Opstand van het gekkenhuis tegen gezond conservatief verstand

Climatedepot.com zet een hele enge foto van een man die met zijn hoofd vol elektrodes een dwangbehandeling ondergaat bij het breaking news dat volgens milieusocioloog Kari Norgaard de gezonde conservatieve “global warming is a hoax” krachten in de samenleving behandeld moeten worden. Ik zet gewoon een uitvergrote plaat van Kari Norgaard zélf boven mijn bericht. Deze vrouw, die een uiterlijk heeft waarbij je onwillekeurig denkt “ze hebben de deur van het gekkenhuis per ongeluk open laten staan”, is de zoveelste liberal die met argumenten komt waarom conservatives niet zouden sporen.

Paranoïde wereldvisies 
Bij mijn besluit de wetenschap te verlaten in 1991 speelde zeker ook een klein beetje mee dat ik op alle wetenschappelijke instituten en conferenties waar ik had vertoefd – van mijn stage aan het Max Planck Insituut voor Atmosferische Chemie in Mainz tot aan mijn eindpresentatie op NCAR in Boulder Colorado me soms een beetje als in een “academische dierentuin” had gevoeld met een duidelijk verhoogd percentage lichamelijke handicaps, vreemde gezichten, bizarre kledingstijlen, paranoïde wereldvisies en gemankeerde ego’s. Na mijn switch tot skileraar was het gemiddelde IQ in mijn umfeld zeker een punt of 30 gedaald, maar voelde ik me onder die “normale” energieke, levenslustige, sportieve, optimistische mensen toch veel meer thuis.

En nu maak ik het als klimaatblogger zovele jaren later dus mee dat aan het einde van de verbeten en langzaam aan verloren strijd van communistisch angehauchte maatschappijkritiese klimaatwetenschappers nog veel gekkere apenkoppen uit het academische gekkenhuis zich in de strijd gaan mengen. Zoals onlangs nog de wetenschapper die betoogde dat de mens genetisch of toch op zijn minst farmaceutisch aangepast zou kunnen worden om climate change tegen te gaan (zie artikel). En nu dus Kari Knettergek Norgaard die uitlegt dat het logisch is dat de weerstand tegen radicale verandering van de samenleving bij grote groepen mensen moet worden “behandeld” (zie artikel). En – ook leuk – de psycholoog die heeft “bewezen” dat mensen met lage verstandelijke vermogens eerder conservatieve opvattingen aanhangen (zie artikel).

Nee we leven nog steeds in een vreemde wereld waarin Orwelliaanse newspeak het zicht op de werkelijkheid vertroebelt. Al zo vaak heb ik uitgelegd – aan de hand van de beroemde quote van Richard Lindzen dat “de goed opgeleide mensen het meest kwetsbaar te vallen voor de klimaatleugens” – dat het helemaal in de lijn der verwachting ligt dat de domsten in de samenleving in belangrijke mate de grootste wijsheid “belichamen” ongeacht het feit dat zij die wijsheid niet kunnen “articuleren”.

Als je bij de massa de Wilderiaanse pananoïa en xenofobie wegdenkt (en die zoals Frederik de Grote wist en toepaste nooit vrije loop laat) en gewoon focust op de gezonde domme optimistische intuïties en het gezonde materialisme en consumentisme met “gezelligheid” en “saamhorigheid” en “hulpvaardigheid” en “primitieve religiositeit” als spirituele tegenhanger, dan is het logisch dat je juist daar de grootste wijsheden vindt waar anders alleen zeer uitzonderlijk grote filosofen (waarvan er volgens Nietzsche maar elke 1000 jaar maar één wordt geboren) op kunnen komen. Het is logisch en zou met een stukje sociologisch onderzoek gemakkelijk bewijsbaar zijn dat juist de tussenlaag van goed opgeleide van hun wortels losgeslagen mensen het meest vatbaar is voor utopische visies van een betere wereld.

Maar ik geloof dus in de opvatting van Kuhn dat er tussen beide kampen geen zinvolle dialoog mogelijk is. En dat daarom Michael Mann in dit stuk voor CNN gewoon met droge ogen kan vertellen dat niet hij maar juist zijn tegenstanders de wetenschap misbruiken voor een politieke agenda. En daarom vind ik dit artikel over de aanstaande uitspraak van het hooggerechtshof over Obamacare in de NY Post zo mooi: “A supreme shock for la-la liberals“. Het artikel eindigt met:

Conservatives will take liberals and their arguments seriously and try to find the best way to argue the other side. And the liberals will put their fingers in their ears and sing, “La la la.”

Bij elke oproep tot “sanering” van klimaatsceptici moet ik ook altijd denken aan de schitterende Clint Eastwood film Changeling:

 

Door | 2012-03-31T09:10:07+00:00 31 maart 2012|31 Reacties

31 Reacties

 1. Waarnemer 31 maart 2012 om 12:21- Antwoorden

  Zoals onlangs nog de wetenschapper die betoogde dat de mens genetisch of toch op zijn minst farmaceutisch aangepast zou kunnen worden om climate change tegen te gaan

  Zoekt die wetenschapper nog een patiënt?

  Ik ken een zekere Kari die zich wel wil aanmelden.

 2. DWK 31 maart 2012 om 13:04- Antwoorden

  Moeten we niet oppassen dat het debat een verkeerde wending neemt en zich in het algemeen tegen de intelligentsia richt?

  Ik las gisteren de recensie van het boek van Kees Le Pair bij Hans Labohm. Daar werd de tweedeling alfa – bèta weer eens van stal gehaald. Maar de gekte loopt door gewoon kriskras door alle denkbare lagen en groeperingen heen.

  Laten we vooral niet vergeten dat we hier met een specifiek Westers probleem te maken hebben.

  Misschien is het wel veel eenvoudiger dan we denken: Pak ze eens een poosje hun geld af en moet je zien hoe snel ze weer “normaal” gaan doen.

  Teruggeworpen op de sores van het dagelijkse bestaan wordt een mens weer mens én de mens weer de mens een wolf.

  Misschien is het gewoon toch zo dat wat we nu aan malligheid zien gewoon de liederlijkheid is van een soort die z’n eigen verworvenheden niet aankan.

  Mvg. De Woedende Kok (thuis-filosoof)

  P.s. lekker moppie hoor!

 3. Boels069 31 maart 2012 om 13:10- Antwoorden

  Ik wil pleiten voor dopingscontrole bij dit soort knettergekke onderzoekers.

  Vivisexisten.

 4. Hugo Matthijssen 31 maart 2012 om 13:11- Antwoorden

  Tip voor Kari

  Als we de mens veranderen in de richting van mieren of bijen hebben we de communistische samenleving terug en kunnen we de werkers weer inzetten om te werken en de rijken om ze aan te sturen.

  Dan hebben we veel minder machines nodig en iedereen kende zijn of haar plaats

 5. TINSTAAFL 31 maart 2012 om 14:20- Antwoorden

  Gebruik je gezonde verstand is een wijdverbreide zegswijze die aanduidt dat men beter kan vertrouwen op eigen eenvoudige waarneming, ervaring en redenering dan op ingewikkeld gefilosofeer, dogma's of kennis die door anderen is verzameld.

  bron: wikipedia

 6. Turris 31 maart 2012 om 17:13- Antwoorden

  Er zullen nog meer van dit soort "Stapeltjes" komen, die de verdere teloorgang van het dogmatische en gesubsidieerde klimaatalarmisme moeten maskeren.

 7. Yves Vanden Bosch 31 maart 2012 om 18:36- Antwoorden

  De argumenten worden hier met de dag "sterker"…

 8. DWK 31 maart 2012 om 20:07- Antwoorden

  Wij kenden haar trouwens al. Met dank aan Hans Erren.

  http://climategate.nl/2011/05/08/psychologie-van-

  Zo’n Norgaard is eigenlijk het levende bewijs voor mijn stelling hierboven.

  We hebben het gewoon te goed.

  We voelen ons schuldig en geven mevrouw Norgaard geld om campagne te voeren voor welvaartherverdeling. Ondertussen rijden de die Yurok Indianen waar ze zo gek op is gewoon in hun 12-cylinder pick ups rond en vissen ze van tijd tot tijd de Klamath River leeg (zalm) met …… dynamiet. Alleen dat mag niemand weten.

 9. Arthur Rörsch 31 maart 2012 om 22:21- Antwoorden

  Hajo,

  Je zegt “ik geloof in de opvatting van Kuhn dat er tussen beide kampen geen zinvolle discussie mogelijk is” . Ik ben er niet zeker van of Kuhn dat met zoveel woorden heeft gezegd. Wel dat de discussie tussen aanhangers van verschillende paradigma’s zeer moeizaam verloopt. Zoals we onder AGW protagonisten en antagonisten ook zien. Maar de ons alom bekende Hans Labohm (van De Dagelijkse Standaard) laat de hoop niet varen. Hij blijft zoeken naar de dialoog. Zo heeft hij onlangs nog ‘geadviseerd’ bij een enquête die vanuit het PBL komt, waarin gevraagd wordt een mening te geven over de betekenis van allerhande klimaatverschijnselen, met als ondertoon dat de CO2 theorie overeind blijft.

  Mijn aanvankelijke waardering voor de kwaliteit van deze enquête was laag. Maar na enige gedachtewisseling met één van de auteurs heeft deze me wel overtuigd van zijn ‘goede bedoelingen’. Toch schieten we, mijns inziens, daarmee niet echt op om de tegengestelde visies scherp te stellen.

  Hajo, je spreekt, in het voetspoor van Lindzen, nogal denigrerend over je ervaringen in de academische dierentuinen Max Planck (Mainz) en Boulder (VS). Ik vraag me af, of je daar niet een beetje bevooroordeeld naar toe ging na je eerste ontmoeting met Pier V. Onlangs stuitte ik nog op een artikel van een auteur uit Boulder dat ik van goed wetenschappelijk gehalte achtte. Dat de academische wereld een beetje is doorgedraaid ben ik wel eens met Kees le Pair. (Zie diens boek, De toekomst achter ons). Maar niet alle hedendaagse klimaatonderzoekers die in respectabele wetenschappelijke tijdschriften publiceren, mag je knettergek verklaren. Het knelpunt wat betreft de publieke opinievorming zit hem mijns inziens niet op het niveau van de daadwerkelijke onderzoekers zelf, maar in de kwaliteit van de evaluatiestudies, door hen die zich op dat gebied als ‘expert’ opwerpen.

  Die stelling zie ik een paar dagen geleden tot mijn verrassing, zelfs in het recente rapport (28 maart) van het IPCC (WG2 over extreme weersomstandigheden) bevestigd. Daarin wordt, op grond van de oorspronkelijke literatuur, teruggekomen op de eerdere stelling dat extreme weersomstandigheden zomaar kunnen worden toegeschreven aan natuurlijke en antropogene invloeden. En met zoveel woorden wordt gezegd, de indruk van het tegenovergestelde kan aan de invloed van de ‘reviewers’ worden toegeschreven.

  Mijn stelling vond ik ook bevestigd in een recente discussie met een overtuigd AGW protagonist op het blog van Hans L die zijn visie vooral baseert op de opinie die hij aan ‘reviewers’ ontleent. Duikt men iets dieper in de oorspronkelijke literatuur die in alarmistische reviews wordt aangehaald, kom ik steeds weer tot de conclusie dat de oorspronkelijke auteurs zich een stuk genuanceerder uitdrukken dan hun reviewers.

  Theo Wolters heeft ons al geruime tijd geleden een kritische beschouwing over de kwaliteit van de recente evaluatiestudies van KNAW, PBL en Rathenau-instituut in het vooruitzicht gesteld. Waar blijft die? Helaas, Theo wordt niet gefinancierd door Heartland of een olie-industrie en moet met zijn eigen onderneming brood op de plank brengen. En dat houdt hem kennelijk momenteel druk bezig.

  Kunnen we wellicht onze hoop vestigen op Marcel Crok, die officieel gevraagd is door een ministerie om kritiek te geven op de onderbouwing van de assessment- studies van IPCC AR5 die eind van dit jaar ter (nationale) discussie komen? Mijn advies dan: kom tot de kern van de zaak en blijf niet zeuren over de significantie van signalen voor klimaatverandering. De kern van de zaak is: is of de veronderstelling juist dat CO2, op grond van zijn fysische eigenschappen, met een verhoging van de concentratie, een effect op het mondiale klimaat kan (moet) hebben?

  Ik vrees dat hedendaagse meelopers met de CO2 hype, zoals Winsemius, Wijfels, en een kinderboekenschrijver, en zelfs leden van de KNAW die aan een brochure van bedenkelijke kwaliteit meewerkten, (allemaal beslist geen domme jongens en meisjes), dat zij nog steeds niet door hebben waar het in het wetenschappelijk dispuut over klimaatvariabiliteit werkelijk om gaat.

  Moeten we (op climategate.nl) de aandacht niet focusseren op hun onvermogen zelf de materie te doorgronden, op hun onbegrijpelijk blind vertrouwen in wat ‘experts’ beweren, in plaats van op gekwebbel over politieke disputen over de materie?

  Theo meldde onlangs dat hij bij een voordracht in Naturalis (Leiden) een betoog onderuit heeft gehaald, van een onderzoeker uit de Utrecht klimaatschool, die het warme Paleozoïcum (400 miljoen jaar geleden) meende te kunnen toeschrijven aan de 20 maal hogere CO2 concentratie dan heden ten dage. Ik geloof hem graag. Wellicht iets te graag. Maar deze benadering, argumenteren over de kern van de zaak, lijkt mij uiteindelijk de enige weg om de door ons onterecht veronderstelde, CO2 hype uit de wereld te helpen.

  We blijven, mijns inziens om de hete brij heen draaien, die met climategate werd geëxponeerd. De brij was het aan de kaak stellen hoe in IPCC kring de evaluatie (in AR3 en AR4) door een kleine kring is gemanipuleerd. Niettemin presenteerde de International Academy Council (IAC) de visie dat de hoofdconclusies van de IPCC evaluatie overeind bleven. Terwijl evident is uit het verslag dat men ‘de kern van de zaak’ niet heeft bekeken. Dit is mijns inziens het meest zorgwekkend.

  Daarmee bereik ik toch uiteindelijk bijna de zelfde conclusie als Hajo, dat er geen zinvolle discussie tussen de beide kampen mogelijk is. Met de volgende nuancering.

  De discussie blijft interessant onder (van oorsprong) wetenschapsbeoefenaren zelf, die argumenten kunnen uitwisselen over hun uiteenlopende visies. Al was het alleen maar om beter van elkaar te begrijpen waarop die visies zijn gebaseerd. In dit opzicht heb ik de laatste vijf jaar best wat ‘geleerd’ van RvD (Rob van Dorland, KNMI, een afkorting die ook wordt gebruikt voor de Rijks Voorlichting Dienst). RvD acht ik geen domoor, die niet zou weten waarover hij praat. Zijn discussietrant bevalt me niet altijd omdat hij mij in zijn denkpatroon probeert te forceren, met onvoldoende aandacht voor het mijne. (Einstein-Bohr? In alle bescheidenheid, op zo’n niveau beweegt onze discussie zich nu ook bepaald nog niet).

  Waar ik niet in geloof is in de vruchtbaarheid van de discussie met de evaluatiestudenten, die we noemen de ‘Barten’. (Strengers, Verheggen). ‘Weten zij veel’, vraag ik mij regelmatig af, waar het bij de ‘kern van de zaak’ over gaat? De oorsprong van de twijfel is dat zij als onafhankelijke nationale reviewers niet veel eerder de valkuilen hebben herkend, waarin voorgaande IPCC evaluaties (en die van het IAC) het publiek (de politiek) lieten tuimelen.

  Vandaar mijn weigering hun (PBL) enquête in te vullen. Ik wens niet mee te spelen in hun concert bewerking.

  Waarom Hans L dat wel overweegt, wellicht kan hij dat nog eens op ww.climategate.nl uiteenzetten. Met de cruciale vraag: wat verwacht je van de voort te zetten dialoog op PBL niveau?

  PS Hebben de organisatoren achter http://www.climategate.nl nog wel voldoende de handen aan de ploeg? Vanuit mijn wetenschappelijke invalshoek voelde ik de laatste maand nauwelijks de behoefte om op enig blog te reageren. En ‘verlaagde’ mij tot DDS, dat geen wetenschappelijke pretenties heeft, maar waar toch een interessante wetenschappelijke gedachtewisseling op gang kwam.

  Gedurende een maand discussieerde ik inhoudelijk met de (denk ik door ons allen) gerespecteerde Gerbrand Komen per intensieve e-mail. Het resultaat daarvan was een inzending van hem naar climategate.nl. Waarom is die nog steeds niet verschenen?

 10. Turris 31 maart 2012 om 23:37- Antwoorden

  De klimaat discussie is feitelijk slechts begonnen voor de duurzaam-alarmisten, voor de Club van Rome aanhangers, voor de IPCC-applaudicerenden, dit na feitelijk zo'n 30 jaar alarmistische monologen en éénrichting gepolitiseerde publiciteit.

  Voorheen dachten deze hoogmoedigen niet te hoeven discussiëren met hun wetenschappelijke critici, vanuit hun "consensus" arrogantie. Echter er zijn zware scheuren te constateren in het conservatieve AGW-bastion.

  Nu willen ze graag met het "publiek" praten, omdat hun wetenschappelijk "gelijk" begint te verbrokkelen en hun ideologisch fundament daardoor geen rotsvaste bodem meer heeft.

  Ik wacht daarom op IPCC AR5-rapport en de direct volgende kritische wetenschappelijke evaluaties. Dan breekt het echt debat los.

  En het zou zomaar kunnen, dat nu in de prognoses van het IPCC AR5 rapport het wederom 30% minder opwarmt en de zeespiegel wederom 50% minder stijgt, dit als voortzetting van de afnemende alarmistische trend in de prognoses in AR3 en AR4.

  De discussie met het Groen geverfde politieke bastion in Nederland/Europa is thans dus nog niet echt zinvol."Ze" zijn in felle verdediging en houden continue nieuwe besmeurende en verdachtmakende uitvallen naar hun wetenschappelijke critici (=vijanden).

  Het is helaas nog steeds dagelijkse praktijk!

 11. John Secretes 1 april 2012 om 00:00- Antwoorden

  Hey,

  This is really psychopathic! In fact, Hajo proposed to get rid of the intelligence. That’s how Pol Pot started his struggle in Cambodia. Very scary, this site! Hajo, you deserve to be locked up for a very long time, f**king weirdo! Hey guys, do you all agree with his words?

  John

 12. Turris 1 april 2012 om 00:48- Antwoorden

  @ John,

  Psychologizing of criticism and of free opinion? Stalin had similar his way for 25 years.

  Try to be objective!

 13. DWK 1 april 2012 om 01:36- Antwoorden

  Het lijkt wel of Sjonnie Secreet de woorden van Hajo in een klimaatmodel heeft gepropt, en tja dan krijg je zijn soort conclusies.

 14. Waarnemer 1 april 2012 om 10:30- Antwoorden

  Turris schrijft:

  ”Ze” zijn in felle verdediging en houden continue nieuwe besmeurende en verdachtmakende uitvallen naar hun wetenschappelijke critici (=vijanden).

  Nog voor dat mijn kleinkinderen 18 jaar zijn zullen de Schrama's en van Soestjes van de door hen zelf opgerichte troon vallen.

  Dat is al over zes jaar.

  Echt, we gaan het meemaken.

 15. Rypke Zeilmaker 1 april 2012 om 12:36- Antwoorden

  @Hajo, Ik ben het ook met je eens, dat een feitelijke discussie met utopisten onmogelijk is. Ook denk ik dat het milieu en natuur bij conservatieven in betere handen is. Juist daarom moeten we hier niet slordig gaan denken, en twee zaken door elkaar halen maar helder maken waarover we praten in plaats van door elkaar te rijgen, zeker gezien je eigen belezenheid:

  a. het populaire klimaat

  b. de wijze waarop onderzoek tot stand komt

  Het meeste onderzoek en onderzoekers zijn zich van geen kwaad bewust, dus kun je het beste bescheiden zijn bij attributie van motieven in punt b: wat Arthur ook al stelt. Er zijn hooguit veel en veel te veel middelmatige academici die niet onderzoek doen waar behoefte aan is, maar onderzoek waar geld voor is

  het is vooral punt a waar de zaak spaak loopt. de interface wetenschap en media, de opkomst van de klimaatprostituee en het feit dat in modern academisch klimaat dit soort figuren niet alleen ruimte en podium krijgen maar zelfs een voetstuk. er is feitelijk geen academisch klimaat meer, de elite is vulgair geworden. Men blijft uit de hoogte doen als baken van beschaving, alsof beschaving zich kenbaar maakt via uitingen in academisch jargon in plaats van via ethiek

  Het is belangrijk niet slordig te gaan denken. Lees ook het net vertaalde Groene Filosofie van Roger Scruton, dokter Scruton legt het slordige denken bij milieuclubs op de operatietafel. Ik denk dat je voornaamste punt, en dat van steeds met de zelfde politieke stokpaardjes terugkerende Climategaters hier verwoord staat (blz 61, de hang naar verlossing:

  'De vijandschap die egalisten voelen tegenover het bedrijfsleven heeft nog een andere dieperliggende oorzaak. Omdat ze de natuur zien als een wankel evenwciht dat wordt bedreigd door de overmoed van de risiconemers, hebben egalisten de neiging de kant op te gaan van een verlossingsdenken. Geconfronteerd met de roofbouw van het grote bedrijfsleven en de onvoorspelbare uitkomsten van de markt, krijgen ze vaak het gevoel van een op handen zijnde catastrofe e roepen ze op tot actie waarbij motieven en methoden worden gemobiliseerd die alleen in een grootschalige noodsituatie zijn te rechtvaardigen.

  Tegelijkertijd spreken ze een volledig wantrouwen uit tegenover oude prioriteiten en vertrouwde compromissen. Het oprechte gevoel van paniek is niet het resultaat van het verzamelen van bewijsmateriaal, maar op zijn best de oorzaak daarvan. De paniek komt eerst, het bewijsmateriaal later. En het is de paniek waaraan men vasthoudt als het bewijsmateriaal verandert.'

  Ik bespreek Scruton hier nog als sceptisch antwoord op de aanpak van fondsenwervende bedrijven als Wereldnatuurfonds, Groene Pies en co, hem 'm net in Scheltema gekocht en vandaag is mijn leesdaggie, leuk leuk

 16. DWK 1 april 2012 om 14:32- Antwoorden

  ‘De vijandschap die egalisten voelen tegenover het bedrijfsleven heeft nog een andere dieperliggende oorzaak. Omdat ze de natuur zien als een wankel evenwciht dat wordt bedreigd door de overmoed van de risiconemers, hebben egalisten de neiging de kant op te gaan van een verlossingsdenken.”

  Kijk een keer houdt het natuurlijk gewoon op. Het is net als met het eindeloos door psychologiseren van des misdadigers verleden: zure moederkoek, drinkende boksvader, moeder een hoer. Maar soms kom je er gewoon niet uit. Soms moet je gewoon vaststellen dat iemand slecht is.

  Volgens Scruton hebben deze “egalisten” nog wat op met de natuur en misschien zelfs wel met de mens (dit laatste blijkt niet uit dit citaat maar het zou kunnen).

  Ik geloof er allemaal geen snars van.

  “Het oprechte gevoel van paniek”?? Ware daar sprake van dan hadden we toch zo zoetjes aan op z’n minst één maatregel, één voorstel mogen zien dat met die gedachte in de pas loopt.

 17. Hajo Smit 1 april 2012 om 17:16- Antwoorden

  Leuk wat dit artikel (wederom een losse flodder) weer losmaakt! Ik ben het de meeste reacties natuurlijk roerend eens. Tegen arthur zeg ik: tuurlijk is er wel enige dialoog mogelijk….. met de opportunisten…. maar dat vind ik weinig verheffend…. dat er nu cargo cult scientists zijn die zich beginnen in te dekken die dan straks kunnen zeggen "ja maar ik ben al enkele jaren in een welwillende dialoog met de tegenpartij". M.i. gaat het helemaal niet om dialoog maar om het feit dat iedereen die met een open blik naar de materie kijkt binnen luttele weken of maanden om zal gaan naar het kamp dat global warming en "extreme weather" door climate change nergens op slaat. Het is nooit bewezen en hoeft dus niet ontkracht te worden. Judith Curry toont aan dat het niet om dialoog gaat. Waarom volgt een Gerbrand Komen dat voorbeeld niet. Waarom altijd die slappe D66 posities. Waarom geen coming out, zoals ook Vahrenholt in Duitsland? En Rypke heeft gelijk dat we zorgvuldig moeten blijven redeneren. En DWK dat inderdaad sommigen gewoon niet meer te vertrouwen zijn…. ik heb iets met Godwin en dan denk ik altijd: hoeveel kans hadden sceptici over de rassenleer voor mei 1945? Moesten die sceptici in hun handen knijpen als er in 1943 eens een debatavondje met racisten mogelijk was? Nee, ik geloof gewoon lekker jip-en-janneke in een eeuwige strijd tussen goed en kwaad en dat de zaak in de wetenschap pas definitief ten goede keert als in de politiek de strijd is beslecht! Daarom lees ik tegenwoordig 6x per dag realclearpolitics.com (Radio Oranje) en maar 3x per dag WUWT! 😉 PS In Australië heeft labour een enorme optater gehad!!!

 18. Yves Vanden Bosch 1 april 2012 om 23:33- Antwoorden

  Blijkbaar kwetst de waarheid als ik schrijf dat "De argumenten hier met de dag “sterker”worden" …

  En nu maar wegduimen…

 19. Leo Bokkum 2 april 2012 om 02:40- Antwoorden

  Yves vd B,

  "waar je mee omgaat, wordt je mee besmet" ligt waarschijnlijk dichter bij de waarheid.

 20. Waarnemer 2 april 2012 om 06:51- Antwoorden

  Hajo Smit schrijft:

  M.i. gaat het helemaal niet om dialoog maar om het feit dat iedereen die met een open blik naar de materie kijkt binnen luttele weken of maanden om zal gaan naar het kamp dat global warming en “extreme weather” door climate change nergens op slaat. Het is nooit bewezen en hoeft dus niet ontkracht te worden.

  Het is daarom van het grootste belang dat de website en blogs van alle Nederlandse Schrama's en van Soestjes gekopieerd worden zodat ze over enige tijd nooit kunnen ontkennen hoe ze schreven dat de global warming de aarde zou gaan verwoesten.

  Ik heb al tientallen Nederlandse websites en blogs volledig gekopieerd met het programma Httrack dat een website volledig, dus inclusief alle links kopieert.

  Dit soort mensen is in staat om tegen de tijd dat ze ontmaskerd worden hun propaganda die ze op websites en blogs verkondigen, te wissen. In dat geval is bewijs erg handig.

  Wat ook van belang is, is om een lijst te hebben van bedrijven die bijvoorbeeld op de websites van van Soest staan. Dit zijn bedrijven die heel veel geld hebben neergeteld voor adviezen waar over een aantal jaren nog over wordt gesproken, in de trant van, wat hebben we ons over de global warming toen een oor aan laten naaien.

  Die bedrijven gaan tegen die tijd gigantische schadeclaims leggen.

  Ik hoop dat ik het mag beleven.

 21. Waarnemer 2 april 2012 om 11:37- Antwoorden

  Hajo Smit zegt:

  Het is nooit bewezen en hoeft dus niet ontkracht te worden.

  Zoals een artikel op WUWT vandaag over de vernietiging van het koraal.

  Eerst door iedereen toegeschreven aan de global warming en nu schijnt het koraal vreemd te doen en vervolgens af te sterven onder invloed van een soort herpes virus.

  Zij dit nu de eerste wetenschappers die nattigheid voelen en de AGW theorie afvallen?

 22. Yves Vanden Bosch 2 april 2012 om 14:18- Antwoorden

  Leo Bokkum : “waar je mee omgaat, wordt je mee besmet” ligt waarschijnlijk dichter bij de waarheid."

  Waarschijnlijk ben je een ervaringsdeskundige.

 23. DWK 2 april 2012 om 16:14- Antwoorden

  Yves Vanden Bosch,

  Zoals wij allen weten betoonde president Mbeki zich (op het aidsdossier) welwillender als het gaat om de argumenten van zijn opponenten dan Yves vdB zelve.

  Je wekt zo de indruk dat je het doodnormaal vindt wat er door idioten als Norgaard allemaal wordt geopperd … en natuurlijk allemaal op kosten van de vermeende patiënt zelf. Of vergis ik mij nu deerlijk?

 24. Yves Vanden Bosch 2 april 2012 om 23:55- Antwoorden

  We weten allemaal wat fotoshop vermag en op de wankele basis van één enkele foto wordt een "argumentatie" opgebouwd die te gek is voor woorden en compleet inhoudsloos is. Slechts één ding telt (bij gebrek aan argumenten) en dat is het belachelijk maken van mensen mét argumenten. En zeker als die argumenten u niet aanstaan.

  Wie rondgooit met kwalificaties als "idioten" zeg meer over zichzelf dan over den ander.

 25. DWK 3 april 2012 om 00:26- Antwoorden

  Yves

  wat een omslachtige manier om ons te vertellen dat je inderdaad een eco-Stalinist bent.

  Wat betreft madame Norgaard: no photoshop needed

  http://tinyurl.com/bqub4f9 Oh pardon: http://tinyurl.com/c8yzmuf

 26. TINSTAAFL 3 april 2012 om 00:54- Antwoorden

  Yves' laatste commentaar bevatte maar liefst 4(!) maal het woord "argumentaties". Dit komende van iemand die alle discussies en argumenten stelselmatig uit de weg gaat en alleen sound bytes produceert, is dit toch wel de moeder van alle gotspes…

  Als de rode waas voor je ogen is opgeklaard, Yves, moet je toch hajo's stukje en links even lezen, het gaat niet alleen om een foto, maar om Norgaard's uitspraken zoals het vergelijken van het klimaat debat met de slavernij en racisme…

  Helaas geen photoshop, Yves: http://www.whitman.edu/content/magazine/in-their-

  Maar ja, wat kan je verwachten van iemand uit de sociale wetenschap…. daar word ik Stapel van….

 27. Ivo 3 april 2012 om 09:22- Antwoorden

  Het ziet ernaar uit dat geschiedenis veranderd. Op WUWT een verhaal over hoe de universiteit deze mevrouw "uit de wind" houdt.

  http://wattsupwiththat.com/2012/04/02/rewriting-h

 28. maarten 3 april 2012 om 09:23- Antwoorden

  voor sommigen van jullie:

  stephen hawking weleens gezien? gaan we die ook afkraken vanwege zijn uiterlijk?

  een (rechts) zooitje is het hier, walgelijk; ga eens leren vertalen;

  maarten

 29. Turris 3 april 2012 om 10:53- Antwoorden

  Er is eindelijk een technische oplossing voor dit soort Milieu & Klimaat nonsenstheologie rapporten.

  http://www.thinkgeek.com/stuff/looflirpa/shrinter

 30. Waarnemer 4 april 2012 om 13:03- Antwoorden

  maarten zegt:

  voor sommigen van jullie:

  stephen hawking weleens gezien? gaan we die ook afkraken vanwege zijn uiterlijk?

  Toevallig heb ik een heel klein beetje kennis van het vakgebied van Stephen en ik kan je verzekeren dat ik hem nog nooit hebt betrapt bij het verkondigen van onzin. Hij hoeft dus, ongeacht hoe hij er uitziet, niet afgekraakt te worden.

  Als mevrouw Norgaard een nieuwe computermodel heeft ontworpen met als uitkomst dat een Cesium atoom 53 elektronen heeft en ze gaat daar zelfs voor naar Londen om dat voeten stampend aan collega's mede te delen, dan heb ik gerede twijfels aan haar verstandelijke vermogens.

  Als zij vervolgens zegt dat sceptici die haar nieuwe model van de 53 elektronen niet geloven en er vervolgens zwaar tegenin gaan, in aanmerking komen voor een behandeling op welk niveau dan ook, dan heeft ze een hele kwaaie aan mij.

  Nu is mevrouw Norgaard boos dat sceptici haar klimaatsprookjes niet geloven en nu moeten we maar ja en amen knikken?

 31. maarten 5 april 2012 om 18:34- Antwoorden

  @ waarnemer

  wat een logica!

  zodra je het met iemand niet eens is het geoorloofd die persoon met suggestieve opmerkingen over lichamelijke kenmerken neer te maaien en te ontmenselijken; dat is een verwerpelijke methode;

  ik wil er verder nog op wijzen dat er weinig (nauwelijks) inhoudelijke argumenten zijn te ontdekken in het wanproduct van Smit;

  over en uit;

Geef een reactie