gevoel van paniek, uitzonderlijkheid te creeren die noodtoestand rechtvaardigt.Rest van de wereld leeft in het Herboceen, tijdperk van de planten en hun afvalproduct zuurstof is alomtegenwoordig.

Antroposientje
Een zuur misantropisch vocht aangelengd met rooibosthee, uit de fabriek van Jolande Sap (zie Groen Links)

Agentschap.nl
Klimaatpakjesboot van overheid voor (energie)bedrijven met leukste groene gedicht, Sinterklaas bestaat wél, Agentschap.nl. Miljardenlek, dat vraagt om loodgieter. (zie Belastingbetaler)

NGO:
Niet Gekozen Organisatie, Gouvernementele Extensie.
Een door de overheid gefinancierde milieuclub, die ambtenaren inzetten voor pressie op bedrijven zonder zelf verantwoordelijk te hoeven zijn. (Zie ook Fondsenwervend Bedrijf/ Goed Doel)

Partij voor de Dieren
Twee dames geven bestialiteit een beter imago (Zie Tweede Kamer)

Twitter
Uiting van angst om onopgemerkt te blijven in 140 tekens. Geknipt voor milieuproblemen

Consultant/Raadgever:
Engels voor ‘raadgever’.
Analytisch denkend persoon met ondernemerskwaliteit en praktische zin, die bruikbare raad geeft die leidt tot oplossingen voor reeel bestaande menselijke behoeften en problemen zonder strooien met doemverhalen.

Smaadbever: (wetsch. naam: Castor fibrator)
Plaagdier, smaadbever niet te verwarren met raadgever. Vermomt zich als consultant. De smaadbever knaagt door angst en chantage via media (zie Kwaliteitskrant) aan fundamenten van ondernemingen. Werpt zo een dam op tegen werkbare oplossingen. In dienst van bureaucratie.

Werkt zich met beroep op morele superioriteit door elk gat conferenties binnen, gelegitimeerd door ambtenarij en media. Vaak werkend bij utopistische (zie Utopie) actieclubs die altijd wat te zeiken hebben (zie Groene Pies, zie Fondsenwervend Bedrijf). Favoriet bij de overheid en Postcodeloterij (zie Postcodeloterij).

Doutzen Kroes:
Panda-Playmate of the year 2012.
Bij het doorgeven van de aarde groeit het onkruid uit haar borsten. Slachtoffer milieubeweging. Friezin die zich bij bredere voorlichting niet had laten gebruiken door het Wereldnatuurleger. (zie Fondsenwervend Bedrijf/Goed Doel, zie Internationale Natuurbescherming)

IJsbeer:
Mascotte klimaatbeweging. Arctisch plaagdier, dat gered word door windmolens in Nederland, Willem Lageweg, een supergrid in de Noordzee, geld op een Zwitserse rekening, en beleggingen via de Rabobank

Fondsenwervend bedrijf:
Het Goede Doel. De Stichting Wereld Natuurfonds Nederland, Neerlands best betaalde groene doel omschrijft in haar KVK-statuten als stichtingsdoel dat zij geld binnenhaalt voor het WWF-hoofdkantoor in Gland in Zwitserland. Geld storten op een Zwitserse rekening is een goed doel. Prins Bernhard ging u voor.

Postcodeloterij:
Grotendeels onbelaste door staat gelegitimeerde gokautomaat van progressief utopistische snit, grootfinancier betuttelingsindustrie (zie Fondsenwervend bedrijf) en hindermacht midden en klein bedrijfsleven.

Voorzorgprincipe:
Jezelf alvast kreupel maken, omdat je misschien ooit je been kunt breken: keert bewijslast om, optimaal groen beleidsglijmiddel, Catch 22 voor slachtoffers milieuclubs bij procedures. Leidraad milieubeleid van onze overheid, én ‘oplossingen’van Niet Gekozen Organisaties. (Zie Angst)

Kwaliteitskrant:
Werkplek voor professionele informatieamateurs. De beste manier om slecht geinformeerd te raken over klimaat- en milieuzaken. ‘Kwaliteit’ appelleert aan de toeristische kwaliteit van standplaats Amsterdam en het kwaliteitsego van de journalist.

Kwaliteitsjournalistiek:
Sociaal vangnet voor progressieve nepintellectuelen die zich met een elite/voorhoede identificeren.

Klimaatprostituee:
Academicus die klimaat met de haren er bij sleept om media-aandacht en onderzoeksgeld te krijgen.

Klimaatbeleid:
De algemeen bij een zelfbenoemde elite gedeelde opvatting, dat de gemiddelde wereldtemperatuur en gemiddelde wereldneerslagniveaus zijn te manipuleren via bouw van windmolens, invoering van meer bureaucratie, belastingdruk en miljarden euros afdracht aan smaadbevers, fondsenwervende bedrijven (zie Fondsenwervend bedrijf) om schuldgevoel af te kopen.

Extreem weer
Laatste stuiptrekking van klimaatbeweging waarmee ook koude, sneeuw en ijs valt toe te schrijven aan opwarming. Hoe warm is de laatste ijstijd wel niet geweest.

Planbureau voor de Leefomgeving
Instituut ingericht om ieder Brussels/Haags milieubeleidsvoornemen met applaus te ontvangen, en een bed van rapporten te spreiden die haar noodzaak aantonen. Ieder natuurverschijnsel is vanuit Bilthoven op bureauformaat leverbaar van 9 tot 5. Weekeinden en feestdagen gesloten.

Belastingbetaler:
Horige buiten publieke sector die gijzeling en gevangenisstraf afkoopt via inkomensafdracht, zodat Niet Gekozen Organisaties (zie NGO) via subsidieprojectjes zijn bedrijf kunnen hinderen en dwingen tot adoptie van hun Milieukeurmerk (zie Milieukeurmerk), als protectiegeld tegen mediahinder en informatieterreur (zie Informatieterrorist).

Populist:
Populair scheldwoord van progressieve origine bedoeld om eigen beschaving te etaleren, doelt op mensen die wereldbeeld op waarneming in plaats van waanidee baseren

Keurmerk:
Label verkrijgbaar na accreditatie en betaling protectiegeld aan Niet Gekozen Organisaties (Zie NGO). Een keurmerk beschermt tegen informatieterreur (zie Informatieterrorist) door Niet Gekozen Organisaties, is in het leven geroepen door Niet Gekozen Organisaties of zusterorganisaties daarvan, volgens standaarden van Niet Gekozen Organisaties. Voor de handelwijze van groene keurmerken ontbreekt een keurmerk. Het FSC-keurmerk was voor Nederlands hout overbodig omdat de Nederlandse boswet strengere regels voor bos/natuurbeheer al hád, vóór FSC bestond.

Biobrandstof
Aardolie en aardgas, ontstaan door bacteriologische vertering van plantenresten bij hoge druk. Pardon. Subsidiemagneet waarmee de overheid groene vreugdevuren ontsteekt voor de 202020-doelen van Europese Sovjet. Neerlands energieboeren importeren daarvoor houtsnippers uit Georgia, Canada en Brazilie om ze hier voor 5000 euro belastinggeld per uur te verbranden.

Internationale Natuurbescherming
Het van hun land jagen van lokale bevolking in onze voormalige kolonien voor ‘reservaten’, danwel arm houden van lokale bevolking voor hun eigen bestwil, om zo op 13 procent van het mondiale landoppervlak je invloed te doen gelden. Geeft bovenmodaal verdienende academici een rechtvaardiging voor een kosmopolitische levensstijl.(Zie ook ‘Klimaatbeleid’)

CO2-compensatie
Bij de katholieke kerk na begin Reformatie in 16de eeuw in verwaarlozing geraakt. Maakt na komst Al Gore sterke revival door.

Biodiversiteit
Zingevingsproject voor bureaubiologen en wat daar aan fondsenwervers en ambtenaren om heen leeft

Angst:
Een slechte raadgever. Basis van voorzorgprincipe.
Dat wat ambtenaren en bestuurders drijft bij het maken van milieubeleid en het betrekken van de smaadbever (Zie Smaadbever, Castor fibrator) daarin als raadgever. Oorzaak van die angst zijn pressieberichten (zie Pressiebericht) van milieuclubs in media..Angstkreten zijn de territoriumroep van de smaadbever.

Utopie:
Hersenschim, droombeeld (Kramer’s woordenboek)
Climategate-aanvulling: Klimaatbeleid, ‘het schone klimaat’, een ‘schoon milieu’.‘het verloren paradijs’, ‘de natuurlijkheid’, ‘De Ongereptheid’, ‘de gezonde zee’, dat wat de overheid en milieuclubs op kosten van belastingbetalers (zie belastingbetaler) nastreven om het tegendeel te bewerken (Averechts, zie ook Groen Links)

Groene Pies:
Niet Gekozen Organisatie. Beter bekend onder haar Engelse naam

Groen Links:
Dat wat averechts werkt.
Vrijwel iedere actie van Groene Pies ontaardt in de praktijk in haar tegendeel. Zie biobrandstof, ooit stokpaardje van de Groene plassers van Groene Pies, of de Atomausstieg die leidt tot MEER CO2-uitstoot. Grootschalige windindustrieterreinaanleg leidt in een emissiehandelsysteem slechts tot administratieve CO2-verplaatsing en zwaar vervuilende mijnbouw in China, lastenverzwaring leidt tot INTENSIVERING en vergrootschaliging van landbouw en visserijdruk om de hoge kosten te compenseren.

Trouw
‘Kwaliteitskrant’ (zie Kwaliteitsjournalistiek) waar dagelijks groene plas van de pagina’s spettert

Pressiebericht:
Een persbericht van een milieuclub dat volgens de laatste psychologische manipulatietechniek en herhaling een gevoel van urgentie kweekt voor eigen onmisbaarheid. Dat wat kwaliteitsjournalisten (zie Kwaliteitsjournalistiek) integraal overnemen als het via Reuters, ANP of direct van een milieuclub komt.

Democratie:
Datgene wat je als klimaatclub met absoluut minderheidsbelang moet omzeilen om toch onevenredige invloed te krijgen op beleid en subsidies. Krijgt hulp van ‘kwaliteitsjournalistiek’.

Jan Paul van Soest
Schrijver van het grappigste klimaatboek aller tijden, ‘Earth Fever’. Wie dacht dat millieumissionarissen ieder gevoel voor zelfrelativering en humor missen, lees dit en laat u ook inspireren door Prinses Irene bij het redden van de planeet.

Informatieterreur/Informatieterrorist:
Persoon/organisatie die invloed/macht wint door via media een gevoel van onbehagen te zaaien.
Algemene noodkreten via media als ‘De Ijsbeer sterft uit’, ‘Het klimaat vergaat’‘De Zee raakt leeg’ die een staat van publieke verontrusting teweeg moeten brengen, om de eigen urgentie te onderstrepen. De informatieterrorist appelleert aan een algemeen vaag gevoel van angst, (zie Angst). Zie ook de definitie van ‘terreur’in het Kramers Woordenboek. De geadverteerde angsten en problemen verdampen bij scherpstellen van de definities. Krijgt ruim baan in de kolommen en advertentieruimte van zelfbenoemde kwaliteitskranten (zie Kwaliteitskrant).

Groene Pelsjager:
Iemand die smaadbevers (Zie Smaadbever, Castor fibrator) bestrijdt met steekhoudende argumenten en scherpstellen definities. Zonder blijvend effect omdat deze plaagdieren zich razendsnel via media voortplanten.
’De zee raakt leeg? Hoezo Groene Pies, is de zeebodem lek? Of is de zee leeg door minder vis? Welke zee raakt hoe leeg, waar dan en wat is dan een volle zee, als zij weten wat ‘leeg’is? Oplossingsgerichte mensen baseren zich liever op degelijke gegevens, die hoeveelheid, plaats en tijd geven. Zoals van Ray Hilborn en Boris Worm in Science in 2009, en FAO: 14-18 procent is overbevist: afblijven.

Ongeveer 60 procent is herstellend maar heeft beter management nodig. Logisch, visserij is een beroep met permanente hand aan de kraan omdat je met van nature wisselende bestanden werkt. De rest is hersteld of niets mis mee. Kortom, ‘de Zee raakt leeg’is typische informatieterreur, met het oog op publieke verontrusting. Terreur volgens Kramer-definitie. Werkt averechts tegen constructieve oplossingen. (Zie Groen Links).

Morgen bij NOS: Help de Zee Raakt Leeg, zo zegt deskundige van Groene Pies. “Als we nu niet snel…’ZZZZZZZZ

Duurzaamheid
Duur symboolbeleid om een vaag gevoel van onheil te bezweren, dat je als seculier academicus lijdend aan geestelijke armoede nastreeft om je leven hogere zin te geven.

Herman Wijffels:
Absolute Nummer 1 van Trouw Duurzame Honderd. Groene Goeroe, Hoger Bewustzijnsmanifestator, trok zich terug in de natuur in de Bossen van Maarn. Via Google Earth is de grootsheid van zijn Gooise Commune te bewonderen.

Jaqueline Cramer
Spiritueel leidsvrouwe van het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid, nieuwe academische onderzoekslijn die de natuur via hoger bewustzijn wil begrijpen. Schutspatroon van milieubeweging met Jolande Sap

Windindustrieterrein:
Ook bekend onder eufemistische naam ‘windpark’ of ‘duurzame energie’. Vogelgebied of natuurgebied dat op aandringen van milieuclubs en op kosten van belastingbetalers (zie Belastingbetaler) wordt volgezet met inefficiente energieopwekkers die werken als ecologische val, verkoopstimulator van slaapmiddelen, stimulans in verhuizingsmarkt en zeldzame arendschredder

Siliciumwoestijn:
Ook bekend als Zonne-akker, ‘duurzame energie’.
Vruchtbare landbouwgrond of natuurgebied dat verdwijnt onder een laag in China met fossiele energie gebakken silicium-zonnepanelen, op aandringen van de milieubeweging op kosten van de belastingbetaler. Vorm van belastingontduiking (Zie SDE+-regeling), omdat gesubsidieerde energie BTW- en belastingvrij mag worden teruggeleverd

Eurotopia:
Internationaal project tot heil der mensheid via bureaucratie, bankiersbonussen en belastingheffing, nu met groene verf leverbaar. Onze groet is Meer Europa

Europees Parlement:
Applausgenerator Eurotopia, Prepensioenplaats politici kaliber Guy Verhofstadt, applaus in Duracelkonijn-stand bij aankondiging CO2-tax en andere groene beperkingen tot heil van ons allen. Onze groet is Meer Europa

Codex Bruxelles
Een perkamentrol met 200.000 geboden en regels in dialect uit de diepste binnenlanden van Bureaucratistan. Bedoeld om leven Europese burgers te vergemakkelijken. Verlengt met groene verf haar houdbaarheidsdatum.

Tweede Kamer
Kamermeisjes en jongens die via Twitter (zie Twitter) hun ongeschiktheid etaleren bij oordelen complexe materie. Etaleren angst om ongezien te blijven via stellen van Cameravragen. Voorgezeten door de Volkskrant en Hans Laroes. Vermakelijk theater, grappige televisie, in traditie van ceremoniele democratie. Script verzorgd door Brussel, (Zie Codex Bruxelles, Zie Eurotopia), voortplantingsperikelen en waan van de dag.

Socialisme
Afgunst, de hoop op welvaart zonder goede werken. Leidde tot Partij van de Afgunst (PvdA), zeer in trek bij de kwaliteitsjournalist (Zie Kwaliteitsjournalistiek) Verlengt houdbaarheidsdatum met een groene verf, en lijsttrekker van Groene Pies. (Zie Groene Pies) Leidssnoer van Eurotopia.

Overheid:
Pinautomaat voor groene clubs en bankiers zonder bestedingslimiet of bankafschrift

Wetenschapper:
Doet achter een bureau onderzoek aan Mondiale Urgente Verschijnselen waar wél onderzoekgeld voor is, maar geen behoefte aan.
Veert op bij woorden ‘citatie-index’en ‘impactfactor’. Uiten saamhorigheid bij het redden van de planeet via kosmopolitische levensstijl op conferenties. Heeft de taak van journalisten overgenomen om eerst een spannende kop te verzinnen en daar later resultaten bij. (zie Klimaatprostituee) Leeft tegenwoordig in eigen tijdzone los van de wereld, (zie Antropoceen).

Urgenda:
Club wereldvreemde academici onder aanvoering Jan Rotmens agendeert onbedoeld de crisis in het academisch intellectueel klimaat

Pandaporno:
Gewillige actrices praten u klaar voor een haag van Urgente Wereldproblemen

Ministerie van EL&I:
Ministerie van Ergernis, Leugen en Intimidatie. (zie Overheid) Projectgroep werkend aan het Duurzaam Avondland via 4-jarenplannen. (zie Duurzaamheid, zie Eurotopia)Terug naar de Middeleeuwen klonk zelden zo innovatief.
Bureaucratencomplex met hoog Wagenings gehalte, dat met regeldruk en subsidie een markt creeert waar geen behoefte aan is, behalve bij wereldvreemde academici van een communistische splinterpartij. (zie Groen Links)

Lost door marktbederf, subsidies, regeldruk, averechts beleid en milieuclubs zelf gecreerde problemen op, via het strooien met subsidies aan enkele uitverkorenen, meer regeldruk, steun aan milieuclubs en verder marktbederf. Maakt bedrijven en burgers verder afhankelijk en onverantwoordelijk. Wordt bijgestaan door Wageningse rapportfabrieken Imares, Lei en Alterra, die over voorgenomen beleid (zie utopie, zie Eurotopia) een wetenschappelijk sausje gieten, en reeds lopend beleid een applausje geven. (zie ook Planbureau voor de Leefomgeving) Bewerkt tegendeel van wat beleid beoogt en is daar erg goed in.

Milieubeweging:
Groen Rupsje Nooitgenoeg met imperialistische trekjes (zie Groene Pies).
Zet met intimidatie en angst (zie Voorzorgprincipe) redelijke open besluitvorming (zie Democratie) buiten spel, aangemoedigd door eigen cheerleaders. (zie Kwaliteitsjournalistiek, zie Journalist). Krijgt dankzij Dé Wetenschap (zie Klimaatprostituee) een zweem van natuurkundige noodzakelijkheid, die noodtoestand rechtvaardigt zonder toetsing rentabiliteit van beleid(zie Overheid).

Zeilmaker:
Fantastische vent, vriend van de milieubeweging, held van de planeet.