Speciaal Catshuis blog: duurzaamheidsbeleid moet op de helling

Decentrale opwekking heeft de toekomst!

Wie mijn energieblogs gevolgd heeft, weet dat ik een fervent voorstander ben voor het decentraliseren van de elektriciteitsopwekking. Het is pure waanzin om aardgas te verbranden op een temperatuur van 1200 graden om een huis drie graden op te warmen: daarmee verspillen we 90% van de energetische potentie van het gas. Zeker als we tegelijkertijd in onze gascentrales elektriciteit opwekken en daarbij 40% tot 65% van de energie-inhoud van het gas in de vorm van afvalwarmte de rivier in pompen.
Je moet dat gas gebruiken om stroom mee op te wekken op een plaats waar je de restwarmte kunt gebruiken, dus liefst in onze huizen of kantoren. (Dat we door betere huizen en kantoren vaak al meer koeling dan verwarming nodig hebben maakt niet uit, je kunt vrij eenvoudig koude maken met warmte.)

De beste kansen voor decentrale energieopwekking liggen bij keramische brandstofcellen. Het toepassen van deze SOFC technologie in onze CV ketels zou leiden tot een halvering van ons gasverbruik voor elektriciteitsopwekking. Er is geen enkel scenario mogelijk waarbij dat met behulp van wind of zon voor elkaar te krijgen is.

Diederik Samsom is ook vóór decentrale stroom en wil daarom dat iedereen zelf energie op moet kunnen wekken om die dan zelf te gebruiken, of te leveren aan het elektriciteitsnet, en alsnog te gebruiken als dat hem uitkomt. Logische gedachte toch?
Maar Verhagen peinst er niet over om dit toe te laten.

Het zal u na mijn bovenstaande opmerkingen verbazen, maar ik geef Verhagen deze keer gelijk.                                      

Je kunt een euro maar één keer uitgeven.
Om deze paradox uit te leggen moeten we een flinke reis maken door de economische realiteit.

Ieder zinnig mens begrijpt dat we ons geld maar één keer uit kunt geven, en dat geldt ook voor geld dat we via de staat uitgeven. Want dat is geen ander geld, dat is gewoon ons geld. We hebben ervoor gekozen om een fors deel van ons geld te laten uitgeven door de overheid. De totale hoeveelheid beschikbaar geld neemt daar natuurlijk niet door toe. Dus er is één pot waaruit we alle kunst-, cultuur-, wind- en zonnesubsidies, onderwijzers, verpleegsters, windmolens en wegen, maar ook onze eigen uitgaven aan hypotheek, energie, vakantie, uitgaan en pensioen betalen. Méér van het ene is minder van het andere, simple as that.

Daar komt bij dat het staatsdeel van die pot totaal uit de hand gelopen is, want de staat geeft véél meer geld uit dan ze van ons krijgt.

Onze rijksbegroting fundamenteel in de problemen  

Begroting van prinsjesdag 2011

Veruit de voornaamste drie posten van onze rijksbegroting zijn de zorg, sociale uitkeringen en het onderwijs, samen goed voor bijna 70% van het totaal. De overige postjes zijn voor een groot deel amper te beïnvloeden. Minder overheidsbudget betekent dus direct minder zorg, uitkeringen of onderwijs.

De grootste (de zorg) is daarbij ook nog eens bezig aan een groeisprint: we kunnen medisch steeds meer, maar met steeds duurdere apparaten, en we worden allemaal ouder, met als gevolg een verhoogde zorgvraag. Los van het huidige begrotingstekort, zitten we dus alleen al door deze ontwikkeling in de zorg al vast aan een sterk stijgend overheidstekort in de zeer nabije toekomst, die alleen tegen te houden is met zéér pijnlijke hervormingen.
Ook de uitkeringen dreigen uit de hand te lopen als de economische crisis door blijft woekeren.
Tot slot  is iedereen het er ongeveer over eens dat er juist meer geld naar onderwijs toe moet.

In de komende afwegingen over de besteding van de beschikbare middelen praat ik dus  niet zomaar omdat dat lekker klinkt over minder verpleegstersbanen als equivalent voor minder beschikbaar budget; dat is een vrij adequate beschrijving van de werkelijkheid.

Om op de vereiste 3% begrotingstekort te komen moet er hier bovenop nog eens 6 miljard bezuinigd worden.
Zeg maar waar u die wilt halen!
Serieus, uit welk vierkantje kan er volgens U wel een miljardje of tien gehaald worden?

Doen wat de oppositie voorstelt, nl gewoon teveel blijven uitgeven, is geen optie, want dan vliegt onze staatsschuld onstuitbaar omhoog en dat tast onze goede financiële naam aan. Dan gaat al gauw ook de rente omhoog die we moeten betalen voor de staatsschuld. Zoals u ziet is dat nu 10 miljard, en die verdubbelt als we de rente moeten betalen van andere landen die hun begroting niet goed op orde hebben. Dan hebben we er nog 10 miljard aan problemen bij, die niet eens iets opleveren!

Het effect van belastingheffing
Ons geld geven we niet zomaar aan de overheid, die moet het via zeer veel wegen aan ons ontfutselen met belastingen. Hoewel er een soort basisregel is dat de overheid geen belasting mag heffen zonder dat er een redelijk verband is tussen de belasting en de belaste activiteit, maakt dat voor u eigenlijk niks uit. Als de BTW wordt afgeschaft, is alles opeens 16% goedkoper, maar dan moet de regering bijvoorbeeld de loonbelasting verhogen, zodat u netto weer op dezelfde belastingdruk uitkomt. De overheidsuitgaven moeten, hoe dan ook, door u betaald worden.

Toch maakt die keuze wel degelijk verschil: de heffing heeft namelijk gevolgen voor ons gedrag.
Door de BTW gaan we minder kopen. Dat is slecht voor de economie.
Door de loonbelasting wordt arbeid duurder, en loont het voor de bedrijven om banen weg te automatiseren of naar een lagelonenland te vertrekken, waardoor de werkloosheid toeneemt.
De overdrachtsbelasting remt de huizenmarkt enorm.
Alle drie dus zeer ongewenste effecten van belastingheffing.

Daarom heeft het de voorkeur van de overheid om belasting te heffen op zaken die je inderdaad wilt tegengaan, zoals hondenpoep, autorijden, drinken of roken. Daarbij zijn vooral de verslavende activiteiten favoriet, omdat je anders na een tijdje niks meer binnenhaalt omdat iedereen zijn gedrag veranderd heeft. Vandaar de enorme accijnzen op rookwaren, alcohol en benzine. En een enorm controlesysteem met strenge straffen op het zelf destilleren van alcohol, of het verkopen van illegaal geïmporteerde sigaretten of landbouw- of scheepsdiesel waar minder accijns op zit.

Energiebelasting goed idee
Een briljante keuze is natuurlijk belastingheffing op energiegebruik. Je wilt dat om verschillende redenen beperken, het gaat om een enorme geldstroom, en erg veel kan men het verbruik toch niet verminderen, dus het is in twee betekenissen een ”duurzame” bron van belastinggeld.

All gain and no pain?

Helaas, ook hier zit een addertje onder het gras. Door energie heel duur te maken loont het om je huis te isoleren, of een heel dure en zuinige CV ketel te kopen. Dat is wat de regering beoogt, dus een positief effect van de belastingheffing.
Maar  deze kosten gaan wel van ons besteedbaar budget af. De investering verdient zich ook niet terug door het verminderde energiegebruik, maar door de lagere belastingafdracht. Want de kosten van de energie zijn voor meer dan de helft belastingen. Dit knabbelt dus op twee manieren aan ons nationale budget, en laat dus minder geld over voor de zorg.
U weet het nog: we kunnen elke euro maar één keer uitgeven…

Je eigen stroom opwekken
Dan komen we eindelijk uit op de paradox uit de inleiding: waarom mag je niet gewoon je eigen stroom opwekken? Daar zijn drie redenen voor.

Het eerste deel van het antwoord zal u verbazen: het is eigenlijk belastingontduiking. De staat heeft besloten om energie te belasten en daarmee duur te maken. Als u dat dan omzeilt door zelf energie op te wekken, bent u te vergelijken met de illegale alcoholstoker. Het is dus volledig terecht om de douane in te zetten om illegale energieopwekking op te sporen en te bestraffen.

Vergezocht? Nee hoor. Op dit moment mag u best zelf een PV-paneeltje op uw dak leggen, dat is bij wet geregeld, over die stroom hoeft u geen belasting te betalen. Maar er zijn ook al grotere collectieven die meerdere grote windturbines voor eigen gebruik neerzetten en ook geen belasting willen betalen, terwijl Essent en Eneco dat wél moeten. Het is dus een concreet en actueel probleem.
Daar komt nog bij: deze vorm van fiscaal faciliteren kost de staat (en dus ons allen) op dit moment 11 cent per kWh aan belastingopbrengst, wat nog duurder is dan gewoon de windmolens zelf subsidiëren. Deze optie gaat dus ten koste van nóg meer banen in de zorg dan de miljardensubsidies aan onrendabele duurzame bronnen.

Dit beseffen mensen niet die wild enthousiast worden over de bijna bereikte “net-pariteit” van sommige duurzame technieken: dat een techniek kan concurreren met zwaarbelaste fossiele energie wil helemaal nog niet zeggen dat we het ons kunnen permitteren om daarmee een substantieel deel van onze energie op te wekken.

In dit geval zou je kunnen zeggen: niet zeuren, we  willen niet “energie” maar “fossiele energie”  belasten, dan betalen we er maar voor met zijn allen.
Dat is leuk zolang het gaat om hier en daar een zonnepaneel. Maar duurzame bronnen principieel niet belasten leidt tot tientallen miljarden aan investeringen in véél te dure stroomopwekking, die gewoon uit ons nationale budget betaald moeten worden.

Dan moet je er wel héél erg zeker van zijn dat die energiebesparing belangrijker is dan bv. een minimaal niveau van zorg. Want mijn recente ervaringen met de verpleging zijn zodanig schokkend dat ik vind dat we wat dat betreft al vóór de komende bezuinigingen onder de acceptabele grens van een beschaafd land gezakt zijn.

Begrijpt u nu waarom ik U in de tweede paragraaf liet nadenken over ons begrotingstekort?!

Onze eigen energie opwekken kan niet zonder gevolgen voor ons welzijn

Bijkomende complicaties
U kunt ook redeneren: als je je huis mag isoleren, mag je ook zelf stroom opwekken, niet zeuren over belastingontduiking dus. Maar zo simpel ligt het niet. Isolatie bespaart energie, punt. Duurzame bronnen produceren energie, maar niet wanneer we die nodig hebben. Dit valt niet op te lossen: opslag is onbetaalbaar in geld en energiekosten, voor zover er al opties voor bestaan.
Dit levert twee grote problemen op:

1. Infrastructuur
We kunnen wel een deel van de duurzame energieproductie kwijt op grotere afstand, maar daarvoor moeten extreem hoge kosten gemaakt worden aan versterking van het stroomnet. We praten wederom over tientallen miljarden. Insiders uit het netbeheer weten dat Nederland als de 20% duurzame doelstelling echt gehaald zou worden, met een enorm probleem zit met de elektrische infrastructuur. De gigantische bedragen die nodig zouden zijn om het net daarvoor geschikt te maken, worden vooralsnog niet uitgegeven omdat men in de energiewereld verwacht dat we niet eens in de buurt van die 20% zullen komen.

Anders hebben we nog een extra verlanglijstje van tig miljard dat we bij Rutte in het Catshuis moeten neerleggen.

2. Inpassing – de windparadox
Een veel groter probleem is echter de inpassing van grillige wind- en zonne energie in het op dit moment precies uitgebalanceerde net. In principe komt het erop neer dat je voor sterk wisselende energiebronnen zoals wind en zon, zeer snel opstartende en snel regelbare gascentrales als back-up moet bouwen. Deze hebben een lage efficiency van ca 35%.
Zonder duurzame bronnen zou je veel minder flexibele complexe centrales bouwen, met een rendement van tegen de 60%.

Aangezien de duurzame bronnen gemiddeld onder de 33% van hun capaciteit leveren, moet je dus méér dan 2/3 van de elektriciteit van de wind-gas combinatie met laag rendement uit gas opwekken.
Zonder duurzame bronnen kun je 100% van die stroom met hoog rendement produceren. De situatie met duurzame bronnen leidt op basis van deze getallen tot zelfs 15% méér gasverbruik, dan wanneer deze nooit op het net zouden worden aangesloten. Deze “windparadox” wordt angstvallig onder tafel gehouden door de voorstanders van duurzame bronnen.
Dit is een sterk versimpelde voorstelling van zaken, in de praktijk ligt het wat gunstiger: de nieuwste hoogrendement-centrales zijn weliswaar beperkt maar toch beter regelbaar, en ver in de toekomst is er met een elektrisch wagenpark en elektrische huisverwarming veel aan die paradox te verbeteren. Maar zover zijn we nog lang niet.

Vooralsnog is het erg moeilijk om cijfers te krijgen om dit sommetje goed te kunnen maken. Ik moet het dus bij deze zwart-wit voorstelling laten. Maar dat je een duurzame kilowattuur bij lange na niet voor 100% mag meerekenen in de stroomvoorziening zou de overheid veel duidelijker moeten communiceren.

De transitie naar een groene economie
Vaak wordt gesteld dat dit allemaal onderdeel is van de broodnodige en onvermijdelijke transitie naar een groene economie. Net zoals we van een agrarische economie naar een industriële- en vandaar naar een diensteneconomie gingen, zo gaan we nu van de diensten- naar de groene economie, met allemaal groene duurzame banen. Laten we wereldwijd vooroplopen en allemaal groen-rijk worden!

Deze suggestie getuigt van een fnuikend gebrek aan economisch inzicht.

De agrarische periode kwam ten einde omdat we door nieuwe technologie met 1/10 van het aantal mensen evenveel voedsel konden produceren. Daardoor kwam er ruimte voor bevolkingsgroei, het bouwen van enorm veel huizen, en het produceren van allerlei apparaten die ons leven aanzienlijk veraangenaamd hebben, en ook weer leidden tot enorme efficiency verbeteringen in de productie van onze dagelijkse behoeftes. Door de automatisering van de productie konden vervolgens steeds meer mensen ingeschakeld worden voor diensten zoals de medische zorg, onderwijs, vrijetijdsbesteding, de detailhandel, kortom, alles waardoor wij nu in een diensteneconomie een koninklijk bestaan leiden en comfortabel drie maal zo oud worden als de mens in zijn historie gemiddeld werd.

De volgende transitie vindt pas plaats wanneer onze ziekenhuizen bevolkt worden door honderden verpleegrobots die 24 uur per dag lief en vriendelijk zijn voor onze patiënten, en als onze kinderen op school onderwezen worden door computerprogramma’s waardoor er nog maar één supervisor nodig is per 100 kinderen. Tot dat moment geldt keihard dat we voor elke groene baan een verpleegster of onderwijzer in moeten leveren.
Dat vertellen deze transitiedenkers er natuurlijk niet bij.

Er wordt hard gewerkt aan Robo-nurse

Economische onderzoeken
Wanneer ik stel dat een groene baan één op één een verpleegstersbaan kost, is dat helaas een ernstig tekortschietende simplificatie. In de belangrijkste landen die inzetten op duurzame energie zijn namelijk econometrische studies gedaan naar hoe het nou precies zit met die groene banen. Een greep daaruit:

Het vooroplopende Spanje, maar liefst twee voor het superduurzame Duitsland, windparadijs Denemarken, de Verenigde Staten en tot slot twee voor Italië.

Hieruit blijkt dat er meer economische factoren meespelen, waardoor men komt tot getallen van €175.000 (Duitsland)  tot €571.000 (Spanje) aan subsidie per groene baan. Met andere woorden: meerdere zorgbanen per groene baan.

Dat gaat in de beginperiode allemaal prima, en geeft de betreffende regering een prachtig groen imago. Maar op het moment dat de industrie (zoals ook de bedoeling was) hierop reageert met het investeren in zeer grote projecten, en er dus substantieel duurzame capaciteit gebouwd wordt, blijken die regeringen daar geen rekening mee gehouden te hebben. Zo heeft voorbeeldland Spanje onlangs zelfs eenzijdig alle lopende contracten door het overheidstoilet gespoeld om onder zijn multi-miljardenverplichtingen aan de duurzame exploitanten uit te komen. Die gaan nu uiteraard allemaal failliet. In Duitsland is dit nog net niet aan de orde, maar wel zijn de regelingen voor de toekomst al teruggedraaid, dus komt iedereen die daarop rekende met zijn investeringen wel degelijk ernstig in de problemen.

Het zal u wellicht verbazen, maar dit is een bekend economisch fenomeen.

Sterke overheidsstimulatie van nieuwe ontwikkelingen levert een economisch ongezonde industrie op, die altijd maar een kort leven beschoren is. Het in elkaar klappen van zo’n subsidiezeepbel gaat altijd gepaard met groot banen- en kapitaalverlies.

Hier is natuurlijk niemand mee gediend. Regeringen die hier toch op aansturen hebben daar dus geen economisch maar een politiek doel mee.

Gloene welknemels
De situatie is helaas nog veel ernstiger.
De plotselinge daling van de prijs van wind- en PV-stroom, waardoor net-pariteit in zicht komt, is het gevolg van een enorme inhaalsprint die China op dit moment maakt. Zo goed als elke zonnecelfabrikant in Nederland is failliet of gaat binnenkort over de kop. Ook hangen duistere wolken boven de Deense wind-supermacht Vestas. Enigszins betaalbare duurzame energie-installaties komen in de toekomst allemaal uit China.

De productie van de bijzondere materialen die bij de productie van al deze zonnecellen en turbines nodig zijn leidt in China overigens tot gigantische milieuvervuiling, en maakt deze duurzame energie dus allesbehalve schoon.

Maar nog erger: voor de door sommigen zo vurig gewenste groene economie betekent dit dat we onze verpleegsters inleveren voor groene banen in Azië, en hier met een diep-rode in plaats van groene economie overblijven.

Maximaal 10% duurzaam
Hierbij moet men bedenken dat deze duurzame bronnen maximaal een procent of 30 van onze elektriciteitsproductie voor hun rekening kunnen nemen, want dan kom je op een technische grens bij het inpassen. Al die miljarden naar Chinese banen, verminderen ons totale niet-“duurzame” energiegebruik dus slechts met 10%.  Welke publiek belang wordt hiermee nu eigenlijk gediend?

Om hoe gruwelijk veel geld het hierbij gaat rekende ik eerder uit in mijn blogs over de wereldenergievoorziening in 2050 en de Duitse Atomausstieg.

Essentiële Keuzes
Het bovenstaande maakt duidelijk dat de keuze voor een substantieel aandeel duurzame elektriciteit energetisch weinig zoden aan de dijk zet, maar wel sterk ten koste gaat van onze economie en ons welzijn.

Op detailniveau is er met betrekking tot de decentrale opwekking wel degelijk een lans te breken voor decentraal fossiel, maar bij de huidige prijzen nog lang niet voor de alternatieve bronnen wind en PV.
Netpariteit belonen met fiscale vrijstelling van teruglevering aan het net verontreinigt het kostenplaatje ernstig en leidt tot onbetaalbare verplichtingen van de overheid in de toekomst.

Er zijn politici die zo verblind zijn door klimaatpaniek dat ze elke duurzame actie toejuichen, ook al brengt die het einde van de fossiele energievoorziening  in de praktijk helemaal niet dichterbij, of ruïneert hij de economie. Daarbij vergetend dat dit vooral  ten koste van de zwakkeren in onze samenleving gaat, voor wie de energiekosten budgettair het zwaarste wegen. Er zijn er ook die het allemaal weinig interesseert en gewoon een fraai groen imago willen hebben.

Ik hoop dat men in het Catshuis op dit moment beseft dat er heel veel geld te halen valt uit de grotendeels verborgen duurzame miljarden in de begroting, waarbij deze bezuinigingen zelfs  goed zijn voor de economie en de handelsbalans, zonder dat er überhaupt aantoonbare nadelen aan verbonden zijn.

Door | 2012-03-26T06:23:26+00:00 26 maart 2012|99 Reacties

99 Reacties

 1. Zonnepanelen.nl 26 maart 2012 om 08:48 - Antwoorden

  Uw stelling is toch echt aantoonbaar "minder slim". U gaat er namelijk aan voorbij dat we in Nederland meer als 2 miljoen vaten olie moeten importeren om aan onze energiebehoefte te voldoen. ( Bron : http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=93&l=nl ) Dit betekent een Outflux van c.a. 240 miljoen euro per dag richting Rusland, Saoedi Arabië , Iran etc. etc. ( http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-ene… ). We kunnen met z'n allen c.a. 75 Miljard euro per jaar besparen als we dit geld NIET uitgeven. Elke euro die we kunnen Decentraal opwekken met onze zonnepanelen is een euro die wij NIET qua grondstoffen te hoeven importeren middels Olie. Nu kun je daar tegenover zetten dat de EB misschien in de eerste ronde niet word afgedragen en dat de overheid een klein beetje belastinginkomsten misloopt, maar dat is niet zo. Immers men gaat het geld wat ze overhebben kunnen uitgeven aan andere zaken, wat, zo raad u al, weer BTW inkomsten oplevert. Het netto rendement is dus dat je juist de economie op gang helpt, iets wat bitter hard nodig is !

  Laat ze dus verstandig zijn in het Catshuis. Zonnepanelen en decentrale opwekking van energie zijn juist goed. Je kunt je euro maar 1 keer uitgeven. Als we het namelijk niet doen betekent dit gewoon dat het licht uit zal moeten in een hoop huishoudens de komende jaren, want daar is energie al niet meer betaalbaar. En u raad het al … als het licht uit moet dan levert dit ook geen belastinginkomsten op voor de overheid.

  Overigens vind ik het wel goed dat dit stuk op een Blog staat met een "ander geluid". Het is hoogste tijd dat decentrale energieopwekking eens loskomt van de links / rechts / klimaatproblematiek. Zonne-energie heeft daar m.i. een ondergeschikte rol, want onze goedkope en makkelijk winbare olie is op. Mijn en uw kinderen moeten een gedeelte van hun welvaart gaan inleveren omdat energie ( olie ) bijna niet meer op te brengen is.

  Uw overige argumenten laat ik in het midden qua opslag e.d. Er zijn voldoende mogelijkheden voor de opslag van duurzame energie die prima te bekostigen zijn. Daarnaast zitten onze oosterburen al op 25 % duurzame energie. Moord en brand is daar geschreeuwd voor het elektriciteit net …… maar tot nu toe werkt alles nog prima !

 2. Ivo 26 maart 2012 om 09:15 - Antwoorden

  Vanavond is er een energiesymposium van René Leegte. Ik zal erbij zijn. Voor wie nog kan en wil: http://reneleegte.vvd.nl/agenda_14697/36448/

 3. Matthijs 26 maart 2012 om 10:10 - Antwoorden

  Op de helling?

  Van een klif!

 4. Matthijs 26 maart 2012 om 10:39 - Antwoorden

  @Zonnepanelen.nl

  "Elke euro die we kunnen Decentraal opwekken met onze zonnepanelen is een euro die wij NIET qua grondstoffen te hoeven importeren middels Olie."

  Hoeveel kost die decentrale opgewekte euro?

  Volgens de laatste info, kost het decentraal opwekken twee keer zoveel als een centraal opwekken.

  Dus als we dan uw rekenvoorbeeld aanhouden;

  75 miljard * 2 = 150 miljard.

  Waar wilt u die overige 75 miljard vandaan halen?

  En als de zon niet schijnt? Dan hebben we alsnog die 75 miljard nodig. Dus uw scenario komt uit op 75 + 150 = 225 miljard.

  Dank u wel, tot ziens.

 5. Joris 26 maart 2012 om 10:42 - Antwoorden

  "In principe komt het erop neer dat je voor sterk wisselende energiebronnen zoals wind en zon, zeer snel opstartende en snel regelbare gascentrales als back-up moet bouwen. Deze hebben een lage efficiency van ca 35%."

  Jammer, maar is dat werkelijk de enige manier?

  Men werkt aan windturbines die waterstof produceren voor tijdelijke opslag, lees ik bijv. Zou dat werkelijk kansloos zijn?
  http://www.technischweekblad.nl/windturbine-maakt

  En sommige alternatieve energie, zoals blue energy fluctueert misschien ook minder dan wind? http://www.technischweekblad.nl/alternatief-voor-

  En is LENR iets om in de gaten te houden? Die kan wellicht binnen een paar maanden helpen de boel stabiel te houden. Over Defkalion: "They told me that they were going to begin selling their LENR device this July 2012."

  http://www.e-catworld.com/2012/03/report-from-vis

 6. Waarnemer 26 maart 2012 om 11:00 - Antwoorden

  Zonnepanelen en decentrale opwekking van energie zijn juist goed. Je kunt je euro maar 1 keer uitgeven. Als we het namelijk niet doen betekent dit gewoon dat het licht uit zal moeten in een hoop huishoudens de komende jaren, want daar is energie al niet meer betaalbaar.

  In Duitsland zijn 600.000 huishoudens afgesloten van energie omdat ze de hoge energierekening niet meer kunnen betalen en maandelijks worden het er meer.

  De hoge rekening is veroorzaakt door allerlei dure belastingmaatregelen van de regering om windmolens en zonnepanelen te kunnen betalen.

  Overigens, het verstand komt met de jaren, de subsidie op PV installaties wordt in sneltreinvaart afgebouwd en is in 2017 Nul geworden. Natuurlijk schreeuwt de Duitse zonnesector moord en brand, want ze zien hun door de staat gegarandeerde inkomen als sneeuw voor de zon verdwijnen.

  Zonne-energie heeft daar m.i. een ondergeschikte rol, want onze goedkope en makkelijk winbare olie is op. Mijn en uw kinderen moeten een gedeelte van hun welvaart gaan inleveren omdat energie ( olie ) bijna niet meer op te brengen is.

  Wat een onzinverhaal.

  Nooit aan schaliegas gedacht?

  De VS was tot voor twee jaar een zeer grote LNG gasimporteur. Door de winning van schaliegas is de VS nu een gasexporteur geworden en importeert plotseling minder olie.

  De prijzen voor gas in de VS zijn sterk gedaald en bovendien heeft schaliegas ook nog eens het voordeel dat in de VS ineens 7 procent minder CO2 uitstoten omdat honderden kolencentrales gesloten worden en worden omgebouwd naar gascentrales.

  Neem dan Engeland, waar 5000 windmolens hebben gezorgd voor een verminderde CO2 uitstoot van nog geen één procent. ook in GB gaat men nu op grote schaal schaliegas winnen, net als in Polen dat door de winning van schaliegas volledig energie-onafhankelijk wordt van Rusland.

  Er zijn voldoende mogelijkheden voor de opslag van duurzame energie die prima te bekostigen zijn.

  Ik heb me er aardig in verdiept maar ik kan ze niet vinden. Ik zie geen voldoende mogelijkheden en al helemaal geen mogelijkheden die prima te bekostigen zijn.

  In Limburg draaide zo'n project om oude mijngangen vol te laten lopen met water. Het blijkt nu dat alle financiers zich schielijk uit deze ondergrondse pompaccumulatiecentrale (Opac) terugtrekken omdat a) de kosten de pan uitrijzen en b) het technisch volstrekt onhaalbaar is.

  Het is een droom van milieufanatici geweest die financiers letterlijk voor de gek hebben gehouden met hun mijngangenverhaal.

  Daarnaast zitten onze oosterburen al op 25 % duurzame energie. Moord en brand is daar geschreeuwd voor het elektriciteit net …… maar tot nu toe werkt alles nog prima !

  U bent kennelijk nog niet op de hoogte van de jongste ontwikkelingen in Duitsland?

  Er wordt nog steeds moord en brand geschreeuwd, leest u maar verder, maar u wilt dat niet horen omdat u ziende blind bent en horende doof als het om zonnecellen en windmolens gaat.

  De overgang naar duurzame energie ontwikkelt zich in geheel Europa slecht maar met name in Duitsland verloopt de ontwikkeling desastreus.

  De bouw van offshore windparken is volledig ingestort, windmolenbouwer BARD moet mensen ontslaan omdat de voorraad molenwieken onafzienbaar is geworden wegens een kopersstaking. De opslag van honderden wieken van meer dan 60 meter lang is zo groot dat deze zelfs vanuit de ruimte te zien is.

  De uitbreiding van het elektriciteitsnet is praktisch op een dood punt aangeland en mensen realiseren zich zo langzamerhand dat de energie die de zon stuurt gratis lijkt maar in de praktijk heel erg duur en volstrekt inefficiënt is.

  Tsjechië stond eind vorig jaar voor een bijna volledige blackout van het openbare elektriciteitsnet omdat Duitse windmolens hun stroom in het eigen land niet kwijt konden en het daarom bijna voor niets op het Tsjechische net werd gedumpt. Door in allerijl eigen centrales stil te leggen wisten de Tsjechen een ramp te voorkomen.

  Ondertussen draaien twee verouderde Tsjechische kerncentrales overuren om de stroom vervolgens aan Duitsland te leveren.

  Verder werden afgelopen winter tientallen Duitse metaalverwerkende bedrijven getroffen door spanningsuitval op het lichtnet. De gevoelige meetapparatuur die bijvoorbeeld gebruikt wordt bij de vervaardiging van aluminium van een paar micron dik, sloeg op tilt bij hele reeksen korte onderbrekingen van enkele milliseconden. Die merk je als particulier niet, maar deze bedrijven des te meer.

  Er is in Duitsland een ware uittocht van bedrijven op gang gekomen omdat ze niet de garantie meer hebben dat ze een betrouwbare en vooral betaalbare stroomvoorziening hebben.

  Het op- en afschakelen van centrales bij wisselende windcondities is aan de orde van de dag en netbeheerder TenneT heeft de noodklok al geluid dat er ieder moment een blackout kan ontstaan.

  Het lijkt er steeds meer op dat de Duitse regering de regie verliest en dat het Duitse volk het gestrooi met geld in een bodemloze put meer dan zat is en het vertikt om nog langer naar de klimaatleugens van de politici te luisteren.

  Stelt u zich eerst eens op de hoogte van de ware gang van zaken bij de Oosterburen, meneer Zonnepanelen voordat u onzin uitkraamt.

 7. Waarnemer 26 maart 2012 om 11:07 - Antwoorden

  @Joris

  Men werkt aan windturbines die waterstof produceren voor tijdelijke opslag, lees ik bijv. Zou dat werkelijk kansloos zijn?

  Dit is een veelbelovende techniek, maar vooralsnog onbetaalbaar.

  Het prototype dat Siemens bouwt is een aardig laboratorium experiment, maar wanneer je dit grootschalig bij windparken van 300 MegaWatt of meer gaat toepassen denk ik dat Siemens voor elk windpark waar zo'n electrolyzer gebouwd wordt, één miljard steun van de Duitse overheid moet krijgen.

  Of windenergie wordt dubbel zo duur en daar moet je op dit moment niet bij de Duitsers mee aankomen.

 8. Ivo 26 maart 2012 om 11:33 - Antwoorden

  Iedere vorm van decentrale opslag is geschikt bij gebruik van zonnen- of windenergie. Schrijf deze vormen niet af, maar gebruik zo zoals ze zich aandienen. Dus niet aan het elektriciteitsnet koppelen.

  Maken van waterstof (door elektrolyse) kan uitstekend als het waait of als de zon schijnt. Waterstof kent vele toepassingen. Je zou het zelfs weer om kunnen zetten in elektriciteit (alleen jammer van twee keer omzettingsverlies).

  Als je het waterpeil in polders flexibeler neemt, kan je bijvoorbeeld bij wind pompen tot -15 cm van het ideale peil en als het niet waait laten stijgen tot +15 cm. Dit is afhankelijk van de grondsoort, bij veen werkt dit niet!

 9. Waarnemer 26 maart 2012 om 11:35 - Antwoorden

  @ Ivo

  Als je het waterpeil in polders flexibeler neemt, kan je bijvoorbeeld bij wind pompen tot -15 cm van het ideale peil en als het niet waait laten stijgen tot +15 cm. Dit is afhankelijk van de grondsoort, bij veen werkt dit niet!

  Waarom is het plan Lievense nooit doorgegaan? Weet iemand dat?

 10. Ivo 26 maart 2012 om 12:02 - Antwoorden

  Zie ook Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Plan_Lievense
  Om kort te gaan: je moet het Markermeer omdijken met een vrij hoge dijk. Als die doorbreekt zijn de gevolgen voor Amsterdam niet te overzien. De kosten zijn ook erg hoog en de consequenties voor de natuur te ingrijpend. Je hebt overigens een 17 meter hoge waterspiegel nodig voor één dag energie.

 11. Zonnepanelen.nl 26 maart 2012 om 12:20 - Antwoorden

  @Zonnepanelen.nl

  “Elke euro die we kunnen Decentraal opwekken met onze zonnepanelen is een euro die wij NIET qua grondstoffen te hoeven importeren middels Olie.”

  Hoeveel kost die decentrale opgewekte euro?

  Volgens de laatste info, kost het decentraal opwekken twee keer zoveel als een centraal opwekken.

  Dus als we dan uw rekenvoorbeeld aanhouden;

  75 miljard * 2 = 150 miljard.

  Waar wilt u die overige 75 miljard vandaan halen?

  En als de zon niet schijnt? Dan hebben we alsnog die 75 miljard nodig. Dus uw scenario komt uit op 75 + 150 = 225 miljard.

  Dank u wel, tot ziens.

  Nou wat het kost dat kan ik u vertellen. -HELEMAAL NIETS- . Zonnepanelen krijgen namelijk -GEEN- subsidie in Nederland. Dat is ook prima en daar is niets mis mee, immers je verdient ze terug in 6 tot 8 jaar waarna je 25 jaar lang gratis energie hebt. Als men er dus voor kies om zonnepanelen te kopen en zelf te betalen kost dat u NIETS.

  Hier zit hem ook het probleem. Als men zonder subsidie zonnepanelen aanschaft om in zijn eigen energiebehoefte te voorzien is hier helemaal niets mis mee. Als er gesteld word dat de overheid hierdoor belasting misloopt zijn wel dingen mis :

  A : De overheid heft belasting op het verkeerde. Er zijn slimmere manieren die eerlijker zijn. Waarom krijgt fossiele brandstof wel subsidie dan en waarom hoeven grootverbruikers zoals TATA nog niet eens energiebelasting te betalen ??????

  B : De overheid gaat die belasting toch wel mislopen. Als men het geld niet meer heeft om 300 of 400 euro per maand te betalen aan energie , dan heeft men dat niet. Geloof mij , dit is de realiteit voor veel gezinnen in Nederland. Hardwerkende mensen die het moeilijk hebben om rond te komen. Hiervoor geld dus : Licht uit > weg belasting. Van een kale kip kun je niet plukken !

  C : Elke euro die niet word uitgegeven aan de Energie uit olie blijft in Nederland en is goed voor de Economie. Aan deze stelling valt gewoon niet te toornen. In Duitsland weten ze dat allang. Inderdaad … daar is niet alles koek en ei .. maar dat wil niet zeggen dat alles met zonnepanelen per definitie slecht en belastingontduiking is !

  Stop dus met de Hetze tegen zonnepanelen. Ik en vele andere met mij wilen vrij zijn in het bepalen wat we eten, vrij zijn in het bepalen wanneer we de verwarming wel of niet aanzetten maar OOK vrij in de manier waarop wij onze eigen energie opwekken. Subsidie hebben wij NIET nodig. Partij voor de VRIJHEID … WAAR ZIJN JULLIE ???

  Hoog tijd dat men hier stopt met polariseren. Aan dit Thema is helemaal NIETS maar dan ook NIETS Links , gerelateerd aan het Klimaat of wat dan ook ! Het gaat hier gewoon om de centjes en welke keuzen individuen willen maken over hun eigen maandelijks budget.

  Voor diegenen die zeggen dat goedkope olie op is …. Prima ….. Echter de prijs van een vat ruwe olie zegt ons anders. Dat is de realiteit. Het verbruik van ruwe olie is ook een realiteit. Mijn kinderen willen straks ook hun huis kunnen verwarmen en elektra kunnen verbruiken. Als onze huidige generatie op de pof leeft door elke maand meer uit te geven dan er binnen komt dan moeten mijn kinderen daarvoor boeten. Simpel is dat.

 12. Marc 26 maart 2012 om 13:18 - Antwoorden

  Wanneer je kijkt naar de enorme prijsdalingen van zonnepanelen en daarnaast de innovatie binnen de sector, dan geloof ik wel dat zonne-energie de toekomst heeft. Voor een installatie van ca. 6,5 Kwh is de prijs (inclusief montagematerialen en omvormer) op dit moment 1,63 euro per Wp (incl. BTW). Daarmee is door de kunstmatig hoge energieprijzen (energiebelasting) het nu al interessant om te investeren in zonne-energie.

  Ik verwacht dat deze prijs binnen 5 jaar gehalveerd is. De prijs per Kwh is dan significant lager dan bijvoorbeeld bij windenergie en daarnaast is de opbrengst veel voorspelbaarder dan windenergie en dus makkelijker inpasbaar in het energienet.

  De overheid zou mijns inziens dan ook alle uitgaven aan windmolens per direct tot 0 moeten reduceren en de "besparingen" reserveren om over 5 jaar in te zetten op zonne-energie of om de tekorten te dekken door de wegvallende energiebelastinginkomsten. Immers, wanneer zonne-energie economisch rendabel is dan regelt de markt de vergroening van de energiemarkt uit zich zelf zonder dat daar idealisme voor nodig is.

  Het enige probleem wat resteert is de energieopslag. Ook daar staat de innovatie niet stil. Ik durf geen voorspelling te geven wanneer het rendabel wordt om per huishouden energie te bufferen. Wel ga ik er vanuit dat binnen 10 jaar interessant is om geheel zelfvoorzienend te zijn door gebruik te maken van energiebufferring.

 13. Marc 26 maart 2012 om 13:32 - Antwoorden

  @zonnepanelen.nl

  Volgens mij worden er nog steeds subsidies gegeven op zonnepanelen (vanuit provincies en gemeenten). In het voorbeeld dat ik aanhaalde gaat er nog ca. 60 cent aan subsidie vanaf waardoor de nettoprijs per Wp iets meer dan een euro is. Initieel zou 30% vergoedt worden maar omdat uit werd gegaan van een prijs van 2 euro per Wp is het percentage veel groter geworden omdat de prijzen het afgelopen jaar enorm gedaald zijn.

  Daarnaast is de enige reden waarom zonnepanelen nu al interessant zijn komt door de energiebelasting en de btw. Dat zie ik als een indirecte subsidie.

  Maar één troost, als particulier ga ik straks ook voor zonnepanelen want dan reken ik met mijn eigen portemonnee.

 14. Kees 26 maart 2012 om 15:07 - Antwoorden

  Hoe snel schakelt een kerncentrale? Enige uren, dagen? Die heeft dus ook gewoon een back up nodig!

  “In principe komt het erop neer dat je voor sterk wisselende energiebronnen zoals wind en zon, zeer snel opstartende en snel regelbare gascentrales als back-up moet bouwen. Deze hebben een lage efficiency van ca 35%.”

  .

  Hoe zit het dan met de sterk wisselende energiebehoefte?

  Ontbijt, snelkoker, zes uur journaal, kantoorcomputers, WK-finale enz. Deze pieken worden nu toch ook probleemloos opgevangen.

 15. Boels069 26 maart 2012 om 15:31 - Antwoorden

  Theo Wolters schreef:

  "Isolatie bespaart energie, punt."

  En draagt door slechte ventilatie bij aan de explosieve toename van allergiesoorten en longaandoeningen.

  Met doorwerking in de kosten van de gezondheidszorg.

 16. Matthijs 26 maart 2012 om 15:45 - Antwoorden

  @Zonnepanelen.nl

  Ik vindt het prima als u zonnepanelen op uw dak plaatst,.

  Ik heb daar helemaal geen moeite mee.

  Waar ik wel moeite mee heb is het volgende;

  Indien u een kWh van het net afneemt, kosten voor u 0.25, en deze op een later tijdstip weer terug levert, opbrengsten voor u 0.03, dan mag u deze van elkaar aftrekken.

  Iemand moet dus het verschil van 0.25 – 0.03 = 0.22 betalen.

  Deze kosten worden nu afgewenteld op de mensen die het geld niet hebben om te investeren in zon. U bent dus gewoon aan het stelen van de armen en de rijken nog rijker aan het maken.

  Daarom heb ik er een probleem mee.

  Het is geen hetze tegen zonnepanelen, maar een hetze tegen het oneerlijk behandelen van mensen die geen panelen op hun dak hebben!

  Het zou pas eerlijk zijn als de zonne energie op de vrije markt verkocht zou moeten worden. Dan krijgen de zonnepaneel eigenaren 0,01 (afgerond naar boven) per kWh en zijn je panelen pas over 100 jaar afbetaald!

 17. Zonnepanelen.nl 26 maart 2012 om 16:15 - Antwoorden

  @Zonnepanelen.nl

  Ik vindt het prima als u zonnepanelen op uw dak plaatst,.

  Ik heb daar helemaal geen moeite mee.

  Waar ik wel moeite mee heb is het volgende;

  Indien u een kWh van het net afneemt, kosten voor u 0.25, en deze op een later tijdstip weer terug levert, opbrengsten voor u 0.03, dan mag u deze van elkaar aftrekken.

  Iemand moet dus het verschil van 0.25 — 0.03 = 0.22 betalen.

  Deze kosten worden nu afgewenteld op de mensen die het geld niet hebben om te investeren in zon. U bent dus gewoon aan het stelen van de armen en de rijken nog rijker aan het maken.

  Daarom heb ik er een probleem mee.

  Het is geen hetze tegen zonnepanelen, maar een hetze tegen het oneerlijk behandelen van mensen die geen panelen op hun dak hebben!

  Het zou pas eerlijk zijn als de zonne energie op de vrije markt verkocht zou moeten worden. Dan krijgen de zonnepaneel eigenaren 0,01 (afgerond naar boven) per kWh en zijn je panelen pas over 100 jaar afbetaald!

  Sorry, maar u bent echt slecht geïnformeerd. Voor het terugleveren krijg je exact dezelfde prijs als voor het afnemen. Betaal je 23 cent per kWh dan krijg je ook 23 cent per kWh voor wat je terugleverd. Dit is zo vastgelegd in de electriciteitswet artikel 31C. Het verrekenen word namelijk niet gedaan op basis van prijs ( Geld ) , maar op basis van energie ( kWh) . Er word dus helemaal niemand benadeeld en u hoeft niet voor mijn zonnepanelen te betalen.

  Iemand die geen zonnepanelen heeft betaald dus NIET voor iemand die wel zonnepanelen heeft.

  Wat hier naar voren komt is dat er een hoop mensen slecht geïnformeerd zijn. Dat is jammer. Als je alle voor en nadelen bij elkaar optelt zijn zonnepanelen voor particulieren een leuk alternatief. Ook voor BV Nederland scheelt het veel geld, iets wat we met elkaar de komende jaren goed kunnen gebruiken.

  Dus …. Wanneer staan ze op het Catshuis met een zonnepaneel en de juiste boodschap ?

  "Mensen we hebben geen geld … maar als u ons en uzelf wilt helpen kunt u wellicht investeren in zonnepanelen. Daarmee bespaart u ons en uzelf de komende jaren een hoop kosten."

  Dan sturen we tenminste een eerlijke boodschap de media in en kan een ieder in Nederland aan de slag,

  ZONDER SUBSIDIE wel te verstaan.

 18. Matthijs 26 maart 2012 om 16:38 - Antwoorden

  @Zonnepanelen.nl

  U zult toch echt beter moeten lezen.

  Voor het afnemen van een kWh betaal je 0.23 (0.25 inderdaad iets te hoog), eens?

  Voor het opwekken van een kWh krijgen de centrales 0.03 per kWh, eens?

  Voor het opwekken van een kWh krijgt de zonnecel eigenaar 0.23 de kWh, eens?

  Of het nou bij wet geregeld is doet er niet toe, iemand moet dat verschil wel degelijk betalen.

  Gemiste inkomsten voor de opwekker, gemiste inkomsten voor de transporteur en gemiste inkomsten voor het rijk.

  Resultaat van iedereen aan de zonnecellen;

  Kosten voor de opwekker gaan omhoog, kosten voor het transport gaat omhoog en de belasting gaat omhoog.

 19. Zonnepanelen.nl 26 maart 2012 om 17:29 - Antwoorden

  @mattijs writes:

  Als ik u dus goed begrijp , dan wilt u terug naar het dictatoriale regime. Niets vrijheid van keuzes , hoe we omgaan met onze energie , ons eten, ons leven , etc.

  U wilt mij verplichten om stroom uit een centrale af te nemen. Waarom ? omdat , als ik zelf stroom produceer, u , of beter gezegd de Nederlandse staat, wat inkomsten misloopt , volgens uw stelling.

  Daartegenover staat echter weer dat de kosten om de stroom te produceren van uw centrale op 0 staan terwijl er WEL baten tegenover staan. Namelijk de stroom die ik terug geef aan het NET en naar mijn buurman vloeit, daarover moet mijn eigen buurman energiebelasting betalen EN B.T.W. !!!!! Kortom … de staat loopt helemaal geen belasting mis. Die betaalt de buurman namelijk !@

  Ook stapt u voorbij dat ikzelf kosten heb bespaard. Ik kan dus weer extra geld uitgeven … kortom … Nederland vangt weer extra B.T.W. en de economie krijgt een impuls. Als klap op de vuurpijl heeft die energiecentrale van u geen olie of gas hoeven kopen bij onze grote *kuch* Russische vriend Vladimir. 3 x win win dus.

  Nogmaals dus …. STOP de polarisatie. Zonnepanelen ( en ook andere middelen ) hebben mijn / onze kinderen straks nodig. Al dit negatieve gebrul is nergens op gestoeld en leidt tot ………..niets. … Ja … een grotere staatsschuld omdat we onze energierekening aan het financieren zijn.

 20. Matthijs 26 maart 2012 om 17:57 - Antwoorden

  @zonnepanelen.nl

  Nogmaals, LEZEN wat er staat! Ik polariseer helemaal NIETS! Ik ben helemaal niet tegen zonnepanelen, dat is iets waar u iedere keer maar stelselmatig overheen stapt.

  Iedereen mag van mij part een kerncentrale of diesel aggregaat in zijn tuin stoppen, maar niet onbeperkt voor 0.23 terug leveren aan het net. Anders ga ik vandaag nog even langs de bouwmarkt, zet ik gewoon een diesel aggregaat op mijn smart meter.

  Ik zeg dat zonnepaneel eigenaren moeten betalen voor wat ze consumeren en niet de rekening bij een ander neer moeten leggen.

  Dus als de centrales voor 0.03 leveren aan het net, dan moeten zonnepaneel eigenaren ook 0.03 krijgen, dat is de marktprijs!

  Uw buurman die uw kWh opneemt, betaald dan netjes aan u 0.03, aan de transporteur zijn vergoeding en netjes belasting.

  Er is alleen 1 probleem, uw buurman heeft geen contract met u, maar met de NUON. U zal dus als energie leverancier zich gewoon op de commerciele markt moeten begeven. Lid moeten worden van een overkoepelende organisatie die uw zonne energie verkoopt.

  Het is toch van de zotten dat we er 0.23 voor betalen terwijl we het bij de centrale voor 0.03 kunnen krijgen!

  Dat is een factor 8 boven de marktprijs!

 21. Waarnemer 26 maart 2012 om 18:08 - Antwoorden

  Zonnepanelen schrijft:

  Als ik u dus goed begrijp , dan wilt u terug naar het dictatoriale regime. Niets vrijheid van keuzes , hoe we omgaan met onze energie , ons eten, ons leven , etc.

  Dit is natuurlijk ook geen oplossing, maar in Duitsland wordt er wel serieus over nagedacht.

  Wetenschappers op de Uni Hamburg hebben al een voorstel klaarliggen om het elektriciteitsverbruik af te stemmen op het aanbod.

  Dat betekent dat wanneer het 's morgens als u opstaat en niet waait, u zich niet elektrisch kunt scheren, de broodrooster niet mag gebruiken, u niet even de PC aan mag zetten om het laatste weerbericht te zien. Da's jammer omdat de iPhone en iPad ook al niet aan de lader mogen. De elektrische tandenborstel is ook uit den boze. U mag uw elektrische auto niet opladen. Die is bovendien door de overheid door middel van de slimme energiemeter al 8 uur eerder uitgeschakeld omdat de wind 's nacht al weg viel. Dat wordt dus weer fietsen.

  Maar pas op, de verkeerslichten werken niet, evenals de lantaarnpalen.

  Wilt u vliegen? Tja, dat wordt lastig, want alle vluchten zijn gecancelled. Niet vanwege windstil weer maar omdat de baanverlichting en radarinstallaties zijn uitgeschakeld.

  De Bondsdag vergadert die morgen met kaarslicht, maar de elektronische teller die de stemmen telt werkt niet, zodat de stemming over een nieuwe wet die bepaalt dat huiseigenaren gedwongen worden om zeer kostbare energie besparende renovaties aan hun woning te laten verrichten, wordt uitgesteld, tot opluchting van velen.

  Maar, er draaien gelukkig nog drie kerncentrales om de ziekenhuizen van elektra te voorzien.

  Het lijkt een droom, maar het is de naderende realiteit in Duitsland.

  Terug naar hoe het voor 1990 was in het oostelijk deel: een volledig door de overheid geleide economie waar je als burger je mond moet houden en alleen belasting moet betalen.

  Echter, nu met het verschil dat er op elke heuvel een stel windmolens staan die niet draaien en op elk dak een paar plakken silicium liggen die in ieder geval 's winters wat extra isolatie tegen de kou geven.

  Maar wacht even, er is een CO2 belasting op uitgeademde lucht op komst. Dat wordt dus niet fietsen die morgen.

  Ik blijf maar lekker onder de dekens.

 22. Matthijs 26 maart 2012 om 18:28 - Antwoorden

  @Waarnemer

  Mooi voorbeeld, maar u mist 1 cruciaal element;

  Zoals in alle dictatoriale regimes gelden de regels voor het volk niet voor hun lijers (spelfout expres).

  Dus de Bondsdag draait gewoon op kolen, Merkel komt gewoon aan in haar 4.5 TDIiii Audi A8, haren op haar rug gewoon geschoren met een electrische grasmaaier.

  Terwijl de rest van het volk in de armoede zit, voor het miljEU.

 23. Turris 26 maart 2012 om 20:34 - Antwoorden

  Ik wil niet moeten meebetalen aan de gesubsidieerde klimaathobby van de old-school techniek zonnepanelengekte in Nederland. Evenzo niet aan de old-school techniek windturbinegekte. Het is beide bewezen schatkistkapitaalvernietiging en tevens niet bijdragend aan het klimaat. In plaats aan deze "klimaat"-subsidies zou de belastingopbrengst alternatief moeten besteed aan geavanceerde energie R&D met hoog economische rendement en hoge EROEI.

 24. Kees 26 maart 2012 om 22:42 - Antwoorden

  @Turris

  gesubsidieerde klimaathobby?

  bewezen schatkistkapitaalvernietiging?

  Wil je het niet begrijpen, of blijf je gewoon graaien in je roestige doos met achterhaalde one liners?

  Zonnepanelen=duurzaam en koopkracht. Toevallig nog een dikke BMW voor 1 juli besteld? Dat is pas subsidie!

  Moderator, het lijkt me een mooi moment om deze subsidieleugen voor eens en voor altijd de wereld uit te helpen.

  @zonnepanelen.nl heeft gewoon gelijk, maar dat kunnen de mensen met Shell-aandelen maar moeilijk verkroppen.

  De wet is de wet:

  electriciteitswet artikel 31C

  Advies inwinnen bij een jurist en gaarne rectificeren. We willen de kiezer toch eerlijk informeren?

 25. Hans Erren 27 maart 2012 om 00:06 - Antwoorden

  @kees

  Opbouw electriciteitsprijs

  9 cent belasting

  6 cent producent

  6 cent transporteur

  Van die 21 cent die jij ontvangt voor je geleverde zonnestroom draag jij zeker netjes 9 cent belasting af en 6 cent aan de transporteur? Zoals Eneco dat ook moet doen?

 26. Turris 27 maart 2012 om 00:59 - Antwoorden

  @ Kees: De kwestie moet toch heel simpel door u te beantwoorden zijn.

  A.Leg eens uit hoeveel (1) in 20 jaar windenergie en zonnepanelen-energie de schatkist aan subsidiëring (heeft ge-)kost en hoeveel (2) het in tienden-graadCelcius "bijdraagt" aan de beheersing van het wereldklimaat?

  B.Leg eens uit, waarom de groene techniek nog immer ondermaats presteert en dat de groene rijkssubsidie geheel door de grijze economie moet worden opgebracht.

  C.Leg eens uit, waarom alerte nadenkende burgers extra energiebelasting moeten betalen voor dergelijke groene utopiaatjes, waarbij bovendien de echte economie minimaal 2 FTE banen verliest bij elke nieuwe groene FTE Samsom-baan?

  D.Leg eens uit, waarom bij fundamentele kritiek op groene utopiaatjes altijd naar oliemaatschappijen wordt verwezen, dit terwijl Shell 350 miljoen dollar in een nieuwe fabriek voor zonnepanelen investeert : http://www.solergy.nl/nieuws-zonnepanelen/ Antwoord = Omdat groene-energie 85% wordt gesubsidieerd!

  Lees ook eens `De crash van de windmolens` door Cees Lepair
  http://www.clepair.net/brandstofverspilling.pdf

  Beetje groen-kritische houding zou u niet misstaan!

 27. Waarnemer 27 maart 2012 om 07:20 - Antwoorden

  Kees zegt:

  gesubsidieerde klimaathobby?

  bewezen schatkistkapitaalvernietiging?

  Jazeker Kees.

  Beroepsmatig heb ik onderzoek gedaan naar honderden bedrijven in de duurzame sector.

  Mijn conclusie is dat er niet één sector is waar zoveel geld uit de schatkist naar toe gaat als deze duurzame sector.

  Er is ook niet één sector waar zoveel fraude wordt gepleegd en waar zoveel faillissementen voor komen.

  Over schatkistkapitaalvernietiging gesproken: de afgelopen zes jaar heeft de schatkist, dus jij en ik, wij allemaal dus, een verlies geleden van meer dan € 1.5 miljard vanwege die faillissementen.

  Dat bedrag loopt wekelijks op met tientallen miljoenen.

  Het maakt niet uit of het nu wind, zon, biomassa of advies is, één ding staat hoog in het vaandel, zoveel mogelijk subsidie proberen binnen te harken.

  Als die subsidie dan ook maar volledig aan de klanten wordt doorgesluisd, maar daar mankeert het vaak aan.

  Er worden 'foutjes' gemaakt, maar altijd in het nadeel van de klant. Er wordt subsidie verkregen voor een groter aantal vierkante meters dan er uiteindelijk geleverd wordt bijvoorbeeld.

  Ik vraag me af waarom de handel altijd zo gretig is in het aanvragen van subsidie voor de klant.

  De trend in deze sector is duidelijk: de eerste de beste koekenbakker/loodgieter richt een bedrijfje op en vraagt bergen subsidie aan. Vervolgens heeft hij er absoluut geen kaas van vergeten hoe hij omvormers aan moet sluiten en fikt de hele boel eruit.

  De schulden stapelen zich op en hup, daar gaat nummer 354 uit de branche naar de Filistijnen.

  Je zegt ook:

  Zonnepanelen=duurzaam en koopkracht.

  Koop kracht voor wie Kees? Voor de klant?

  Die moet eerst z'n lening waarmee de PV installatie is gefinancierd, aflossen.

  Laten we zeggen dat hij daar 15 jaar over mag doen.

  Volgens de statistieken van het CBS verhuist de gemiddelde Nederlander elke 7 jaar. Hij maakt het begin van z'n door jou vermeende koopkrachtperiode niet eens mee want de lening draagt hij over aan de nieuwe bewoner of verstopt hij in de verkoopprijs van z'n huis.

  Hij kijkt er vervolgens wel voor uit om in zijn nieuwe huis weer die hele ellende van subsidieaanvraag te moeten meemaken.

  Zonnepanelen duurzaam?

  Niet op onze geografische breedte Kees waar het aantal uren zonneschijn hetzelfde is als in Alaska.

  Een paar hectare PV werkt goed in een omgeving waar aan zon geen gebrek is. Ik kom nogal eens in Californië. In dat soort contreien of dichter bij huis, in de Sahara zijn zonnepanelen op z'n plaats. Niet in West Europa.

  Het grote probleem is dat wanneer wij de stroom nodig hebben, als het donker is, in de Sahara de zon niet schijnt.

  Dan kom je op het vraagstuk van de opslag van de elektriciteit Kees.

  Zou het niet veel zinvoller zijn dat eerst alle subsidie naar bedrijven gaat die onderzoek doen naar betaalbare opslagmethodes van door PV opgewekte energie?

  Dat is toch veel zinvoller dan een door de staat gegarandeerd inkomen in de vorm van een eeuwigdurende subsidie aan koekenbakkers?

  Pas als die opslag er is zijn jullie aan de beurt en heb je recht van spreken.

  Wat dat betreft heeft Duitsland het beter voor elkaar. Daar wordt in 2017 de subsidie op PV volledig naar nul gebracht. Twee weken geleden stond de hele Duitse PV industrie op z'n kop na een eerste subsidie verlaging van 30 procent en liep op de brede boulevards van Berlijn te hoop tegen het besluit.

  Natuurlijk, ze zien hun staatsinkomen verdwijnen.

  Intussen moet de Duitse staat de eerstkomende 10 jaar nog meer dan € 100 miljard uitkeren aan de gebruikers van PV.

  Het is opvallend dat wanneer er gefundeerde kritiek is op deze sector men op de achterste benen staat.

  Ik vraag me dan af of er iets te verbergen valt wat we nog niet weten.

  Je zegt ook:

  Advies inwinnen bij een jurist en gaarne rectificeren. We willen de kiezer toch eerlijk informeren?

  Je adviseert de moderatoren van deze website advies in te winnen bij een jurist?

  Beste Kees.

  Weet je hoe een fraudeteam te werk gaat bij bedrijven in jouw sector?

  De boekhouding wordt door een team van forensische experts tot op het bot uitgekleed. Er blijft niet 1 cent onder de mat.

  Alle e-mailverkeer met vriendjes en vriendinnetjes op al je mailboxen wordt tot de laatste punt en komma geanalyseerd.

  Er zijn maar weinig bedrijven schoon Kees.

  Waar subsidie om de hoek komt kijken probeert men de overheid een pootje te lichten.

  Wie moet er eigenlijk een jurist inschakelen Kees?

  De moderatoren omdat deze duurzame sector zo corrupt is als het maar zijn kan?

 28. Waarnemer 27 maart 2012 om 07:58 - Antwoorden

  Kees zegt:

  Hoe zit het dan met de sterk wisselende energiebehoefte?

  Ontbijt, snelkoker, zes uur journaal, kantoorcomputers, WK-finale enz. Deze pieken worden nu toch ook probleemloos opgevangen.

  De elektriciteitsmaatschappijen hebben hier keurige statistieken voor.

  Ze weten wanneer jij opstaat. Ze weten wanneer jij naar je werk gaat en je PC aanzet. Ze weten wanneer jij je toilet doorspoelt in de pauze van een voetbalwedstrijd.

  Kortom, ze weten alles van het Nederlandse verbruik. Dat is hun werk.

  Ze anticiperen op die bekende schommelingen en regelen van te voren de centrale op- of af. Gaat tot nu toe vrij aardig in de praktijk.

  Nu komen er ineens een stel windmolenfanaten om de hoek kijken met een uiterst onstabiele elektriciteitsvoorziening die notabene nog voorrang op het net eisen ook. Je weet wel, van die ex managers van Econcern die zich naar voren dringen als de subsidiepotten weer open gaan en zich vervolgens afvragen waarom ze geen financiering meer kunnen vinden voor hun windparken omdat hun vorige tent failliet ging.

  Die figuren.

  Het is al een hele gunst van de energiemaatschappijen dat ze met veel pijn en moeite en ten koste van meer steenkolen, stookolie en gas, dus méér CO2, deze windstroom willen inpassen op het net.

  Al die grappen en grollen van dat extra op- en afregelen omdat de wind eens een keer waait moet ik wel betalen Kees en daar baal ik van.

 29. Ivo 27 maart 2012 om 10:06 - Antwoorden

  @waarnemer,

  Is die informatie die je beroepshalve hebt opgedaan beschikbaar in de vorm van rapporten of zo?

 30. Waarnemer 27 maart 2012 om 11:42 - Antwoorden

  Ivo, het grootste deel van die rapporten zit in faillissementsdossiers.

  Een ander deel zit in vertrouwelijke rapporten die op verzoek of in opdracht van financiers of kredietbeoordelingsmaatschappijen worden opgesteld. Is ook bijna allemaal vertrouwelijk materiaal.

  De meeste rommel komt pas bij een echt faillissement om de hoek kijken. Voorafgaande aan een faillissement vind je weinig, tenzij je een specifieke doelgroep hebt, zoals ik deze duurzame sector van wind, zon, poep en biodiesel heb doorgelicht.

  Weet je wat een aardige zoekmachine is? De website van de Kamer van Koophandel.

  In de praktijk blijkt dat wanneer de jaarrekening te laat is ingediend er heel vaak wat aan de hand is. Met die jaarrekening begint vaak de ellende. Eerst twee maanden te laat, de volgende vier maanden te laat en vervolgens komt er helemaal geen jaarrekening meer terwijl het bedrijf vrolijk verder gaat.

  Als je een bepaald faillissement in gedachten hebt zou je ook kunnen kijken in de faillissementsverslagen die veel curatoren op hun website publiceren.

  Er zijn speciale websites waar je naam en adres van de curatoren in een bepaald faillissement kunt vinden.

  Het hangt overigens van de curator af of hij de vuile was in het faillissementsverslag buiten wil hangen.

  Niet alles is zo openbaar als het eigenlijk zou moeten zijn. Dat komt omdat de curator afgaat op de informatie die hem door de failliet wordt medegedeeld. Al liegt die failliet dat hij of zij barst, de secretaresse van de curator noteert wel en de curator controleert nauwelijks wat hem wordt voorgeschoteld.

  Ik heb daar verschillende curatoren op aangesproken maar ze gaven niet thuis, ondanks het overleggen van onmiskenbaar bewijsmateriaal die mede oorzaak was van enkele faillissementen.

  Faillissementsfraude.

  Veel curatoren hebben absoluut geen zin om bij het vermoeden van faillissementsfraude aangifte bij het OM te doen. Het kost ze teveel tijd en vooral geld.

  Het primaire doel van de curator is om zoveel mogelijk geld in de boedel te krijgen om schuldeisers tevreden te kunnen stellen. Daar is hij in feite door de RC voor aangesteld.

  Er is wel wat openbaar te vinden.

  Bijvoorbeeld dat er bij minstens de helft van de ruim 180 biomassavergisters die er in Nederland staan, fraude wordt gepleegd door de eigenaar. Het ministerie van EL&I en het Agentschap hebben daar wel gegevens over.

  De fraude houdt hoofdzakelijk in het bijmengen van giftige stoffen als co-vergisters in het vergistingstraject. Die stoffen zijn z'n vriendjes en vriendinnetjes dan mooi kwijt en tegen forse betaling natuurlijk.

  Denken ze, want er blijven altijd genoeg sporen achter in het digestaat. Maar die troep wordt altijd uiterst voortvarend en snel over het land uitgestrooid. Vlak voordat het gaat regenen…..

  Zelf bij zo'n biomassavergister met wat sensoren lucht gaan staan opsnuiven levert ook interessante resultaten op.

  Er staan een stuk of vijftien van die biomassavergisters binnen en straal van 30 km rondom mijn woonplaats.

  Je ziet binnen een oogopslag op welke niet door het ministerie toegelaten stoffen de meter reageert.

  Moet je de directie zien als je ze daarmee confronteert.

  Je kunt dat beter onder bescherming van een zware politiemacht doen als je wilt overleven.

  Zo gaat het er in die sector aan toe.

  En aangifte doen heeft weinig zin. Voordat justitie op bezoek komt zet de eigenaar van de vergister zijn meest onschuldige gezicht op, pakt een kan koffie en kletst de ambtenaren onder tafel. Die zijn al lang blij dat ze weer snel uit die poepstank kunnen vertrekken.

  En wij maar dokken om de minister in de gelegenheid te geven subsidie aan die vergistingsboeven te verstrekken.

  Man, ik zou willen dat ik genoeg tijd had. Nog dieper spitten en wroeten in deze sector zou me zonder twijfel in de Quote 500 doen belanden. En dat is dan alleen nog maar van het smeergeld dat betaald wordt om de resultaten niet openbaar te maken…..

  Maar zo ben ik niet opgevoed, dus ga ik op de ingeslagen weg voort. Dat is ook niet slecht want ik zie net buiten op het bevroren grasveld een jong ree staan die mijn pas ingezaaide grasveld aan het inspecteren is.

 31. Zonnepanelen.nl 27 maart 2012 om 11:52 - Antwoorden

  Het is wel mooi geweest zo. Er zijn bepaalde dogma's die de wereld niet uitgaan. Gisteravond heb ik het ook al gehoord en gezien op het symposium van Dhr. Leegte. Deze dogma's gaan pas weg als de overheid dit wil, maar blijkbaar is hiervoor geen interesse.

  Door het op gang houden van de discussie, gestoeld op onjuiste aannames en informatie, brengt men de consument in twijfel. Ik vind het persoonlijk een hele kwalijke zaak, echter de tijd dat mensen dom waren ligt achter ons. Het komt dus vanzelf wel goed. Aan de andere kant is het wel hilarisch in welke bochten zich allemaal wringt om aan de dogma's te kunnen vasthouden.

  Aan de auteur van dit stuk zou ik nog 1 ding willen meegeven. Onze mobiliteit is anno 2012 een forse inkomstenbron bij de overheid. Iedere liter brandstof daar zit lekker veel accijns op.

  Daarom stel ik voor om in het partijprogramma op te nemen van alle partijen met de V erin van Vrijheid, dat we acuut moeten stoppen met het aanleggen van FIETSPADEN . Je bereikt er helemaal niets mee. Die vieze fietsende belastingontduikers moeten gewoon terug de AUTO in … !!! We kunnen immers geen energiebelasting aan ze verdienen en het allerergste is … HET WORDEN ER STEEDS MEER ! Ze ruïneren onze complete welvaartsstaat met dat onding. Het aanleggen van fietspaden kost ook alleen maar geld , we krijgen er nog niet eens wat voor terug !!!!!

  Of wacht … … och … we zijn wel waar ze mee komen de komende tijd…. Veel plezier hier.

 32. Waarnemer 27 maart 2012 om 11:58 - Antwoorden

  Zonnepanelen schrijft:

  Die vieze fietsende belastingontduikers moeten gewoon terug de AUTO in … !!! We kunnen immers geen energiebelasting aan ze verdienen

  Wat lees ik nu? Ik fiets veel, ik heb twee auto's en ik betaal me scheel aan energiebelasting voor het in stand houden van de windmolen- en zonnecelcultuur in dit land.

  Ga fietsen man.

 33. Ook Boos 27 maart 2012 om 12:08 - Antwoorden

  Volgens mij wordt nu in het Catshuis bedacht hoe nog meer geld binnen te halen in deze tijd van teruglopende belastinginkomsten.

  Het invoeren van een fietsbelastingplaatje wellicht? Of extra heffing op fietsen met carbonframes en of carbonwielen?

 34. Zonnepanelen.nl 27 maart 2012 om 12:23 - Antwoorden

  Wat lees ik nu? Ik fiets veel, ik heb twee auto’s en ik betaal me scheel aan energiebelasting voor het in stand houden van de windmolen- en zonnecelcultuur in dit land.

  Ga fietsen man.

  Nogmaals … aan mijn panelen betaal jij helemaal niets , nada , zippo. De panelen zijn ook van mijzelf , niet van de bank en OOK zonder subsidie aangeschaft. Ik heb er zelfs nog BTW op afgedragen.

  En ja , ook ik heb 2 auto's, een fiets en nog een electrische fiets voor de verdere afstanden. Bepaal ik allemaal zelf net zoals jij.

  De vraag die je jezelf moet stellen is of ik morgen ook op een BLOG loop te roepen dat ik meebetaal aan jouw fiets. Immers de fietspaden worden met overheidsgeld betaald. Ook loopt de overheid inkomsten mis omdat je op de fiets stapt en niet in de auto. Is toch te gek voor woorden dat die fietsers de welvaartstaat afbreken ?

  Dus ja … ik fiets lekker…. Ga jij ook fietsen ? Je zou de vrijheid eens moeten waarderen. En als ik nou energie 10 kWh lever die ik overheb aan mijn buurman laat mij dan ffies lekker. Die energie is namelijk toch al door mij geproduceerd en hoeft niet uit die Olie en Kolenpijp te komen hier in Amsterdam Westhaven. Als ik het allemaal zelf zou verbruiken resulteert het nog steeds in hetzelfde. Dan nog steeds hoeft de centrale 10 kWh minder te produceren en mijn buurman draagt keurig de EB af voor de staat…. die merkt het nog niets eens !

  Geniet is van de Zon vandaag ! 🙂

 35. Ivo 27 maart 2012 om 12:26 - Antwoorden

  Zonnepanelen.nl

  Ik kan me de teleurstelling indenken. Je kan natuurlijk boos afhaken, maar ook bekijken of dit te doorbreken is. Jouw voorbeeld gaat mank, dat weet je zelf ook, maar het geeft wel iets belangrijks aan wat noodzakelijk is in het debat. Hoe moet de overheid aan geld komen voor de overheidstaken? De energieheffing blijkt nu een aantal niet voorziene nadelen te hebben. Hoe verschuiven we dat naar een manier die geen nadelen heeft? Gisteravond zijn vele zaken genoemd, maar duidelijk was dat er nog veel te doen is, ik kon helaas niet tot het einde blijven.

  Energie is voor een groot deel de drager van onze economie. Als onmisbaar element, maar ook als belastingvehikel. We kunnen dat wel ontkennen, maar dan brengen we anderen in de problemen. We hebben een informele economie, waarbij we geen BTW rekenen over het ophangen van een schilderij voor je vrouw, maar ook niet voor het verbranden van hout, de warmtepomp of de energie uit zonnepanelen zolang dat in de huiselijke kring blijft.

  Zodra je het buiten de gezinseconomie brengt, maakt het onderdeel van de algemene economie en moet het aansluiten bij de bestaande regels. Dus gelden de regels voor een gezin niet voor een organisatie buiten dat gezin zoals een VVE of een coöperatie. Je moet ergens een grens trekken. Dus energie die je zelf opwekt en zelf gebruikt blijft buiten de algemene economie, maar zodra je het naar buiten brengt (terugleveren aan het net) maak je er wel deel van uit. Anders zou de grens vervagen tussen de energieproducent en een grootgrondbezitter die 20 ha zonnepanelen heeft en leeft van de belastingvrije opbrengst.

 36. Zonnepanelen.nl 27 maart 2012 om 13:06 - Antwoorden

  Zonnepanelen.nl

  Ik kan me de teleurstelling indenken. Je kan natuurlijk boos afhaken, maar ook bekijken of dit te doorbreken is. Jouw voorbeeld gaat mank, dat weet je zelf ook, maar het geeft wel iets belangrijks aan wat noodzakelijk is in het debat. Hoe moet de overheid aan geld komen voor de overheidstaken? De energieheffing blijkt nu een aantal niet voorziene nadelen te hebben. Hoe verschuiven we dat naar een manier die geen nadelen heeft? Gisteravond zijn vele zaken genoemd, maar duidelijk was dat er nog veel te doen is, ik kon helaas niet tot het einde blijven.

  Energie is voor een groot deel de drager van onze economie. Als onmisbaar element, maar ook als belastingvehikel. We kunnen dat wel ontkennen, maar dan brengen we anderen in de problemen. We hebben een informele economie, waarbij we geen BTW rekenen over het ophangen van een schilderij voor je vrouw, maar ook niet voor het verbranden van hout, de warmtepomp of de energie uit zonnepanelen zolang dat in de huiselijke kring blijft.

  Zodra je het buiten de gezinseconomie brengt, maakt het onderdeel van de algemene economie en moet het aansluiten bij de bestaande regels. Dus gelden de regels voor een gezin niet voor een organisatie buiten dat gezin zoals een VVE of een coöperatie. Je moet ergens een grens trekken. Dus energie die je zelf opwekt en zelf gebruikt blijft buiten de algemene economie, maar zodra je het naar buiten brengt (terugleveren aan het net) maak je er wel deel van uit. Anders zou de grens vervagen tussen de energieproducent en een grootgrondbezitter die 20 ha zonnepanelen heeft en leeft van de belastingvrije opbrengst.

  Kijk … inhoudelijke discussie … daar komen we nog eens ergens mee 😉

  Laat ik zeggen dat ik je betoog volg. Echter de vooruitstrevende blik die ik graag zou willen zien mis ik. Immers , wat bereiken we ermee als we ons star opstellen als overheid ?

  De burgers hebben straks gewoon minder financiële middelen. Wie gaat er straks controleren dat ik mijn energie niet rechtstreeks ga leveren aan mijn buurman >? Als ik een accu vollaad en naar de buurman breng …. wat heb je dan bereikt als overheid ?

  Ik kom daarmee weer bij het begin van het betoog. Je kan alles wel willen belasten. De fietsers kun je ook als profiteur zien, maar zover moeten we gewoon niet willen gaan, echter zover is het wel gekomen omdat onze huidige generatie consequent meer geld uitgeeft dan ze binnenkrijgt. We leven gewoon op te grote voet en het beschikbaar kapitaal is elke maand kleiner. Straks is het enige wat we mogen doen betalen zonder dat we er überhaupt iets voor terugkrijgen om alleen al de staatsschuld te kunnen aflossen als we niets doen.

  Dan blijft nog over die vooruitstrevende blik. Zoals ik al aangaf blijft elke euro die we niet uitgeven aan Rusland en de Golfstaten hier in ons eigen land. Met dit geld kunnen we andere dingen doen die van belang zijn om onze economie draaiende te houden en op gang te helpen. Tel deze argumenten bij elkaar op en verzin een mooi systeem dat het geld uit de zonnepanelen energie en eventuele andere mooie initiatieven in BV Nederland blijft en hier word benut.

 37. Kees 27 maart 2012 om 13:21 - Antwoorden

  @Turris

  A: Een fractie van bv de sanering van Tsjernobyl, Fukushima, Golf van Mexico en ga zo maar door.

  B: Nederlandse staat = Shell. Frustreert ieder anti olie-initatief.

  C: off topic. Heeft niets te maken met particuliere aanschaf van zonnepanelen (net als de vermeende fraude's met biomassavergisters).

  D: Reactoronderzoek Delft uit eigen middelen? DAF, Volvo, Mitsubishi enz. Nederlandse bijdrage Irak en Afghanistan? Er is zeker nog nooit een cent "subsidie" in de oliegerelateerde industrie gestoken…

  Voor 6000 euro zonder subsidie heb ik een over kill aan electriciteit voor mijn gezin. Terugverdientijd 4 jaar.

  Met de huidige prijzen van zonnepanelen zijn eventuele subsidies niet meer nodig.

  Maar men doet niet moeilijk over een te dikke, dure auto voor de deur (herhaling: 6000 euro!).

  Binnenkort worden zonnepanelen ook wel belast. Kunnen we de 130 km/h borden langs de snelweg mee subsidieren.

  "Voor straks lekker slapen. Morgen ge zon d weer op." En heel veel sterkte bij de benzinepomp…

  1,85 euro en het wordt nog veeeeeeel erger!

  Misschien toch maar een -elektrisch- fietsje?

 38. Ivo 27 maart 2012 om 14:11 - Antwoorden

  Nee Kees, nu draai je weg. Doe het nu eens zonder gemakkelijke debattruucjes. Geef nou eens gewoon aan wat de windturbines hebben gekost in termen van subsidies, vrijstellingen van belastingen, aanpassingen van het transportnetwerk enzovoort. Jouw antwoord suggereert dat, omdat de USSR geen goede veiligheidsprocedures had, wij onbeperkt geld moeten stoppen in windturbines.

 39. Rypke Zeilmaker 27 maart 2012 om 14:29 - Antwoorden

  Goeie shit Theo

  De overheid kan geen technische of maatschappelijke doorbraak realiseren zonder averechts te werken. Het is op zijn best een veelkoppig monster. De grootste en nodeloze natuurvernietiging voor prestigeprojectjes van bestuurders komt ook door de overheid, en tegelijk komt van de overheid de meeste lastenverzwaring om haar eigen beleid op andere terreinen te keren. Doorbraken komen van uitvinders, gekke mensen en ingenieurs. De sociale gevolgen zijn een invuloefening

  Politici zouden er ook goed aan doen 'Klimaatbeleid in Eurocrisistijd'te lezen van profdr Pieter Lukkes. 34 miljard milieubelastingen per jaar en straks nog 30 milard 'klimaatbelastingen' als deken over de koopkracht waarop de middenstand drijft.

  Verder is het jammer dat wij al onze aardgasmiljarden stopten in het aantrekken, sponsoren en koesteren van PvdA-stemvee. De Noren openden een technologiefonds met hun olie en gasgeld en zijn straks spekkoper. Bedenk dat zij voor het olie- en gastijdperk ook maar een arm vissersland waren. Maar goed, dat is geschiedenis

  Waar zouden wij zijn zonder alle subsidies die de olie- en gasindustrie ons geeft? Een stukje handel in de delta en wat agrarische activiteit.

  Laten we hopen dat de economie weer vlot trekt, meer miljarden om Nederland mooi te maken en houden, snelwegzones groen en mooie groene bedrijvenparken met plantsoenen en bomen in plaats van die DDR-strafkampen waarop de meeste industrieterreinen nu lijken. Vanuit Langweer ervoer ik het rijden door de Randstad als een gruwel. Een blok beton. En de Flevopolder met die windmolens en masten- wil ik alleen nog 's nachts door rijden.

  Laat iedereen eens rondneuzen op het Biosciencepark in Leiden of de High Tech Campus voor inspiratie. Daar wil je als bedrijf BLIJVEN zitten, omdat het een prettige plek is voor je ondernemers en werknemers. Maar hokjesdenken over scheiding natuur en economie houdt die treurigheid in stand.

  Moet je die treurige subsidiesteppe aan de A6 hier bij Heerenveen zien waar niemand wil zitten. Even verderop wil Tytsjerksteradiel een snelweg om daar ook een bedrijvepark te bouwen in de HOOP dat er missionarissen komen die voor de Waldpykpapoeas economische cadeautjes meebrengen. Enige centrale planning is zo slecht nog niet

 40. Matthijs 27 maart 2012 om 15:18 - Antwoorden

  @Zonnepanelen.nl

  Allemaal heel erg leuk en aardig, maar u heeft nog steeds niet kunnen weerleggen dat u voor iets waarvoor we de centrale 0.03 betalen, 0.23 betaald krijgt.

  U ontvangt dus, zoals reeds eerder genoemd, het 8 voudige van de marktprijs voor uw kWh.

  Dit is gewoon een keiharde subsidie, hoe u het went of keert, u ontvangt veel te veel voor uw opgewekte kWh.

  Hier volgt een rekenvoorbeeld voor de terugverdientijd van zonnepanelen als je er 0.03 per kWh van zou krijgen.

  Stel paneeltje van 4000 Wp, per jaar met een productie factor van 15% (aan de hoge kant) is 365 * 24 * 4000 * 0,15 / 1000 = 5256 kWh per jaar, dus 5256 * 0.03 = 160,- per jaar.

  Volgens uw site kost deze installatie 7000,- (Exclusief installatie). Dus marktconform zou deze installatie (exclusief onderhoud, exclusief prijs stijgingen/dalingen) in 7000 / 160 = 43 jaar afbetaald zijn. Duurste zonnecellen gaan 25 jaar mee, maar 30-45 jaar is ook haalbaar (mits er niet teveel zon op valt).

  Dus in een eerlijke markt, hebben zonnecellen geen kans.

  Maar omdat de overheid onder de druk van jullie lobby het tot alternatief gebombardeerd heeft (via het door u geposte wetsartikel), wordt u rijk door van andere stroom afnemers legaal geld af te pakken.

  Dus u beticht andere landen van het uitmelken van onze bevolking, maar eigenlijk bent u diegene die ons uitmelkt!

 41. Kees 27 maart 2012 om 15:38 - Antwoorden

  @Matthijs

  In theorie:

  Zonnepaneel levert terug tegen 0.03.

  Wordt weer verkocht voor?

  0.03 of 0.23?

  Sinterklaas bestaat niet.

 42. Matthijs 27 maart 2012 om 15:48 - Antwoorden

  @Kees

  Wel degelijk, het is zelfs bij wet geregeld wie de mijter draagt en dat is niet diegene met panelen op zijn dak.

  Als je mag salderen, dan komt het er wel degelijk op neer dat je voor 0.23 je kWh mag verkopen.

  Wat ik trouwens vergeten ben in mijn rekenvoorbeeld is de daling van je eigen verbruik en de kosten besparing die dat met zich mee brengt.

  Ik lees trouwens dat een jaartje geleden al beperkigen zijn aangebracht op het salderen;

  Je mag niet meer dan 5000 kWh salderen en niet meer dan je eigen verbruik. Daarna moet je afspraken maken met je energie leverancier, en die wil die energie niet!

  Dus, het begin is er.

 43. Ivo 27 maart 2012 om 15:56 - Antwoorden

  Matthijs,

  Als hij voor extern produceert heb je gelijk, maar ik ga een analogie proberen.

  Je kan een appeltaart kopen en die opeten, betaal je € 10,00

  Je kan ook een oven en ingrediënten kopen, omgerekend betaal je 2,50

  Voor eigen gebruik loont het zelf bakken, maar als je ze wilt verkopen moet je arbeid, BTW enz. berekenen en komt de prijs weer op ongeveer 10,00.

  Heb je dus zelf zonnepanelen, dan mag je voor het eigen gebruik je kosten vergelijken met de commerciële elektriciteitsprijs en constateren dat het uit kan. Wil je zonnepanelen commercieel inzetten, dan zijn ze nog te duur.

  Dat je voor teruglevering aan het net een leuke deal maakt met degene die jouw de eerdere kWh's geleverd heeft is een grijs gebied, maar als je meer levert dan afgenomen, dan veranderd je status naar producent.

 44. Matthijs 27 maart 2012 om 16:11 - Antwoorden

  @Ivo

  Je status verandert naar producent op het moment dat je 1 joule aan het net aanbiedt.

  Het is geen grijs gebied, anderen draaien op voor jouw geconsumeerde energie, of het nu legaal is of niet.

 45. Kees 27 maart 2012 om 16:13 - Antwoorden

  De heren bij climategate doen alleen maar vrijwilligerswerk…

  Zou je de olie in je achtertuin ook tegen kostprijs verkopen?

 46. Matthijs 27 maart 2012 om 16:35 - Antwoorden

  @Kees

  Verkopen?

  Wie verkoopt er hier iets?

  De energie van zonnepanelen wordt gewoon wettelijk door mijn strot geramd! Kon ik het maar kopen,..!

 47. Zonnepanelen.nl 27 maart 2012 om 16:49 - Antwoorden

  @matthijs writes

  @Zonnepanelen.nl

  Allemaal heel erg leuk en aardig, maar u heeft nog steeds niet kunnen weerleggen dat u voor iets waarvoor we de centrale 0.03 betalen, 0.23 betaald krijgt.

  U ontvangt dus, zoals reeds eerder genoemd, het 8 voudige van de marktprijs voor uw kWh.

  Dit is gewoon een keiharde subsidie, hoe u het went of keert, u ontvangt veel te veel voor uw opgewekte kWh.

  Hier volgt een rekenvoorbeeld voor de terugverdientijd van zonnepanelen als je er 0.03 per kWh van zou krijgen.

  Stel paneeltje van 4000 Wp, per jaar met een productie factor van 15% (aan de hoge kant) is 365 * 24 * 4000 * 0,15 / 1000 = 5256 kWh per jaar, dus 5256 * 0.03 = 160,- per jaar.

  Volgens uw site kost deze installatie 7000,- (Exclusief installatie). Dus marktconform zou deze installatie (exclusief onderhoud, exclusief prijs stijgingen/dalingen) in 7000 / 160 = 43 jaar afbetaald zijn. Duurste zonnecellen gaan 25 jaar mee, maar 30-45 jaar is ook haalbaar (mits er niet teveel zon op valt).

  Dus in een eerlijke markt, hebben zonnecellen geen kans.

  Maar omdat de overheid onder de druk van jullie lobby het tot alternatief gebombardeerd heeft (via het door u geposte wetsartikel), wordt u rijk door van andere stroom afnemers legaal geld af te pakken.

  Dus u beticht andere landen van het uitmelken van onze bevolking, maar eigenlijk bent u diegene die ons uitmelkt!

  Ok , ik probeer het nog 1 keer. Voor de goede zaak van BV Nederland.

  U rekent met bedragen ( in geld ), maar dat moet u even proberen los te laten.

  Ik zal u 2 voorbeelden geven die precies aangeven waar uw stelling manco gaat.

  Voorbeeld 1 :

  Geen zonnepanelen. Uw grote energiecentrale produceert 100 kWh per dag. De overheid ontvangt over deze 100 kWh bij de particulieren dus 100 x (c.a.) 13 cent = 13 euro aan energiebelasting.

  Voorbeeld 2 :

  Ik heb zonnepanelen en verbruik alles zelf. Ik heb 10 kWh op 1 dag geproduceerd. Uw grote energiecentrale produceert dan nog maar 90 kWh per dag. De overheid ontvangt over deze 90 kWh bij de particulieren dus 90 x (c.a.) 13 cent = 11,70 euro aan energiebelasting.

  Voorbeeld 3 : Uw casus …

  Ik heb zonnepanelen die 10 kWh per dag produceren. Ik heb op de dag 5 kWh verbruikt en 5 kW teruggeleverd aan het net. Om het te volledigen …

  Mijn buurman heeft de staat 13 cent aan EB betaald voor de 5 kWh die uit mijn panelen zijn gekomen die uw centrale niet heeft geproduceerd want de stroom is naar hem toegegaan. Ikzelf heb de staat 5 kWh betaald aan EB betaald voor de afname die ik had van de 5kWh. Kortom …. de staat krijgt 95 x (c.a.) 13 cent = 12,35 euro aan energiebelasting. Op dit moment zijn ze er dus op vooruit gegaan !

  Nu komt het … ik wil s' avonds weer mijn geleverde stroom gebruiken. Daarvoor vraag ik beleefd om geen EB te betalen. Dus …. de overheid heeft geen 95 kWh maar 90 kWh x (c.a.) 13 cent = 11,70 euro aan energiebelasting.

  Resultaat : > De overheid krijgt in voorbeeld 2 evenveel als in voorbeeld 3. Ik heb ze helemaal niet benadeeld.

  De 10 kWh die ik heb opgewekt krijgen ze sowieso geen EB meer over en het maakt niet uit of ik de stroom tijdelijk aan mijn buurman lever of niet.

  Conclusie :

  Op dit Blog worden de zaken moedwillig omgedraaid om zonnepanelen in een negatief daglicht te zetten. Ik zeg …. Niet Doen !

 48. Kees 27 maart 2012 om 16:59 - Antwoorden

  @Matthijs

  Zijn we er toch nog uit gekomen. Je hoeft geen 0.23 stroom te kopen. Er wordt je niets door de strot geduwd.

  Schaf met eigen middelen een paar zonnepanelen aan.

  Die 0.23 wordt tzt 0.30 – 0.40. Binnen vier jaar wordt je slapend rijk, zonder subsidies.

  Samengevat: waarom op olie blijven leunen?

  Het is nu al bijna onbetaalbaar.

  Omschakelen is geen kwestie van kiezen, het is binnenkort "op".

 49. Ivo 27 maart 2012 om 18:18 - Antwoorden

  Nee, Zonnepanelen, niet omgedraaid.

  Het grijze gebied, zoals ik dat eerder noemde, is waar je als gezinseconomie met de buitenwereld handelt, maar netto afnemer blijft. Uw voorbeeld 3. De reden waarom ik dat een grijs gebied noem is dat u weliswaar handelt met de buitenwereld (is geen gezinseconomie) maar dat er tussen u en uw leverancier gesaldeerd wordt.

  Wat wel waar is, is dat de overheid minder belasting ontvangt, maar dat is wat mij betreft vergelijkbaar met het voorbeeld waar u uw eigen huis schildert in plaats van een schilder in te huren. Scheelt BTW, maar zo is dat nu eenmaal.

  Voor ieder individu blijft het aantrekkelijk om voor je eigen energie te zorgen en dus uw producten te kopen, maar levering (meer dan eigen afname) vergt een aparte regeling. En voor structurele toevoeging aan het net is het nog (net) even te vroeg.

 50. Marc 27 maart 2012 om 18:26 - Antwoorden

  @Mathijs

  Laten we de discussie eens omdraaien. Bij welke prijs per Wp en onder welke voorwaarden vindt jij zonnepanelen wel een goed alternatief. Een voorwaarde zou kunnen zijn dat wel netwerkkosten in rekening gebracht worden voor teruggeleverde energie.

  Hou hierbij rekening met een kostprijs per Kwh van conventionele energie van 6 cent excl btw (die 3 cent van jou kan ik niet plaatsen), een ruime correctiefactor van 0,8 en een levensduur van 20 jaar.

  Zonder installatiekosten, een prijs per Wp van 0,80 (mijn verwachting binnen 5 jaar) en een rente van 3% bij lineaire aflossing, kom ik een Kwh prijs uit van 5,8 cent.

Geef een reactie