Is dit een gekke vraag over zeespiegelstijging?

Zandsuppleties Rijkswaterstaat. Rode lijn geeft het aantal Basiskustlijn Overschrijdingen weer, de blauwe staafjes zijn vooroeversuppleties, geel strandsuppleties

In De Levende Natuur stond een artikel van Martin Baptist en Wim Wiersinga over zandsuppleties om voorspelde zeespiegelstijgingen op te vangen. Zie hier het suppletieprogramma 2012-2015. Per millimeter zeespiegelstijging zou ongeveer 7 miljoen kuub zand nodig zijn.

Factor 12 meer suppleties bij uitvoering scenario Deltacommissie
In het meest extreme scenario van de Deltacommissie onder leiding van hobbyboer Cees Veerman van 12 mm zeespiegelstijging per jaar, zou in de toekomst dan meer dan 80 miljoen kuub zand per jaar voor onze kust gestort moeten worden, tegen de gemiddeld 7 miljoen kuub in de jaren ’90. In de hoop dat zo het aantal Basiskustlijnoverschrijdingen (BKL) beperkt blijft

Daarbij stond deze grafiek, die toont hoe Rijkswaterstaat in de jaren ’90 alleen STRANDsuppleties uitvoerde (de gele staafjes)Vanaf 2001 kwam het accent te liggen op VOOROEVERsuppleties (blauw) van de kustlijn vanaf de -20 NAP dieptelijn. Wat zien we? Het volume aan gestort zand verdrievoudigde. Tegelijk bleeft het percentage BKL-overschrijdingen constant op 10 procent.

Maar is dat niet gek?
De sterkste DALING van het aantal BKL-overschrijdingen (delta BKL)zet echter in wanneer er veel MINDER suppleties worden uitgevoerd. Ergo, is het niet zo dat suppleties niet het geclaimde effect hebben? Want anders zou de daling van BKL zijn ingezet bij een TOENAME van suppleties. Pas na 2001 verdrievoudigt het door Rijkswaterstaat gestortte zandvolume, meest via vooroeversuppleties.

En zou die daling in BKL-overschrijdingen niet kunnen betekenen, dat de zeespiegel MINDER is gaan stijgen in de laatste tien jaar, in ieder geval bij ons dan (stijging loopt nergens uniform). De globale Topex-Poseidondata zie je HIER

Waar blijft al dat zand?
Wanneer je rekening houdt met interdecadale variaties in zeespiegelstijging. En wanneer die zeespiegelstijging in afgelopen decennium iets afname, kun je dus minder zeker zeggen of vooroeversuppleties dé oorzaak zijn van het constant blijven van het aantal BKL-overschrijdingen op ongeveer 10 procent. Bij mijn weten is nauwelijks bekend waar al dat zand werkelijk blijft. Wel zien we duidelijk op het Wad, dat de zaak egaliseert.

Zo maar een logische vraag die me binnenviel bij het zien van de grafiek. Of het ook terecht is weet ik niet, maar leek me een leuk discussiepuntje voor de klimatofielen op deze site.

Door | 2012-04-08T11:51:16+00:00 8 april 2012|15 Reacties

15 Reacties

 1. Turris 8 april 2012 om 14:37- Antwoorden

  Cees Veerman is 100% baggerindustrielobby! Voor de NL baggerindustrie zijn NL zand suppleties mooi stopwerk voor tussendoor hun internationale en Rode Zee zandopspuiting opdrachten.

 2. Herman Vruggink 8 april 2012 om 17:50- Antwoorden

  Wat wel een beetje gek is dat je de gemiddelde zeespiegelstijging op aarde er bij haalt. Dat zegt niet zo veel. Neem de zeespiegelstijging ter plaatse aan de kust in Nederland. Op een kort tijdsbestek van 10 jaar is deze m.i. t.o.v de factor erosie door stormen te verwaarlozen. Wat ook nog kan is dat de overgebleven overschrijdingen van de laatste 10 jaar steeds op dezelfde plaatsen plaatsvinden, maar wellicht helemaal geen prioriteit hebben. De basiskustlijn is immers vastgelegd in 1990, dus tamelijk willekeurig.

  Er is nog een definitie van belang: het kustfundament, het gebied dat begint in zee, waar de bodem 20 meter onder NAP ligt tot aan de achterkant van de duinen. De kustlijnzorg bestaat dus uit het onderhouden van de basiskustlijn en het kustfundament.

  De voorkeur is strandsuppletie, echter dat is duurder. Het idee is dat met vooroeversuppletie de strandsuppletie langer blijft liggen. Dat zal vooral een kwestie van voortschrijdend inzicht zijn. En de mix van die twee is ook weer locatie afhankelijk.

  Of rijkswaterstaat goed bezig is? Vast wel. Alleen denk ik wel dat er altijd wel voor gezorgd zal worden dat er een reden is om bezig te blijven.

 3. Harry van Schalkwijk 8 april 2012 om 18:50- Antwoorden

  Rypke je zegt "Wel zien we duidelijk op het Wad, dat de zaak egaliseert."

  Betekent dit, dat de Waddenzee land aan het worden is en dat de diepere gedeelten ook ondiep worden?

  Dan is er toch geen 'duurzaam' beheer?

  Klopt het dat de bodem van de Waddenzee op de meeste plaatsen inmiddels hoger ligt dan de bodem van Zuid-Holland?

 4. Turris 8 april 2012 om 22:29- Antwoorden

  Veerman misbruikte voor zijn op zijn bagger-clientèle gerichte deltarapportage de klimaatfantast Vellinga als principale adviseur en het gepolitiseerde "inaccurate" IPCC-rapport beide als kritiekloze input.

 5. Hans Erren 8 april 2012 om 22:41- Antwoorden

  Rypke

  Die kleine variaties in Topex-Poseidon vallen voor de Nederlandse kust weg door de ruis in het signaal. Hier zijn de maandelijkse getijdendata in Den Helder sinds 1860.

  <img src="http://members.casema.nl/errenwijlens/co2/denheldermonthly.gif"&gt;
  http://members.casema.nl/errenwijlens/co2/denheld

  Update van de meest recente PSMSL dataset voor Den Helder:

  <img src="http://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/23.png"&gt;

  <a href="http://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/23.php” target=”_blank”>http://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/23.php

 6. Hugo Matthijssen 9 april 2012 om 10:08- Antwoorden

  Waar hebben we het over.

  Is nederland dolgedraaid?

  Kan een alarmist met een commissie een ongefundeerde aanname doen en ons op hoge kosten jagen daar waar zelfs het knmi nog een slag om de arm neemt.

  Naast een hoop ruis staat dit in een rapport van het knmi het volgende:

  "Hoeveel steeg de zeespiegel de afgelopen jaren?

  De zeespiegel stijgt de laatste jaren sneller: satellietmetingen laten een wereldgemiddelde zeespiegelstijging van ruim 3 millimeter per jaar zien voor de periode 1993-2003. Omdat de reeks van satellietmetingen nog relatief kort is kan niet worden uitgesloten dat deze versnelling (deels) veroorzaakt wordt door natuurlijke schommelingen in het zeeniveau door variaties in zeestromingen."

  Bron
  http://www.knmi.nl/cms/content/73921/zeespiegelve

  Kunnen we dit geld niet veel beter gebruiken?

 7. Hugo Matthijssen 9 april 2012 om 10:11- Antwoorden

  Er zijn ook wetenschappers die van mening zijn dat zeespiegelstijging onjuist wordt weergegeven door het IPCC.

  http://www.keesfloor.nl/artikelen/weer/gravitatie

 8. Rypke Zeilmaker 9 april 2012 om 11:50- Antwoorden

  Maar het gaat mij vooral om de relatie zandsuppletie en BKL. Hoe kan het dat die BKL-overschrijding het snelst DAALT op het moment dat er MINDER suppleties worden uitgevoerd, en stabiliseert op het moment dat ze het volume verdrievoudigen

  een verklaring zou kunnen zijn dat we een decennium iets minder zeespiegelstijging zouden hebben gehad. Die varieert al eeuwen rond de 2 mm per jaar,

  Nou ja, het is iets om nog eens uit te zoeken en na te vragen: wat we aan data over zeespiegel hebben en bodemdaling leek me redelijk betrouwbaar, daar gaat mijn vraag ook niet over

 9. Bert Amesz 9 april 2012 om 16:13- Antwoorden

  M.i. is er sprake van twee verschillende methoden die je niet zonder meer kunt vergelijken.

  Strandsuppletie grijpt direct in op de 'momentane' kustlijn. Oftewel het strand vanaf de laagwaterlijn tot aan de duinrand. Gedurende 1991-2001 was de strandsuppletie (gele staafjes in grafiek van eerste artikel) aanzienlijk hoger dan in 2001-2011. Dat verklaart de afname van de overschrijding t.o.v. de BKL.

  Vooroeversuppletie is niet meer dan het bijbenen van de zeespiegelstijging (of bodemdaling). De maatregel is gericht op het kustfundament, Wad en Westerschelde. Totaal oppervlakte is 7000 km2. Voor 1 mm stijging is dus 7 mln m3 nodig. Vooroeversuppletie heeft geen directe invloed op de momentane kustlijn. Het effect is indirect: het beschermt de strandsuppletie tegen een flinke stormvloed. Tenminste: dat is de gedachte.

  Nog even over de zeespiegelstijging. Het tempo waarin die wereldwijd stijgt, neemt af van 4 mm/jaar rondom de eeuwwisseling tot minder dan 2mm nu. Ook bij de Nederlandse kust wordt het minder. Zie grafiekje Hoek van Holland.

  http://www.climate4you.com/images/UnivColorado%20

  en:

  http://www.climate4you.com/images/UnivColorado%20

  en:

  http://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.annual.pl

 10. Herman Vruggink 9 april 2012 om 19:32- Antwoorden

  @Rypke,

  "Hoe kan het dat die BKL-overschrijding het snelst DAALT op het moment dat er MINDER suppleties worden uitgevoerd, en stabiliseert op het moment dat ze het volume verdrievoudigen"

  De BKL-overschrijding moet je zien als een signaalfunctie. Het is geen heilig doel om dit aantal terug te brengen tot nul. Op basis van een totaal plaatje wordt besloten of er suppletie wordt toegepast of niet. Je eigen link naar het suppletieprogramma 2012-2015 bevestigd dat. Zie ook http://www.safecoast.nl/editor/databank/File/eval

  In eerste instantie werd alleen strandsuppletie toegepast, het aantal BKL-overschrijdingen daalt daardoor snel. Indien deze waren doorgezet waren de overschrijdingen veel verder teruggelopen. Op zich is je conclusie dus wel juist. Je hebt bij strandsuppletie altijd direct resultaat, bij vooroeversuppletie is dat nog maar afwachten. Het aantal BKL overschrijdingen wordt ongeveer kunstmatig op 10% gehouden, dus niet raar dat dit ook uit de grafiek komt. Indien dit aantal weer oploopt wordt teruggegrepen op strandsuppletie.

  De strategie is : "Strandsuppletie als het moet en vooroeversuppletie als het kan." Het volume neemt automatisch sterk toe omdat met hetzelfde budget meer volume opgespoten kan worden, vooroeversuppletie is immers veel goedkoper.

 11. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 9 april 2012 om 23:57- Antwoorden

  tnks, scheelt me weer nodeloos confereren met een slecht ingevoerde voorlichter/RWS-marketeer

 12. Ivo 10 april 2012 om 08:39- Antwoorden

  Rypke, een man die hier echt meer van weet en buitengewoon toegankelijk is; http://ronaldwaterman.nl/

 13. Waarnemer 10 april 2012 om 11:55- Antwoorden

  We waren twee weken geleden op bezoek in Kijkduin en hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om eens naar de Zandmotor te kijken.

  Indrukwekkend staaltje zandsuppletie.

  De tijd moet leren of dit gaat werken.

  Zie ook http://www.dezandmotor.nl

 14. Cees B 2 september 2013 om 11:37- Antwoorden

  Waar blijft al dat zand ? Ik kijk er dagelijks op .de duinen bij mij voor de deur zijn sinds 1982 van 7m boven NAP gestegen naar nu 10,20 m boven NAP en het strand boven de hoogwaterlijn ligt momenteel gem 2meter hoger dan 30 jaar geleden het overige gesuppleerde zand ligt tegen de pieren van IJmuiden als hobby sleepnetvisser weet ik dat de waterdiepte in de zwinnen in 1 week tijd ik dieper of ondieper kan worden , verder is mij opgevallen dat in de getij tabellen voor Scheveningen de hoogste waterstanden de waterstand op 28 sept 2007 1,52 boven NAP was voorspeld en 11sept 2014 wordt 1,46m boven
  NAP voorspeld

 15. Cees B 2 september 2013 om 11:39- Antwoorden

  CeesB gaat om 1m dieper of ondieper

Geef een reactie