Het PBL is ook draagvlakgenerator voor dure wisselvallige (duurzame) energie: deze plaat komt van hun site

Bezuinigingstip 2 voor dit kabinet in crisistijd is: Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), hier Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving genoemd, producent van ‘balans voor de leefomgeving’. Het PBL is een draagvlakgenerator voor ambtenaren bij ministeries van EL&I en Milieu: uw beleid is meer dan ooit nodig. Zonder af te vragen of lopend beleid kosteneffectief is, en meetbaar nut heeft in de fysieke wereld. Lees‘Klimaatbeleid in Eurocrisistijd’.

‘Nieuwe’ PBL-draagvlakgenerator: ‘Meer regels en belasting redt de wereld’
Zie ook weer dit persbericht op 14 maart dat aan elkaar hangt van ‘bewijs dat het niet zo is’-beweringen ‘Meer daadkracht nodig bij milieubeleid‘: we gaan het doorlezen – een marketingbericht voor OESO/PBL-bureauwerk- en er de juiste vragen bij stellen.

Door de economische groei en bevolkingstoename in de laatste decennia is wereldwijd het milieu (welk milieu, wat en waar? RZ) aangetast en is de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen onder druk komen te staan (????). Zonder effectief beleid (truism RZ) zullen deze problemen de komende veertig jaar alleen maar blijven toenemen.

Garbadge in Garbadge out
De anatomie van een PBL-bericht en rapport bevat altijd één truism, waaraan eigenlijk het hele ‘onderzoek’haar zeggingskracht moet ontlenen. Als u de luier niet verschoont, gaat uw kind stinken. Als de temperatuur stijgt wordt het warmer.

Meestal braken de PBL-burelen een modelstudie uit- ook nu- die vermeende trends nu doortrekt tot in het oneindige. Wanneer we allemaal met paard en wagen gaan rijden, ligt in 2100 de weg met paardenstront bezaaid en is er geen doorkomen meer; laten we maneges belasten.

Vraag 1: Voert het OESO/PBL-‘onderzoek’ nieuwe gegevens aan?
Antwoord: Het is een modelstudie die op geheel eigen wijze bestaand werk en vermeende trends herverpakt in het heersende politieke dogma. Een mogelijke aanleiding voor dit ‘onderzoek’: de op handen zijnde Rio-conferentie in juni, waar vergaderen over biodiversiteit weer wonderen verricht. Die wordt ook genoemd aan het einde van het bericht. Men wil weer ‘draagvlak creeren’. Zo noemen ambtenaren propaganda voor eigen onmisbaarheid.

Vraag 2: Over wélk milieu gaat het en wáár?
Antwoord: In Nederland nam luchtverontreining áf, water werd schoner door bouw van RZWI’s, er kwam vanaf 1990 een Ecologische Hoofdstructuur bij, en dat alles bij een almaar toenemende bevolking in één van ’s werelds dichtstbevolkte landen én bij economische groei. De as Antwerpen Rotterdam is één van dé economische hotspots in de wereld waar het bedrijfsleven enorme slagen maakte in milieuinnovatie, uit economische common sense in een dichte bevolkingskern. De gestelde harde relatie tussen economische groei en achteruitgang van een niet gedefinieerd ‘milieu’leunt waarschijnlijk meer op Neo Malthusiaanse dogmatiek, die iedere vorm van innovatie buiten het plaatje laat.

Vraag 3:Ook gaat het PBL er impliciet vanuit dat Westerse landen verantwoordelijk zijn voor andere landen. Waarom?
Antwoord: dat wil ik Leo Meijer nog eens vragen. Het zijn nu China, Brazilie en India die zich weinig gelegen laten aan een Westerse milieumissionaris. Komt dat

  • a. omdat die landen niet zo Verlicht zijn als ons, maar vast het licht zien als we met geld over de brug komen en blijven preken dat de aarde vergaat
  • b. geen enkele behoefte hebben aan Westerse politiek gekleurde betutteling, maar gewoon welvaart willen en economische groei. En het Westen zichzelf irrelevant maakt op het wereldtoneel dankzij de utopistische dogma’s van haar establishment, dat zich niet laat corrigeren door de bestaande wereld.

PBL:De verkenning schetst een somber beeld (emotioneel smaakoordeel RZ) van de wereld in 2050 als we ons beleid en gedrag niet veranderen (truism). Zo zal de uitstoot van broeikasgassen in 2050 50 procent hoger zijn dan nu. (???) Dit kan leiden tot een stijging van de gemiddelde mondiale temperatuur van drie tot zes graden tegen het eind van deze eeuw.

Vraag4: Hoe weet het PBL en OESO dat?
Antwoord:gevalletje weten zonder meten, en de kern van het klimaatdebat over klimaatgevoeligheid blijven negeren zoals door Marcel gedocumenteerd in ‘De Staat van het Klimaat‘. En slechts de bovenkant van IPCC-scenario’s te herhalen, omdat het Planbureau de Nederlandse dependance is van het IPCC.

En de door Greenpeace-activist Bill Hare en PBL-mensen gebrouwde SRES-scenario’s blijven herkauwen die leunen op een innerlijke tegenstrijdigheid: want economische groei hangt nu lineair samen met fossiel energieverbruik. Wanneer die opwarming zoveel schade zou veroorzaken, zou die economie niet groeien en zouden de emissies dus dálen in plaats van verdubbelen. Dus

  • a. Of opwarming is niet zo schadelijk voor de economie als geclaimd door het IPCC/PBL: er is geen lineaire relatie tussen het gemiddelde wereldweer en economie, behalve dan bij de Nederlandse horeca die bij een regenachtige koude zomer als 2011 30 procent minder omzet.
  • b. Of het mondiale gemiddelde weer is wél doorslaggevend maar dan is die CO2-verdubbeling naar bijna 800 ppm volslagen onrealistisch. Immers, dankzij alle vermeende rampspoed die volgens het PBL de economische groei REMT, zou de economie en ons fossiele energieverbruik krimpen.

Aap komt uit de mouw: PBL wil meer belasting heffen, Groene Robin Hood spelen en bureaucratie vermeerderen

Door nu in te grijpen kan erger worden voorkomen (Erger voor wie, wat en waar, voor een aap in het regenwoud of voor mensen? RZ). Dit zou effectief kunnen door milieuvervuiling zwaarder te belasten (is er een relatie aangetoond tussen hogere belastingdruk en milieuverbetering?RZ), beter rekening te houden met de waarde van natuurlijke hulpbronnen (toch hopelijk niet volgens jullie TEEB-systematiek? RZ), milieuvervuilende subsidies af te schaffen (het PBL steunt de leugen van subsidie aan fossiele brandstof RZ) en effectievere regulering en normering in te voeren (meer regels om de economie af te remmen RZ). Een integrale aanpak (nietszeggende bureaucratische bezwering RZ), die goed kijkt naar de effecten van een maatregel op andere terreinen (truism, wil je dan niét goed kijken? RZ), is daarbij belangrijk.

Ook pleit het PBL voor een ‘eerlijke verdeling van de kosten’voor dit mondiale project voor een wereldregering, alles met beroep op wetenschappelijke onvermijdelijkheid.

Vraag 5: ‘Bedoelt het PBL nu dat economische groeitijger China óns gaat betalen, in plaats van dat Nederland het armlastige China sponsort via CDM met het bouwen van waterkrachtcentrales? …….

Minder ambtenaren nodig bij milieubeleid
Conclusie: Er zijn vooral minder ambtenaren nodig en minder politiek gekleurde papieren bouwstenen voor het Bureaucratisch Academisch Complex. Lees het boek van sociaal geograaf prof dr Pieter Lukkes ‘Klimaatbeleid in Eurocrisistijd’: het PBL en het voltallig bureaucratisch academisch complex doet NIETS aan de toetsing van effectiviteit en rentabiliteit van miljarden euro’s kostend klimaatbeleid. En dus moet er nóg méér ontoetsbaar beleid komen. Het stilzwijgen daarover blijft oorverdovend.

Laatste vraag: Dus waarom moeten wij ook dit PBL-advies geloven, als ze zich er nu al niet aan houden, en aantoonbare onzin verspreiden?
Antwoord: Het PBL is dé ideale bezuinigingskandidaat voor dit kabinet. Geachte Leo Meijer, hebben we voor niets bij je op de koffie gezeten, of kun je dankzij je financiele afhankelijkheid van ministeries gewoon niet anders?