1 miljoen euro belastinggeld per jaar voor mediamanipulatie

Er is iets met de naam Leemans, alsof je direct onzin uitslaat over natuur en milieu met zo’n achternaam. Is bij Rik Leemans de 3 kilometer dikke Groenlandse ijskap al bijna weggesmolten. Eelco Leemans, directeur van subsidieclub Stichting de Noordzee, probeert zijn naamgenoot te overtreffen in de radio 1-uitzending ‘De Noordzeeslag is begonnen’.

Dit programma behandelde de toenemende drukte op zee dankzij de bouw van windparken, waarvoor vissers dan weg moeten.

3 maal biologische onzin en 2 leugens in 1 minuut spreektijd: Eelco Leemans
Het is een hele prestatie om in 1 minuut spreektijd 3 maal onzin te verkopen en 2 leugens. Maar het lukt Leemans volgens goed gebruik in de progressieve campagnetraditie, in aflevering ‘de piraten van de zee’. Volgens Leemans is de Noordzee bijzonder en voedselrijk omdat de Noordzee zo ondiep is en het licht zo goed doordringt. Say what?

    Climategatecorrectie: Die ondiepte in combinatie met stormen, maakt de Noordzee met haar zandbodem juist één van de meest troebele zeeen van de wereld. Stormen veroorzaken in deze ondiepe zee veel bodemberoering, waardoor nutrienten vrijkomen, zo kun je oa in het proefschrift lezen van ILVO-onderzoeker Hans Polet. Juist die bodemberoering maakt de zee zo productiever.

    Dus ja, ondiepte en productiviteit hangen soms samen.
    Maar dat heeft dus niets van doen met het doordringen van de hoeveelheid licht tot de bodem, zoals Leemans suggereert. Maar alles met nutrienten. Nutriententoevoer is de drijver van de productieve Noordzee (primaire productie en vertaling naar secundaire productie), en de meest productieve zeeen zoals bij opwellingszones zijn juist groen en troebel.

Waar komt die hang naar zuiverheid – de progressief urbane pathologie- van Leemans dan vandaan, als het niets met biologie van doen heeft?

Meer hang naar zuiverheid
Ook zou volgens Leemans ‘het Noordzeewater iedere 2 jaar volledig verversen’ v(wat is de bron, en dan wat is de biologische relevantie daarvan, dat het dan ‘schoner’is? ), en zou er een mysterieuze doch niettemin unieke ‘uitwisseling met andere zeeen bestaan (is er één zee ter wereld waar dat niet het geval is dan, behalve de Dode Zee met haar overdaad zout?).

Zuiverheidspathologie van Stichting de Noordzee verklaard
Stichting de Noordzee wil samen met onze overheid naar een ‘gezonde zee’, en van gezondheid krijgen ze nooit genoeg. Dat verklaart het geloof van Leemans, dat zuiverheid, fris zeewater leidt tot ecologische wonderen. Die ideologie komt uit de zuiverheidsutopie die Greenpeace ook heeft met haar streven naar een ‘schone aarde’. Ik trof in het proefschrift van Mechtild de Jong dit citaat van Leibovici aan, dat de overbodigheid van deze clubs zo treffend weergeeft.

‘Vooral het begrippenpaar zuiver/onzuiver dat de basis vormt voor angst voor vermenging, is hier van belang, omdat het teruggrijpt naar archaïsche tijden en magisch denken. Obsessionele angst voor vermenging is een neurotisch symptoom, of de basis zich nu collectief voordoet of individueel.’

en

: ‘Wanneer het verlangen naar zuiverheid zo algemeen als culturele stroming herkenbaar is geweest, dan is er niet alleen een ethisch motief voor natuur- en milieubeschermers om de (natuurvisie voortkomend uit de ) dynamische en chaostheorie te omarmen. Er is ook een culturele context die de beweging minder geloofwaardig zou maken waneer zij daaraan toe zou geven.’

    Conclusie: Onzin is nog steeds onzin nadat je 1 miljoen euro van de Postcodeloterij krijgt. Alleen kun je onzin dan een professioneler verpakking geven.

'Matig de creatieve omgang met feiten door fondsenwervende campagnegroeperingen enigszins tot hanteerbare proporties die voor meerdere partijen werkbaar kunnen zijn'. Het kan kernachtiger

2 creatieve waarheidspresentaties van Leemans
Dan beweert Leemans dat er vorig jaar ‘afspraken zijn gemaakt’om boomkorvisserij te verbieden in de kustzone. Hij bedoelt hier het eenzijdig onder dreiging met procedures afgedwongen VIBEG.

En wanneer men protesteert tegen afpakken van 25 procent visgebied, dan zijn dat volgens Leemans ‘emoties’. Hij suggereert zo- dus zonder het letterlijk te zeggen- dat vissers geen redelijke argumenten hebben.

Stichting de Noordzee verpulverd met één feit: visserijvloot halveerde
Maar waarom al die negatieve aandacht voor vissers, door Stichting de Noordzee en dat boomkorbashing?

Neem dan het commentaar van visser Klaas Jelle Koffeman in de uitzending. Hij toont met één feit, één opmerking waarom alle aandacht tegen visserij op de Noordzee vanuit natuuroogpunt zo overdreven is. De vloot halveerde al in omvang in 20 jaar. ‘Ik kan dagen varen zonder een collega tegen te komen’.

Is hier eindelijk een journalist, namelijk bij Radio 1 wakker geworden? Komt er nog een vervolgitem over de creatieve waarheidsmanipulatie van Stichting de Noordzee, de club die zelf het drukker worden op zee aanmoedigt, door de bouw van windmolenparken toe te juichen?