De Huan huan. Panda's in dierentuin Peking werden ontmaskerd als Chinese acteurs

De pandabeer als bedreigde diersoort is mogelijk verzonnen door Prins Bernhard. Dat blijkt na heropening van de archieven in Paleis Soestdijk door een Nederlands onderzoeksjournalistencollectief onder leiding van Cees Fasseur- de journalist die eerder de Greet Hofmansaffaire doorlichtte. De in 2004 overleden Prins -die in 1961 aan de basis stond van de oprichting van het Wereldnatuurfonds – zou de beeltenis van de panda in het WWF-logo hebben ontleend aan de Chinese mythologie.

Fondsenmagneet en afleiding voor Lockheedgelden
De huan huan, een mythische witte beer met zwarte ogen is in de binnenlanden van Schezuan bekend als buitenechtelijk vruchtbaarheidssymbool. Berengeil is in de traditionele Chinese geneeskunst bekend als potentie bevorderend middel. Bernhard zou de charismatische beeltenis van de beer hebben aangewend als fondsenmagneet voor mijnbouwinvesteringen van de Commonwealth in voormalige Britse kolonien. Daartoe zou hij een Zwitserse rekening hebben geopend, met leden van het Britse koningshuis. Eerder was al bekend geworden dat Bernhard de Lockheedgelden doorsluisde naar de zelfde Zwitserse WWF-rekening in Gland.

‘Panda evolutionair onmogelijk’
Biologen vermoedden al langer dat de panda in werkelijkheid niet kon bestaan. ‘Een zwartwitte Chinese beer die alleen bamboe lust – en niks anders- zou in de loop van de evolutie al lang moeten zijn weggeselecteerd’, reageert Matt Wallpole van de UNEP, belast met het biodiversiteitsbeleid van de Verenigde Naties.


‘Beren zijn normaliter alleseters. Ook zou de panda alleen willen leven in halfvochtig en snel in areaal krimpend nevelwoud boven 1500 meter hoogte in het meest mensrijke land met de snelst groeiende economie, én zich ééns per 5 jaar moeizaam voortplanten. Dat is in darwinistisch opzicht vragen om problemen.’

Panda gaat Yeti achterna
Wallpole hechtte lang waarde aan een bestaande theorie van ecologen van Harvard University. Die stelden dat de immer problematische panda was ge-evolueerd om bij Westerlingen een schuldgevoel op te wekken. Recent nog werden vermeende pandaberen in de dierentuin van Peking ontmaskerd als Chinese acteurs. ‘De panda blijkt dus een soort yeti te zijn’, reageert Wallpole.
De UNEP overweegt een nieuw onderzoek in te stellen- en schrapt de panda voorlopig van de bedreigde diersoortenlijst.

Het Wereldnatuurfonds wil niet inhoudelijk op de kwestie ingaan. ‘Het gaat vooral om de communicatieve waarde voor de ecologische crisis’, zo reageert Johan van de Gronden, directeur van het Nederlandse WNF.