Speciaal Catshuis blog: duurzaamheidsbeleid moet op de helling

Decentrale opwekking heeft de toekomst!

Wie mijn energieblogs gevolgd heeft, weet dat ik een fervent voorstander ben voor het decentraliseren van de elektriciteitsopwekking. Het is pure waanzin om aardgas te verbranden op een temperatuur van 1200 graden om een huis drie graden op te warmen: daarmee verspillen we 90% van de energetische potentie van het gas. Zeker als we tegelijkertijd in onze gascentrales elektriciteit opwekken en daarbij 40% tot 65% van de energie-inhoud van het gas in de vorm van afvalwarmte de rivier in pompen.
Je moet dat gas gebruiken om stroom mee op te wekken op een plaats waar je de restwarmte kunt gebruiken, dus liefst in onze huizen of kantoren. (Dat we door betere huizen en kantoren vaak al meer koeling dan verwarming nodig hebben maakt niet uit, je kunt vrij eenvoudig koude maken met warmte.)

De beste kansen voor decentrale energieopwekking liggen bij keramische brandstofcellen. Het toepassen van deze SOFC technologie in onze CV ketels zou leiden tot een halvering van ons gasverbruik voor elektriciteitsopwekking. Er is geen enkel scenario mogelijk waarbij dat met behulp van wind of zon voor elkaar te krijgen is.

Diederik Samsom is ook vóór decentrale stroom en wil daarom dat iedereen zelf energie op moet kunnen wekken om die dan zelf te gebruiken, of te leveren aan het elektriciteitsnet, en alsnog te gebruiken als dat hem uitkomt. Logische gedachte toch?
Maar Verhagen peinst er niet over om dit toe te laten.

Het zal u na mijn bovenstaande opmerkingen verbazen, maar ik geef Verhagen deze keer gelijk.                                      

Je kunt een euro maar één keer uitgeven.
Om deze paradox uit te leggen moeten we een flinke reis maken door de economische realiteit.

Ieder zinnig mens begrijpt dat we ons geld maar één keer uit kunt geven, en dat geldt ook voor geld dat we via de staat uitgeven. Want dat is geen ander geld, dat is gewoon ons geld. We hebben ervoor gekozen om een fors deel van ons geld te laten uitgeven door de overheid. De totale hoeveelheid beschikbaar geld neemt daar natuurlijk niet door toe. Dus er is één pot waaruit we alle kunst-, cultuur-, wind- en zonnesubsidies, onderwijzers, verpleegsters, windmolens en wegen, maar ook onze eigen uitgaven aan hypotheek, energie, vakantie, uitgaan en pensioen betalen. Méér van het ene is minder van het andere, simple as that.

Daar komt bij dat het staatsdeel van die pot totaal uit de hand gelopen is, want de staat geeft véél meer geld uit dan ze van ons krijgt.

Onze rijksbegroting fundamenteel in de problemen  

Begroting van prinsjesdag 2011

Veruit de voornaamste drie posten van onze rijksbegroting zijn de zorg, sociale uitkeringen en het onderwijs, samen goed voor bijna 70% van het totaal. De overige postjes zijn voor een groot deel amper te beïnvloeden. Minder overheidsbudget betekent dus direct minder zorg, uitkeringen of onderwijs.

De grootste (de zorg) is daarbij ook nog eens bezig aan een groeisprint: we kunnen medisch steeds meer, maar met steeds duurdere apparaten, en we worden allemaal ouder, met als gevolg een verhoogde zorgvraag. Los van het huidige begrotingstekort, zitten we dus alleen al door deze ontwikkeling in de zorg al vast aan een sterk stijgend overheidstekort in de zeer nabije toekomst, die alleen tegen te houden is met zéér pijnlijke hervormingen.
Ook de uitkeringen dreigen uit de hand te lopen als de economische crisis door blijft woekeren.
Tot slot  is iedereen het er ongeveer over eens dat er juist meer geld naar onderwijs toe moet.

In de komende afwegingen over de besteding van de beschikbare middelen praat ik dus  niet zomaar omdat dat lekker klinkt over minder verpleegstersbanen als equivalent voor minder beschikbaar budget; dat is een vrij adequate beschrijving van de werkelijkheid.

Om op de vereiste 3% begrotingstekort te komen moet er hier bovenop nog eens 6 miljard bezuinigd worden.
Zeg maar waar u die wilt halen!
Serieus, uit welk vierkantje kan er volgens U wel een miljardje of tien gehaald worden?

Doen wat de oppositie voorstelt, nl gewoon teveel blijven uitgeven, is geen optie, want dan vliegt onze staatsschuld onstuitbaar omhoog en dat tast onze goede financiële naam aan. Dan gaat al gauw ook de rente omhoog die we moeten betalen voor de staatsschuld. Zoals u ziet is dat nu 10 miljard, en die verdubbelt als we de rente moeten betalen van andere landen die hun begroting niet goed op orde hebben. Dan hebben we er nog 10 miljard aan problemen bij, die niet eens iets opleveren!

Het effect van belastingheffing
Ons geld geven we niet zomaar aan de overheid, die moet het via zeer veel wegen aan ons ontfutselen met belastingen. Hoewel er een soort basisregel is dat de overheid geen belasting mag heffen zonder dat er een redelijk verband is tussen de belasting en de belaste activiteit, maakt dat voor u eigenlijk niks uit. Als de BTW wordt afgeschaft, is alles opeens 16% goedkoper, maar dan moet de regering bijvoorbeeld de loonbelasting verhogen, zodat u netto weer op dezelfde belastingdruk uitkomt. De overheidsuitgaven moeten, hoe dan ook, door u betaald worden.

Toch maakt die keuze wel degelijk verschil: de heffing heeft namelijk gevolgen voor ons gedrag.
Door de BTW gaan we minder kopen. Dat is slecht voor de economie.
Door de loonbelasting wordt arbeid duurder, en loont het voor de bedrijven om banen weg te automatiseren of naar een lagelonenland te vertrekken, waardoor de werkloosheid toeneemt.
De overdrachtsbelasting remt de huizenmarkt enorm.
Alle drie dus zeer ongewenste effecten van belastingheffing.

Daarom heeft het de voorkeur van de overheid om belasting te heffen op zaken die je inderdaad wilt tegengaan, zoals hondenpoep, autorijden, drinken of roken. Daarbij zijn vooral de verslavende activiteiten favoriet, omdat je anders na een tijdje niks meer binnenhaalt omdat iedereen zijn gedrag veranderd heeft. Vandaar de enorme accijnzen op rookwaren, alcohol en benzine. En een enorm controlesysteem met strenge straffen op het zelf destilleren van alcohol, of het verkopen van illegaal geïmporteerde sigaretten of landbouw- of scheepsdiesel waar minder accijns op zit.

Energiebelasting goed idee
Een briljante keuze is natuurlijk belastingheffing op energiegebruik. Je wilt dat om verschillende redenen beperken, het gaat om een enorme geldstroom, en erg veel kan men het verbruik toch niet verminderen, dus het is in twee betekenissen een ”duurzame” bron van belastinggeld.

All gain and no pain?

Helaas, ook hier zit een addertje onder het gras. Door energie heel duur te maken loont het om je huis te isoleren, of een heel dure en zuinige CV ketel te kopen. Dat is wat de regering beoogt, dus een positief effect van de belastingheffing.
Maar  deze kosten gaan wel van ons besteedbaar budget af. De investering verdient zich ook niet terug door het verminderde energiegebruik, maar door de lagere belastingafdracht. Want de kosten van de energie zijn voor meer dan de helft belastingen. Dit knabbelt dus op twee manieren aan ons nationale budget, en laat dus minder geld over voor de zorg.
U weet het nog: we kunnen elke euro maar één keer uitgeven…

Je eigen stroom opwekken
Dan komen we eindelijk uit op de paradox uit de inleiding: waarom mag je niet gewoon je eigen stroom opwekken? Daar zijn drie redenen voor.

Het eerste deel van het antwoord zal u verbazen: het is eigenlijk belastingontduiking. De staat heeft besloten om energie te belasten en daarmee duur te maken. Als u dat dan omzeilt door zelf energie op te wekken, bent u te vergelijken met de illegale alcoholstoker. Het is dus volledig terecht om de douane in te zetten om illegale energieopwekking op te sporen en te bestraffen.

Vergezocht? Nee hoor. Op dit moment mag u best zelf een PV-paneeltje op uw dak leggen, dat is bij wet geregeld, over die stroom hoeft u geen belasting te betalen. Maar er zijn ook al grotere collectieven die meerdere grote windturbines voor eigen gebruik neerzetten en ook geen belasting willen betalen, terwijl Essent en Eneco dat wél moeten. Het is dus een concreet en actueel probleem.
Daar komt nog bij: deze vorm van fiscaal faciliteren kost de staat (en dus ons allen) op dit moment 11 cent per kWh aan belastingopbrengst, wat nog duurder is dan gewoon de windmolens zelf subsidiëren. Deze optie gaat dus ten koste van nóg meer banen in de zorg dan de miljardensubsidies aan onrendabele duurzame bronnen.

Dit beseffen mensen niet die wild enthousiast worden over de bijna bereikte “net-pariteit” van sommige duurzame technieken: dat een techniek kan concurreren met zwaarbelaste fossiele energie wil helemaal nog niet zeggen dat we het ons kunnen permitteren om daarmee een substantieel deel van onze energie op te wekken.

In dit geval zou je kunnen zeggen: niet zeuren, we  willen niet “energie” maar “fossiele energie”  belasten, dan betalen we er maar voor met zijn allen.
Dat is leuk zolang het gaat om hier en daar een zonnepaneel. Maar duurzame bronnen principieel niet belasten leidt tot tientallen miljarden aan investeringen in véél te dure stroomopwekking, die gewoon uit ons nationale budget betaald moeten worden.

Dan moet je er wel héél erg zeker van zijn dat die energiebesparing belangrijker is dan bv. een minimaal niveau van zorg. Want mijn recente ervaringen met de verpleging zijn zodanig schokkend dat ik vind dat we wat dat betreft al vóór de komende bezuinigingen onder de acceptabele grens van een beschaafd land gezakt zijn.

Begrijpt u nu waarom ik U in de tweede paragraaf liet nadenken over ons begrotingstekort?!

Onze eigen energie opwekken kan niet zonder gevolgen voor ons welzijn

Bijkomende complicaties
U kunt ook redeneren: als je je huis mag isoleren, mag je ook zelf stroom opwekken, niet zeuren over belastingontduiking dus. Maar zo simpel ligt het niet. Isolatie bespaart energie, punt. Duurzame bronnen produceren energie, maar niet wanneer we die nodig hebben. Dit valt niet op te lossen: opslag is onbetaalbaar in geld en energiekosten, voor zover er al opties voor bestaan.
Dit levert twee grote problemen op:

1. Infrastructuur
We kunnen wel een deel van de duurzame energieproductie kwijt op grotere afstand, maar daarvoor moeten extreem hoge kosten gemaakt worden aan versterking van het stroomnet. We praten wederom over tientallen miljarden. Insiders uit het netbeheer weten dat Nederland als de 20% duurzame doelstelling echt gehaald zou worden, met een enorm probleem zit met de elektrische infrastructuur. De gigantische bedragen die nodig zouden zijn om het net daarvoor geschikt te maken, worden vooralsnog niet uitgegeven omdat men in de energiewereld verwacht dat we niet eens in de buurt van die 20% zullen komen.

Anders hebben we nog een extra verlanglijstje van tig miljard dat we bij Rutte in het Catshuis moeten neerleggen.

2. Inpassing – de windparadox
Een veel groter probleem is echter de inpassing van grillige wind- en zonne energie in het op dit moment precies uitgebalanceerde net. In principe komt het erop neer dat je voor sterk wisselende energiebronnen zoals wind en zon, zeer snel opstartende en snel regelbare gascentrales als back-up moet bouwen. Deze hebben een lage efficiency van ca 35%.
Zonder duurzame bronnen zou je veel minder flexibele complexe centrales bouwen, met een rendement van tegen de 60%.

Aangezien de duurzame bronnen gemiddeld onder de 33% van hun capaciteit leveren, moet je dus méér dan 2/3 van de elektriciteit van de wind-gas combinatie met laag rendement uit gas opwekken.
Zonder duurzame bronnen kun je 100% van die stroom met hoog rendement produceren. De situatie met duurzame bronnen leidt op basis van deze getallen tot zelfs 15% méér gasverbruik, dan wanneer deze nooit op het net zouden worden aangesloten. Deze “windparadox” wordt angstvallig onder tafel gehouden door de voorstanders van duurzame bronnen.
Dit is een sterk versimpelde voorstelling van zaken, in de praktijk ligt het wat gunstiger: de nieuwste hoogrendement-centrales zijn weliswaar beperkt maar toch beter regelbaar, en ver in de toekomst is er met een elektrisch wagenpark en elektrische huisverwarming veel aan die paradox te verbeteren. Maar zover zijn we nog lang niet.

Vooralsnog is het erg moeilijk om cijfers te krijgen om dit sommetje goed te kunnen maken. Ik moet het dus bij deze zwart-wit voorstelling laten. Maar dat je een duurzame kilowattuur bij lange na niet voor 100% mag meerekenen in de stroomvoorziening zou de overheid veel duidelijker moeten communiceren.

De transitie naar een groene economie
Vaak wordt gesteld dat dit allemaal onderdeel is van de broodnodige en onvermijdelijke transitie naar een groene economie. Net zoals we van een agrarische economie naar een industriële- en vandaar naar een diensteneconomie gingen, zo gaan we nu van de diensten- naar de groene economie, met allemaal groene duurzame banen. Laten we wereldwijd vooroplopen en allemaal groen-rijk worden!

Deze suggestie getuigt van een fnuikend gebrek aan economisch inzicht.

De agrarische periode kwam ten einde omdat we door nieuwe technologie met 1/10 van het aantal mensen evenveel voedsel konden produceren. Daardoor kwam er ruimte voor bevolkingsgroei, het bouwen van enorm veel huizen, en het produceren van allerlei apparaten die ons leven aanzienlijk veraangenaamd hebben, en ook weer leidden tot enorme efficiency verbeteringen in de productie van onze dagelijkse behoeftes. Door de automatisering van de productie konden vervolgens steeds meer mensen ingeschakeld worden voor diensten zoals de medische zorg, onderwijs, vrijetijdsbesteding, de detailhandel, kortom, alles waardoor wij nu in een diensteneconomie een koninklijk bestaan leiden en comfortabel drie maal zo oud worden als de mens in zijn historie gemiddeld werd.

De volgende transitie vindt pas plaats wanneer onze ziekenhuizen bevolkt worden door honderden verpleegrobots die 24 uur per dag lief en vriendelijk zijn voor onze patiënten, en als onze kinderen op school onderwezen worden door computerprogramma’s waardoor er nog maar één supervisor nodig is per 100 kinderen. Tot dat moment geldt keihard dat we voor elke groene baan een verpleegster of onderwijzer in moeten leveren.
Dat vertellen deze transitiedenkers er natuurlijk niet bij.

Er wordt hard gewerkt aan Robo-nurse

Economische onderzoeken
Wanneer ik stel dat een groene baan één op één een verpleegstersbaan kost, is dat helaas een ernstig tekortschietende simplificatie. In de belangrijkste landen die inzetten op duurzame energie zijn namelijk econometrische studies gedaan naar hoe het nou precies zit met die groene banen. Een greep daaruit:

Het vooroplopende Spanje, maar liefst twee voor het superduurzame Duitsland, windparadijs Denemarken, de Verenigde Staten en tot slot twee voor Italië.

Hieruit blijkt dat er meer economische factoren meespelen, waardoor men komt tot getallen van €175.000 (Duitsland)  tot €571.000 (Spanje) aan subsidie per groene baan. Met andere woorden: meerdere zorgbanen per groene baan.

Dat gaat in de beginperiode allemaal prima, en geeft de betreffende regering een prachtig groen imago. Maar op het moment dat de industrie (zoals ook de bedoeling was) hierop reageert met het investeren in zeer grote projecten, en er dus substantieel duurzame capaciteit gebouwd wordt, blijken die regeringen daar geen rekening mee gehouden te hebben. Zo heeft voorbeeldland Spanje onlangs zelfs eenzijdig alle lopende contracten door het overheidstoilet gespoeld om onder zijn multi-miljardenverplichtingen aan de duurzame exploitanten uit te komen. Die gaan nu uiteraard allemaal failliet. In Duitsland is dit nog net niet aan de orde, maar wel zijn de regelingen voor de toekomst al teruggedraaid, dus komt iedereen die daarop rekende met zijn investeringen wel degelijk ernstig in de problemen.

Het zal u wellicht verbazen, maar dit is een bekend economisch fenomeen.

Sterke overheidsstimulatie van nieuwe ontwikkelingen levert een economisch ongezonde industrie op, die altijd maar een kort leven beschoren is. Het in elkaar klappen van zo’n subsidiezeepbel gaat altijd gepaard met groot banen- en kapitaalverlies.

Hier is natuurlijk niemand mee gediend. Regeringen die hier toch op aansturen hebben daar dus geen economisch maar een politiek doel mee.

Gloene welknemels
De situatie is helaas nog veel ernstiger.
De plotselinge daling van de prijs van wind- en PV-stroom, waardoor net-pariteit in zicht komt, is het gevolg van een enorme inhaalsprint die China op dit moment maakt. Zo goed als elke zonnecelfabrikant in Nederland is failliet of gaat binnenkort over de kop. Ook hangen duistere wolken boven de Deense wind-supermacht Vestas. Enigszins betaalbare duurzame energie-installaties komen in de toekomst allemaal uit China.

De productie van de bijzondere materialen die bij de productie van al deze zonnecellen en turbines nodig zijn leidt in China overigens tot gigantische milieuvervuiling, en maakt deze duurzame energie dus allesbehalve schoon.

Maar nog erger: voor de door sommigen zo vurig gewenste groene economie betekent dit dat we onze verpleegsters inleveren voor groene banen in Azië, en hier met een diep-rode in plaats van groene economie overblijven.

Maximaal 10% duurzaam
Hierbij moet men bedenken dat deze duurzame bronnen maximaal een procent of 30 van onze elektriciteitsproductie voor hun rekening kunnen nemen, want dan kom je op een technische grens bij het inpassen. Al die miljarden naar Chinese banen, verminderen ons totale niet-“duurzame” energiegebruik dus slechts met 10%.  Welke publiek belang wordt hiermee nu eigenlijk gediend?

Om hoe gruwelijk veel geld het hierbij gaat rekende ik eerder uit in mijn blogs over de wereldenergievoorziening in 2050 en de Duitse Atomausstieg.

Essentiële Keuzes
Het bovenstaande maakt duidelijk dat de keuze voor een substantieel aandeel duurzame elektriciteit energetisch weinig zoden aan de dijk zet, maar wel sterk ten koste gaat van onze economie en ons welzijn.

Op detailniveau is er met betrekking tot de decentrale opwekking wel degelijk een lans te breken voor decentraal fossiel, maar bij de huidige prijzen nog lang niet voor de alternatieve bronnen wind en PV.
Netpariteit belonen met fiscale vrijstelling van teruglevering aan het net verontreinigt het kostenplaatje ernstig en leidt tot onbetaalbare verplichtingen van de overheid in de toekomst.

Er zijn politici die zo verblind zijn door klimaatpaniek dat ze elke duurzame actie toejuichen, ook al brengt die het einde van de fossiele energievoorziening  in de praktijk helemaal niet dichterbij, of ruïneert hij de economie. Daarbij vergetend dat dit vooral  ten koste van de zwakkeren in onze samenleving gaat, voor wie de energiekosten budgettair het zwaarste wegen. Er zijn er ook die het allemaal weinig interesseert en gewoon een fraai groen imago willen hebben.

Ik hoop dat men in het Catshuis op dit moment beseft dat er heel veel geld te halen valt uit de grotendeels verborgen duurzame miljarden in de begroting, waarbij deze bezuinigingen zelfs  goed zijn voor de economie en de handelsbalans, zonder dat er überhaupt aantoonbare nadelen aan verbonden zijn.

Door |2012-03-26T06:23:26+00:0026 maart 2012|99 Reacties

99 Comments

 1. Zonnepanelen.nl 26 maart 2012 om 08:48 - Antwoorden

  Uw stelling is toch echt aantoonbaar "minder slim". U gaat er namelijk aan voorbij dat we in Nederland meer als 2 miljoen vaten olie moeten importeren om aan onze energiebehoefte te voldoen. ( Bron : http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=93&l=nl ) Dit betekent een Outflux van c.a. 240 miljoen euro per dag richting Rusland, Saoedi Arabië , Iran etc. etc. ( http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-ene… ). We kunnen met z'n allen c.a. 75 Miljard euro per jaar besparen als we dit geld NIET uitgeven. Elke euro die we kunnen Decentraal opwekken met onze zonnepanelen is een euro die wij NIET qua grondstoffen te hoeven importeren middels Olie. Nu kun je daar tegenover zetten dat de EB misschien in de eerste ronde niet word afgedragen en dat de overheid een klein beetje belastinginkomsten misloopt, maar dat is niet zo. Immers men gaat het geld wat ze overhebben kunnen uitgeven aan andere zaken, wat, zo raad u al, weer BTW inkomsten oplevert. Het netto rendement is dus dat je juist de economie op gang helpt, iets wat bitter hard nodig is !

  Laat ze dus verstandig zijn in het Catshuis. Zonnepanelen en decentrale opwekking van energie zijn juist goed. Je kunt je euro maar 1 keer uitgeven. Als we het namelijk niet doen betekent dit gewoon dat het licht uit zal moeten in een hoop huishoudens de komende jaren, want daar is energie al niet meer betaalbaar. En u raad het al … als het licht uit moet dan levert dit ook geen belastinginkomsten op voor de overheid.

  Overigens vind ik het wel goed dat dit stuk op een Blog staat met een "ander geluid". Het is hoogste tijd dat decentrale energieopwekking eens loskomt van de links / rechts / klimaatproblematiek. Zonne-energie heeft daar m.i. een ondergeschikte rol, want onze goedkope en makkelijk winbare olie is op. Mijn en uw kinderen moeten een gedeelte van hun welvaart gaan inleveren omdat energie ( olie ) bijna niet meer op te brengen is.

  Uw overige argumenten laat ik in het midden qua opslag e.d. Er zijn voldoende mogelijkheden voor de opslag van duurzame energie die prima te bekostigen zijn. Daarnaast zitten onze oosterburen al op 25 % duurzame energie. Moord en brand is daar geschreeuwd voor het elektriciteit net …… maar tot nu toe werkt alles nog prima !

 2. Ivo 26 maart 2012 om 09:15 - Antwoorden

  Vanavond is er een energiesymposium van René Leegte. Ik zal erbij zijn. Voor wie nog kan en wil: http://reneleegte.vvd.nl/agenda_14697/36448/

 3. Matthijs 26 maart 2012 om 10:10 - Antwoorden

  Op de helling?

  Van een klif!

 4. Matthijs 26 maart 2012 om 10:39 - Antwoorden

  @Zonnepanelen.nl

  "Elke euro die we kunnen Decentraal opwekken met onze zonnepanelen is een euro die wij NIET qua grondstoffen te hoeven importeren middels Olie."

  Hoeveel kost die decentrale opgewekte euro?

  Volgens de laatste info, kost het decentraal opwekken twee keer zoveel als een centraal opwekken.

  Dus als we dan uw rekenvoorbeeld aanhouden;

  75 miljard * 2 = 150 miljard.

  Waar wilt u die overige 75 miljard vandaan halen?

  En als de zon niet schijnt? Dan hebben we alsnog die 75 miljard nodig. Dus uw scenario komt uit op 75 + 150 = 225 miljard.

  Dank u wel, tot ziens.

 5. Joris 26 maart 2012 om 10:42 - Antwoorden

  "In principe komt het erop neer dat je voor sterk wisselende energiebronnen zoals wind en zon, zeer snel opstartende en snel regelbare gascentrales als back-up moet bouwen. Deze hebben een lage efficiency van ca 35%."

  Jammer, maar is dat werkelijk de enige manier?

  Men werkt aan windturbines die waterstof produceren voor tijdelijke opslag, lees ik bijv. Zou dat werkelijk kansloos zijn?
  http://www.technischweekblad.nl/windturbine-maakt

  En sommige alternatieve energie, zoals blue energy fluctueert misschien ook minder dan wind? http://www.technischweekblad.nl/alternatief-voor-

  En is LENR iets om in de gaten te houden? Die kan wellicht binnen een paar maanden helpen de boel stabiel te houden. Over Defkalion: "They told me that they were going to begin selling their LENR device this July 2012."

  http://www.e-catworld.com/2012/03/report-from-vis

 6. Waarnemer 26 maart 2012 om 11:00 - Antwoorden

  Zonnepanelen en decentrale opwekking van energie zijn juist goed. Je kunt je euro maar 1 keer uitgeven. Als we het namelijk niet doen betekent dit gewoon dat het licht uit zal moeten in een hoop huishoudens de komende jaren, want daar is energie al niet meer betaalbaar.

  In Duitsland zijn 600.000 huishoudens afgesloten van energie omdat ze de hoge energierekening niet meer kunnen betalen en maandelijks worden het er meer.

  De hoge rekening is veroorzaakt door allerlei dure belastingmaatregelen van de regering om windmolens en zonnepanelen te kunnen betalen.

  Overigens, het verstand komt met de jaren, de subsidie op PV installaties wordt in sneltreinvaart afgebouwd en is in 2017 Nul geworden. Natuurlijk schreeuwt de Duitse zonnesector moord en brand, want ze zien hun door de staat gegarandeerde inkomen als sneeuw voor de zon verdwijnen.

  Zonne-energie heeft daar m.i. een ondergeschikte rol, want onze goedkope en makkelijk winbare olie is op. Mijn en uw kinderen moeten een gedeelte van hun welvaart gaan inleveren omdat energie ( olie ) bijna niet meer op te brengen is.

  Wat een onzinverhaal.

  Nooit aan schaliegas gedacht?

  De VS was tot voor twee jaar een zeer grote LNG gasimporteur. Door de winning van schaliegas is de VS nu een gasexporteur geworden en importeert plotseling minder olie.

  De prijzen voor gas in de VS zijn sterk gedaald en bovendien heeft schaliegas ook nog eens het voordeel dat in de VS ineens 7 procent minder CO2 uitstoten omdat honderden kolencentrales gesloten worden en worden omgebouwd naar gascentrales.

  Neem dan Engeland, waar 5000 windmolens hebben gezorgd voor een verminderde CO2 uitstoot van nog geen één procent. ook in GB gaat men nu op grote schaal schaliegas winnen, net als in Polen dat door de winning van schaliegas volledig energie-onafhankelijk wordt van Rusland.

  Er zijn voldoende mogelijkheden voor de opslag van duurzame energie die prima te bekostigen zijn.

  Ik heb me er aardig in verdiept maar ik kan ze niet vinden. Ik zie geen voldoende mogelijkheden en al helemaal geen mogelijkheden die prima te bekostigen zijn.

  In Limburg draaide zo'n project om oude mijngangen vol te laten lopen met water. Het blijkt nu dat alle financiers zich schielijk uit deze ondergrondse pompaccumulatiecentrale (Opac) terugtrekken omdat a) de kosten de pan uitrijzen en b) het technisch volstrekt onhaalbaar is.

  Het is een droom van milieufanatici geweest die financiers letterlijk voor de gek hebben gehouden met hun mijngangenverhaal.

  Daarnaast zitten onze oosterburen al op 25 % duurzame energie. Moord en brand is daar geschreeuwd voor het elektriciteit net …… maar tot nu toe werkt alles nog prima !

  U bent kennelijk nog niet op de hoogte van de jongste ontwikkelingen in Duitsland?

  Er wordt nog steeds moord en brand geschreeuwd, leest u maar verder, maar u wilt dat niet horen omdat u ziende blind bent en horende doof als het om zonnecellen en windmolens gaat.

  De overgang naar duurzame energie ontwikkelt zich in geheel Europa slecht maar met name in Duitsland verloopt de ontwikkeling desastreus.

  De bouw van offshore windparken is volledig ingestort, windmolenbouwer BARD moet mensen ontslaan omdat de voorraad molenwieken onafzienbaar is geworden wegens een kopersstaking. De opslag van honderden wieken van meer dan 60 meter lang is zo groot dat deze zelfs vanuit de ruimte te zien is.

  De uitbreiding van het elektriciteitsnet is praktisch op een dood punt aangeland en mensen realiseren zich zo langzamerhand dat de energie die de zon stuurt gratis lijkt maar in de praktijk heel erg duur en volstrekt inefficiënt is.

  Tsjechië stond eind vorig jaar voor een bijna volledige blackout van het openbare elektriciteitsnet omdat Duitse windmolens hun stroom in het eigen land niet kwijt konden en het daarom bijna voor niets op het Tsjechische net werd gedumpt. Door in allerijl eigen centrales stil te leggen wisten de Tsjechen een ramp te voorkomen.

  Ondertussen draaien twee verouderde Tsjechische kerncentrales overuren om de stroom vervolgens aan Duitsland te leveren.

  Verder werden afgelopen winter tientallen Duitse metaalverwerkende bedrijven getroffen door spanningsuitval op het lichtnet. De gevoelige meetapparatuur die bijvoorbeeld gebruikt wordt bij de vervaardiging van aluminium van een paar micron dik, sloeg op tilt bij hele reeksen korte onderbrekingen van enkele milliseconden. Die merk je als particulier niet, maar deze bedrijven des te meer.

  Er is in Duitsland een ware uittocht van bedrijven op gang gekomen omdat ze niet de garantie meer hebben dat ze een betrouwbare en vooral betaalbare stroomvoorziening hebben.

  Het op- en afschakelen van centrales bij wisselende windcondities is aan de orde van de dag en netbeheerder TenneT heeft de noodklok al geluid dat er ieder moment een blackout kan ontstaan.

  Het lijkt er steeds meer op dat de Duitse regering de regie verliest en dat het Duitse volk het gestrooi met geld in een bodemloze put meer dan zat is en het vertikt om nog langer naar de klimaatleugens van de politici te luisteren.

  Stelt u zich eerst eens op de hoogte van de ware gang van zaken bij de Oosterburen, meneer Zonnepanelen voordat u onzin uitkraamt.

 7. Waarnemer 26 maart 2012 om 11:07 - Antwoorden

  @Joris

  Men werkt aan windturbines die waterstof produceren voor tijdelijke opslag, lees ik bijv. Zou dat werkelijk kansloos zijn?

  Dit is een veelbelovende techniek, maar vooralsnog onbetaalbaar.

  Het prototype dat Siemens bouwt is een aardig laboratorium experiment, maar wanneer je dit grootschalig bij windparken van 300 MegaWatt of meer gaat toepassen denk ik dat Siemens voor elk windpark waar zo'n electrolyzer gebouwd wordt, één miljard steun van de Duitse overheid moet krijgen.

  Of windenergie wordt dubbel zo duur en daar moet je op dit moment niet bij de Duitsers mee aankomen.

 8. Ivo 26 maart 2012 om 11:33 - Antwoorden

  Iedere vorm van decentrale opslag is geschikt bij gebruik van zonnen- of windenergie. Schrijf deze vormen niet af, maar gebruik zo zoals ze zich aandienen. Dus niet aan het elektriciteitsnet koppelen.

  Maken van waterstof (door elektrolyse) kan uitstekend als het waait of als de zon schijnt. Waterstof kent vele toepassingen. Je zou het zelfs weer om kunnen zetten in elektriciteit (alleen jammer van twee keer omzettingsverlies).

  Als je het waterpeil in polders flexibeler neemt, kan je bijvoorbeeld bij wind pompen tot -15 cm van het ideale peil en als het niet waait laten stijgen tot +15 cm. Dit is afhankelijk van de grondsoort, bij veen werkt dit niet!

 9. Waarnemer 26 maart 2012 om 11:35 - Antwoorden

  @ Ivo

  Als je het waterpeil in polders flexibeler neemt, kan je bijvoorbeeld bij wind pompen tot -15 cm van het ideale peil en als het niet waait laten stijgen tot +15 cm. Dit is afhankelijk van de grondsoort, bij veen werkt dit niet!

  Waarom is het plan Lievense nooit doorgegaan? Weet iemand dat?

 10. Ivo 26 maart 2012 om 12:02 - Antwoorden

  Zie ook Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Plan_Lievense
  Om kort te gaan: je moet het Markermeer omdijken met een vrij hoge dijk. Als die doorbreekt zijn de gevolgen voor Amsterdam niet te overzien. De kosten zijn ook erg hoog en de consequenties voor de natuur te ingrijpend. Je hebt overigens een 17 meter hoge waterspiegel nodig voor één dag energie.

 11. Zonnepanelen.nl 26 maart 2012 om 12:20 - Antwoorden

  @Zonnepanelen.nl

  “Elke euro die we kunnen Decentraal opwekken met onze zonnepanelen is een euro die wij NIET qua grondstoffen te hoeven importeren middels Olie.”

  Hoeveel kost die decentrale opgewekte euro?

  Volgens de laatste info, kost het decentraal opwekken twee keer zoveel als een centraal opwekken.

  Dus als we dan uw rekenvoorbeeld aanhouden;

  75 miljard * 2 = 150 miljard.

  Waar wilt u die overige 75 miljard vandaan halen?

  En als de zon niet schijnt? Dan hebben we alsnog die 75 miljard nodig. Dus uw scenario komt uit op 75 + 150 = 225 miljard.

  Dank u wel, tot ziens.

  Nou wat het kost dat kan ik u vertellen. -HELEMAAL NIETS- . Zonnepanelen krijgen namelijk -GEEN- subsidie in Nederland. Dat is ook prima en daar is niets mis mee, immers je verdient ze terug in 6 tot 8 jaar waarna je 25 jaar lang gratis energie hebt. Als men er dus voor kies om zonnepanelen te kopen en zelf te betalen kost dat u NIETS.

  Hier zit hem ook het probleem. Als men zonder subsidie zonnepanelen aanschaft om in zijn eigen energiebehoefte te voorzien is hier helemaal niets mis mee. Als er gesteld word dat de overheid hierdoor belasting misloopt zijn wel dingen mis :

  A : De overheid heft belasting op het verkeerde. Er zijn slimmere manieren die eerlijker zijn. Waarom krijgt fossiele brandstof wel subsidie dan en waarom hoeven grootverbruikers zoals TATA nog niet eens energiebelasting te betalen ??????

  B : De overheid gaat die belasting toch wel mislopen. Als men het geld niet meer heeft om 300 of 400 euro per maand te betalen aan energie , dan heeft men dat niet. Geloof mij , dit is de realiteit voor veel gezinnen in Nederland. Hardwerkende mensen die het moeilijk hebben om rond te komen. Hiervoor geld dus : Licht uit > weg belasting. Van een kale kip kun je niet plukken !

  C : Elke euro die niet word uitgegeven aan de Energie uit olie blijft in Nederland en is goed voor de Economie. Aan deze stelling valt gewoon niet te toornen. In Duitsland weten ze dat allang. Inderdaad … daar is niet alles koek en ei .. maar dat wil niet zeggen dat alles met zonnepanelen per definitie slecht en belastingontduiking is !

  Stop dus met de Hetze tegen zonnepanelen. Ik en vele andere met mij wilen vrij zijn in het bepalen wat we eten, vrij zijn in het bepalen wanneer we de verwarming wel of niet aanzetten maar OOK vrij in de manier waarop wij onze eigen energie opwekken. Subsidie hebben wij NIET nodig. Partij voor de VRIJHEID … WAAR ZIJN JULLIE ???

  Hoog tijd dat men hier stopt met polariseren. Aan dit Thema is helemaal NIETS maar dan ook NIETS Links , gerelateerd aan het Klimaat of wat dan ook ! Het gaat hier gewoon om de centjes en welke keuzen individuen willen maken over hun eigen maandelijks budget.

  Voor diegenen die zeggen dat goedkope olie op is …. Prima ….. Echter de prijs van een vat ruwe olie zegt ons anders. Dat is de realiteit. Het verbruik van ruwe olie is ook een realiteit. Mijn kinderen willen straks ook hun huis kunnen verwarmen en elektra kunnen verbruiken. Als onze huidige generatie op de pof leeft door elke maand meer uit te geven dan er binnen komt dan moeten mijn kinderen daarvoor boeten. Simpel is dat.

 12. Marc 26 maart 2012 om 13:18 - Antwoorden

  Wanneer je kijkt naar de enorme prijsdalingen van zonnepanelen en daarnaast de innovatie binnen de sector, dan geloof ik wel dat zonne-energie de toekomst heeft. Voor een installatie van ca. 6,5 Kwh is de prijs (inclusief montagematerialen en omvormer) op dit moment 1,63 euro per Wp (incl. BTW). Daarmee is door de kunstmatig hoge energieprijzen (energiebelasting) het nu al interessant om te investeren in zonne-energie.

  Ik verwacht dat deze prijs binnen 5 jaar gehalveerd is. De prijs per Kwh is dan significant lager dan bijvoorbeeld bij windenergie en daarnaast is de opbrengst veel voorspelbaarder dan windenergie en dus makkelijker inpasbaar in het energienet.

  De overheid zou mijns inziens dan ook alle uitgaven aan windmolens per direct tot 0 moeten reduceren en de "besparingen" reserveren om over 5 jaar in te zetten op zonne-energie of om de tekorten te dekken door de wegvallende energiebelastinginkomsten. Immers, wanneer zonne-energie economisch rendabel is dan regelt de markt de vergroening van de energiemarkt uit zich zelf zonder dat daar idealisme voor nodig is.

  Het enige probleem wat resteert is de energieopslag. Ook daar staat de innovatie niet stil. Ik durf geen voorspelling te geven wanneer het rendabel wordt om per huishouden energie te bufferen. Wel ga ik er vanuit dat binnen 10 jaar interessant is om geheel zelfvoorzienend te zijn door gebruik te maken van energiebufferring.

 13. Marc 26 maart 2012 om 13:32 - Antwoorden

  @zonnepanelen.nl

  Volgens mij worden er nog steeds subsidies gegeven op zonnepanelen (vanuit provincies en gemeenten). In het voorbeeld dat ik aanhaalde gaat er nog ca. 60 cent aan subsidie vanaf waardoor de nettoprijs per Wp iets meer dan een euro is. Initieel zou 30% vergoedt worden maar omdat uit werd gegaan van een prijs van 2 euro per Wp is het percentage veel groter geworden omdat de prijzen het afgelopen jaar enorm gedaald zijn.

  Daarnaast is de enige reden waarom zonnepanelen nu al interessant zijn komt door de energiebelasting en de btw. Dat zie ik als een indirecte subsidie.

  Maar één troost, als particulier ga ik straks ook voor zonnepanelen want dan reken ik met mijn eigen portemonnee.

 14. Kees 26 maart 2012 om 15:07 - Antwoorden

  Hoe snel schakelt een kerncentrale? Enige uren, dagen? Die heeft dus ook gewoon een back up nodig!

  “In principe komt het erop neer dat je voor sterk wisselende energiebronnen zoals wind en zon, zeer snel opstartende en snel regelbare gascentrales als back-up moet bouwen. Deze hebben een lage efficiency van ca 35%.”

  .

  Hoe zit het dan met de sterk wisselende energiebehoefte?

  Ontbijt, snelkoker, zes uur journaal, kantoorcomputers, WK-finale enz. Deze pieken worden nu toch ook probleemloos opgevangen.

 15. Boels069 26 maart 2012 om 15:31 - Antwoorden

  Theo Wolters schreef:

  "Isolatie bespaart energie, punt."

  En draagt door slechte ventilatie bij aan de explosieve toename van allergiesoorten en longaandoeningen.

  Met doorwerking in de kosten van de gezondheidszorg.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK