ijsbeer ideaal voor ronselen kinderdonateurs, maar slecht gekozen als klimaatmascotte


Dat de milieubeweging u fopt, en hun cheerleaders bij de zelfbenoemde kwaliteitsmedia als Trouw met hen: het is Climategaters bekend. Met hun klimaatmascotte de IJsbeer als meest bekende voorbeeld, die steeds weer spot met klimaatsimplisme.

We wrijven het er nog weer eens in: na TELLINGEN aan de als ‘meest bedreigd’ gekwalificeerde ijsbeerpopulatie bij de Canadese Hudsonbaai, blijkt dat de populatie niet in omvang áfneemt, maar 66 procent hoger kan liggen dan eerdere alarmistische projecties aangaven. Dat meldt de Globe and Mail.

The study shows that “the bear population is not in crisis as people believed,” said Drikus Gissing, Nunavut’s director of wildlife management. “There is no doom and gloom.”

Wereldnatuurfonds ronselt kinderdonateurs met ijsbeermuts op Amsterdamse ijsbaan.
Zie nu deze ijsbeermutsenactie van het Wereldnatuurfonds op de Jaap van Eden Ijsbaan in Amsterdam. Waarbij het WNF met actrice Lieke van Lexmond kinderen ronselt voor hun fondsenwerving, met de ijsbeer als mascotte. Puur idealisme natuurlijk en belangeloze zorg voor de natuur. Want de hele wereld draait om geld, behalve bij de milieubeweging. (volgens journalisten dan)

Het Wereldnatuurfonds schreeuwde in 2006 nog in het rond dat de ijsbeer zou uitsterven, en media met hen. Jaartallen als 2025 werden al genoemd, of proofmewrong-voorspellingen als ‘voor 2050 zullen 2 van de 3 ijsberen er niet meer zijn’.

En dus zou de beer beleggingen bij de Rabobank nodig hebben en windmolens in de Noordzee, zo bleek uit mega-advertenties met de posterbeer op abri’s.

Al dat idealisme en die warme aandacht heeft de ijsbeer dus blijkbaar goed gedaan. Wat niet betekent dat het Wereldnatuurfonds echt loog: uiteindelijk sterft ieder dier ooit uit, en bewijs maar eens dat wat ze beweren in 2050 NIET uitkomt. Maar de ijsbeer mag wel wat meer vaart maken om aan de groene verwachtingen van idealisten en belangenloze natuurbeschermers te voldoen.