Het is weer bijna tijd voor Rio 2012!

Het is dit voorjaar tijd voor de Earth Summit 2012 in Rio, de Conventie voor ‘Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Dan strijkt het circus van Niet Gekozen Organisaties (NGO’s), VN-ambtenaren, deskundigen en nationale overheden weer neer om de wereld te redden. Via vergaderen. Deze blog toont de resultaten tot nu van die vergadering der gelovigen.

Exact 20 jaar geleden startte het klimaatverdrag-circus in Rio (UNFCCC), en hier werd ook de Convention on Biodiversity opgesteld als onderdeel van Agenda 21: de conventie voor ‘sustainable development’.

Biodiversiteit brengt wereldvrede…
Uit de vergaderteksten van de Bio-conventie ademt een bijna magisch geloof in wat biodiversiteit de mensheid vermag..De Biodiversiteitsconventie uit 1992 kent in de preambule de meest uiteenlopende eigenschappen toe, die ik nooit van planten en dieren had verwacht. Neem dit voorbeeld uit de Introtekst:

The conservation and sustainable use of biological diversity will strengthen friendly relations among States and contribute to peace for humankind,

Wie had dat gedacht: de Panda werkt als Gandhi

Wat leverde de conventie in 1992 op? Meer conventies!
Het jaar 1992 was de start van een jaarlijks Biodiversiteit-vergadercircuit, vergelijkbaar met de Klimaatconferenties als COP 17 in Durban (of was het 16, ik ben de tel kwijt). Ze heten ook Conference Of Parties. COP 10, de laatste Biodiversiteitverdrijfsweken vonden plaats in Japan in 2010. Hier werdeen nieuw ‘strategisch plan’ voor 2020 vastgesteld, omdat de oude doelen niet waren gehaald. Opnieuw verbaas je je er over wat Biodiversiteit met mensen kan doen.

Via biodiversiteit halen feministen in 2020 alsnog hun gendergelijk

..requests Parties to mainstream a gender perspective into the implementation of the Convention and promote gender equality in achieving its three objectives, and requests Parties to mainstream gender considerations, where appropriate, in the implementation of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and its associated goals, the Aichi Targets, and indicators;

Of neem dit pareltje, geformuleerd in dialect uit de diepste binnenlanden van Bureaucratistan

Target 14:By 2020, ecosystems that provide essential services, including services
related to water, and contribute to health, livelihoods and well-being, are restored and safeguarded, taking into account the needs of women, indigenous and local communities, and the poor and vulnerable.

Ik krijg tranen in mijn ogen van zoveel goedheid door biodiversiteit
..én vrouwen, én inboorlingen én lokale gemeenschappen én de arme zieligerds: allen baat bij VN-acties voor Biodiversiteit. Zoveel goedheid via biodiversiteit. Een brok in je keel.

    Maar wat staat hier nu eigenlijk?

Stel dat je al kunt definieren wat een ‘ecosysteem’nu eigenlijk is, hier in Nederland
. Het beste kun je een meer nemen, ‘Het meer als microcosmos’, dat is een afgerond geheel. Dat gaan we dan eens biodiversificeren in VN-stijl.

Bureaucraten schrik niet: ik maak het nu praktisch. Neem de Langweerder Wielen, ons meer waarvoor alle toeristen hier komen met hun zeilboot om na een dagje zeilen lekker te komen drinken bij mijn stamcafé hier, De Tapperij.

Wat valt aan het ecosysteem van de Langweerder Wielen te ‘restoren’, dankzij een vergadering door de Verenigde Naties, NGO’s en allerlei Nederbureaucraten? Na het ‘implementeren van biodiversiteits-guidelines en targets’ en gender priority quota gaan dan de vrouwen, Friese inboorlingen, Langweerder Gemeenschap, uitkeringtrekkers en anderszins lamlendigen van ons dorp daar baat bij hebben. Eehh? Snapt u het nog?

Zijn wij Friezen niet de juiste ‘indiginous people’?
Of gelden de zegeningen van biodiversiteits-genderquota-stroomlijnplannen bij de Verenigde Naties niet voor ons Friese inboorlingen. Maar alleen voor inboorlingen met een kleurtje? Mogen die inboorlingen alleen rond de evenaar wonen? Zijn dát die in alle VN-conventies steeds genoemde ‘indiginous peoples’: overdreven honkvaste mensen zonder elektriciteit die nog steeds in bananenrokjes lopen in plaats van fatsoenlijke kleding. Wij kampen hier in Skarsterlan met een nijpend negergebrek. Als kleur telt en ons zieliger maakt, komen we waarschijnlijk niet voor deze VN-conventiebepaling in aanmerking.

Ik zal het mijn buurvrouw eens vragen..
Nou weet je wat: Ik zal mijn buurvrouw- een slachtofferdoelgroep van de Convention on Biodiversity- eens vragen welke biodiversiteit zij momenteel mist in de Langweerder Wielen. Een gemis aan biodiversiteit, waardoor zij op dit moment sociale ongelijkheid ervaart en ernstige belemmeringen om haar leven als vrouw én Friese inboorling in alle volheid te vervullen.

En dan breng ik morgen hier verslag uit hoe ze me aankeek…

Ook hij is vast van de partij, als energie'deskundige'van Greenpeace