Mooi ter overdenking voor op een zondag: de TED video behorend bij het boek The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion van Jonathan Haidt. Met dank aan honest broker die het weer had van Judith Curry, die hierr erkent dat het polariserende links-rechts denken veel te maken heeft met het klimaatdebat. Lees vooral ook deze review: Last hope for the left. WIERD stuff! ;-)

Mijn commentaar?

Mijn bezwaar is dat deze openhartige kritiek op liberals toch aan alle kanten druipt van liberalism. Voor mij zou het noet moeilijk zijn op dat podium te gaan staan en te betogen dat er nimmer een meer gesloten geest heeft bestaan dan met het moderne liberalism (wat impliceert dat de linkse openheid een fake is) en dat conservatisme (het fundamentele geloof in het goede van de mens, zijn instituties en de wereld an sich) een voorwaarde is voor open mindedness. Want hoe kan ik vol haat over de bestaande orde en de groepen die aan de macht zijn, open minded naar de wereld kijken?

Waarbij ik grif toegeef dat er ook een enge vorm van conservatisme bestaat – starheid – die ook keer op keer moet worden opengebroken. Enig revolutionair elan is nodig van tijd tot tijd en van issue tot issue. Zo was wat Gorbatsjov deed revolutionair, maar gericht op het ongedaan maken van de revolutionaire waanzin van 1917. Daarmee was die Wende in wezen contra-revolutionair. En zo zou je het nu revolutionair kunnen noemen om de milieuwaanzin te stoppen (strijd tegen de gevestigde groene orde), terwijl het in wezen contra-revolutionair is: terug naar de eeuwige onwankelbare orde. Zoals Tancredi in de Tijgerkat zegt: “We zullen alles moeten veranderen om alles bij het oude te houden!”

Reageer naar hartelust.