Zandsuppleties Rijkswaterstaat. Rode lijn geeft het aantal Basiskustlijn Overschrijdingen weer, de blauwe staafjes zijn vooroeversuppleties, geel strandsuppleties

In De Levende Natuur stond een artikel van Martin Baptist en Wim Wiersinga over zandsuppleties om voorspelde zeespiegelstijgingen op te vangen. Zie hier het suppletieprogramma 2012-2015. Per millimeter zeespiegelstijging zou ongeveer 7 miljoen kuub zand nodig zijn.

Factor 12 meer suppleties bij uitvoering scenario Deltacommissie
In het meest extreme scenario van de Deltacommissie onder leiding van hobbyboer Cees Veerman van 12 mm zeespiegelstijging per jaar, zou in de toekomst dan meer dan 80 miljoen kuub zand per jaar voor onze kust gestort moeten worden, tegen de gemiddeld 7 miljoen kuub in de jaren ’90. In de hoop dat zo het aantal Basiskustlijnoverschrijdingen (BKL) beperkt blijft

Daarbij stond deze grafiek, die toont hoe Rijkswaterstaat in de jaren ’90 alleen STRANDsuppleties uitvoerde (de gele staafjes)Vanaf 2001 kwam het accent te liggen op VOOROEVERsuppleties (blauw) van de kustlijn vanaf de -20 NAP dieptelijn. Wat zien we? Het volume aan gestort zand verdrievoudigde. Tegelijk bleeft het percentage BKL-overschrijdingen constant op 10 procent.

Maar is dat niet gek?
De sterkste DALING van het aantal BKL-overschrijdingen (delta BKL)zet echter in wanneer er veel MINDER suppleties worden uitgevoerd. Ergo, is het niet zo dat suppleties niet het geclaimde effect hebben? Want anders zou de daling van BKL zijn ingezet bij een TOENAME van suppleties. Pas na 2001 verdrievoudigt het door Rijkswaterstaat gestortte zandvolume, meest via vooroeversuppleties.

En zou die daling in BKL-overschrijdingen niet kunnen betekenen, dat de zeespiegel MINDER is gaan stijgen in de laatste tien jaar, in ieder geval bij ons dan (stijging loopt nergens uniform). De globale Topex-Poseidondata zie je HIER

Waar blijft al dat zand?
Wanneer je rekening houdt met interdecadale variaties in zeespiegelstijging. En wanneer die zeespiegelstijging in afgelopen decennium iets afname, kun je dus minder zeker zeggen of vooroeversuppleties dé oorzaak zijn van het constant blijven van het aantal BKL-overschrijdingen op ongeveer 10 procent. Bij mijn weten is nauwelijks bekend waar al dat zand werkelijk blijft. Wel zien we duidelijk op het Wad, dat de zaak egaliseert.

Zo maar een logische vraag die me binnenviel bij het zien van de grafiek. Of het ook terecht is weet ik niet, maar leek me een leuk discussiepuntje voor de klimatofielen op deze site.